Rundkørsler er ikke sikre for cyklister - Cykelviden

arkiv.cykelviden.dk

Rundkørsler er ikke sikre for cyklister - Cykelviden

hvilke som ikke var. Derefter sammensattes multiple modeller for at kvantificere

bidraget fra de enkelte uafhængige variable når der blev korrigeret

for de andre indgående variable. Det er vigtigt at bemærke at antallet af

observationer under alle omstændigheder er lavt, og at resultaterne må ses

som foreløbige på baggrund af det lave antal observationer. Retningen af

korrelationen er ret robust over for et lavt antal observationer; altså vil flere

observationer næppe ændre på hvorvidt en variabel er positivt eller negativt

korreleret med antallet af cyklistuheld. Derimod er vægtningen af de

enkelte variable følsom over for et lavt antal observationer. Derfor er der

ikke blevet gået i dybden med denne vægtning, men der er udelukkende

kommenteret på typen af korrelation. Der er udelukkende udarbejdet statistiske

modeller for de skadestueregistrerede data. De politiregistrerede

uheld er for få, nemlig 42, til at arbejde med statistisk, og da de politiregistrerede

uheld formentlig udgør en delmængde af de skadestueregistrerede

uheld, kan de to grupper ikke slås sammen.

De to statistiske analyser som er brugt i denne undersøgelse, belyser på to

forskellige måder sammenhæng mellem uheld og et antal uafhængige variable.

Poisson-regressionen undersøger eventuelle sammenhænge mellem

antallet af uheld i en rundkørsel med givne karakteristika (= givne værdier

af de uafhængige variable), mens den logistiske regression undersøger

eventuelle sammenhænge mellem sandsynligheden for uheld (et eller flere

uheld under ét) i en rundkørsel med givne karakteristika.

Et par af de forklarende variable viste sig at være signifikant korrelerede

med antallet af skadestueregistrerede cyklistuheld, specielt ved udeladelse

af eneuheld. Det virker intuitivt forståeligt at antallet af uheld stiger med

antallet af biler i rundkørslerne, og der var da også en signifikant positiv

sammenhæng mellem antallet af biler og antallet af uheld i rundkørslerne.

Denne sammenhæng var også signifikant i den multiple lineære model.

Ifølge litteraturen er sammenhængen mellem antal biler og antal cyklistuheld

klar: Den er positiv (Layfield og Maycock 1986, Schoon og van Minnen

1994, Brüde og Larsson 2000, Perseaud m.fl. 2001, Elvik 2003, Alphand

m.fl. 1991). Dette blev bekræftet af Poissonmodellerne. Mere raffinerede

modeller tilpasser som regel en aftagende funktion til mængden af

biltrafik, således at antallet af cyklistuheld stiger indtil et vist niveau af biltrafik,

men flader ud herover. Der er imidlertid for få observationer i dette

materiale til at modellen kan tilpasses så præcist. Antal cyklister indgår i

mange af modellerne som signifikant forklarende variabel. Således er antallet

af cyklister positivt korreleret med både antallet af uheld i rundkørslerne

og med sandsynligheden for uheld. Andre forfattere finder også positive

sammenhænge mellem antallet af cyklister og cyklistuheld i rundkørsler

(Schoon og van Minnen 1994, Brüde og Larsson 1997, 2000). I de fleste

undersøgelser af cyklistsikkerhed i rundkørsler er antallet af cyklister ikke

inkluderet som variabel. Der hvor den er, synes relationen at være lig den

44

More magazines by this user
Similar magazines