Nr. 6/2009 - Øresunds Sejlklub Frem

oesf.dk

Nr. 6/2009 - Øresunds Sejlklub Frem

6l2009

December

28. årgang

med ønske om en glædelig

jul og godt nytår


ØresunDs sejlklub Frem

Bestyrelsen i FREM:

Formand:

Laila Hansen

Næstformand/Sekretær

Jan Pepke

Kasserer/Regnskab:

Flemming Vornøe

2035 545

Pladsudvalg/Måler:

Poul Levin

pladsudvalg@oesf.dk

maalebrev@oesf.dk

Skolechef:

Birgit Ryaa Hansen

2648 6944

Kapsejladschef:

Mads-Peter Galtt

3535 7 30

Ungdomsrepræsentant KØS:

Morten Meyer Müller

38 0 87 6

www.kos-sejlsport.dk

Festudvalg:

Merete Hansen

Restaurations- og Klubhusudvalg:

Jens Uve

Skoleudvalg i FREM:

Seniorleder Jens Stavnstrup

sejlerskolen@oesf.dk

2

Strandvænget 65

2 00 København Ø

Telefoner:

Kontoret, torsdage 8.30-20.00

3929 0386

Restauratøren

3929 3385

Hjemmeside:

www.oesf.dk

Mail:

frem@oesf.dk

Koøjet

Medlemsblad for

Øresunds Sejlklub Frem

Mail:

koojet@oesf.dk

Bladudvalg

Redaktør (Ansvarshavende)

Lene Mariager

Tlf. 5 52 5 77

Tove Christensen

Oplag: ca. 800 stk.

Trykkeri: XL Print

Deadline:

Se skema under kalenderen

Kommentarer og artikler

udtrykker ikke nødvendigvis

bladudvalgets eller bestyrelsen

i Frem’s holdninger.

Forside:

Juletegning af Lene Mariager


InDholDsFortegnelse

2 Redaktøren takker af

3 Meddelelser fra kontoret

4 Nye medlemmer

5 Nyt fra skolen

6 Grækenland kalder

7 Jule- og nytårsarrangementer

8 Nyt fra pladsen

8 Storsejl efterlyses

9 Fornyelse af Svanemøllehavnen

12 Sommertur med Tophat

14 Nyt fra havnen

16 Torskegilde

16 Noget i kikkerten - kalender

Svanemøllehavnen:

Formand

Preben Barner, SS

Bestyrelsesmedlem

Kaare Kjerulf, ØSF

Svanemøllekredsen

Paul Silberg

Drejøgade 26B, Kbh. Ø

Administration

Strandvænget 43, 2 00 KBH Ø

3920 222 , E-mail: info@smhavn.dk

web: www.smhavn.dk

Kontortid: Lør-søn lukket

Man-fredag: kl. 7.30- 0.00 og kl. 2.00- 3.30

Man. yderl.: 6- 8, dog ikke 5/ -09 - 4/2- 0

I ferieperiode også åbent efter særskilt opslag


eDaktØren takker aF

redaktør. Men helt slipper jeg det

nu ikke, for jeg har lovet bestyrelsen

og klubbens nye ansvarshavende

redaktør, Morten Terf

Andersen, at hjælpe med forårsudgivelserne,

så Morten får en

god opstart med bladet.

Når jeg nu sidder og tænker tilbage

gennem alle de år, er dét

der slår mig mest egentlig, at på

trods af forskellige bestyrelser,

og mange forskellige klubmedlemmer

både i type, alder og

meninger - at der er så mange

traditioner, der holdes i hævd.

På trods af forskellighederne og

mange debatskabende meningsudvekslinger

(og vi har ved gud

ikke altid været enige!) - har der

dog alligevel altid været en fælles

indgangsvinkel: sejlsport og

de traditioner, der har skabt sejlklubben

Frem gennem nu 3 år.

Jeg er rigtig glad for at have været

en del af det liv som barn, søster,

kæreste, kone, mor (!) og selv om

jeg ikke kommer i klubben så ofte

mere, så har en barndom i ”Tina”

og ”Skarven”; ung på optiskolen

og voksen på den store sejler-

2

Ja, så kom dagen

hvor beslutningen

skal føres ud i livet.

Dette julenummer

bliver det sidste blad

hvor jeg står som

ansvarshavende

skole da formet mig som den person

jeg er.

Det første blad jeg sendte ud var

i april 996. Det er dermed blevet

til lige knap 4 år på posten og i

den periode 24 klubblade, da vi

fra 2006 gradvis gik fra 0 årlige

udgivelser ned til de nuværende

6. Det har været en sjov og lærerig

periode og jeg er også stolt

af at have været en del af klubbens

bladtradition, der startede

op i 982 med bl.a. min kære svigerfar,

Preben Henriksen, måske

bedre kendt som Bamber.

Jeg vil gerne benytte denne lejlighed

til at sige en stor tak til nuværende

og tidligere bestyrelser

for godt samarbejde omkring bladet.

Også en stor tak skal lyde til

alle medlemmer, der har bidraget

med beretninger, opråb, debatindlæg

og meget mere, for det

er gennem jeres indlæg der er et

vedkommende klubblad.

Bliv endelig ved med det! J

Jeg håber også I alle vil tage rigtig

godt imod den nye redaktør.

Selvom der nu skal fokuseres på

nye eventyr og skues ud mod nye

horisonter er det dog med vemod

at jeg sætter dette sidste punktum

.


meDDelelser Fra kontoret

• Ved adresse-/navneændring, husk at give besked til kontoret.

• Girokort vedrørende kontingent for 20 0 forventes at blive udsendt

medio december måned 2009, og skal være indbetalt senest den

0. februar 20 0. Hvis du ikke ønsker at fortsætte dit medlemskab

eller der måtte være ændringer heri bedes du snarest give besked

til kontoret.

• Hvis kontingent og andre ydelser til klubben ikke indbetales rettidig

vil der blive opkrævet 00 kr. i gebyr for hver rykkerskrivelse

der udsendes.

• Husk – for at kunne være aktiv søgende til havneplads skal dit

medlemskab være Aktiv A. Det gælder også hvis du midlertidig har

afmeldt brugsretten til din havneplads i henhold til Svanemøllehav-

nens A/S havnereglementet § 6.

• Kontoret har normalt åbent alle torsdage mellem 8.30 til 20.00

for personlige som telefoniske henvendelser.

• Kontoret holder julelukket i perioden 8/ 2-2009 til 6/ -20 0.

• Meddelelser til kontoret kan også sendes som e-mail til

frem@oesf.dk

Betalingsservice

• Jeg skal fortsat opfordre til at man tilmelder sig til Betalingsservice.

Dette vil lette min arbejdsbyrde og nedbringe klubbens

omkostninger til kontingentopkrævning samt øvrige opkrævninger

i årets løb.

• Tilmelding til Betalingsservice kan ske via homebanking eller ved

henvendelse til dit pengeinstitut eller via klubbens hjemmeside på

www.oesf.dk.

Nødvendige oplysninger til brug for tilmelding er følgende:

PBS-nr.: 03139476

Deb.gr.nr.: 00001

Kundenr. - er identisk med dit medlemsnr. – eksempel

19980099 (husk 8 cifre)

Nummeroplysninger på bagside af Koøjet må ikke benyttes.

Kontakt kontoret hvis du er i tvivl om dit medlemsnr.

Med venlig hilsen

Flemming Vornøe, Kasserer

3


4

FØlgenDe nye meDlemmer

byDes velkommen I klubben

Husk altid dit medlemsnummer ved henvendelse til klubben

2009-003

Simon Weischer

Østervoldgade 20 v. 622

350 København K

2009-0032

Niels Tom-Petersen

Næstvedgade 2, 3. tv.

2 00 København Ø

2009-0033

Jens Juul Christensen

Amerika Plads . tv.

2 00 København Ø

2009-0034

Bent Larsen

Storfyrstinde Olgas Alle 8,

2750 Ballerup

2009-0035

Maria Beyer

Læssøesgade 4A, 2. th.

2200 København N

2009-0036

Stefan Kristensen

Kirkegårdsvej 45, . tv.

2300 København S

2009-0037

Victor Saxild

Skiftevej 9

2820 Gentofte

2009-0038

Anne Dorthe Petersen

Henrik Rungs Gade 0, 2. th.

2200 København N

2009-0039

Vidar Illum

Helmsvej 3

2880 Bagsværd

2009-0040

Sten Retbøll

Resedavej

2820 Gentofte

2009-004

Ann Kristine Hostrup-Henriksen

Sølvgade 20, 3.

307 København K

2009-0042

Esben Jessen

Thomas Laubsgade 33, . tv.

2 00 København H

2009-0043

Dorthe Bjerring Gede

Charlotte Muncks Vej 3, st. tv.

2400 København NV

2009-0044

Michal Szechter

Sæbjørnsvej 25, 2. th.

2880 Bagsværd


2009-0045

Paw Søndergaard Pedersen

Risbyholmvej 26

2700 Brønshøj

2009-0046

Morten Steffensen

Vordingborggade 78, 2. tv.

2 00 København Ø

Vinterkurset og navigation er

godt i gang, og 25. januar er der

skriftlig eksamen i navigation, og

den mundtlige er . februar.

Planlægning af næste sæson er

gået i gang. Der er rigtigt mange

af de gamle elever der har tilmeldt

sig, ligesom der er mange

nye der gerne vil starte - så nu er

puslespillet gået i gang for at få

sæsonen 20 0 til at gå op.

nyt Fra skolen

Så er der bare tilbage at sige tak

for en god sæson, vi håber at der

i sæsonen 20 0 vil være rigtigt

mange der vil deltage både i skolens

og klubbens arrangementer.

Hilsen Skoleudvalget

5


grÆkenlanD KALDER

Vi prøver at genoptage traditionen med sejlerferie i Grækenland til

sommer. Det bliver nok i uge 24 - midt i juni - typisk med en charterbillet

uden hotel til en af øerne. Sejlads med Bavaria 36 fod med

6 mand i hver, heraf mindst to med duelighedsbevis. Prisniveau ca.

5.000 kr. pr. person for flyvetur og bådleje.

Skiathos har været dejlig to gange. Sidst var det Rhodos. Måske skal

vi tilbage til Kos hvor det startede i ’99.

Ring, sms eller mail snarest. Sæt tid af til aftenmøde i klubben torsdag

den 7/ 2 kl. 9. Bindende tilmelding senest den 7/ 2, da der er

rabat ved bestilling før nytår.

Sejlerhilsen fra

Carsten Lambrecht

tlf.: 27 2 5549

mail: carsten.lambrecht@infobro.dk

6


jul & nytÅr

Søndag den 6. december 2009 kl. 14.00

har du mulighed for at komme og spille julebankospil.

Hvis du er en lykkefugl, har du mulighed

for at vinde julemiddagen. Der bliver

spillet om ænder, flæskestege, hamburgerryg

m.m. og der gives gevinster til både højre og

venstre. Hvis du spiller med i alle spillene, bliver

det måske dig der kan gå hjem med den

store julekurv.

Søndag den 3. januar 2010

inviteres alle Fremmere til at komme i klubben

og ønske hinanden godt nytår kl. 4.

Julehilsen fra

Festudvalget

Søndag den 13. december

er det så tid til at tage børn eller børnebørn

ved hånden og komme ned i sejlklubben til

den hyggelige juletræsfest for børnene. Så

må vi håbe, at julemanden ikke har for travlt

og har tid til at komme forbi og være med til

at danse om juletræ. Bagefter skal børnene

have boller, sodavand og godteposer.

7


nyt Fra plaDsen

Så er sæsonen 2009 ved at gå

på hæld med begge vinterpladser

fyldt godt op.

Lavvande drillede de sidste par

optagninger, men det blev klaret

med en ekstra tur ugen efter.

SKURE

I skrivende stund er vi i gang med

at bryde låse op på skure uden

retmæssige/kendte brugere.

Dernæst vil disse skure blive tildelt

de næste på ventelisten, som

herefter er ret beskeden.

storsejl eFterlyses

Den 5. oktober 2009 fik jeg masten

af båden. I den forbindelse

glemte jeg mit storsejl ved mastekranen

og det var væk, da jeg

senere kom tilbage efter det.

Det er til en Ohlsson og sejlnummeret

er 248.

8

FLÅDEN VED RESTAURANTEN

Flåden nedenfor restauranten

fjernes og skrottes i nær fremtid.

Derfor skal joller m.m. fjernes inden

udgangen af november jvf.

opslag i Skipperstuen.

UDSÆTNING FORÅRET 2010

Foreløbige datoer for Frems

Plads:

7/4, 2/4, 5/4, 22/4, 26/4, 28/4,

4/5, (6/5)

Dato for Kulpladsen kommer i

næste nr. af Koøjet.

Med sejlerhilsen

Poul Levin, Pladsudvalget

Hvis du ved hvor det er, eller nogle

har set noget i dagene efter den

5. oktober vil jeg sætte stor pris

på en henvendelse på tlf.

2675 2672

Med venlig hilsen

Henning


Fornyelse aF

svanemØllehavnen

Etape 3 & 4

De to sidste etaper af fornyelsen

af havnen starter i november

med nedtagningen af Midtermolen

samt jolle-broen. Udlægning

af flydebroer vil finde sted til foråret.

At en fornyelse af havnens

anlæg har været tiltrængt, blev

her i sommerens løb understreget

af, at en sektion på midtermolen

sank sammen i den ene side som

følge af råd og pæleorm i broens

konstruktion. Havnens personale

fik herefter travlt med at understøtte

den pågældende sektion

på forsvarlig vis.

I fremtiden bliver der forhåbentligt

ikke behov for at havnens personale

rykker ud til akutte vedligeholdelsesarbejder

Med indgåelsen af en ny 30-årig

lejekontrakt med Københavns

Havn (nu By & Havn) i 2007, og

færdiggørelsen af de to sidste

etaper af fornyelsen får vi, og

fremtidens brugere af Svanemøllehavnen,

en topmoderne havn

med solide ydre værker og tidssvarende

konstruktioner i havnen,

som kræver langt mindre

løbende vedligehold.

Flere større pladser

I de senere år er ventelisten blevet

længere og længere til de lidt

større pladser. Mange har sågar

oplevet, at der år for år er kommet

flere ”foran” dem på ventelisten,

hvilket har betydet et svindende

håb om engang at få tildelt

en fast plads.

Med fornyelsen af Nordmolen og

Østmolen er der foretaget en tilpasning

til lidt flere større pladser

under hensyntagen til genhusning

af både, som i forvejen

lå der. Planlægningen og koordineringen

af denne tilpasning har

været svær, da hovedparten af

opsigelserne, i den relevante del

af havnen, er kommet efter projektering

af den nye etape.

I etape 3 & 4 gennemføres nu

en mere dynamisk tilpasning for

at råde bod på, at klubmedlemmer

med op til 0 års anciennitet

ikke kan få en kategori B plads

(bredde 3,00-3,49) og medlemmer

med op til 2 års anciennitet

ikke kan få en kategori C plads

(bredde 3,50-3,99).

9


I den nye disponering af Midtermolen

er der - primært på M2

- projekteret 30 flere kategori

B pladser og 12 flere kategori C

pladser. Dette opnås dels ved flere

bro-meter, men i større omfang

også ud fra forventede opsigelser

i kategori A pladser (bredde 2,00

– 2,99 ) i havnen. De forventede

opsigelser er baseret på erfaringer

fra tidligere år.

Samtidig er der i disponeringen af

jolle-broen lavet lidt flere brede

pladser. Som led i en mere optimal

udnyttelse af havnen, vil et

antal både med lav dybgang blive

flyttet til jolle-broen. Dette vil

ske uden at der nødvendigvis er

udtrykt ønske herom. Optagelse

på ventelisten til flytning fra jollebroen

til et andet område af havnen

sker ligeledes ud fra hensyntagen

til den bedste udnyttelse af

havnens dybdeforhold.

0

Fortøjningsforhold ved flydebroer,

hvor man f.eks. ikke behøver bekymre

sig om ekstremt høj- og lavvande

Kort og godt: ved disponering af

pladserne i havnen efter Midtermolens

renovering vil der ske en

større omrokering end tidligere,

til irritation for et antal bådejere,

men til gavn for helheden.

Denne mere dynamiske tilgang,

for at få flere kategori B og C

pladser og lidt færre kategori A

pladser, skaber en udfordring i

forhold til genhusning af bådene

i etape 3 & 4.

Genhusningen af de kategori A

både, hvor pladserne udvides til

kategori B eller C, sker så vidt

muligt andetsteds på Midtermolen,

men er dette ikke muligt, vil

der i første omgang for 20 0 ske

en genhusning på Nordmolen eller

Østmolen, hvor der er opsigelser

af tilsvarende pladser. De berørte

bådejere vil i denne situation stå

øverst på ventelisten til flytning


tilbage til Midtermolen, såfremt

dette ønskes.

Information direkte til berørte

bådejere

De bådejere, som berøres af

ovennævnte flytning til jolle-broen,

eller flytning til et andet område

i havnen, vil få information

direkte fra havnekontoret.

Havnens personale og bestyrelse

vil opfordre til, at der udvises

fleksibilitet i forhold til denne

nødvendige tilpasning af havnen,

herunder fordelingen af havnepladser

på kategorier.

Havnens tankanlæg

Fremover vil der ikke længere

være tankanlæg i Svanemøllehavnen.

Da den ny midtermole

består af flydebroer, kan der ikke

etableres brændstofrør til tankene

som i dag. Tankanlægget bliver

derfor fjernet, før nedtagningen

påbegyndes. Vi håber at tankejeren

og By & Havn kan finde en ny

placering i nærheden af os.

Huset er ikke færdigprojekteret,

men skitsen giver

et indtryk af planerne. På

første sal kommer kontorer

og omklædningsfaciliteter

til havnens personale

Nyt Havnehus

Med generalforsamlingens godkendelse

i december 2008 af et

nyt Havnehus på Sundets gamle

grund, blev de første skridt taget

til at havnens personale kan få

ordentlige forhold at arbejde under

og trives i. Alt for længe har

pladsen været for trang, og midlertidige

forhold som skurvognen

er blevet varige. Dette bliver i

fremtiden vendt til det bedre.

I det nye Havnehus får havnens

brugere - såvel fastliggere som

gæster - også væsentlig bedre

forhold. Det gælder både opholds-,

toilet- og badefaciliteter,

vaskerum samt grillplads.

Endnu er det for tidligt at love

noget om, hvornår det nye Havnehus

står klart, men vi håber

på byggestart i første halvdel af

20 0.


sommertur

med Tophat 2009

Efter en rask tur over Kattegat,

med besøg på Anholt og Marstrand,

er vi nu ankommet til Halden

i Norge.

Når man alligevel er på de kanter

og har passeret Strömstad, så

tag en tur op til Halden, en fantastisk

smuk by, med lystbådehavn

i bymidten og restauranter nede

på kajkanten, rigtig sydlandsk.

Over det hele knejser Frederikssten

fæstningen, et fæstningsværk

der aldrig er blevet indtaget,

men som vi har givet til

nordmændene, suk!

Vores rigtig gode venner Lone

og Arne ankommer dagen efter.

Vi skal have masten af skibet for

landtransporten, 30 km ind til

Nössemark i Sverige.

2

Af Mogens Henriksen

S/s Tophat er en god gammel Jensen sloop fra 1970,

bygget på Frems bådplads. Vores mål var i år en tur

gennem Dalslandskanalen fra nord-vest til syd-øst

Jeg havde lavet en aftale hjemmefra,

om transport mandag

morgen kl. 8.00, men blev ringet

op, at det blev udsat til kl. 4.00.

Vognmanden dukkede op kl.

5.00 med 2 store motorbåde på

ladet, som først skulle i vandet.

Nåh, men vi fik da løftet båden

op på ladet af lastbilen og af sted

kom vi kl. 8.00.

Turen gik fint og båden kom i

vandet igen. Men skulle vi have

masten i igen kostede det 000

kr. ekstra. Det var heldigvis en

lille mastekran, som vi selv kunne

betjene, så med møje og besvær,

kom masten i igen.

Prisen for landtransporten, havde

jeg aftalt hjemmefra, den var på

4000 kr., men vognmanden forlangte

4800 kr. ellers kom båden

ikke i vandet igen, en rigtig dårlig

oplevelse! ( Få sådan en aftale

skriftligt).

Lone og Arne havde lavet en aftale

med camping plads ejeren i

Nössemark, om at blive hentet

ved Köbmannebroen og kørt


tilbage til deres bil, som holdt i

Nössemark, denne tur blev 200

kr. dyrere end aftalt. (Den svenske

mafia?).

Vi er nu i den svenske sø Store Le.

Store Le danner grænsen mellem

Sverige og Norge. Her står der en

grænse sten, som viser den ældste

grænse i Europa.

Dalslandskanalen, som vi sejler

i, er bygget mellem 864 og

868 af løjtnant Werner Ericsson

og det svenske militær, kanalen

blev senere udbygget, så den står

færdig, som vi kender den i dag,

i 9 5.

Vi har været turen igennem før,

i 996, og kan kun sige, at sluserne

er blevet forbedret væsentligt.

Turen ned gennem de store søer

er lidt kedelig. Skov, skov og

næsten kun skov. Nogle enkelte

pladser til kanoer.

Der er gudskelov en del sluser

vi skal igennem. Ved den første

sluse lånte vi et bræt på 3,5 m til

at komme uden på fenderne, så

skrammer kunne undgås.

Det næste dejlige sted er Laxsjön,

med Baldersnäs, en rigtig

perle, med hemslöjt, restaurant

og gode grill steder og masser af

plads i havnen.

Turen gik herfra gennem sluser

ned til Håverud og den berømte

akvedukt, hvor jeg gik ved

siden af skibet, da det blev ført

igennem af kaptajn Arne.

Glimrende restaurant på kajen.

Lone og Arne blev hentet her og

kørt til Nössemark, suk

Vi satte kursen mod Tröldhättan,

hvor der er en af de smukkeste

pladser neden for sluserne, en

lise for sjælen.

Da vi ankom til Göteborg, blev vi

modtaget af Laila og Gunnar og

deres nye skib. Efter en rundtur

på skibet fik vi en rigtig hyggelig

aften.

På vej hjem mødte vi Øjvind

Gosmer i Hornbæk. De sidste mil

til Svanemøllen gik alt for hurtigt,

ferien var slut, 2 uger og 4 dage i

roligt tempo.

Tophat bliver 40 år i 20 0, gammel

dame, men glad båd.

Hilsen besætningen Mogens og

Anne og en uge med Lone og

Arne.

3


nyt Fra havnen

Havnekontoret vil være lukket

mandag aften (kl. 6 - 8) fra

den 5. november 2009 til den

4. februar 20 0.

----------------------

Der er repetionskursus i brug

af hjertestater for alle brugere

(enkelte ledige pladser) den .

december 2009 kl. 08.00 – 0.00

og 0.00 – 2.00

Husk at tilmelde til havnekontoret.

Brugere der har deltaget tidligere

vil få besked.

----------------------

Midtermolen renoveres, se

havnens hjemmeside, hvor vi

forsøger at holde dig ajour med

hvad der sker i havnen vinteren

igennem.

----------------------

Så er det vinter

Nogle både står på land, andre

ligger i vandet vinteren over, for

begge både gælder det om at

forebygge ulykker så vi alle kan

komme sikkert gennem den kolde

tid.

Både på land:

Husk at strøm 220 – 380 volt frarådes

hvis der ikke er nogen tilstede

ved båden.

El varmeblæsere har mere end

en gang forsaget brand i skibe på

land.

4

Bliver batterierne stående i båden

så tag enten hovedafbryderen så

strømmen er afbrudt eller tag den

ene batteripol af så kan der ikke

dannes kredsløb og derved mindskes

faren for kortslutning med

brand til følge.

Skal der bruges strøm så husk

at alle tilslutninger skal være jord

forbundet / dobbelt-isoleret og

beregnet til udendørs brug. Brug

ALDRIG forlængerledninger der

er beregnet til indendørs brug.

Bruges der kabelruller så husk at

rulle dem helt ud da varmeudviklingen

i en oprullet kabeltromle

kan forårsage brand.

Benzin er ved lov ikke tilladt at opbevare

på både der står på land

og når det sidste benzin tømmes

så husk at lufte godt ud, lad være

med at tage tanke / resv. dunke

o.lign. med hjem i kælderrummet

/ lejligheden det er ikke altid tilladt

at opbevare i ejendomme.

Påhængsmotorer har ikke godt

af at blive ombord, så vidt det er

muligt skal de tages af og opbevares

i godt frostfrit rum, husk

også at vintersikre motoren.

Også gasflasker bør fjernes fra

båden af hensyn til brandfare og

samtidig har man mulighed for at

kontrollere sin installation. Husk

der er lovkrav om glasinstallationen

om bord evt. læs reglerne i

BEK 9265 af 05-0 -2004.


Husk også at stiger der bruges til

at komme ombord i båden skal

sikres i top og bund således at

den ikke glider/vælter.

Husk hvis din båd står på bukke

skal disse bindes sammen (tov eller

kæde) så de ikke kan glide fra

hinanden.

Pas på tyveri fra båden, opbevar

så lidt af værdi i båden vinteren

over.

Både i vandet:

De fleste af de råd fra land kan

overføres direkte til både der ligger

i vandet, men der er nogle

få ekstra ting man bør være opmærksom

på.

Husk at ved brug af strøm er det

meget vigtigt at det er et godkendt

kabel, ubrudt, dobbeltisoleret

og med jord (3 ben).

Bruger du kabeltromle skal du

huske at rulle den helt ud ellers

kan der opstå så megen varme

at det ledning, der er oprullet på

tromlen kan smelte og derved

forårsage kortslutning og brand.

De fleste forsikringsselskaber

forlanger at når en båd overvintre

i en A havn skal der anvendes

dobbelt fortøjninger. Husk at tilse

båden og dens fortøjninger med

passende mellemrum.

Slå badelejderen ned, det kan

redde liv. Når man færdes på havnen

og dens broer om vinteren er

der stor mulighed for at glide og

falde i vandet, der kan være langt

hen til en redningsstige så hvis

du har slået din badelejder ned er

der en mulighed for at komme op

af vandet hurtigt. Det kunne også

være dig selv der gled når du opholder

dig på din båd. Hvis hård

frost og dermed isen kommer i

havnen skal du slå din lejder op

igen, så undgår du at isen ødelægger

den.

Havnefogeden

John Vestergaard

5


Søndag 6. december Bankospil kl. 4

Søndag 3. december Børnejuletræ kl. 4

6

2010

Søndag 3. januar Nytårskur kl. 4

Fredag 29. januar Torskegilde


Eberspächer Marine

Airtronic D 2 og D 4

Dieselluftvarmere indbygget i polerede

rustfri kasser og mariniseret med specielle

kabelstammer, elsystem m.m.

Let montering. Trinløs regulering med

termistorstyring sikrer jævn og behagelig

varme. Høj effekt, - men alligevel næsten

lydløs. Utroligt lavt strømforbrug.

Pris fra kr. 10,400,- + komplet

marine-monteringskit med

slanger og alt tilbehør kr. 3.400,-

= kr. 13.800,- (D 2). Stort program

med 2 kW, 4 kW og 5,5 kW

luftvarmere samt 5 og 10 kW

vandvarmere.

Se mere på: www.kjoeller.com

ARDIC ”Varmse”

Varmeanlæg/defroster varmer via motorkølevand

= udnytter spildvarmen.

Stor effekt: Maks 10 kW, luftmængde.

360 m 3 /h, 3-trins blæsemotor. Perfekt

til den større motorbåd/fiskebåd som

defroster og varme under sejlads. Bruges

hvor motor næsten altid kører. Kan

kombineres med dieselcentralvarmeanlæg.

Godkendt af motorfabrikanter.

Alle metaller galvanisk afstemt.

Pris 3.493,-

Pris 1.863,- (4,2 kW)

Pris 1.488,- (1,5 kW)

Isotemp varmtvandsbeholdere

i syrefast rustfrit

stål med kraftig polyurethan

isolering

Opvarmes af motorkølevand (markedets

største motorspiral) og 220V. Elpatron

med termostat og overkogssikring. Rustfri

monteringsbøjler. Mix-ventil (termostatsblander),

overtryksventil og monteringsnipler

er standard. Isotemp, det komplette

program fra helt lav model til de større

mere buttede. Erstatter de gamle Ardicbeholdere.

PRIS fra 4.200,- (15L)

4.300 (22L) komplet. Findes fra 15 til 55 L

SHURflo Marine

Trykvandspumper

SHURflo lancerer nu en ny serie

trykvandpumper, endnu mere

holdbare og støjsvage. Alle SHURflo

Marine pumper er med ny forseglet

trykafbryder, der foruden at være

vandtæt giver bedre drift og mindre strømforbrug. Alle bolte, skruer m.m. i rustfrit

stål. Alle SHURflo pumper er med 3 membraner, meget driftsikker og tåler tørkørsel.

Marinepumperne er gnist- og stænktæt/spuletæt. Leveres incl. filter og slangefittings.

Kontraventil og trykbeholder unødvendig. Strømforbrug kun 2 alt. 4 amp. SHURflo

Junior er en extrem støjsvag pumpe, beregnet for max. 1-2 tappesteder ad gangen,

perfekt for de fleste. De lidt større turbåde med 2-3 tappesteder, varmt vand, måske

en bruser, er bedst tjent med Aqua King. Større pumper: forlang prospekt.

SHURflo Junior 12v 7 liter 2,1 bar kr. 875,-

SHURflo Aqua King 12V 10,6 liter 2,8 bar kr. 1.095,-

SHURflo Marine 24v 10,6 liter 2,8 bar kr. 1.323,-

www.kjoeller.com info@kjoeller.com

torskegIlDe 2010

Torskegildet vil denne gang blive fredag den 29. januar 2010.

Alle - både mænd og kvinder - er velkomne til fest i klubhuset.

Menuen er som vanlig torsk (der kan kompenseres - ved allergi og

lignende - med anden menu). Omgangstonen efter spisningen er ikke

for sarte øren og slet ikke for mindreårige.

Pris og nærmere information om tid og tilmeldingsfrist: Se med i næste

nr. af Koøjet, men sæt allerede nu kryds i kalenderen!

7


Afsender:

Øresunds Sejlklub Frem

Strandvænget 65

2 00 København Ø

ID-nr. 4753

8

More magazines by this user
Similar magazines