LOKALPLAN 35-002 for Erhvervsport Hårup - etape 1 FORSLAG

lokalplaner.silkeborg.dk

LOKALPLAN 35-002 for Erhvervsport Hårup - etape 1 FORSLAG

13. Ophævelse af eksisterende planer

13.1

Følgende servitutter inden for området er i strid med lokalplanens

bestemmelser, og aflyses i henhold til Planlovens § 15, stk. 2 nr. 16

ved lokalplanens vedtagelse:

16. oktober 2000 - På matr. nr. 6nr, Hårup By, Linå er der tinglyst en

servitut vedr bebyggelse, benyttelse, byggefrist og tilbagekøbsret. Da

lokalplanen fastlægger bestemmelser om anvendelse og

bebyggelsesregulerende bestemmelser, aflyses servitutten.

15. juni 1983 - Dokument om erhvervsbebyggelse, benyttelse mv. er

tinglyst på matr. nr. 15i, Hårup By, Linå. Servitutten aflyses og

erstattes af lokalplanens bestemmelser.

7. marts 1986 - Dokument om bebyggelse, benyttelse, byggefrist,

tilbagekøbsret mv. er tinglyst på matr. nr. 6mp, Hårup By, Linå.

Servitutten aflyses og erstattes af lokalplanens bestemmelser.

13.2

Lokalplan nr. 182.03 vil blive ophævet, på de arealer, der er omfattet

af nærværende lokalplan nr. 35-002. Ophævelsen sker ved den

endelige vedtagelse af lokalplanen og offentliggørelsen heraf.

LOKALPLAN 35-002 25

More magazines by this user
Similar magazines