LOKALPLAN 35-002 for Erhvervsport Hårup - etape 1 FORSLAG

lokalplaner.silkeborg.dk

LOKALPLAN 35-002 for Erhvervsport Hårup - etape 1 FORSLAG

Lokalplanens formål og baggrund

Formålet med lokalplanen er at skabe et attraktivt erhvervsområde i grønne omgivelser op til den kommende

motorvej. Der lægges i lokalplanen særligt vægt på områdets fremtoning ud mod motorvejen.

Lokalplanen bygger videre på Projekt Mellemland, som er udarbejdet i 2008-2009. Projekt Mellemland

indeholder visioner for, hvordan de motorvejsnære arealer skal udformes på strækningen fra Funder til Hårup.

For Hårup er visionen, at det småbakkede landskab fortsat skal være områdets karakteristika, og derfor skal

erhvervsbyggeriets arkitektur og det karakteriske småbakkede landskab spille sammen. Dette sikrer

lokalplanen ved hjælp af bestemmelser for indretning af de grønne arealer, bestemmelser vedr.

terrænregulering, ingen hegning mellem byggerierne, ingen overflødig skiltning og begrænset brug af stærke

farver.

Der er udarbejdet Kommuneplantillæg nr 13 sideløbende med lokalplanen. Se mere under afsnittet

"Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning i området".

LOKALPLAN 35-002 29

More magazines by this user
Similar magazines