Rundkørsler er ikke sikre for cyklister - Cykelviden

arkiv.cykelviden.dk

Rundkørsler er ikke sikre for cyklister - Cykelviden

risikoen når der blev kompenseret for de andre signifikante variable. Proc LOGISTIC (SAS 9.1) blev brugt til at kvantificere koefficienterne og signifikansen af de uafhængige variable (goodness of fit-tests). Eftersom der udelukkende fandtes uheldsdata for perioden 1999-2003, blev rundkørsler bygget i 2003 og 2004 (N=5) udelukket fra analyserne. Både Poissonmodellerne og de logistiske regressionsmodeller blev konstrueret med og uden eneuheld. Slutteligt blev logistiske regressionsmodeller konstrueret for eneuheld alene. 4.4 Resultater I alt blev 171 cyklistuheld i rundkørsler i Fyns Amt registreret af Ulykkes- AnalyseGruppen på Odense Universitetshospital i perioden 1999-2003, heraf kunne 152 stedfæstes (jf. tabel 14). Af de 171 var ganske mange, nemlig 69 (40 %), eneuheld. Af disse 69 eneuheld kunne 48 stedfæstes. Omkring halvdelen af de 171 uheld, nemlig 81 (47 %), var uheld hvor en bilfører ikke overholdt sin vigepligt. Indkørselsuheldene var flest – de tegnede sig for 33 % af det samlede antal uheld (57 uheld) – mens udkørselsuheldene tegnede sig for 14 % af det samlede antal uheld (24 uheld). De resterende 13 % af uheldene kunne ikke kategoriseres på grund af manglende informationer. De politiregistrerede uheld tegner et stort set tilsvarende mønster med undtagelse af at der er registreret færre uheld, nemlig 42 i alt, og færre eneuheld, bare 5 % af de 42 uheld. Vigepligtsuheld fylder meget ligesom i de skadestueregistrerede uheld; hele 81 % er uheld hvor vigepligten ikke er blevet overholdt. 52 % af det samlede antal uheld var indkørselsuheld og 29 % udkørselsuheld. 14 % af uheldene lod sig ikke kategorisere. Samtlige rundkørsler på Fyn bortset fra de fem der blev bygget i 2003 eller 2004, blev inkluderet i den statistiske analyse. Overblik over de ti uafhængige variable som er registreret, er givet i tabellerne 13 og 14. 37

More magazines by this user
Similar magazines