LOKALPLAN 35-002 for Erhvervsport Hårup - etape 1 FORSLAG

lokalplaner.silkeborg.dk

LOKALPLAN 35-002 for Erhvervsport Hårup - etape 1 FORSLAG

Lokalplanen indeholder derfor en vurdering af planens påvirkning ind i habitatområdet. Silkeborg Kommune

vurderer, at planen hverken i sig selv eller sammen med andre planer (motorvejsanlægget Funder - Låsby) kan

påvirke Natura 2000 området eller arter på habitatdirektivets bilag IV. Læs mere i bilag 1.

LOKALPLAN 35-002 35

More magazines by this user
Similar magazines