Rundkørsler er ikke sikre for cyklister - Cykelviden

arkiv.cykelviden.dk

Rundkørsler er ikke sikre for cyklister - Cykelviden

listerne skal passere vejgrenene, er der blåt cykelfelt i niveau med vejbanen.

På de øvrige strækninger er cykelanlægget hævet og adskilt fra cirkulationsarealet

med en kantsten. Der er cykelanlæg i begge vejsider på alle

vejgrene.

Figur 2. Midterøen set fra Køgevej. Figur 3. Cykelparkeringen.

Fotos: Mette-Sofie Arnvig, DTF

I rundkørslen ligger der to forretninger med begrænset færdsel. Desuden

er der lavt etagebyggeri/lejlighedskompleks. På den side af rundkørslen er

der cykelparkering samt nedgang til stationen. Bag ved den del af rundkørslen

der ligger mellem Ny Østergade og Køgevej (SØ), ligger der hospitalsbygninger

uden adgang fra rundkørslen. Der er busstoppesteder umiddelbart

før rundkørslen på alle vejgrene.

De største trafikstrømme går fra Ny Østergade og Køgevej (SØ) ud af Køgevej

(SV) således, at trafikken kommer ind i rundkørslen fra Ny Østergade og

Køgevej (SØ) og ud af rundkørslen via Køgevej (SV).

Cyklister kører på cykelanlægget. Enkelte cyklister kører mod kørselsretningen

hen mod Ny Østergade for at komme til stationen. En del cyklister

standser før rundkørslen og trækker det sidste stykke hen til stationen. I

myldretiden passerer en del buspassagerer hen over cykelstien fra busholdeplads

på Køgevej SV til fodgængertunnelen mod stationen.

Rundkørsel: Med 2

Denne rundkørsel er beliggende i Roskilde lige uden for centrum. Den omfatter

følgende vejgrene: Møllehusvej (N), Helligkorsvej (NØ), Møllehusvej

(S), Fælledvej og Helligkortsvej (NV). Rundkørslen har fem ben og er dermed

større end den ovenfor beskrevne. Ikke desto mindre er der mange

lighedspunkter mellem de to rundkørsler: Cykelanlægget i de to rundkørsler

er stort set ens. Ved vejgrenenes tilslutning til rundkørslen er der således

helleanlæg med plads til fodgængere på midten. Der er fodgængerfelt

på alle vejgrene. Hvor cyklisterne skal passere vejgrenene, er der blåt cykelfelt

i niveau med vejbanen. På de øvrige strækninger er cykelanlægget

57

More magazines by this user
Similar magazines