LOKALPLAN 35-002 for Erhvervsport Hårup - etape 1 FORSLAG

lokalplaner.silkeborg.dk

LOKALPLAN 35-002 for Erhvervsport Hårup - etape 1 FORSLAG

i området.

Erhvervsområdets påvirkning på de arkæologiske interesser i området

Rapporten peger på en eventuel påvirkning som erhvervsbyggeriet kan få på de arkæologiske fund som

området indeholder. Som en afbødende foranstaltning foreslås det, at redegørelsen indeholder en vejledning i

hvordan en bygherre bør forholde sig for at undgå at beskadige eventuelle fund.

LOKALPLAN 35-002 33

More magazines by this user
Similar magazines