Rundkørsler er ikke sikre for cyklister - Cykelviden

arkiv.cykelviden.dk

Rundkørsler er ikke sikre for cyklister - Cykelviden

I alt

5 Hvor ofte cykler du i det hele

taget?

Appendiks 3

Spørgsmål Variable Variabeltype Kategori N Middelværdi

1 Køn

Binær Mand

416

-

Kvinde

600

I alt

1016*

2 Bar cykelhjelm på interview- Binær

Ja

75

tidspunktet?

Nej

942

1017*

-

3 Hvor er du på vej hen lige nu?

1 (arbejde/uddannelse) 526

I alt Kvalitativ

2 (fritidsaktiviteter)

3 (andet)

424

69

1019

-

4 Hvor ofte cykler du i denne Semikvantitativ 1 (6-7 dg/ugtl.)

228

rundkørsel?

2 (4-5 dg/ugtl.)

360

3 (1-3 dg/ugtl.)

4 (1-3 dg/mdr.)

264

105

-

5 (< 1 dg/mdr.)

62

1019

I alt

6 Hvor mange kilometer cykler

du normalt på en uge

I alt

7 Har du kørekort til personbil?

I alt

7a Hvor ofte kører du bil som fører

70

Semikvantitativ

1 (6-7 dg/ugtl.)

2 (4-5 dg/ugtl.)

3 (1-3 dg/ugtl.)

4 (1-3 dg/mdr.)

5 (< 1 dg/mdr.)

Semikvantitativ 1 (1-15 km)

2 (16-30 km)

3 (31-45 km)

4 (46-60 km)

5 (61-75 km)

6 (76-100 km)

7 (101-150 km)

8 (151-350 km)

Binær Ja

nej

786

173

50

8

2

1019

152

193

108

194

103

140

70

43

1003*

Semikvantitativ

1 (6-7dg/ugtl.)

2 (4-5 dg/ugtl.)

3 (1-3 dg/ugtl.)

4 (1-3 dg/mdr.)

5 (< 1 dg/mdr.)

6 (aldrig)

66

79

277

162

104

331

-

I alt

1019

8 Alder Numerisk, diskret 18 – 85 år 1018* 42,9

9 Hvem har vigepligt ved denne Binær bilist

991

-

sidevej, hvis du skal videre

cyklist

28

rundt i rundkørslen og en bil

skal ind i rundkørslen?

1019

10 Hvem har vigepligt ved denne Binær bilist

923

-

sidevej, hvis du skal videre

cyklist

95

rundt i rundkørslen og én bil

skal ud af rundkørslen?

1018*

16 Har du som cyklist været in- Binær ja

47

-

volveret i et uheld i en rund-

nej

970

kørsel?

1017*

I alt

17 Har du som cyklist været lige

ved at blive involveret i et

uheld i en rundkørseI alt

Binær ja

nej

Tabel 7. Span, middelværdi og antal observationer af 13 variable som karakteriserer de interviewede

cyklister.

* For syv af variablernes vedkommende summerer antallet af interview op til mindre end de 1.019 som er

foretaget i alt; det skyldes at de pågældende variable ikke har været tilgængelige i alle interview.

780

239

1019

421

546

967*

-

-

-

-

More magazines by this user
Similar magazines