Rundkørsler er ikke sikre for cyklister - Cykelviden

arkiv.cykelviden.dk

Rundkørsler er ikke sikre for cyklister - Cykelviden

holdsvis 57 uheld og 24 uheld ud af i alt 171 uheld). Cyklisterne har altså

en ganske rimelig opfattelse af hvor de farlige situationer er i rundkørslerne.

Når cyklisterne imidlertid oplever udkørselssituationerne som farligere

end indkørselssituationerne, kan det være fordi udkørselssituationen er

mere uoverskuelig for cyklisten: Bilen kommer bagfra og er i fart, mens

den i indkørselssituationen som regel holder stille og mødes forfra af cyklisten.

Et klart resultat af den statistiske analyse er at bilernes hastighed gennem

rundkørslen er signifikant betydende for antallet af uheld med cyklister.

Rundkørsler bør derfor konstrueres så den variabel der er betegnet kørekurveradius,

bliver så lille som muligt, det vil sige at bilisterne tvinges til

at afvige meget fra ligeud under passage af rundkørslen og dermed sætte

hastigheden meget ned. Danske rundkørsler er som regel konstrueret ud

fra dette hastighedsdæmpende princip.

Endelig kom det i interviewundersøgelsen frem at der hersker nogen uklarhed

om vigepligtsreglerne for cyklister og bilister i rundkørsler. En lille del

af cyklisterne, nemlig 3 % og 9 %, troede at det er bilisten der har forkørselsret

i henholdsvis ind- og udkørselssituationen. Når disse personer færdes

på cykel, er risikoen ved denne misforståelse ikke så stor, men færdes

de i bil med samme fejlopfattelse af vigepligtsreglerne, kan det være alvorligt.

Ukorrekt opfattelse af vigepligtsreglerne er i særlig grad et problem

for ældre trafikanter. Derfor bør der søges øget klarhed om vigepligtsreglerne

for cyklister og bilister i rundkørsler.

5.2 Konklusion

Cyklisterne oplevede selv rundkørslerne som mindre farlige hvis der var

cykelanlæg. Det kunne imidlertid ikke bekræftes fra adfærdsundersøgelsen

at bilisterne forholdt sig anderledes til cyklisterne afhængigt af om der var

cykelanlæg i rundkørslen eller ej. Uheldstallene gav heller ikke nogen indikation

på at der var forskel på sikkerheden afhængigt af eksistensen af et

cykelanlæg.

Cyklisters oplevelse af uheldsrisiko stemte ganske godt overens med den

objektive risiko. Således opfattede cyklisterne rundkørsler med mange indkørende

biler som forholdsvis sikre, formentlig fordi høj trafikintensitet

medfører lavere fart for bilerne. Adfærdsundersøgelsen afslørede at flere

cyklister giver tegn ved et højt antal indkørende biler. Cyklisterne opfattede

derimod rundkørsler med mange indkørende cyklister som relativt risikofyldte

hvilket stemmer overens med resultaterne af uheldsmodellen. Cyklisterne

tilkendegav i interviewundersøgelsen at de oplevede vigepligtsuheld

som farligst hvilket stemmer overens med uheldstallene.

49

More magazines by this user
Similar magazines