Frivillig April 2012

detspillernu.dk

Frivillig April 2012

FRIVILLIG 2012

April

SØNDERBORG

Sønderborg har en

aktiv kreds af

frivillige, der

støtter og supplerer

Beredskabet i

Sønderborg Brand og

Redning.

FRIVILLIGPRISEN 2011

Det er en fornem

anerkendelse at

modtage

Frivilligprisen - læs

om modtagerne og

oplevelsen på

Kastellet i

København.

FRIVILLIG - April 2012 - Side 1 / 28

Sønderborg - Ek aktivt

frivillig-beredskab med

Søredningstjeneste og mange

frivillige - et portræt af

Sønderborg

TEMADAG 2012 OM

BEST PRACTICE

Beredskabsforbundet

holder temadag om

Best Practice for

alle kreds- og

regionsledelser den

12. maj 2012.

Læs mere om dagen og

formål.


FRIVILLIG - ET MÅNEDLIGT

NYHEDSBREV FRA ALLE

FRIVILLIGE I

BEREDSKABSFORBUNDET

Beredskabet analyseres i 2012 - Vi må ikke glemme det robuste beredskab

Vi må ikke glemme det robuste beredskab - det

skaber tryghed i samfundet.

Når man, som jeg, bor i midten af København oplever

man ofte et slukningstog på vej på opgave, eller ser

lægeambulancen for fuld udrykning gennem gaderne eller

hører helikopteren, der gør klar til landing på Rigshospitalet

med en patient.

I sommer så vi udover vores brandvæsen også

Beredskabsstyrelsen og også frivillige i aktion, da store,

langvarige og mandskabskrævende opgaver blev løst midt i byen i

forbindelse med skybruddet.

FRIVILLIG - April 2012 - Side 2 / 28

Og hver gang ønsker jeg først og fremmest alt godt fremover for

dem, ulykken har ramt, men takker også i mit stille sind det mandskab,

der stiller op og løser opgaven. Og takker for, at vi i Danmark

har et robust beredskab parat døgnet rundt.

Jeg er sikker på, at jeg ikke er alene med den

refleksion. Det giver stor tryghed i samfundet at vide,

og opleve, at vi har et robust beredskab.

Det var i forbindelse med mit arbejde med det

amerikanske forsvar i halvfemserne, at jeg første gang mødte

begrebet “robust,” og her betød det, at man var i stand til at levere et

svar på enhver udfordring uden der skulle være tvivl om resultatet,

nemlig en succes.

Husk at melde jer til Stævnet

Vi holder Stævne i 2012 -

Plejer I ikke at være med?

- så er det på tide at

ændre på den tradition! -

tilmeld jer nu! Blanket

kan findes på Stævnets website

via www.beredskab.dk

Per Junker Thiesgaard

Landschef

SKAL DU MED? TEMADAG BORGERMØDE LANDSRÅD ØSTBØRN STÆVNE

Temadag 2012

Forbundet

holder temadag

lørdag den 12.

maj 2012 om

Videndeling og

Best Practice.

Bliv aktiv i din

kreds - vi har

brug for aktive

frivillige

Borgermøde i

Sønderborg

den 11.

april 2012

Mødet er

arrangeret

af Folk &

Forsvar -

læs mere i

bladet.

Landsrådet

holdes i år

den 9. - 10.

juni 2012.

Traditionen

tro holdes

Landsråd på

Nyborg

Strand. Vær

med!

Sommerferie

med mening

Hvert år

får børnehjemsbørn

fra Polen

en stor

oplevelse.

Vær med.

Beredskabsforbundets

Stævne 7. -

9. september

2012

Mød dine

frivillige

kolleger fra

hele landet!


Og det er vel også sådan det er tænkt,

når vi taler om det robuste beredskab i

Danmark - et velfungerende og

velgennemtænkt niveau-delt beredskab, der

løser sine opgaver, store som små, med

succes. Og et beredskab der kan løse sine

opgaver - og lidt til.

I forbindelse med oplægget til en

kommende flerårig aftale om

redningsberedskabet, skal hele beredskabet

analyseres. Der skal ses på såvel det

kommunale, som det statslige beredskab, og

på om beredskabet kan optimeres på den ene

eller den anden måde.

I sommer så vi, hvordan beredskabet lige

netop slog til, men heller ikke mere, da

skybruddet skulle håndteres. Og alligevel blev

Beredskabsstyrelsen ramt af kraftige

besparelser mindre end et halvt år senere.

Samtidig oplever vi de kommunale

beredskaber under pres - f.eks. har vi mødt

planer om at anvende frivillige, hvor man før

ville anvende deltidsbrandmænd. Ikke fordi

man var utilfredse med de deltids-ansatte, men

fordi de frivillige er billigere. Deltids-ansatte

brandmænd er imidlertid i forvejen en meget

billig og effektiv ressource, og er det her, man

leder efter penge i budgettet, tyder det på, at

man er under kraftigt pres.

I arbejdet med analysen og den flerårige

aftale om redningsberedskabet i Danmark, må

det robuste beredskab derfor ikke glemmes.

Et robust beredskab er ikke det samme

som et minimums-beredskab.

Et robust beredskab skaber tryghed i

samfundet.

Med til et robust beredskab hører

et frivilligt beredskab

Og med til et robust beredskab hører et

frivilligt beredskab - I denne udgave af

FRIVILLIG ser vi nærmere på det frivillige

beredskab i Sønderborg - der er mange “best

pracitices” at reflektere over.

Vi glæder os også over den store hæder,

der er overgået modtagerne af Frivilligprisen

2011, som blev uddelt på Kastellet den 16.

marts 2012 af Forsvarsministeren.

Og endelig hverves der til Musik-korpset -

vores musikkorps er med til at gøre det frivillige

beredskab synligt på en festlig og højtidelig

måde - og jeg kan kun opfordre alle til at

tænke korpset ind i planerne - jo mere vi kalder

på dem, jo bedre kan de løse deres opgave.

Per Junker Thiesgaard

Landschef

Best

Practice:

Beredskabsforbundets

Region Syddanmark

vedligeholder en meget aktiv

web-site og Facebook side.

Find nyheder fra regionen - altid ajourført -

her:

http://bf-syddanmark.dk/

beredskabsforbundet/nyheder-fra-

region-syddanmark/

FRIVILLIG - April 2012 - Side 3 / 28

LANDSLEDELSEN

Landsledelsen

Landsledelsen, der er

ansvarlig for opfyldelse

af Beredskabsforbundets

formål og gennemførelse af

Beredskabsforbundets

opgaver, har følgende

sammensætning:

• Præsidiet (Præsidenten,

Landschefen og

Vicelandschefen)

• Regionslederen og 2

viceregionsledere fra

region Hovedstaden.

• Regionslederen og 1

viceregionsleder fra

hver af regionerne

Sjælland,Syddanmark og

Midtjylland.

• Regionslederen fra

region Nordjylland.

• Et medlem udpeget af

Sønderjysk Frivillige

Brandværnsforbund og

godkendt af

landsledelsen.

• Beredskabsforbundets

direktør er sekretær for

Præsidiet.


SØREDNINGSTJENESTEN I SØNDERBORG

Beredskabsforbundets

søredningstjeneste i Sønderborg

startede i 1995.Vi var den første

søredningstjeneste i Danmark

som blev oprettet i

beredskabsforbundets regi.

v/ Kredsleder Helle Vibeke

Johannsen, Sønderborg

Brand og Redning havde dengang fået

foræret en brugt redningsbåd med en 25HK

motor på. Båden blev sat lidt i stand, den

havde kun kompas og vi fik bygget en lokal

radio i den.

Vi startede fra 0.

I forbindelse med søredningsuddannel-

sen fik vi hentet uddannelsesmateriel fra

marine-hjemmeværnet. Vi fandt nogle

instruktører fra lokalområdet og fik samlet en

flok frivillige som havde lysten og interessen

for lige netop den tjenestegren. Først i år

FRIVILLIG - April 2012 - Side 4 / 28

2001 fik vi lavet en lokaluddannelse, som

bruges den dag i dag. Den er dog rettet til

efterhånden som vi har udviklet

tjenestegrenen.

Det var ikke nogen let start for os. Det

var svært at blive accepteret som en

søredningsenhed, specielt i offentligt regi. Vi

lod os dog under ingen omstændigheder kue,

og kløede på med krum hals. Efterhånden

som vi havde lavet en del redningsaktioner,

blev vi dog brugt mere og mere af SOK. Vi

tog en tur til SOK i Århus for at se og høre om

deres arbejde, og ikke mindst for at fortælle

dem om os, og hvad vi kunne her i

Sønderborg. Vores lys blev ikke sat under en

skæppe.

Efterhånden fandt vi ud af at vi havde

behov for en ny redningsbåd. Nanok var lidt

for kort i forhold til at have nødstedte

liggende, og der var ikke nok styrefart på, når

vi var ude i 17-18 m/sek. Vi undersøgte

forskellige muligheder for hvilken båd der

kunne være passende, og da vi havde fundet

den rigtige, søgte vi A.P. Møller og hustru


Best Practice -

En

Søredningstjeneste,

som samfundet har

brug for

Chastine McKinney Møllers fond til almene

formål. Det var år 2000 og vi var så heldige at

få penge til en ny redningsbåd. Båden blev

døbt Malik og det er stadigvæk den båd vi har i

dag. Båden var udstyret med det sidste nye

grej, og et smart Jason Cradle net, så vi kunne

trække nødstedte op i vandret stilling, hvilket

er rigtig vigtigt når de er meget afkølede.

Samarbejde med det frivillige

brandværn - 100 km kystlinie

I årene efter arbejdede vi på at lave en

fælles enhed med Sønderborg frivillige

Brandværn. Det lykkedes at starte samarbejdet

i 2006, med fælles undervisning og fælles

øvelser. I dag er vi en sammentømret enhed,

der ikke skelner til hvor vi oprindeligt kom fra.

De 18 frivillige er en blandet flok mænd og

kvinder i alle aldre. Vi frivillige sørger også selv

for at vedligeholde bådene og

kommandoposten. Kommandoposten er for

øjeblikket under ombygning. Det gøres efter

vores egne ideer , så den fungerer bedst muligt

i redningsaktionerne. Der lægges et stort

stykke arbejde i det.

Kystlinjen for vores søredningsområde

dækker fra Fynshav og hele vejen syd rundt

om Kegnæs og op i Alssund til Hardeshøj.

Desuden fra Sønderborg, i Vemmingbund,

rundt om Broagerland i Flensborg Fjord, Nybøl

Nor og ned til Okseøerne. Det er over 100 km. I

området ligger der endvidere 6 lystbådehavne,

3 broer (Egernsund broen, og Chr.X broen i

Sønderborg er klapbroer og Alssundbroen). Da

der om sommeren også er rigtig mange sejlere

i vores område, bliver broerne åbnet rigtig

mange gange. Der er ca. 32 000

gennemsejlinger årligt. Vi er et område med

meget vand omkring os, og det er særdeles

vigtigt med et godt søredningsberedskab.

Søredderne kan kaldes 24 timer i

døgnet

Søredderne kan blive kaldt døgnets 24

timer for at komme nødstedte til hjælp. Vi går

alle med en personsøger, og kommer når vi

bliver kaldt. I udrykningssituationerne kører vi

med 2 både og en kommandopost. Bådene og

kommandoposten er alle bemandet med 2-3

søreddere. Kommandoposten er meget vigtig i

rednings situationerne, da det er i den der

bliver lavet søgemønstre til bådene, der bliver

kommunikeret med Indsatsleder, politi,

redningshelikopter og diverse andre skibe som

er med i rednings situationen.

FRIVILLIG - April 2012 - Side 5 / 28

Der anvendes også fodpatruljer i en del

situationer. Desuden er kommandoposten

også en sikkerhed for mandskabet i

redningsbådene. Disse bliver også koordineret

fra kommandoposten. Situationerne er meget

forskelligartede. Der kan være tale om

nødraketter der er observeret, eftersøgninger

efter forsvundne personer/skibe, motorstop,

bugseringsopgaver, småbrande i fartøjer,

pumpeopgaver, miljøopgaver m.m.

Nu også med isbåd

Det sidste nye materiel vi har fået er en

isbåd. Den bruges ved is ulykker eller hvor der

er meget lavt vand, i søer, skovsøer og ved

person redningsulykker tæt på land. Den har

også været brugt til at redde en hund i land.

Desuden står vi som supplerende beredskab

for Sønderborg lufthavn.

Vi har også samarbejde på tværs af

grænsen med frivillige søreddere fra

Langballigau DGzRS. Vi holder øvelser

sammen et par gange årligt.


FRIVILLIGPRISEN 2011 - FANØ FRIVILLIGE BEREDSKAB

Fanø-holdet flankeret af Fanøs borgmester, Erik Nørreby og

vicelandschef Else Højsager og Landschefen. En stor dag - og en

stor anerkendelse.

Af Ingrid Pedersen, Kredsleder

Fanø

Det var en flok glade og

forventningsfulde frivillige, der

steg ind i en minibus på havnen en

tidlig fredag morgen med afgang

kl. 06.50 fra Nordby.

Turen var planlagt således at vi først

skulle til Landskontoret i Hedehusene for at

spise frokost og derefter til Kastellet for at få

overrakt Frivilligprisen.

Bussen var pakket med kaffe og de mest

nødvendige ting, der skulle bruges på en

noget længere køretur. Førerens GPS blev sat

til, så vi kunne finde frem. Da færgen lagde til i

Esbjerg skulle vi hente en af vore frivillige, som

har bopæl i Esbjerg og herefter omkring en

bager for at købe lidt rundstykker og

wienerbrød. Det skulle jo være en hyggetur

med morgenmad i det fri på en udsøgt

rasteplads et sted på Fyn.

Nu var vi så 8 personer i bussen og der

var lidt morgenstille. Der blev brugt lidt tid på

en orientering om, hvilke personer vi kunne

forvente at møde, når vi kom til Landskontoret.

Der var medbragt papir, hvor der var billeder af

de personer, der arbejder der.

Kursen blev sat mod Kolding, hvor vi skulle

stoppe for at få Vicelandschef Else Højsager

med.

Else stod parat på p-pladsen. Efter ophold og

frisk luft i Kolding, var det lige som om, at alle

vågnede op og så blev der bare snakket og

fortalt historier.

Da vi nåede et pænt stykke ind på Fyn,

var det tid til en lille morgenpause. Her kom vi

til at køre forbi de opsatte borde, så vi måtte

bruge den bagerste del i bussen til bord.

Dugen blev bredt ud, rundstykkerne skåret og

så var der bare ta` selv bord. Alle spiste dette

måltid med stor appetit og syntes, det var det

bedste, der var sket i længe.

Efter denne behagelige pause kørte vi

mod Sjælland. Vi betalte for at

komme på sightseeing på

broen og sammenlignede

priserne her med vores

færge til Fanø. Det kan

man bruge meget tid på.

Efterhånden som vi

nærmede os Hedehusene

bredte spændingen sig.

For der var jo flere, der

ikke havde kendskab til,

hvorledes Landskontoret

så ud. Solen skinnede og

FRIVILLIG - April 2012 - Side 6 / 28

snakken gik, der var en rigtig god stemning.

Der blev sagt lidt vittigheder og andre ”gloser”,

så selv Else måtte vende det døve øre til.

Sådan kan det jo gå, når folk er i fantastisk

humør.

Vi rullede ind på p-pladsen ved

Landskontoret kl. ca. 11.00 og direktør Per

Kjærholt stod og tog imod os der. Herefter gik

vi indenfor og blev vist rundt for at se lidt på

faciliteterne.

Frokosten var sat på bordet og det var en

nydelse at spise nogle lækre stykker

smørrebrød. Herefter var der kaffe.

Else, Solveig Andersen og Per Kjærholt

ønskede os tillykke og Solveig overrakte os en

fin gave. Vi fik 2 vandkarafler. Solveig

Besøget på Landskontoret - direktør Per

Kjærholt, Else Højsager og Vice-direktør

Solveig Andersen


forklarede at det kunne have været et par

flasker vin eller snaps, men at vi hellere ville

tage imod noget, som kunne holde i længere

tid.

Kredslederen takkede for gaven og for det

arbejde, der var gjort både af Else og Solveig

for at få os indstillet til prisen.

Kommunikationschef Mads Jakobsen var

også til stede på kontoret og han skulle også til

Kastellet for at tage billeder. Vi havde ellers lige

fået en forklaring om, hvorledes vi lettest fandt

frem til Kastellet, da der var vejarbejde flere

steder. Men vi fik Mads til at køre foran hele

turen.

Forsvarsministeren holder tale for Fano og

overækker diplom og Forsvarsministerens

Våbenskjold

Så sagde vi pænt farvel og tak for frokost og

gave og kørte videre mod København i et

fantastisk forårsvejr.

Køreturen derind gik fint og uden

problemer. Vi havde god tid til at nyde vejret og

nogle skulle lige

skifte til jakke.

Mads vidste hvor

festlighederne skulle foregå, så vi gik indenfor i

en af disse gamle bygninger.

På øverste etage blev vi budt velkommen

og vi gik ind i et lokale, hvor der var dækket

med hvide duge og fine trearmede sølv

lysestager. Fotografen var ved at gøre klar til

højtideligheden. Efterhånden var alle mødt op

af dem, der skulle være der og vi fik også hilst

på Landschefen. Vi blev positivt overrasket, da

vi pludselig fik øje på, at vores Borgmester fra

Fanø kom ind af døren. Vi havde hørt lidt om, at

han måske ville kunne være fremme efter et

møde i Ålborg. Det var pænt gjort af ham og

det fortæller også lidt om, at han også er der

for os og er stolt af os.

Landschefen taler frivilligt beredskab

med Fanøs borgmester Erik Nørreby

Forsvarsminister Nick

Hækkerup holdte en fin

indledende tale og gik

derefter over til at tale til hvert

enkelt indstillet. Fanø var de

første, der skulle modtage

prisen. Her blev sagt nogle

meget pæne ord omkring

vores daglige virke og hvad

vores arbejde gik ud på. Alle

frivillige var godt tilfredse og

følte virkelig, at de havde

noget med hjem.

Af gaver fik vi et skjold hvor

FRIVILLIG - April 2012 - Side 7 / 28

der står Årets

Frivilligberedskab og Forsvarsministeren.

Derudover var der også en skifteramme med

en ordlyd om Årets Frivilligberedskab og som

det sidste, var der en smuk buket blomster.

Da de andre indstillede havde modtaget

deres pris, kunne vi forsyne os med lidt godt fra

ta` selv bordet.

Ingen af os led af gammel sult, men der gled da

noget ned alligevel. Der var også kage og kaffe.

Så når det hele blev lagt sammen, havde vi

virkelig fået meget at spise den dag.

Efter et par timer takkede vi af og

spadserede en tur rundt på volden for at få lidt

luft og nyde dette fantastiske vejr. Det var skønt

at se på dette kunstværk og ellers slappe af.

Så kunne vi sætte os i bilen igen og prøve

at komme ud af København. Vi nåede færgen

kl. 20.50 fra Esbjerg og sad faktisk og sank

fuldstændig sammen i bussen af træthed.

Et par stykker fik en kop kaffe, som var levnet

fra morgenmaden og ellers talte vi om, at vi

havde haft den mest fantastiske dag i længe.

Efter 12 minutters sejllads og 648 km

nåede vi tilbage til Nordby og derefter ud at

rydde bussen op og aflevere den, hvor vi tog

den fra. Det var en fantastisk dag med

humørfyldte mennesker, som nu kunne vende

tilbage ”til folden” og fortælle andre frivillige,

hvad de oplevede.


Jubilaren Erik P. Pedersen flankeret af Kredsleder Helle

Vibeke Johannsen og Beredskabschef Bjarne Neermann

Beredskabsforbundet i

Sønderborg afholdt den

13. marts reception for at

fejre Erik P. Pedersens 30

års jubilæum. Ved

receptionen deltog bl.a.

familie og kollegaer fra

Sønderborg.

ved Kredsleder Helle Vibeke

Johannsen, Sønderborg

Det var mange som kom for at fejre Erik, efter at

have spist den dejlige mad, var der taler.

Første taler var kredsleder Helle Vibeke

Johannsen, som på vegne af landschefen læste

et kort op.

Næste taler var beredskabschef Bjarne

Neermann, som havde en hilsen og en gave

med fra beredskabskommissionen.

Derefter var det kredsleder Helle Vibeke

Johannsen som takkede for de mange år i

Sønderborg. Sidste taler var Gitte Mikkelsen,

som fortalte om alle de oplevelser hun har haft

med Erik.

Det blev til nogle hyggelige timer.

Nye Frivillige og Hundetjeneste

For 30 år siden læste Erik en artikel i en lokal

avis, at de søgte nye frivillige i Sønderborg, og

derudover havde han også hørt at de ville til at

starte en hundetjeneste.

Kredslederen blev kontaktet, og dermed blev

han frivillig i Sønderborg.

På det tidspunkt hvor Erik startede som frivillig,

var der en af de andre nye frivillige som startede

hundetjenesten, og som vi jo alle sammen ved

er det der hvor din store interesse ligger.

FRIVILLIG - April 2012 - Side 8 / 28

Men da ham som startede hundetjenesten,

forlod Sønderborg, blev du kontaktet af

beredskabschefen og spurgt om du kunne

tænke dig at overtage.

Du skulle selv planlægge uddannelsen for

tjenesten.

Erik har siden haft en fremtrædende rolle i

hundetjenesten og du har uddannet dig både i

Tinglev og på Bernstorff Slot, til sidst som

holdleder i hundetjenesten.

Medens han uddannede sig til hundetjenesten

skulle han jo også igennem de andre

uddannelser som alle nye medlemmer skal

igennem.

På et tidspunkt var der 8 medlemmer i

hundetjenesten, deriblandt din datter, men som

med så meget andet rejste folk fra Sønderborg,

pga. nyt arbejde eller pga. familien.

Da han så stod som den eneste med en

redningshund, fik beredskabschefen lavet en

aftale med plitiet om at han kunne træne med

dem, og at de så kunne bruge ham til

eftersøgning.

Så gik han på efterløn, og da blev han tilbudt

om han ville undervise i elementær brand, og

dem som skulle undervises var hovedsalige

hjemmehjælpere.

Han er stadig i skoven med politiet og hjælper

med det som han nu kan, der kommer hunde

fra flere politi kredse for at træne.

Hvert år til vores lys-tatoo sørger han for at alt

er klart til når vi andre kommer - Erik har altid

styr på tingene.

Når vi i Sønderborg har haft overlevelsesture

med skoleklasser fra Sønderborg kommune,

hjælper Erik altid, enten med elementær brand

eller med at sminke.

Katastrofemedicinsk øvelse-for

Sygeplejeelever, på Sygepleje

skolen, på Sønderborg Sygehus.

Øvelsen var hvert år, med forskelligt tema, og

sted eks. Tinglev. Tilrettelagt af Sygeplejerske

skolen, Brand og Redning og Læger fra

Sønderborg Sygehus. Det var meget

spændende, at være med, både til undervisning

og tilrettelæggelse. Erik sørgede for at

figuranterne blev sminket og transporteret der

hen hvor de nu skulle være. Øvelsen blev

bedømt af læger fra Sønderborg sygehus. Der

var også en helikopter med til de øvelser.

Et stort tillykke til Erik med 30 meget aktive år

som frivillig til gavn for Sønderborg og

samfundet.


FRIVILLIGPRISEN 2011 - FREDERICK VON BADEN

Frederick von Baden sammen med

Forsvarsminister Nick Hækkerup

ÅRETS FRIVILLIGPRISER 2011

UDDELT AF FORSVARSMINISTER

NICK HÆKKERUP

Ved Mads Jakobsen,

Kommunikationschef,

Beredskabsforbundet

Forsvarsminister Nick Hækkerup overrakte

fredag den 16. marts 2012 Årets Frivilligpriser

2011 til frivillige fra redningsberedskabet og

hjemmeværnet.

Forsvarsminister Nick Hækkerup udtrykte

sin store taknemmelighed, da han uddelte Årets

Frivilligpriser inden for redningsberedskabet og

hjemmeværnet ved en ceremoni på Kastellet:

- Man skal kende et samfund på dets helte.

Hvem vi gør til vore helte, siger en hel del om,

hvem vi er. Både som beredskabets minister og

som borger i Danmark er jeg dybt taknemmelig

for den indsats, som de mange frivillige i

samfundets beredskab yder hvert år. De er de

sande helte. Når vi i dag har et robust og

effektivt beredskab i Danmark, skyldes det

blandt andet – men ikke mindst – de frivilliges

indsats i redningsberedskabet og

hjemmeværnet, sagde Nick Hækkerup.

Frivilligpriserne gives til en person og en

enhed, der i det forløbne år har ydet en helt

særlig indsats, eller som har skabt

opmærksomhed omkring anvendelse af frivillige.

Årets Frivillig

Prisen som Årets

Frivillig inden for

redningsberedskabet

gik til 24-årige

Frederick von Baden

FRIVILLIG - April 2012 - Side 9 / 28

fra

Beredskabsstyrelsen

Sjælland. Han er

desuden også

nyudnævnt

vicekredsleder i

Beredskabsforbundets

Kreds Vordingborg. I

sin tale fokuserede

Nick Hækkerup især

på Frederick von

Badens unge alder.

-Du er et godt

eksempel på de mange

tidligere værnepligtige, der efter endt

værnepligt stiller deres brede

beredskabsfaglige kompetencer til rådighed for

samfundet som frivillig i Beredskabsstyrelsen.

Dit stærke engagement er grundlaget for, at du

også stiller dine beredskabsfaglige

kompetencer og velvilje til rådighed som frivillig

i Guldborgsund Kommune. Det har selv sagt

stor betydning. Frivilligberedskabet har derfor

brug for personer som dig. Du er et eksempel

til efterfølgelse, sagde Nick Hækkerup.

Årets Frivilligberedskab

- Prisen som Årets Frivilligberedskab inden

for redningsberedskabet gik til de frivillige fra

Fanø Redningsberedskab. Nick Hækkerup

sagde i sin tale, at Fanø Redningsberedskab er

et særligt ø-beredskab, som skal kunne

håndtere, at befolkningstallet på øen svinger

med flere tusinde mennesker mellem sommer

og vinter. Samtidig skal det kunne klare sig

selv, hvis hjælp fra fastlandet ikke kan lade sig

gøre på grund af stormflod og højvande. De

fremstår som et eksempel på, hvordan lokalt

samarbejde og engagement kan bidrage til at

sikre et godt frivilligberedskab og dermed et

samlet set mere robust lokalt beredskab.

- Det kræver stort engagement og

fleksibilitet – og ikke mindst god koordination

og godt samarbejde. Dette er netop

kendetegnende for jer frivillige på Fanø. Som

frivillige har I udvist imponerende ildhu i

forbindelse med både aktiviteter og øvelser,

sagde Nick Hækkerup.

De rosende ord til hele det frivillige

beredskab på Fanø fra forsvarsministeren ser

Beredskabsforbundets kredsleder på øen, Ingrid

Pedersen, som et fortjent skulderklap, der er

med til at give endnu mere gejst til at gøre en

forskel.

Frederick von Baden sammen med Henning

Thiesen, Beredskabsstyrelsens Direktør

Se fotos om Fanø i kredsleder Ingrid

Pedersens rejseberetning fra dagen på Kastellet.


Fotos: BRS Nordjylland

ÅRETS BEREDSKABSBILLEDE 2012

Deltag i Beredskabsforbundets fotokonkurrence om

Årets Beredskabsbillede 2012

Hvordan vil du beskrive dit beredskab, hvis det skal gøres visuelt? Skal det være med

fokus på indsatsen? Eller er det kammeratskabet? Er det en øvelse, der viser, hvad I er

gjort af? Et stemningsbillede?

Mulighederne er mange. Vi præmierer de billeder, som fortæller noget om det danske

redningsberedskab.

Præmier

1. præmie: Apple iPad 2

2. præmie: Kro-ophold (Værdi kr. 1.500,-)

3. præmie: Gavekort til Fona (Værdi kr. 500,-)

Gaverne kan ikke ombyttes til kontanter

Seneste frist for indsendelse af billeder er onsdag den 31. oktober 2012. Vinderen får direkte

besked og offentliggøres i BEREDSKAB 06, November, 2012.

Regler

- Alle med tilknytning til redningsberedskabet kan deltage

- Billederne skal være i JPEG/JPG format (høj opløsning/ikke komprimeret) og skal kunne

bruges til tryk

- Ved indsendelse af billede giver du Beredskabsforbundet lov til vederlagsfrit at bringe dit

billede i BEREDSKAB, i FRIVILLIG og på www.beredskab.dk

- Beskriv kort hvad billedet illustrerer

- Husk at angive navn, adresse og telefonnummer

- Billedet skal være taget i 2012

Vi vil løbende i BEREDSKAB og her i FRIVILLIG bringe billeder, der er indsendt til

konkurrencen.

Send dit foto og tekst til kommunikationschef Mads Jakobsen - mjb@beredskab.dk

Frivillige ved Beredskabsstyrelsen Nordjylland under indsats

med at fjerne iland-drevet tømmer - februar 2012

FRIVILLIG - April 2012 - Side 10 / 28


MENS VI VENTER……!

Ved Beredskabschef Bjarne

Neermann, Sønderborg

Hvad laver vi, mens vi venter på at

det brænder. Det er et spørgsmål vi

ofte stilles. Udrykningskørsel er den

mest synlige del af vores arbejde,

men det er den opgave, der i

dagligdagen fylder mindst.

Tak fordi jeg her har fået mulighed for at

fortælle om Sønderborg Brand & Redning. Jeg

vil gerne give dig et indblik i, hvad et moderne

brandvæsen har af opgaver, mens vi venter på

det brænder.

Sønderborg Brand & Redning har en

virksomhedsplan med en række visioner, som vi

i dagligdagen arbejder på at opnå. Visionen er

kort fortalt:

• Vi vil være tilgængelige, smidige, effektive,

kommunikerende, nyskabende og

servicemindede.

• Vi vil levere sagsbehandling og tilsyn i et

dialogbaseret samarbejde med borgere,

virksomheder og institutioner.

• Vi vil medvirke til at borgere, virksomheder og

medarbejdere kan leve og færdes i tryghed.

• Vi vil skabe et brandvæsen, som borgere og

virksomheder har kendskab og tiltro til.

• Vi vil trives og udvikles i tværfaglige, kreative

arbejdsfællesskaber.

Målsætningerne for Sønderborg Brand &

Redning for at kunne opnå vores visioner er:

• Sønderborg Brand & Redning skal

udføre det arbejde, vi er sat i verden

for. Derfor skal det være et effektivt,

risikobaseret brandvæsen med fokus på det

forebyggende og afhjælpende beredskab.

• Sønderborg Brand & Redning skal deltage i

varetagelse af mere centrale opgaver, så som

løsning af tværkommunale serviceopgaver,

strategisk arbejde med risikostyring og

beredskabsplanlægning og medvirke til sikker

drift på/for hele kommunes enheder.

• Herudover skal der drages nytte af, at

Sønderborg Brand & Redning er en

driftsorganisation, der kan gennemføre mange

forskelligartede serviceopgaver. Hvis

Sønderborg Brand & Redning udfører

serviceopgaver for andre kommunale

enheder, når der ikke køres til udrykning,

skabes der samtidig en robusthed på

slukningsopgaven.

Sønderborg Brand & Redning er et

af landets største beredskaber

Sønderborg Brand & Redning er et af

landets største beredskaber med 17 stationer,

60 frivillige, ca. 500 frivillige brandmænd, 25

deltidsansatte brandmænd og 14

fuldtidsansatte. Brand & Redning kører til ca.

650 udrykninger om året, vi har 450

brandsynsobjekter og har ca. 75 sager til

myndighedsmæssig behandling.

Udover disse faktuelle tal kan vores

FRIVILLIG - April 2012 - Side 11 / 28

således:

arbejdsområder

også beskrives

• Sikrer udrykningsmateriel er i lovpligtig og

funktionsduelig stand

• Vedligeholder af uddannelsesmæssige

kompetencer

• Implementerer risikobaseret dimensionering

• Udfører Brandteknisk byggesagsbehandling

efter tekniske forskrifter

• Brandsyn af bygninger og syn af

fyrværkerioplag

• Udsteder festfyrværkertilladelser.

• Midlertidige tilladelser, mest om sommeren

pga. byfester, festival, ringridning mv.

• Udarbejder Beredskabsplan for Sønderborg

kommune

• Udfører Brandteknisk byggesagsbehandling

efter eksempelsamlingen

• Udfører Brandteknisk byggesagsbehandling

efter information om brandteknisk

dimensionering

• Udfører løbende vedligeholdelse, opdatering

af kontaktpersoner, nyoprettelser på

Vagtcentral

• Driver en kommunal servicevagt, kørsel til

tyverialarmer, autohjælp for kommunens egne

køretøjer, opsamling af døde dyr på

kommunens veje og skadeservice

• Afhjælpende Risikostyringsarbejde i form af

mulige opstående skader på medarbejdere

eller kommunale værdier

• Behandler forsikringsskader og administrerer

kommunes samlede forsikringer


• Servicerer og vedligeholder fysisk og

elektronisk sikring

• Helhedsrådgivning på

risikostyringsområdet

Hvordan bruger Sønderborg

frivillige til at styrke beredskabet

- og hvilke krav stiller vi

Vi ønsker, at vores frivillige er aktive

spillere på beredskabsområdet. De skal løse

opgaver, der kan støtte det daglige

beredskab i løsningen af deres opgaver. De

skal uddannes i og have specialer i

opgaveløsninger, der hører til enten de store

sjældne indsatser eller specialopgaverne,

som ikke alle kan have viden om.

Det giver et stort samspil og synergi

mellem helt forskellige personalegrupper;

fuldtidsansatte, deltidsansatte, frivillige

brandmænd og frivillige. Alle bliver betragtet

som ligeværdige med hver deres rolle og

opgave i løsningen af opgaven.

Vores frivillige udgør en stor del af vores

samlede organisation. De frivillige er opdelt i

forskellige tjenestegrene, der opererer,

planlægger og uddanner sig, i selvstændige

selvstyrende grupper:

Søredningstjenesten:

• Overfladeredning, sø og hav

• Isredning

• Brand i skib på sø/hav – udvendig slukning

• Miljø – olie på vand

• Pionertjenesten:

• Specialredning

• Højderedning

• Frigørelse - tung

• Supplerende brand

• Afstivning

• Pumpeopgaver

Nødbehandlertjenesten:

• Førstehjælpsvagter

• Behandlingsplads

• Større uheld med personskade

• Logistiktjenesten:

• Indkvartering

• Forplejning, borgere

• Forplejning, indsatsstyrker

• Belysning

• Vinterkørsel for hjemmeplejen

• Kørsel og fyldning af røgdykkerflasker

• Kollegastøtte:

• Defusing

• Debriefing

• Krisesamtaler

• Undervisning i psykiske reaktioner

Hvilken rolle spiller

beredskabsforbundet i dette?

Beredskabsforbundet er det faglige ståsted

for de frivillige, der støtter og hjælper vores

frivillige. Samtidig har beredskabsforbundet

også rollen som en slags ”tillidsmand”, nemlig

bindeleddet mellem de frivillige og Brand &

rednings ledelse. De frivillige er ligeledes

repræsenteret i Sønderborg Brand & Rednings

Lokal-MED, med både en tillidsrepræsentant og

en arbejdsmiljørepræsentant. Da hvervning af

nye frivillige og brandmænd er et kendt problem

set på landsplan, er beredskabsforbundet i

Sønderborg en vigtig aktør i

hvervningsprocessen både til egne medlemmer,

men lige så vigtig også til brandværnene og til

deltidsstyrken

Min opfordring til vores egne

frivillige, men sandelig også til

frivillige på landsplan er:

• Vær proaktiv i forhold til nye udfordringer –

forebyggelse i samarbejde med

forebyggelsesafdelinger

FRIVILLIG - April 2012 - Side 12 / 28

• Vær åben og modtagelig for forandringer

• Søg medinddragelse i beslutningsprocesser

• Fortsæt med hvervning

• Stop ”kaffe klubben”. Stil krav til frivillige –

ikke alle kan være med

”Råd til det rigtige” - Citat: Gitte

Lillelund Bech

– Hun har ret! Vi skal prioritere midlerne i

dag. Vi prioriterer midlerne, der hvor de gør gavn

for borgerne – og ikke for os selv.

- Beredskabschef Bjarne Neerman,

Sønderborg


Pligt, frivillighed og medborgerskab:

HVAD BETYDER ET SIKKERT

OG ROBUST SAMFUND FOR DIG?

Hvordan sikrer vi, at Danmark fortsat er et robust samfund?

Hvor kan du gøre en aktiv indsats?

Danmarks største upolitiske forsvars- og sikkerhedspolitiske forening,

Folk & Forsvar med 100.000 medlemmer inviterer til åbent debatmøde,

onsdag den 11. april 2012 kl.19

i Business College Syd, Sdr. Landevej 30, 6400 Sønderborg

MF Ellen Trane Nørby

Venstre, valgt i

Sønderborgkredsen

Indledning ved Folk & Forsvar

Borgmester Aase Nyegaard

Fælleslisten

Sønderborg Kommune

VI ARBEJDER

FOR DIN SIKKERHED

www.folkogforsvar.dk

Fred i frihed kommer ikke af sig selv. Det skal der arbejdes for!

FRIVILLIG - April 2012 - Side 13 / 28

Jacob Christensen

beredskabschef

Tønder Kommune

Kontakt F&F´s lokalformand Erling Lundsgaard, Sønderjylland, tlf. 40 30 74 88


BEREDSKABSFORBUNDETS KREDS SØNDERBORG

Ved Kredsleder Helle Vibeke

Johannsen, Sønderborg

Beredskabsforbundet kreds Sønderborg

har 28 frivillige, vi har 3 grene:

• Kollegastøtte

• logistiktjenesten og

• søredning.

De 5 ud af de 7 i kredsledelsen er nye i

kredsledelsen.

Kollegastøtte RITS®

Kollegastøtte RITS® er et tilbud til frivillige

i brandværnene og frivillige fra

Beredskabsforbundet i Sønderborg.

I Beredskabsforbundet Sønderborg er der

fire personer der er uddannede i Kollegastøtte

RITS®, som er en forkortelse for

Rekonstruktion og Integration af Traumatisk

Stress, der er medlemmer af Kollegastøtte

teamet, hvoraf en fungerer som holdleder.

Uddannelsens forskellige metoder, giver

teamets medlemmer mulighed for at hjælpe

kolleger eller frivillige med at genskabe

normalitet og samarbejde efter voldsomme

hændelser og/eller belastende arbejdsopgaver.

Metoderne der anvendes, som afhænger af

den enkelte situation, kan bla. være

krisesamtaler, defusion, debriefing afspænding,

ofte i en kombination med hinanden.

Det er et krav, at

kollegastøttemedarbejdere løbende

vedligeholder deres uddannelse.

Udover at være

Kollegastøttemedarbejdere er teamets

medlemmer også frivillige i Offerrådgivningen i

Danmark og har ligeledes erfaring fra

Psykosocial Støtteteam som var et tilsvarende

tilbud til borgerne.

Teamet er operativt, har vagt alle årets

dage og kan kontaktes via indsatsleder eller af

personerne selv.

I korte træk har kollegastøtte til formål at:

• Genskabe normalitet og samarbejde

efter voldsomme hændelser og belastende

arbejdsopgaver

• Understøtte udmøntningen af

personalepolitik på området

Kredsledelsen i Beredskabsforbundet i Sønderborg

• Udbygge og niveaudele det

psykologiske beredskab

• Give beredskabet større kompetence

til psykologisk støtte ved egen foranstaltning

• Forbedre det psykiske arbejdsmiljø

• Nedbringe sygefravær

• Øge viden og bevidsthed om værdien

af kollegial støtte.

• Styrke den enkelte medarbejders/

frivillige mulighed for trivsel og personlig

udvikling gennem arbejdet.

Læs mere om uddannelsen på

Beredskabsstyrelsens hjemmeside.

Logistik tjenesten

Vores opgaver i denne tjeneste er

indkvartering, forplejning, eftersøgning,

levering af lys.

Til ringridning i Sønderborg sørger vi for

lys til lys-tattoo, ellers til forskellige koncerter

bliver vi også brugt til at lyse p-pladsen op.

Og naturligvis hjælper vi vores egne

brandværn.

FRIVILLIG - April 2012 - Side 14 / 28

Vi kører også for hjemmeplejen ved

ekstreme vejrsituationer, Sønderborg

Kommunes områdecentre og Sønderborg

Brand & redning har udarbejdet

beredskabsplanen for at sikre, at de personer,

som er afhængige af områdecentrenes hjælp,

stadig kan få hjælp i tilfælde af ekstreme

vejrsituationer.

Planen omfatter hele Sønderborg

Kommune og træder i kraft ved ekstreme

vejrsituationer, som snestorm, storm, højvande

m.m., når hjemmeplejens køretøjer ikke kan

komme frem til de personer, som har behov for

hjælp.

Søredning

Som sagt har vi også søredningstjenesten

som startede i 1995 - I kan læse mere om

Søredning andetsteds i bladet.


SØNDERBORG TIL MOTORLØB

Der var lørdag den 24. marts 2012

fest på den nye motorvej mellem

Kliplev og Sønderborg.

Ved Kredsleder Helle Vibeke

Johannsen

Det blev en historisk begivenhed! Over 9.200

løbere indtog den nye motorvej mellem Kliplev

og Sønderborg. Flere måneders forberedelser

kulminerede i dag, da den nye motorvej blev

taget i brug for løbere. Siden november 2011

har man haft travlt med at planlægge løbet ned

i mindste detalje.

9.242 løbere havde meldt sig til at

løbe en af motorvejsløbets fire

distancer

9.242 løbere havde meldt sig til at løbe en af

motorvejsløbets fire distancer - 5,10, 21 og 42

kilometer - og det var prins Joachim, der

sendte maratonløberne af sted, mens

regionsrådsformand Carl Holst, Aabenraa-

borgmester Tove Larsen og Sønderborg-

borgmester Aase Nyegaard sendte de tre

øvrige grupper ud over asfalten.

Vi var 8 frivillige som startede lørdag morgen

kl. 5:00 med at smøre 400 rundstykker til alle

hjælpere, sørgede for at der var kaffe og varm

cacao til rundstykkerne.

Vi fik fyret op i komfuret, da vi skulle koge vand

til det kaffe og cacao som vi skulle lave.

Lions Club Sønderborg stod for salget af de

varme drikke, der skulle også bruges varmt

vand til pølserne.

FRIVILLIG - April 2012 - Side 15 / 28

Vi skulle også sørge for at der stod varme

drikke i hjælper teltet og VIP teltet, og når

Lions havde brug for hjælp, sprang vi til og

hjalp dem.

Sønderborg kommune solgte smoothies og

frugtbakker, og vi sørgede for varmt vand til

deres opvask.

Jeg havde fået lov at hænge et stort banner op

fra beredskabsforbundet, så vi fik bestemt vist

flaget til dette store arrangement.

Kl. 16:00 sluttede arrangementet, så skulle der

pakkes sammen så vi kunne komme hjem.


TØNDER - UNGDOMSBRANDVÆRN

MODTAGER FORNEM STØTTE

Best

Practice -

Ungdomsbrandkorps

- fødekæden til

frivillighed for

livet, eller job

FRIVILLIG - April 2012 - Side 16 / 28


BEREDSKABSFORBUNDETS MUSIKKORPS

Ved Allan Hald,

Beredskabsforbundets Musikkorps

En ung musiker på 29 år, søger nye

kammerater.

Sådan kunne overskriften godt lyde i

Musikkorpset i disse dage. Vi blev født i

Horsens i 1983 og har siden lært og oplevet en

masse, været rundt i mange egne af Danmark

og har ved mange lejligheder fejret store

begivenheder med resten af nationen som

helhed eller indenfor egne rækker indenfor

beredskabsforbundet, herunder

enkeltpersoner, kredse, regioner eller på

landsplan.

Vi har siden den spæde start udviklet os

fra at spille med trommer og fløjter til et

velspillende musikkorps med både

tambourkorps og orkester.

Hjælp os med at finde den nye

musiker!

I årenes løb har vi haft mange musikere

med, hvilket vi stadig har, men vi kunne godt

bruge lidt flere aktive, da det i perioder kan

være vanskeligt at skaffe nok folk til turene.

Især vores tambourkorps mangler akut

fløjtespillere og vort orkester kan altid bruge en

god musiker mere

Derfor vil vi gerne her opfordre alle

indenfor Beredskabet til at viderebringe dette

budskab, hvis man i omgangskredsen har

kendskab til at der går nogen rundt som kan

spille på et instrument og som kunne have lyst

til at spille i Beredskabsforbundets

Musikkorps, så bed dem om at kontakte os, så

vil vi tage vel imod dem.

FRIVILLIG - April 2012 - Side 17 / 28

Da Korpset har adresse i Horsens vil det

være rart at personen kom fra dette område,

men vi har flere medlemmer som kommer

langvejs fra, dette er ingen hindring for os, men

vi ser dog helst at personen kan deltage i de

fleste øvedage og arrangementer.

Kommende hvervning til Musikkorpset!

Vi er i skrivende stund i færd med at lave

en hvervekampagne i samarbejde med

reklamebureauet super ego, hvor vi forsøger at

skabe mere opmærksomhed omkring

Beredskabsforbundets Musikkorps, Vi håber at

kunne berette mere om dette på et senere

tidspunkt.


Hvor kunne den nye musiker

komme fra?

Mange af de nuværende medlemmer har

en fortid i de danske bygarder miljøer og vores

medlemmer kommer hovedsageligt fra

Horsens Garden, Juelsminde Pigegarde, Århus

Pigegarde og enkelte fra, Den Jyske Garde,

Skive Garden og Randers Pigegarde. Når vi har

været i bekneb på større ture har vi gennem de

seneste år fået hjælp fra personer med

baggrund i Prins Jørgen Garden, Gladsakse

Pigegarde og Roskilde Garden. Flere af vores

medlemmer har gjort tjeneste i Den Kongelige

Livgardes Tambourkorps, vi forestiller os at de

kommende musikere kunne komme fra en af

de nævnte garder, eller har en anden musikalsk

baggrund i musikskoler, spejderkorps o. lign.

Aldersmæssig har vi et spænd på den aktive

musiker fra 17 til 75 år.

Hvad laver en musiker i

Beredskabsforbundets

Musikkorps?

Vi har gennem årene haft mange gode

oplevelser og har bla. spillet i Tyskland, Norge,

Spanien, Skotland og ikke mindst i Holland,

hvor vi 14 gange har spillet til Nijmegen

Marchen, samt 3 gange deltaget i verdens

største endagsmarch, Airborne marchen.

Siden starten i 1983 hvor vi startede

14-16 musikere med tambourkorps, er vi i dag

ca. 45 medlemmer, hvoraf de 35 er aktive.

Vi siger helst ikke nej til et arrangement og

tror kun at det er sket en enkelt gang i de 24 år

jeg har været med i musikkorpset.

Det er klart at jo hurtigere vi kender

datoen og tidspunktet for arrangementet, jo

nemmere har vi ved at skaffe deltagere.

Da alle musikere er frivillige, kan der være

mærkedage i familien, job og andet der gør at

den enkelte ikke kan komme til

arrangementerne, derfor kan vores

deltagerantal på arrangementer varierer

mellem 35 til omkring 12 personer, igen

afhængig af om hele Musikkorpset deltager,

eller Tambourkorpset eller orkesteret deltager

hver for sig.

Hvor meget tid bruger vi på

musikken?

Jeg vil dog ikke undlade at sige at jeg

syntes vi har en meget aktivt musikkorps, jeg

har lavet lidt timeoversigt over hvor meget vi

har været samlet sidste år 2011.

Træning

Tambourkorpset har været samlet 32

aftener for at træne.

Orkesteret har trænet 10 søndage.

Dertil kommer en to dages

træningsweekend (29 personer x 12 timer

træning = 348 timer)

Hvis dette lægges ud til hvor mange

personer der har deltaget blev der totalt set

brugt 1336 timer på træning i Musikkorpset

sidste år.

Arrangementer

Der er brugt ca. 5020 timer i alt på

arrangementer, ellers svarende til at hvert aktivt

medlem har været med i ca. 220 timer hvis

man har været med på alle arrangementer.

FRIVILLIG - April 2012 - Side 18 / 28

Dette er lavet med udgangspunkt i en

gennemsnitlig deltagelse på ca. 22 musikere

pr. arrangement.

Samlet set bliver det til over 6000 timer på

årsplan og i år har vi ikke haft en

længerevarende tur, som vi har haft tidligere år.

Bestyrelsen har holdt møder i ca. 20 timer.

Derudover har enkelte haft

forberedelsestid, bus afhentninger samt

deltagelse i diverse møder i det øvrige

beredskab.

Fremtidens arrangementer

Når Musikkorpset er ude at spille er det

typisk 30 min. til en time vi spiller. Dertil

kommer en transporttid der i gennemsnit ligger

på 2-3 timer, samt opstilling nedpakning osv.

ca. 1 time

Et arrangement koster med hele

musikkorpset totalt 3500 kr. plus transport og

evt. brobizz.

Man kan info/hvervemidler til dækningen

af nogle arrangementer gennem Forbundet.

MEN!!

Kunne man indenfor kredse og regioner

forestille sig at holde nogle arrangementer

samme dag, så kunne vi i fællesskab sparer på

de samlede udgifter til transport, og vi måske

kunne give lidt rabat på musikken, da vores

folk jo alligevel er samlet.

Vi kan selvfølgelig også gøre noget for at

synliggøre vores aktiviteter noget mere, så

disse kan ses i BEREDSKAB, eller på vores

hjemmeside, som vil blive opdateret med nyt

design i nærmeste fremtid, ligesom vi skal

forsøge at komme mere ud på Facebook eller

lign. medier.


Foreløbig tur kalender for 2012

Onsdag den 23. maj

Arrangement i Holmens kirke KBH. Falcks

Redningskorps fejrer faneindvielse af 32 faner

for de lande de er repræsenteret i på

verdensplan.

Lørdag den 9. juni

Landsrådsmøde i Beredskabet på Nyborg

Strand, vi spiller ved ankomsten samt en lille

ekstra overraskelse i år.

Weekend den 23-24. juni

Hærvejsmarch i Viborg. Vi spiller 4-5

gange dagligt på rastepladser og selve ruten.

Lørdag den 14. juli

Hærvejsvandringen 300 km. March fra

Flensborg til Viborg ad Hærvejen.

Vi marcherer foran deltagerne fra Vestre

skole til Rådhuset i Viborg.

Lørdag den 8. september

BF- Stævne i Frederikssund. Ses vi?

Weekend den 22-23. sep.

Træningsweekend i Horsens. Her skulle vi

gerne have været ude med vores

hvervningskampagne inden, således at der hér

er kommet en del nye ansigter til.

Fredag den 12. oktober

Spiller Musikkorpset ved kulturnatten i

København

Her kunne vi evt. komme ud til dit

arrangement på sjælland om lørdagen?

Søndag den 18. nov.

Koncert på Horsens Ny Teater. Arrangeret

af Musikkorpset. Mere om dette senere

FRIVILLIG - April 2012 - Side 19 / 28

Med musikalske hilsner

Beredskabsforbundets EGET


Beredskabsforbundets Temadag for Ledere

“Videndeling, Best Practice og Forebyggelse og

Ressource-frivillige”

“Et er, at vi får udarbejdet et katalog over “bedste praksis” (best practice), og det er en vigtig og

afgørende start. Men hvordan får vi så den viden omsat til et projekt for de frivillige i praksis?“

Kære Kreds- og Regionsledelser,

Velkommen til Beredskabsforbundets temadag for kreds- og regionsledelser fra hele landet

Lørdag den 12. maj 2012 fra kl. 09.30 - 18.30 hos Aarhus Brandvæsen

Har du lyst til at være med til at øge samfundsværdien af det frivillige arbejde? - så er temadagen

noget for dig. Vi forventer, at du efterfølgende vil være med til at gøre nogle af tankerne til

virkelighed i din egen kreds og region.

Tilmelding til Landskontoret senest mandag den 16. april 2012

Temadagen afholdes i 2012 hos Beredskabsforbundets Aarhus kreds og Aarhus Brandvæsen, og

vi håber på stor opbakning fra deltagere i alle landets regioner, da vi på temadagen lægger

grunden til vores arbejde med at øge samfundsværdien af det frivillige arbejde - og vi har brug for

repræsentation fra hele landet til denne opgave.

Temadagen har to formål:

1) Information og inspiration til Beredskabsforbundets ledere om arbejdet med Viden-deling, Best

Practice og Forebyggelse og Ressourcefrivillige.

2) Feedback og erfaringer fra kredse og regioner om konkrete eksempler, overvejelser og planer.

Læringen går således begge veje - og vi vil også bruge dagen på at få drøftet, hvordan man så

griber opgaven an i praksis ude i kredsene. Et er, at vi får udarbejdet et katalog over “bedste

praksis” (best practice), og det er en vigtig og afgørende start. Men hvordan får vi så den viden

omsat til et projekt for de frivillige i praksis? - det vil vi arbejde med i gruppearbejde og debattere

sidst på dagen.

Arbejdet dokumenteres og der udarbejdes et referat, som vil blive anvendt i det videre arbejde,

ligesom det vil blive stillet til rådighed som arbejdspapir for alle kredse.

Mange hilsner og på gensyn - programmet for dagen kan ses på næste side!

Per Junker Thiesgaard

Landschef

FRIVILLIG - April 2012 - Side 20 / 28


Program for Temadag for Beredskabsforbundets ledere

Lørdag den 12. maj 2012

09.30 - 09.45 Ankomst og registrering - kaffe og let morgenmad

09.45 - 10.00 Velkomst ved Landschef Per Junker Thiesgaard

10.00 - 10.45 Tema: Videndeling, Best Practice, Forebyggelse og Ressource-frivillige

10.45 - 11.00 Pause

ved Landschef Per Junker Thiesgaard.

Vi ser på, hvordan vi forestiller os Beredskabsforbundet udvikler sig i de kommende år, og

hvordan vi vil bruge synlighed og videndeling til at udbrede Best Practice (“Bedste praksis”)

- og hvordan Beredskabsforbundet i fremtiden kan spille en udvidet rolle i det kommunale

beredskabs robusthed.

11.00 - 12.45 Tema: Samariter-gruppen Aarhus - Horsens

ved Kredsleder Finn Månsson, Aarhus; og Kredsleder Helen Høj, Horsens.

Vi får indblik i, hvordan man i to kredse i konkrete tiltag har taget fat i praksis. Hvordan

ideen er blevet til virkelighed? hvilke møder det krævede? hvilke tilladelser og aftaler?

- og hvordan arbejdet organiseres i praksis.

12.45 - 13.30 Pause og frokost

13.30 - 14.30 Tema: Best Practice - Status på arbejdet og Eksempler - hvordan vi kommer videre

14.30 - 14.45 Pause

ved Viceregionsleder Flemming Elniff

Vi ser på opgaven med at registrere “best practice” fra de forskellige kredse i et katalog,

som skal danne baggrund for at øge samfundsværdien af det frivillige arbejde i

Beredskabsforbundet.

14.45 - 15.00 Introduktion til Gruppedrøftelser Ved Landschefen

15.00 - 16.30 Gruppedrøftelser - Vi deler os i grupper á 5 deltagere.

Spørgsmål:

1) Hvordan skal det nye “Best Practice Katalog” introduceres i

kredse og kommuner, og hvordan får vi fulgt arbejdet, justeret

kataloget og sikret, at planerne bliver virkelighed som projekter for de

frivillige og til gavn for samfundet?

2) Hvilke opgaver fra kataloget skal vi prioritere? - hvor skal vi

især sætte ind, og først. Er der nogle af opgaverne, vi ikke bør tage op?

3) Hvad mener vi om det nye frivillig-begreb “Forebyggelses- og

Ressource-frivillige” - og hvordan skal man gribe opgaven an i

praksis i kommune og kreds?

16.30 - 17.15 Pause og kagebord

17.15 - 18.00 Præsentationer fra gruppe-arbejdet og drøftelser og debat.

18.00 - 18.30! ! Tak for i dag - Opsummering og en lille reception som afslutning på dagen

FRIVILLIG - April 2012 - Side 21 / 28


STÆVNE 2012

SAVNER DU ET

HOLD?

En opfordring til alle "Holdløse"

Så er året kommet, hvor vi har stævne.

Hvorfor gå glip af alt det sjove, selvom man ikke er nok til at stille hold eller mangler

materiel. Da det til tider kniber lidt inden for egne kredse, HVORFOR så ikke gå

TVÆRKOMMUNALT?

Deltag som joker på et blandet hold: "De kredsløse" - eller hvad I/Vi finder på.

Jeg står til rådighed, hvis folk synes det lyder som en god idé, så skal jeg nok hjælpe

med alt det koordinerende.

Hvis ALLE der kunne have lyst i de forskellige kredse - HELE LANDET OVER, skriver

en mail med navn, mail adresse, telefonnummer og ønske til konkurence, så ser jeg

om det kan lade sig gøre.

Der er jo både små som store hold.

Min mail: vkl1.rudersdal-horsholm@bfrh.dk.

Telefon: 6177 0643

GRIB CHANCEN og ret henvendelse senest. d. 30. april 2012.

Med venlig hilsen

Tina J. Bennedsgaard

Vicekredsleder Rudersdal Hørsholm Kreds

FRIVILLIG - April 2012 - Side 22 / 28

LEDER I BF

Gør en forskel som leder

Beredskabsforbundet er

organiseret i 75 kredse,

der dækker de fleste af

landets kommuner.

Kredsen ledes af

frivillige ledere, der

udpeges på Årsmøderne, der

afholdes i disse måneder.

Kredsene har mange opgaver

og som en del af ledelsen

har du mulighed for at

være med til at præge

kredsens arbejde.

Spørg din kredsleder om

mulighederne i din kreds -

der er altid brug for

aktive frivillige i kredsarbejdet

- og med tiden

kan du måske blive en af

lederne?

Du finder navne på kreds-

og regionsledere på

forbundets web-site under

punktet “kontakt”

http://www.beredskab.dk/

beredskabsforbundet/

kontakt/


MARIAGERFJORD PUMPETRAILER

Pumpetrailer

Mariagerfjord Kommune har ligesom resten af Danmark været ramt af

flere oversvømmelser de sidste par år. Det har været en besværlig proces

når Mariagerfjord Beredskab blev kaldt ud til en oversvømmelse.

Først skulle pumpeudstyret findes i garagen, hvor det lå rundt omkring.

Derefter når udstyret var fundet, blev det ”smidt” op i en trailer, hvor

tingene lå og rodede. På baggrund af dette blev beredskabsafdelingen

enige om at det kunne være en god ide at samle pumpeudstyret.

Først blev pumpeudstyret samlet på en palle, som så skulle læsses op på

en trailer når det skulle bruges, men det fungerede heller ikke optimalt.

Derfor blev det bestemt at der var behov for en ny trailer, hvor

pumpeudstyret kunne stå samlet, og det vil være muligt at rykke hurtigt

ud til en oversvømmelse.

Som det kan ses på de nedenstående billeder, er det let og overskueligt at finde det udstyr på traileren

der skal bruges, og udstyret har faste pladser.

Pumpetraileren har

ikke været i brug

endnu, men den vil

blive brugt ved

oversvømmelser.

Ved oversvømmelser

indendørs vil

dykpumperne blive

brugt. Ved udendørs

oversvømmelser vil

benzinpumperne

blive taget i brug. Pumperne kan kun pumpe rent vand, dvs.

spildevand, havvand og regnvand, og ikke mudderet vand.

Benzinpumperne kan pumpe vand op fra 8

meters dybde, og pumpe vand op i 28 meters højde.

Pumpetraileren vil blive brugt af beredskabet, derudover vil den blive lejet ud til private eller virksomheder,

f.eks. Skadeservice Danmark.

Traileren er nyindkøbt, derudover er de to benzinpumper nye. Benzinpumperne har en tank med plads

til 3 liter benzin, på de 3 liter kan den pumpe i 2 timer. Den gamle pumpe havde en tank med plads til

20 liter benzin, som til gengæld kun

ville kunne pumpe i 1 time.

Johannes Holm Iversen

Beredskabschef

Mariagerfjord Beredskab

Fynsvej 4, 9500 Hobro

Tlf.: 70 20 41 00

www.mariagerfjordberedskab.dk

Best Practice -

Materiel justeres til

opgaven - og

bemandes med

frivillige

FRIVILLIG - April 2012 - Side 23 / 28


Best Practice -

Etablering af

professionelt website

til kredse og

regioner

FRIVILLIG - April 2012 - Side 24 / 28

Fra A4 – til web” er navnet på et projekt,

som vi er i gang med i Region

Syddanmark. Målet for projektgruppen er,

at udarbejde en hjemmeside skabelon,

hvor det tekniske og grafiske arbejde er

gjort for kredsene.

Det eneste kredsene selv behøver at gøre, er at give

hjemmeside skabelonen deres lokale præg i form af

billeder og tekst. Herefter er skabelonen klar til at blive

uploadet på kredsens webhotel. Kredsene står selv for

den ”daglige” vedligeholdelse af hjemmesiden. Dog er

der mulighed for at få support fra projektgruppen.

Skabelonen er lavet således, at den automatisk henter

nyhederne fra Beredskab.dk.

Projektet og informationsfoldere blev præsenteret

på Regions Syddanmarks årsmøde d. 3. marts 2012.

Herefter er der flere kredse, der er gået i gang med at

finde en web ansvarlig, billeder og tekst til deres egen

hjemmeside.

Vil du vide mere?

Kontakt Kristian Baggesgaard, projektleder

a4-web@bf-esbjerg.dk


HVERVNING - OPSTART AF FRIVILLIGT BEREDSKAB

MANGLER DIT BEREDSKAB

FRIVILLIGE?

Spørgsmålene er mange omkring

hvervning og brugen af frivillige i

redningsberedskabet. Derfor har Rådet for

Frivillig Forebyggelse, Information og Hvervning

(FFIH) opdateret websiden www.hvervfrivillige.dk

med nyt layout og nye funktioner. FFIH består af

medlemmer fra Beredskabsstyrelsen,

Foreningen af Kommunale Beredskabschefer og

Beredskabsforbundet. På websiden er det

muligt at hente inspiration til hverveprocessen.

Men det er også muligt at få gode råd til,

hvordan uddannelsen planlægges, og hvordan

frivillige kan fastholdes. En række

beredskabschefer fra en række kommuner giver

i flere videoklip deres bud på, hvordan man får

en succesfuld kampagne gennemført.

- Der er mange aspekter, der skal tages

stilling til, hvis man vil gennemføre en hvervning.

Det kræver planlægning og økonomi samt en

køreplan, der skitserer før, under og efter

rekrutteringsindsatsen. Desuden er det også

vigtigt, at man fra beredskabets side nøje

overvejer, hvad det er, som man ud fra den

risikobaserede dimensionering mangler frivillige

til. Og ikke mindst, at der bliver afsat de

ressourcer, som der er behov for, fortæller

beredskabschef Søren Ipsen, Kolding.

Efterbehandling vigtig

Det er mindst lige så vigtigt efter

hvervekampagnen at have fokus på

uddannelsesfasen og fastholdelsesinitiativer.

Frivillige melder sig for at blive brugt, og de

kan derfor være utålmodige for at komme i

gang. Derfor skal der allerede på den første

informationsaften skrives kontrakt med dem

samt informeres om, hvordan hele

uddannelsesforløbet er planlagt. Dermed får

man fastholdt de nye interesserede

samtidig med, at det giver dem færre

argumenter for at springe fra.

- Med en struktureret

planlægning, hvor man kan holde

snor i rekrutteringen fra start til

slut, er der store chancer for, at

man i sidste ende står med en

gruppe frivillige, der er blevet

uddannet, og som brænder for at

gøre en forskel. Men det sætter krav

til, at man fra beredskabets side afsætter

den fornødne tid og kapacitet til at tage

hånd om processen. Har man allerede et

velfungerende frivilligberedskab, så er det

formentlig ikke den store sag at hverve nye

frivillige via mund-til-mund metoden. Men skal

man derimod starte noget op fra bunden eller

puste liv i et inaktivt beredskab, så er man nødt

til at bruge den nødvendige energi. Man skal

FRIVILLIG - April 2012 - Side 25 / 28

derfor fra beredskabets side ville de frivillige. Og

vil man det, så er der ingen tvivl om, at

beredskabet på lidt længere sigt nok skal få

tilbagebetalt den indsats, som man har

investeret i starten, fortæller

Beredskabsforbundets vicedirektør Solveig

Andersen.

Skulle dit beredskab ligge inde med gode

idéer, informationsmaterialer eller

uddannelsesmuligheder, som du mener bør

komme andre beredskaber til gode på

www.hvervfrivillige.dk, så ret henvendelse til

Beredskabsforbundets kommunikationschef,

Mads Jakobsen, på mjb @ beredskab.dk.

FAKTA

Medlemmerne af FFIH tæller

beredskabschef Søren Ipsen, Kolding,

beredskabschef Jacob Christensen, Tønder,

sektionschef Hans Bruhn,

Beredskabsstyrelsen, fuldmægtig Susanne

Behrendt, Beredskabsstyrelsen, landschef Per

Junker Thiesgaard, Beredskabsforbundet, og

fung. vicelandschef Else Højsager,

Beredskabsforbundet. Sekretær for FFIH er

vicedirektør Solveig Andersen,

Beredskabsforbundet.


NYT BRAND-MUSEUM PÅ FREDERIKSBERG

Borgmester Jørgen Glenthøj indvier

det nye Brandmuseum - og konstitueret

beredskabschef Lars Rosenwanger

assisterer

Den 29. ferbruar 2012 åbnede borgmester

Jørgen Glenthøj Museumsremisen ved

Brandstationen på Frederiksberg med disse ord:

Tik tik tik…

Brandtelegrafens papirrulle løber gennem

hænderne på brandstationens telegrafist.

Han råber ud i lokalet ”der er ildløs på

Lampevej nummer 24”.

Brandsvendene gør den tunge dampsprøjte

klar til afgang – og det skal gå hurtigt!

Kuskene spænder hestene for, og

fyrbøderen tager plads bag kedlen. Han fyrer

endnu mere op, for der skal være damp på

kedlen, når de er fremme.

brosten.

Afsted går det i fuld fart over de toppede

Fyrbøderen holder fast det bedste han kan,

mens kusken fører sprøjten gennem de mørke

gader.

Foto: Rune Sejr Jørgensen,

Frederiksberg Brandvæsen

Ved ankomst til Lampevej ser

de luer gennem vinduet til en

stue.

De udlægger suge- og

trykslanger.

Snart er der vand fremme, og

nu skal strålerørsføreren trænge

ind i stuen.

Han hoster, for røgen er tæt.

Men det er masken, han har for

munden, ikke.

Sådan så en typisk

brandudrykning på

Frederiksberg ud i begyndelsen

af 1900-tallet.

Brandstationen lå på Pile Allé, og Lampevej

blev senere omdøbt til Howitzvej.

Og her står vi i dag – for at bringe den gamle

dampsprøjte og alt det andet udstyr til live igen!

Den flotte dampsprøjte var på den tid en

teknologisk landvinding inden for brandslukning.

Indtil da skulle vandet enten pumpes med

håndkræft eller bæres i spande.

Med dampsprøjten kunne man sætte tryk

på slangerne, og vandet kunne pumpes over

større afstande.

Det var en dyr sag.

Selve sprøjten kostede en formue.

Og så skulle der også skaffes heste og faste

folk til at passe kedlen. Men den var alle pengene

værd.

Sprøjten sparede kostbar tid og gjorde

brandslukningen langt mere effektiv.

FRIVILLIG - April 2012 - Side 26 / 28

Med etableringen af denne museumsremise

kommer den prægtige dampsprøjte igen til sin ret.

Den blev anskaffet til Frederiksberg i 1902

og efter lang og god tjeneste blev den gemt

øverst oppe i brandstationens tårn indtil 1992.

Så blev den sat i stand.

Og nu står den her, flot og funklende

sammen med andre flotte genstande og

uniformer.

Museumsremisen er et forsøg på at vise,

hvordan en brandstation typisk var indrettet i

perioden fra 1890’erne til 1920’erne.

samling.

Det er et enestående museum.

Intet andet sted i Danmark har man en så fin

Det er et flot arbejde – udført af

brandstationens personale.

Og Frederiksbergfonden har velvilligt støttet,

så der blandt andet blev mulighed for at lave en

flot og sikker glasport.

særligt.

Museumsremisen tilfører området noget helt

Rigtig mange mennesker passerer Sylows

Plads hver dag, og nu kan de opleve en

tidslomme, der er helt unik.

Et lille pusterum, hvor man kan kigge på de

spændende ting og lade fantasien løbe.

Jeg vil gerne sige tak til alle, der har bidraget

til dette charmerende og tankevækkende

museum.

- Jørgen Glenthøj, Borgmester


BERETNINGER FRA FORBUNDETS FRIVILLIGE

13.3.2012 Undervisning i Herning. Kaffepause.

25 Frivillige

75 Frivillig-timer.

Via BF Reporter App.

17.3.2012 Frivillige pionerer fra Esbjerg Brand & Redning,

rutine-øver i træfældning hos en landmand.

12 Frivillige

82 Frivillig-timer.

Via BF Reporter App.

23.3.2012 Omkring 50 kreds- og vicekredsledere,

regionsledelsen og gæster deltog i region Hovedstadens årsmøde

i Hvidovre. Det var en fin aften med mange gode informationer.

45 Frivillige

135 Frivillig-timer.

Via BF Reporter App.

24.3.2012 Vi skulle sørge for morgenmad til alle hjælpere.

Lave kaffe og varm cacao til alle løbere og publikum. Der var

tilmeldt 9240 løbere.

8 Frivillige

112 Frivillig-timer.

Via BF Reporter App.

25.3.2012 Regionsårsmøde region Sjælland.

35 Frivillige

175 Frivillig-timer.

Via BF Reporter App.

FRIVILLIG - April 2012 - Side 27 / 28


HER FINDER DU

BEREDSKABSFORBUNDET

På landsplan:

www.beredskab.dk

Region Nordjylland

www.bfregion1.dk

Region Midtjylland

http://www.bf-region2.dk/

Region Syddanmark

http://bf-syddanmark.dk

Send dit bidrag

FRIVILLIG udkommer månedligt for at

støtte dialog og videndeling mellem

Beredskabs-forbundets ledelse og den

enkelte frivillige - og mellem de frivillige.

Landschefen er redaktør - og vil hver

måned udvælge beretninger fra de

frivilliges virke landet over. Du kan selv

bidrage - enten direkte eller via din kreds -

Brug den nye BF Reporter App eller send

Region Sjælland

http://www.bfrsj.dk/ (Ingen

web-site aktiv p.t.)

Region Hovedstaden

http://bfrh.dk/

Brug Beredskabsforbundet

Vi vil gerne have, at du som frivillig i det

danske redningsberedskab, aktivt bruger

Beredskabsforbundet og de muligheder vi

stiller til rådighed for dig - vi er dit

organisatoriske ståsted.

Du er altid velkommen til at kontakte os.

Best

Practice: Museum

Midt i en tid med mange forandringer

er det vigtigt at holde fast i de store

resultater, der er gjort gennem mange år. På

Frederiksberg Brandstation har man netop

åbnet et nyt museum, der sætter nutidens og

datidens beredskab i relief - Husk at gemme

til museum, når der skiftes ud eller

kasseres. Beredskabets historie er

også værd at værne om!

en email med ord og foto direkte til

Landschefen:

thiesgaard@mac.com

Videndeling og best practice

Hjælp os med at videndele på tværs af

landets mange kredse. Fortæl om jeres

initiativer som frivillige og aktiviteter andre

kan lære af.

FRIVILLIG - April 2012 - Side 28 / 28

FRIVILLIG

Redaktør og udgiver:

Landschef i Beredskabsforbundet

Per Junker Thiesgaard

Beredskabsforbundet

Hedelykken 10

Brug din kreds og

region aktivt -

spørg om aktiviteter

og uddannelse

Har du et eksempel på best

Practice fra jeres kreds eller

beredskab?

- så del den med alle de andre tusinde

frivillige i Beredskabsforbundet.

Skriv en kort mail om emnet til e-mail-

adressen angivet nedenfor. Så koordinerer

vi i delprojektet “Best Practice” og bringer

en omtale af de bedste forslag.

Du kan også bruge Smartphone

App’en BF Reporter, eller få din kreds info-

assistent til at gøre det, når den i løbet af

foråret 2012 bliver udbredt til alle kredsene.

Husk: Et foto med frivillige igang med

best practice aktiviteten, eller f.eks. et link til

en web-site med jeres medlemsblad etc.

thiesgaard@mac.com

Du er også meget velkommen til at

kontakte 2. Viceregionsleder Flemming

Elniff, Region Midtjylland, direkte:

elniff@webspeed.dk

2640 Hedehusene

Similar magazines