LOKALPLAN 35-002 for Erhvervsport Hårup - etape 1 FORSLAG

lokalplaner.silkeborg.dk

LOKALPLAN 35-002 for Erhvervsport Hårup - etape 1 FORSLAG

5.6 Parkering

Inden for hver enkelt ejendom skal der anlægges

et passende antal parkeringspladser til personale,

kunder og lastvogne, således at al parkering kan

ske på egen grund, og ikke på de interne veje.

Følgende regler gælder for antallet af

parkeringspladser i erhvervsområder:

● 1 p-plads pr. 100 m² produktionshal,

lagerhal eller lignende

● 1 p-plads pr 50 m² etageareal til

administrative formål eller lignende.

5.7 Parkering

Områder til parkering skal gives et grønt og

sammenhængende udtryk. Der skal for anlæg af

hver 8. parkeringsplads plantes mindst ét træ ved

parkeringsarealet.

Parkeringsarealer ud mod motorvejen skal

afskærmes med grøn beplantning.

De interne veje kan variere alt efter

hvor mange grunde der bliver

udsykket i erhvervsklyngen.

Vedrørende udformningen af

vendepladser henvises til

Vejdirektoratets publikation: "Byernes

trafikarealer, hæfte 9. Anlæg for

parkering og standsning m.v."

ad. 5.7)

Parkeringsarealer skal begrønnes af

hensyn til områdets samlede

udseende. Især skal alle arealer der er

synlige fra motorvejen gives et

ordentligt og velplejet udseende.

LOKALPLAN 35-002 9

More magazines by this user
Similar magazines