Rundkørsler er ikke sikre for cyklister - Cykelviden

arkiv.cykelviden.dk

Rundkørsler er ikke sikre for cyklister - Cykelviden

kunnet måles i danske data (Bach m.fl. 1985, Nielsen 1996, Jørgensen og

Jørgensen 2002, Jensen 2006a, Lahrmann m.fl. 2006a, Jensen 2006b,

Agerholm m.fl. 2006, Jensen 2006c,d,e).

Sandsynligheden for eneuheld med cyklister var i denne undersøgelse – naturligt

nok – udelukkende signifikant korreleret med antallet af cyklister

der kører ind i rundkørslen. Det ser ud som om geometrien i de rundkørsler

der er undersøgt her, ikke rummer udfordringer for cyklister når de cykler

alene. Ved en gennemgang af uheldsbeskrivelserne for eneuheld med

cyklister blev det tydeligt at eneuheld ofte sker ved at cyklisten kolliderer

med kantstenen eller andre faste installationer i rundkørslen som for eksempel

lampestandere, ved at cyklisten kører i alkoholpåvirket tilstand og

ikke kan holde balancen, ved at vejen er glat om vinteren og/eller ved manøvreringsfejl

hvor cyklisten for eksempel bremser for hårdt og vælter.

En af svaghederne ved dette arbejde er det begrænsede antal observationer.

En anden svaghed som er et generelt problem, er det høje mørketal for

cyklistuheld. En mere omfattende dataindsamling er nødvendig, både når

det gælder rundkørsler og cyklistuheld, for at konstruere en holdbar statistisk

model. Indtil da kan resultaterne fra denne undersøgelse tjene som

midlertidige.

4.6 Konklusion

Den største kategori af cyklistuheld i undersøgelsen var vigepligtsuheld, og

indkørselsuheld var mest talrige, både når det gælder politiregistrerede og

skadestueregistrerede uheld.

De statistiske uheldsmodeller afslørede at antallet af cyklister og både antallet

af cyklistuheld og sandsynligheden for cyklistuheld var signifikant

positivt korrelerede. Antallet af biler var signifikant positivt korreleret med

antallet af cyklistuheld i rundkørslerne. Datakvaliteten tillod ikke at tilpasse

mere raffinerede modeller.

Det indirekte mål for den hastighed som bilerne kan køre igennem rundkørslerne

med, var betydende for både antallet og sandsynligheden for cyklistuheld

i rundkørslerne. Jo hurtigere bilerne har mulighed for at køre

igennem rundkørslerne, desto flere cyklistuheld.

Der blev ikke fundet en sammenhæng mellem eksistensen af et cykelanlæg

og antallet af og sandsynligheden for cyklistuheld.

46

More magazines by this user
Similar magazines