Rundkørsler er ikke sikre for cyklister - Cykelviden

arkiv.cykelviden.dk

Rundkørsler er ikke sikre for cyklister - Cykelviden

ingsværdi. Det kan ikke lade sig gøre her fordi antallet af observationer er

så lille. Derfor var proceduren i stedet følgende: Hver enkelt variabels betydning

for forklaringen af variationen i cyklistuheld i rundkørslerne blev

undersøgt. De variable som faldt signifikant ud, blev herefter samlet i en

model. Proc GENMOD (SAS 9.1) blev brugt til at kvantificere koefficienterne

og udregne signifikansen for de enkelte uafhængige variable (F-tests). Da

der var så få observationer som tilfældet var (88 rundkørsler), blev kategoriseringen

af variablerne BEN og ALDER ændret – både i modeller med enkelte

variable og i modeller med flere indgående variable. De to variable

blev ændret på følgende måde:

BEN: 2-3 ben blev slået sammen til én kategori, 5-6 ben blev slået sammen

til én kategori.

ALDER: I stedet for at hvert år havde sin egen kategori, blev to kategorier

etableret: 1: Bygget i perioden 1981-1995, 2: Bygget i perioden 1996-2004.

Efter at Poissonmodellen var blevet konstrueret, blev data analyseret med

logistisk regression. Ved denne teknik ser man ikke på antallet af uheld i

den enkelte rundkørsel, men på sandsynligheden for et uheld som funktion

af et antal uafhængige variable.

Logistisk regression beskrives formelt ved følgende udtryk:

P(

y)

hvor:

36

exp(

y)

1 + exp(

y)

= , (3)

ln( 2

y ) = β + β1x1+

β 2 x + ... + β n xn

+ ε

0 , (4)

hvor P(y) angiver sandsynligheden for en begivenhed, i dette tilfælde et

cyklistuheld i en rundkørsel, og ln(y) er et udtryk som er lineært i x (jf. udtrykket

(4)) (Hosmer og Lemeshow 1989). Udtrykket (3) er konstrueret så

værdien af P(y) altid vil ligge mellem 0 og 1. Endvidere gælder det at jo

større værdien er af det lineære udtryk y, desto mere nærmer P(y) sig 1. I

det specielle tilfælde hvor den uafhængige variabel består af bare to kategorier,

reduceres den logistiske regression til et χ2-test. Den strategi der blev benyttet ved konstruktion af modellen, var mage til

den ovenfor: Først blev de uafhængige variable fundet som hver for sig på

signifikant vis kunne forklare variationen i sandsynligheden for et cyklistuheld

i en rundkørsel med givne karakteristika. Derefter blev disse variable

sat sammen i samme model for på den måde at kunne kvantificere uhelds-

More magazines by this user
Similar magazines