LOKALPLAN 35-002 for Erhvervsport Hårup - etape 1 FORSLAG

lokalplaner.silkeborg.dk

LOKALPLAN 35-002 for Erhvervsport Hårup - etape 1 FORSLAG

8. Ubebyggede arealer

og beplantning

8.1 - Grønne områder mod

motorvejen

Der skal etableres et grønt område

mellem erhvervsklyngerne og

motorvejen. Det grønne område skal

fremstå som et åbent græstæppe med

blomsterengsblanding og opstammede

træer som solitær og i grupper.

Træbeplantningen skal være ensartet, og

skal kun bestå af 2 arter, så det giver

området en klar identitet. Arterne skal

være eg og skovfyr eller østrigsk fyr.

Der skal være mindst 15-20 træer/10.000

m2.

Det grønne område skal anlægges af

grundejer, som en betingelse for

ibrugtagning. Grundejer skal etablere

procentvis det samme grønne areal som

dennes grundstørrelse udgør af den

enkelte enklave. Hver enkelt enklave er

ansvarlig for anlæg og drift af det areal

som fremgår af illustrationen til højre.

Området er angivet på illustrationen til

højre.

Ad 8.1)

Det grønne område mellem enklaverne

og motorvejen er markeret med engsignatur

og afgrænset med en rød

stiplet linje.

Grundejer skal etablere procentvis det

samme grønne areal som dennes

grundstørrelse udgør af den enkelte

enklave. Enklaverne er ansvarlige for

det område, der ses på illustrationen.

Hver erhvervsenklave er ansvarlig for

følgende størrelse grønt areal:

Erhvervsenklave 1: 18650m2

Erhvervsenklave 2: 4119m2

Erhvervsenklave 3: 28050m2

Erhvervsenklave 4: 14950m2

Erhvervsenklave 5: 14700m2

LOKALPLAN 35-002 17

More magazines by this user
Similar magazines