Rundkørsler er ikke sikre for cyklister - Cykelviden

arkiv.cykelviden.dk

Rundkørsler er ikke sikre for cyklister - Cykelviden

Tabel 15. Detaljer i modellerne som rummer en variabel ad gangen. Poissonregression

til venstre, logistisk regression til højre. Inklusive alle uheld.

40

Poisson-regressionsanalyser, univariate

Variabel N df F P Parameterestimat

BEN 75 2 2,89 0,06

DIAMETER 74 1 0,21 0,65

CIRK 75 1 2,41 0,13

OVERK 73 1 6,52 0,01

KØREKURVE 55 1 32,95 0,0001

CYKANL 70 2 1,81 0,18

CYKLISTER 53 2 33,89 0,0001

BILER 63 1 19,71 0,0001

ALDER 75 1 2,70 0,10

ZONE 75 2 2,67 0,08

Logistiske regressionsanalyser, univariate

χ 2 P Parameter-

estimat

int: 0,26 0,36 0,83 int: 4,5*10-

16

3: -2,01 3: -0,20

4: -1,07 4: 0,12

5: ref.

5: ref.

int: -1,08 0,71 0,40 int: 0,46

diameter: 0,01

diameter: -

0,02

Int: -2,04 0,28 0,60 int: 0,49

cirk: 0,18

cirk: -0,07

int: -0,28 2,75 0,10 int: 0,59

overk: -0,42

overk: -0,30

int: -3,78 3,97 0,05 int: -1,95

kørekurve:

0,13

kørekurve:

0,10

int: -0,69 2,00 0,16 int: 0,29

0: -0,96 0: -0,88

1: ref.

1: ref.

int: 1,81 6,02 0,01 int: -0,45

≤ 1.000: ref. ≤ 1.000: ref.

>1.000: 2,17

>1.000:

2,06

Int: -2,04 2,21 0,14 int: -0,60

biler: 0,0001

biler:

9,4*10-5

int: -1,33 4,70 0,03 int: -0,50

1: 0,76 1: 1,04

2: ref.

2: ref.

int: -3,81 4,64 0,10 int: -2,08

byzone: 3,17 byzone:

2,37

byzone/landzon

e: 2,63

landzone: ref.

byzone/landzo

ne: 2,20

landzone:

ref.

Oddsratio-

estimat

ben 3 vs. 5:

0,82

ben 4 vs. 5:

1,13

diameter:

0,98

cirk: 0,93

overk: 0,74

kørekurve:

1,11

cykfac 0 vs.

1: 0,42

cyklister:

>1.000 vs.

≤1.000: 7,81

biler: 1,00

alder 1 vs. 2:

2,82

byzone vs.

landzone:

10,67

byzone/landzone

vs. landzone:

9,00

More magazines by this user
Similar magazines