Views
5 years ago

Klik her for at læse sognebladet marts 2013 - Herlufsholm Kirke

Klik her for at læse sognebladet marts 2013 - Herlufsholm Kirke

2

2 Kirkelig vejviser Sognepræst Henning Marcher (kbf) Holbergsvej 112, tlf. 5577 5538. Kontor: H.C. Andersens Vej 20, tlf. 4021 5538. E-mail: hmar@km.dk Træffes bedst: Mandag til torsdag kl. 12-13, tirsdag tillige 17-18. Lørdag efter aftale. Træffes ikke fredag. Sognepræst Thomas Horneman-Thielcke Herlufsholm Allé 86, tlf. 5572 0378. Kontor: H.C. Andersens Vej 20, tlf. 20 248 248. E-mail: teh@km.dk Træffes bedst: Tirsdag til fredag kl. 12-13, torsdag tillige 17-18. Lørdag efter aftale. Træffes ikke mandag. Herlufsholm Kirkekontor Herlufsholm Sognehus, H.C. Andersens Vej 20. Tlf. 5572 1770, fax 5573 1772. E-mail: kirkekontor@herlufsholmkirke.dk Kordegn: Steen Fugl. Kordegnassistent: Anne-Marie Marcher. Mand., tirsd., onsd., fred. kl. 9.30-13.00. Torsdag kl. 11.00-13.00 og kl. 15.30-18.00. Sognemedhjælper Camilla Funch Kontor: H.C. Andersens Vej 20, tlf. 3091 1770. E-mail: sognemedhjaelper@herlufsholmkirke.dk Organist Karsten Gyldendorf Tlf. 3061 0740. E-mail: kg@herlufsholmkirke.dk Organistassistent Marie Ottar Jespersen Tlf. 3022 2170. E-mail: moj@herlufsholmkirke.dk Herlufsholm Kirke Tlf. 5572 8974. Fra 1. maj til 30. sept. åben fra kl. 10-14. Alle torsdage åben fra kl. 11-14. Fra 1. okt. til 30. april åben fra kl. 10-12. Alle torsdage åben fra kl. 11-13. Alle søn- og helligdage åben fra kl. 10-12. Mandag lukket hele året. Kirketjenere Kirsten Idel og Bo Steen Bram, tlf. 5572 8974. E-mail: kirketjener@herlufsholmkirke.dk Graver Finn Dal Herlufsholm Alle 163, tlf. 5575 1297. Træffes alle hverdage kl. 11-13. E-mail: fd@herlufsholm.dk Menighedsrådets formand Poul Sandberg. Gravlundsvænge 8, 4700 Næstved, tlf. 2212 9944. E-mail: ps@herlufsholmkirke.dk Kirkens hjemmeside: www.herlufsholmkirke.dk Kirkens hjemmeside Gudstjenestetider, omtale af arrangementer, koncerter, kirkens historie, udvalg af bryllupssalmer og meget mere kan man finde på www.herlufsholmkirke.dk Du kan også, hvis dit sogneblad bortkommer, gå ind på denne adresse og læse bladet eller finde de informationer, som du mangler. Børnepasning Under prædikenen vil der være børnepasning/børnekirke i Kapitelsalen med fortælling, juice og småkager. Børnene kommer tilbage, når prædikenen er slut, så de har mulighed for at deltage i nadveren. Desuden er der børnetasker, som børnene kan lege med under gudstjenesten. Kirkekaffe Efter gudstjenesten indbydes alle interesserede til at få en kop kaffe/te eller juice i den gamle kapitelsal. Her kan man tale med præsten – også om gudstjenesten og prædikenen – og andre fra menigheden om stort og småt, byde velkommen til nye kirkegængere og høre nyt om livet i menigheden. Kirketaxa Har du problemer med at komme i kirke, er kirketaxa en mulighed. Ring 5577 7272 (søndag morgen bedst mellem kl. 8 og 9), så vil afhentning og hjemkørsel blive aftalt. Pris 30 kr. Ligeledes kan kirketaxa benyttes til aftenarrangementer i Sognehuset. Pris 30 kr. HerlufsHolM sogNeblAd Nummer 2 Marts - April - Maj 2013 76. årgang Forside Lam minder mange om forår og måske også om påske, hvor mange spiser lammesteg. Der er også en kristen henvisning, idet Jesus i oldtiden blev sammenlignet med det lam eller den syndebuk, som stammer fra den jødiske fest Jom Hakkipur. Præsterne ved templet fandt et sundt og fejlfrit lam. Så lagde de alle folkets synder på det uskyldige dyr og jog det ud i ørkenen. Det blev gjort til en syndebuk, som bar menneskers synder og tog straffen for dem. Syndebukken er derfor også et godt billede på, hvad Jesu død betyder. HM Næste nummer udkommer primo juni 2013. Stof til bladet skal være redaktionen i hænde senest den 22. april. Udgivet af Herlufsholm Menighedsråd. Redaktion: Henning Marcher, Thomas Horneman-Thielcke, Birte Andersen, Camilla Funch, Birthe Ulrich Andersen (ansvarshavende). Illustrationer: Henning Marcher. Tryk: Jannerup A/S i Næstved, tlf. 55723333

Foråret minder os om Jesu opstandelse fra de døde! Det er helt specielt, når dagene begynder at blive længere, og lyset gradvist tager stadigt mere til. For så er foråret på vej. Vinteren slipper gradvist sit kolde greb om naturen, og snart begynder livet igen at titte frem af den frosne jord. Vintergækker og erantis lyser op i haver og i skoven. Og ganske snart kigger også krokus og hyacinter frem fra deres vinterskjul. Hvis vi ikke vidste, at efter vinter der kommer foråret, så kunne vi sammen med den kendte danske digterpræst Kaj Munk spørge: ”Hvad er det dog, der sker?” For at der sker noget i naturen, det er ikke til at tage fejl af. Med sit smukke digt ”Den blå anemone” fra 1943 fører Kaj Munk os på poetisk vis direkte ind i forårets mysterium. I første vers hedder det: ”Hvad var det dog, der skete? Mit vinterfrosne hjertes kvarts må smelte ved at se det den første dag i marts. Hvad gennembrød den sorte jord og gav den med sit sølvblå flor et stænk af himlens tone? Den lille anemone, jeg planted dér i fjor.” Da Kaj Munk skrev digtet, var Danmark besat på tredje år. Det tyske vintermørke havde fanget landet i sit jerngreb. Frygt og angst var nu blevet to faste følgesvende i hverdagen, og intet var som tidligere. Alle ventede på, at tøbruddet skulle komme og Danmark igen blive et frit land. Det skete heldigvis to år senere den 5. maj 1945, da solens stråler vandt over nattens skygger. Kaj Munk nåede imidlertid ikke at opleve befrielsen. Den 4. januar 1944 var han nemlig blevet hentet af fem Gestapofolk i sin præstegård i Vedersø for senere samme dag at blive skudt – af jord er du kommet. Til jord skal du blive. Men er der så ikke mere at sige, kunne vi spørge? Jo, af jorden skal du igen opstå. Og det er præcis det, som digtet ”Den blå anemone” vil have os til at huske på. For lige som livet i naturen, ved solens stråler, gennembryder jordens hårde skorpe, så opstod Jesus, ved Guds kærlighed, fra de døde påskemorgen. Gud viste os mennesker, at døden aldrig har det sidste ord at skulle have sagt. Der er altid mere at sige. I påskeugen får vi syn for dette. Her bliver al vor desperation, angst og smerte overvundet og forvandlet til glæde, livsmod og tro på fremtiden. Sammen med kvinderne står vi påskemorgen ved graven og ser, at stenen er væltet bort. Forundrede og bange over det vi her er blevet vidner til, spørger vi: ”Hvad er det dog, der sker?” Inden vi når at svare, så hører vi ordene: ”Frygt ikke! Jeg ved, at I søger efter Jesus, den korsfæstede. Han er ikke her; han er opstået fra de døde.” Foråret minder os således om Jesu opstandelse fra de døde. Med sit lys og sine smukke farver får vi indblik i det, der skal til at komme. God påske i Jesu navn. Thomas Emil Horneman-Thielcke 3

Klik her for at læse Sognebladet juni 2012. - Herlufsholm Kirke
Sognebladet, marts - maj 2013
Sognebladet, marts - maj 2012
Sogneblad for Rønne - Sct. Nicolai Kirke
Klik her for at læse kirkebladet - Hjortshøj Kirke
Kirkeblad 600 Marts - Maj 13 - Hundborg kirke
Sogneblad for Rønne - Sct. Nicolai Kirke
Læs det seneste sogneblad - Sankt Knud Lavard Kirke
Kirkeblad Marts. April Maj 2013. - Snejbjerg Kirke
8270-Bladet marts-april-maj 2013 - Holme Kirke
Klik her for at læse kirkebladet - Hjortshøj Kirke
Sogneblad for Rønne - Sct. Nicolai Kirke
Nr. 2 - Marts - Maj 2013 - Brabrand Kirkes
Klik her for at læse kirkebladet - Hjortshøj Kirke
Klik her for at læse kirkebladet - Hjortshøj Kirke
Kirkebladet marts 2013 - Dybbøl Kirke
79 · ÅRGANG · NR.2 · MARTS - APRIL - MAJ · 2013 - Asnæs Kirke
Sogneblad 3.08 ny:Layout 1 - Vester Hassing Kirke
Klik her for at læse kirkebladet - Hjortshøj Kirke
Klik her for at læse kirkebladet - Hjortshøj Kirke