nr. 3/2009 - Brødremenighedens Danske Mission

bdm.dk.dk

nr. 3/2009 - Brødremenighedens Danske Mission

03/2009

166. ÅRGANG

BRØDREMENIGHEDENS DANSKE MISSION

BDM

NYT


BDMnyt udgives af Brødremenighedens Danske Mission

Oplag: 3800. 10 nr. årligt; ISSN 0901 - 330X

Tryk: A. Rasmussens Bogtrykkeri, Ringkøbing

Layout: Orla F. Møller, T: 3115 4890

Forsidebillede: Kvinde laver mad i Sumbawanga

Foto: Knud E. Knudsen

Ansv. redaktør Vibeke V. Gravesen – T: 9732 3854

Formand Mogens Kappelgaard – T: 9732 3535

Landssekretær Sten Nielsen – T: 7456 2233

DU SKAL ELSKE DIN NÆSTE SOM DIG SELV. JEG

ER HERREN.

3. Mos. 19,18

Du skal elske din næste som dig selv. Dette bud er det

helt grundlæggende bud i kristendommen. Det gives oprindeligt

til Israels folk, og Jesus giver det til sine disciple.

Begrundelsen findes i Gud. ”Jeg er Herren,” siges det. Gud

vil, at et menneske skal elske sin næste lige så meget, som

man elsker sig selv. Jesus giver budet som anden halvdel af

det dobbelte kærlighedsbud: Du skal elske Herren din Gud

af hele dit hjerte … og din næste som dig selv.

Skal jeg elske min næste som mig selv, kan jeg ikke gøre

det ved egen kraft. Udgangspunktet og muligheden for

næstekærligheden ligger i Guds kærlighed. Den kærlighed,

som kom til syne, da Jesus Kristus døde på korset for

hele verdens synd. Jesu næstekærlighed er den ultimative,

han gav sit liv for alle andre mennesker.

MØDER:

Ønsker I et mere indgående kendskab

til BDMs arbejde i Albanien, Tanzania

og Dem. Rep. Congo, så henvend jer

gerne til sekretariatet på tlf. 7456 2233

Sten Nielsen:

6. - og 7. marts:

Tommerupkredsen IM

9. marts kl. 19.30: Hillerød provsti

17. marts kl. 19.30: Frederiksberg IM

Brødremenighedens Danske Mission

Nørregade 14

6070 Christiansfeld

T: 74 56 22 33

bdm@dmr.org - www.bdm-dk.dk

Giro: 400-6666

Bank: 9743 4672 131928

Generalsekretær Erik Baun – T: 7586 1395

Som kristne lever vi i næstekærlighedens virkelighed. Man

er altid på vej mod opfyldelsen af budet. Det vigtige er at

være på vej, at leve med fordringen. Ikke fordi det skal være

en tvang. Nej, men sådan, at man ikke kan lade være. At

leve i Kristus er at leve med Guds kraft og kærlighed som et

grundlag, der bestemmer over ens liv og gerning.

Gid vi i gerning og i ord

må stedse lade kende,

at os Guds Ånd i hjertet bor,

at vi som lys må brænde,

og at i dyd vi skinne må,

så skal Gud ære af os få

nu og foruden ende.

D.S. 683,3

Jørgen Bøytler

25. marts kl. 19.30: Sønderborg IM

Erik Baun:

4. marts: Løgstør IM

5. marts: Løgstør IM

Af Susanne og Just Lauridsen

missionærer i Tanzania

BANANKAGE

I GRYDE

Al begyndelse er svær. Vi har i skrivende stund været her i

Kigoma i knap en måned, og det må siges, at tidsforskellen

er en udfordring. Aftaler man at mødes kl. 10, kan man

være heldig, hvis de dukker op kl. 11. Mzungu (hvid) tid er

et begreb, vi er begyndt at regne med, når vi aftaler mødetidspunkter.

”Subiri kidogo” (=vent lidt) er et udtryk, der

får en helt ny betydning. Den kulturelle forskel blev vi også

undervist i på sprogskolen. Alligevel oplever vi dagligt nye

ting, vi må undres over.

Sprogligt er vi omgivet af swahili det meste af tiden, idet

vi bor lokalt, så der er rig mulighed for at få anvendt noget

af det, vi lærte på sprogskolen.

I begyndelsen var det en stor udfordring at finde ud af at

få maden lavet, da der ikke altid er vand og strøm. Men vi

er efterhånden blevet dygtige, især vores volontør Maria,

til at bage pizza, banankage m.m. i en gryde.

Når man kommer så langt væk fra et godt sundhedssystem,

bliver der ofte sendt nogle bønner opad. I går nat

havde Anna på 16 måneder 40 i feber.

Forventninger til vores fremtid her

Vi er blevet godt modtaget. Lige nu er vi i gang med ”at

stikke fingeren i jorden”, så det ikke bliver vores behov, der

bliver realiseret, men kirkens. Vi er naturligvis spændte

Spisetid hos familien Lauridsen

på, hvordan samarbejdet med kirkens ledere vil blive. Vores

indtryk er, at det er nogle dejlige mennesker, men at

vi nemt kan få den rolle at være de hvide med de mange

penge, og at de gerne vil have os på de ledende poster.

Udfordringen er, at kirkens ledere selv skal være de ansvarlige

og eksempelvis lave realistiske budgetter mm.

Når vi ser lidt frem, glæder vi os til at komme i gang med

de opgaver, der ligger og venter på os, såsom TEE-undervisning,

kvinde- og børnearbejde. Susanne og Maria er så

småt startet op med ugentligt at besøge børnehjemmet,

og det er rigtig spændende. For mig er der gået meget tid

med at få de fysiske rammer i orden, men jeg har også været

med på nogle sygebesøg.

Vi regner med, at vi vil begynde at tage ud i nærliggende

kirker omkring Kigoma til gudstjenester om søndagen, så

vi lige så stille kommer til at kende dem, som vi skal arbejde

sammen med her. På den måde oplever vi, at vi kommer

stilfærdigt i gang med vore opgaver.

Vi håber og beder dagligt, at Gud vil lede os til at træffe

kloge valg, og at vi må have hans dømmekraft til at se, hvilke

ting vi skal gå ind i. At Han vil lede os med tålmodighed

og kærlighed til vore medmennesker her.

3

BDMnyt 03/2009


4

BDMnyt 03/2009

Af Jørgen Bøytler,

Medlem af BDMs bestyrelse

BDMs INDSATS I CONGOS HISTORIE

- Brødrekirke i D. R. Congo

Det er lykkedes verdenspressen, herunder endog danske

medier, i løbet af de sidste få måneder, at kunne skrive om

D. R. Congo. For de fleste er ikke bare navnet eksotisk, men

det synes så langt væk, både geografisk og mentalt, at landet

kun punktvis når op til mediernes overflade og dermed

til menneskers bevidsthed. Landet er umådeligt stort. Det

er i nord dækket af regnskov og i syd af savanne og bjerge.

Der er efter sigende ca. 500 km. asfalteret vej i landet, jeg

har set de 200. Landet er stort set ufremkommeligt, kun

hvis man har råd, kan man flyve med nogen af indenrigsruterne,

hvis eneste garanti er, at man nok skal komme ned

igen, hvis man er lettet - måden er dog usikker.

Det mørke Afrika

Når der i pressen skrives om Congo, eller helt korrekt, Demokratisk

Republik Congo, så er det som regel i forbindelse

med den ulykkelige kombination af meget, meget

store forekomster af mineraler og andre naturrigdomme

og så krigen. Det er tilsyneladende meget svært for verden

at forholde sig til, at man regner med at 5 millioner mennesker

er omkommet inden for det sidste år-ti på grund af

krigen, direkte eller indirekte. Kun få hjælpeorganisationer

formår at trænge ind i landet, der i mange år har set ufattelige

lidelser. Da Congo blev den belgiske konges koloni, var

målet, ud over personlige ambitioner hos kong Leopold at

flå så meget rigdom ud som muligt, og det gik ud over befolkningen.

Siden har korrupte præsidenter, borgerkrige,

private firmaers grådighed og almindelig grusomhed gjort

livet vanskeligt for landet Congo.

Der kan altså siges meget negativt om Congo. Findes

der noget, der stadig alment betragtes som ”det mørke

Afrika,” så er det Congo.

Kirke på trods

Jeg havde i efteråret 2008 lejlighed til igen at besøge landet

i forbindelse med tilsynsbesøg hos Brødrekirken i Congo.

Kirken er ca.15 år gammel, og har ca. 14.000 medlemmer

fordelt på omkring 50 menigheder. De fleste menigheder

er i det centrale Congo, nogen i den østlige del, herunder

flere helt nye, som missionær Knud Knudsen arbejder med

ved bredden af Tanganyika-søen. BDM er det eneste missionsselskab,

der for alvor er gået ind for at støtte arbejdet.

Congo er fuld af modsætninger. Til trods for kaotiske politiske,

sundhedsmæssige og økonomiske tilstande, finder

man i Congo iværksættere, man finder mange veluddannede

mennesker og man finder, at der er stort potentiale

for udvikling og kirkevækst. Da Brødrekirken for et par år

siden meddelte, at man nu havde startet en lægeuddan-

Ved en landsbykirke i Congo

nelse, var det vanskeligt at forstå. Det blev ikke lettere, da

man i 2008 meddelte, at man nu havde åbnet en uddannelse

for præster. Jeg havde lejlighed til at konstatere, at

det er i gang. At man under meget fattige forhold har fået

et lille teologisk fakultet op at stå i byen Mwene Ditu. Man

har udvalgt 4 unge mænd fra Brødrekirken og supplerer

dem med studerende fra andre kirker, så man har ca. 15

studerende. Man har bedt BDM om hjælp til udgifterne, og

for ca. 600 $ (3000 DKK) kan man have en studerende et år

på fakultetet. Det betaler lærerløn og løn til gæstelærere.

Fakultetet er anerkendt af Congos offentlige universitetssystem,

og der stilles relativt store faglige krav. Congos officielle

sprog er fransk, og man har behov for, at undervisningen

foregår på fransk.

Indsats i Congo

Altså, der er muligheder. Jeg besøgte ca. 10 menigheder

i Congo denne gang, og det er selvsagt livlige gudstjenester,

man oplever. Den congolesiske Brødrekirke finder det

vigtigt, at man har en liturgi i gudstjenesten. Man vil meget

gerne i gang med udviklingsprojekter, og der er så mange

behov, at det bliver svært at vælge. Samtidig er logistikken

et mareridt, landets infrastruktur er stort set ikke-eksisterende.

Det betyder, at sundhedsvæsnet er næsten ude af funk-

tion, og korruption er en organisk del af samfundssystemet.

Jeg havde et døgn i byen Goma, i det nordøstlige Congo,

hovedstaden i den krigshærgede Kivu-region. Kampene

mellem regeringsstyrker og oprørere var på det tidspunkt

stadig ca. 50 km væk. Til trods for et massivt opbud af FNstyrker,

og til trods for at de fleste af verdens store hjælpeorganisationer

var til stede i byen, døde tusindvis af mennesker,

og en kvart million blev jaget på flugt.

Man kan spørge, hvad BDM skal i Congo. Var det ikke

nemmere at satse på det mere kendte, som f.eks. Tanzania?

Det sker stadig. Men BDM vil gerne samtidig styrke

indsatsen i Congo, men det kræver midler, det kræver gåpå-mod,

det kræver en stor indsats. I 2008 brugte BDM ca.

400.000 kr. til arbejdet i Congo.

Brødrekirkens grundlægger grev Zinzendorf havde som

et af de vigtige missions-principper, at vi går til dem, andre

ikke går til. Der er ikke ret mange andre, der går ind og

støtter Congos befolkning med - igen - at høre evangeliet

og tage imod Kristus. Det er grund nok til, at BDM involverer

sig.

Der er håb, der er store muligheder, men det er også en

stor udfordring.

5

BDMnyt 03/2009


6

BDMnyt 03/2009

Af Erik Baun

BDMs generalsekretær

TAK FOR GAVERNE! BDM INDSAMLING

Året 2008 med en masse aktiviteter i Albanien, D.R. Congo

og Tanzania er slut. Meget arbejde blev fortsat og måske

intensiveret. Nyt arbejde blev påbegyndt. Nye missionærer

rejste ud til arbejdet i Albanien og Tanzania. Der er

grund til tak til dem, der fulgte kaldet og rejste, og dem,

der støtter og bærer herhjemme med forbøn og gaver. Og

tak til Gud, høstens Herre, fordi han bruger BDM og BDMs

venner i sit riges arbejde.

Underskud i 2008

Vi fik ikke enderne til at nå sammen i 2008. Nødvendige udgifter

oversteg indtægterne. Vi fik et underskud på 627.000

kroner. Det beløb bliver dækket via vores dispositionsfond,

som vi har opsparet over en årrække, men der tæres hårdt

på den nu. Det belaster naturligvis BDMs egenkapital.

Vi erkender, at glæden over, at der er meget godt at

berette fra missionens arbejde i BDMs samarbejdskirker

ikke betaler regninger. Derfor pålægges alle ansatte både

ude og hjemme endnu mere omhu og sparsommelighed

i 2009. Samtidig opmuntres vi til at nå endnu flere og nå

længere ud med evangeliet om Jesus Kristus, undervisning

og hjælp til de spedalske og forebyggende sundhedsarbejde

ved Tanganyikasøen.

Der er bare så meget, vi kunne og skulle gøre, hvis blot

midlerne kunne række.

Vi beder frimodigt BDMs venner om trofast og øget støtte

i 2009, sådan at missionærerne kan nå flere med hjælp

til sjæl og legeme.

Mange penge

BDM får mange gaver. BDMs venner er gavmilde. Flere

opretter gavebreve og fastgiverordninger via PBS. Det er

med til at sikre en mere jævn strøm af gaver hen over året.

Enkelte har givet BDM rente- og afdragsfri lån over 10 år,

og vi glæder os over denne udvikling.

Mange slider i det med uddeling af og indsamling til

Sennepskornet. Og mange gør et stort arbejde i missionskredse,

til basarer, ved lodseddelsalg, genbrugsarbejde og

andre tiltag, for at skaffe midler til missionen. En stor tak

for det!

Tak for gaverne!

Hjertelig tak for gaver til missionens arbejde i Albanien,

D.R. Congo og Tanzania. Tak for kærlighed til og trofasthed

overfor missionens arbejde. Tak for forbøn for medarbejdere

ude og hjemme.

BDM mangler penge til mission i Tanzania, D.R. Congo

og Albanien!

Vi var ikke med i den store landsindsamling med efterfølgende

TV-show.

Vi går direkte til dig, der følger og støtter BDMs arbejde.

Vi har en fælles mission: Hjælp til mennesker og evangeliets

forkyndelse!

Vi beder dig om penge og forbøn!

Vi beder om du vil være med i vores BDMindsamling, som

kan følges på vores hjemmeside: www.bdm-dk.dk

Vi beder dig også gøre venner og familie opmærksom på

vores indsamling.

BDM har brug for midler til:

• Spedalskhedsarbejde

• Evangelisation

• Bådmission

• Undervisning

Missionærløn

• Mobilklinik

• Børnearbejde

• Kvindearbejde

• Børnehjem

• Kirkebyggeri

• Tilskud til kirkerne

Fotos: BDM og Martin Kristensen

Mission koster penge – også i BDM. Følg indsamlingen på www.bdm-dk.dk


Kigoma

En kirkeprovins i vækst

Mange etablerede menigheder

Nye menigheder vokser frem

Der er behov for:
Menighedsbesøg og opmuntring

Evangelisation.

Kristendomsundervisning.

Arbejde blandt børn

Arbejde blandt kvinder

Hjælp til kirkebyggeri

Hjælp til nye initiativer

Susanne og Just Lauridsen arbejder sammen med medarbejdere

i Brødrekirken ved Tanganyikasøen på at møde

disse behov.

Støt arbejdet med forbøn og gaver.

Sikonge

Arbejde med de spedalske

Landsbybesøg med undervisning

Landsbyen Kidugalo for ældre spedalske

Lusangi bibelskole

Der er behov for støtte:

Så spedalske kan hjælpes

Så landsbyer med spedalske kan besøges

Så personale kan undervises

Så de gamle på Kidugalo kan få hjælp

Til bibelskolen

Giv din gave på giro 400 6666 eller bank 9743 4672 131928


Lisbeth og Steen Møllgaard Andersen (læge) arbejder

sammen med lokale medarbejdere ved Sikonge hospital

og Leprosarium på at hjælpe spedalske.

Støt arbejdet med forbøn og gaver.

Mbeya

Brødrekirken I Tanzanias teologiske fakultet på TEKU

(Teofilo Kisanji University)

Kommende præster undervises

Videreuddannelse af præster

Der er behov for:
Teologisk undervisning

Støtte i forberedelsen til præstegerningen

Hjælp til …

Britta og Robert Strandgaard Andersen (cand. teol.)

arbejder sammen med lokale lærere på TEKU’s teologiske

fakultet på at møde disse behov.

Støt arbejdet med forbøn og gaver.

Kipili

Et stort kirkedistrikt i vækst.

Mange etablerede menigheder.

Nye menigheder vokser frem.

Bådmission ved Tanganyikasøen.

Mobilklinik ved Tanganyikasøen.

Der er behov for støtte til:


Menighedsbesøg og opmuntring

Evangelisation

Kristendomsundervisning

Sygdomsforebyggelse

Sundhedsundervisning

Arbejde blandt børn

Arbejde blandt kvinder

Hjælp til kirkebyggeri

Hjælp til nye initiativer

Knud Elmo Knudsen og Marjo og Bert Muizebelt arbejder

sammen med medarbejdere i Brødrekirkens Rukwaprovins

på at møde disse behov.

Støt arbejdet med forbøn og gaver.

Mission koster penge – også i BDM. Følg indsamlingen på www.bdm-dk.dk


D.R. Congo

En ung kirke i hurtig vækst.

En kirke under vanskelige forhold.

En del etablerede menigheder.

Nye menigheder vokser frem.

Der er behov for:Menighedsbesøg ved Tanganyikasøen

Bådmission ved Tanganyikasøen

Evangelisation inde i landet

Hjælp til kirkens lille teologiske fakultet

Hjælp til skole- og kirkebyggeri

Hjælp til …

Tshimanga Moïse, kirkens formand og 18 præster arbejder

sammen med en række evangelister og Knud Elmo

Knudsen på at møde disse behov.

Støt arbejdet med forbøn og gaver.

Albanien

Den lutherske brødrekirke i Albanien er kun 15 år gammel.

En kirke i et land, der har haft kommunistisk styre i ca. 50 år.

En kirke i et land med mange udfordringer.

Etablerede grupper i fem byer.

Arbejder blandt børn og unge.

Arbejder på at etablere nye grupper.

Der er behov for:

Kristendomsundervisning

Lederuddannelse

Arbejde blandt børn og unge

Arbejde blandt voksne

Jævnlige besøg i grupperne

Hjælp til …

Giv din gave på giro 400 6666 eller bank 9743 4672 131928Anne-Dorthe og Thomas Moesgaard-Christensen arbejder

sammen med kirkens lokale medarbejdere på at

møde disse behov.

Støt arbejdet med forbøn og gaver.

RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN

1. JANUAR - 31. DECEMBER 2008

2008 2007

Indtægter

Gaver og bidrag ....................................................... 3.165.280 3.318.784

Genbrugsbutikker, nettobidrag ......................... 524.373 486.426

Ved arvelodder ifølge testamente .................... 841.491 1.015.000

Tilskud og refusioner ............................................. 702.767 686.385

Handels- og Forlagsvirksomhed ........................ -26.659 1.483

Finansielle indtægter ............................................. 114.980 42.948

Diverse indtægter ................................................... 44.450 51.651

Indtægter i alt ............................................. 5.366.683 5.602.677

Overført til henlæggelser ..................................... -23.750 0

Overført fra henlæggelser ................................... 38.979 51.823

Til rådighed i regnskabsåret ...................... 5.381.912 5.654.500

Udgifter

MCWM – Moravian Church Mwanza ............... 242.937 646.607

MCWT – Mor. Church in Western Tanzania ... 372.807 472.011

MCWT – Spedalskhedsarbejdet ........................ 76.517 109.150

MCWT – Moravian Church Tabora ................... 57.592 17.631

MCRP – Mor. Church Rukwa Province ............ 665.174 480.740

MCRT – Mbeya ........................................................ 455.658 569.377

MCRT – Kigoma ...................................................... 472.138 218.828

Albanien .................................................................... 867.637 287.311

Øvrige tilskud Brødrekirker ................................ 335.395 205.248

Missions- og generalsekretariatet ................... 763.708 1.077.614

Landssekretariatet ................................................. 463.567 456.123

Informationsmaterialer ........................................ 501.969 420.623

Events (koncert) ....................................................... 0 69.847

Fællesomkostninger ............................................. 571.048 506.433

Kontingenter ........................................................... 110.479 107.864

Finansielle udgifter ................................................. 53.097 77.848

Udgifter i alt ................................................ 6.009.725 5.723.254

Årets resultat, overført til dispositionsfonden -627.813 -68.755

I alt ............................................................... 5.381.912 5.654.500

11

BDMnyt 03/2009


12

BDMnyt 03/2009

Af Anne-Dorthe og Thomas

F. Moesgaard-Christensen

Missionærer i Albanien

ARBEJDE

BLANDT

VOKSNE

ER VANSKELIGT

De kommer hver søndag kl. 14. De mødes til bibelstudie

og deler liv med hinanden. De er 10 garvede kvinder, som

bor i et meget belastet område. Her er fattigdom, arbejdsløshed,

manglende vand- og strømforsyning og stor kriminalitet.

Kirkecentret er uden varme og dermed iskoldt

om vinteren. Bathore er på mange måder et håbløst sted.

Dette skyldes både manglen på udvikling i området og

det, at størstedelen af beboerne er folk, som er rejst ned

fra små bjerglandsbyer for at være tættere på hovedstaden

i håb om et bedre liv.

Kvindegruppe

Af disse 10 kvinder er tre døbte. Møderne rummer bøn, bibelstudie

og samtale. Lederen er Lume - en ung og enlig

kvinde i begyndelsen af 30’erne, har netop afsluttet to års

bibelskoleophold. Hun er nu fuldtidsansat som leder af kirkens

center i Bathore.

Det er ikke en nem opgave, men kvindearbejdet er et

af lyspunkterne. Kvinderne fortæller hende ofte, at hun er

ung og ikke har problemer. Det er forståeligt, når flere af

dem har børn, mænd og andre familiemedlemmer, der er

involveret i kriminalitet, fængsling osv. Disse kvinder prøver

at holde sammen på familien og tage sig af de børn og

børnebørn, de har tilbage.

Lume har måttet prøve sig lidt frem. Hun er begyndt på

en kronologisk gennemgang af bibelhistorien. Men med

kvindernes svære baggrund er det en balancegang for

Lume

Lume at formidle fortællingerne, så det ikke bliver for personligt

og nogen derfor føler sig ”hængt ud”. Det lader til

at lykkes meget godt, og frimodigheden og fællesskabet

vokser.

Ungdomsgruppe af unge mænd

Lume arbejder også individuelt med voksne i Bathore. Flere

kommer til hende for at snakke i løbet af ugen, og hun

går på sygebesøg mv. Der kommer ingen voksne mænd

til møderne, hvilket er et generelt problem i kirken, men

de kommer af og til og snakker med Lume i centeret. Hun

ønsker sig mandlige hjælpeledere.

Hver søndag sidst på eftermiddagen er der ungdomsmøde.

Her kommer for tiden udelukkende unge mænd. Et

par stykker af dem ”med gods i”, håber Lume med tiden

kan blive de hjælpeledere, hun mangler. Men det er ikke

problemfrit at have en ungdomsgruppe i Bathore med en

så ensidig sammensætning.

Vi har et ønske om, at gruppen må blive mere blandet,

men der kommer ingen unge piger, når de og forældrene

ved, at det kun er drenge, der mødes.

Bathore er et af de få steder, hvor der for tiden findes

målrettet arbejde for voksne. Det er et godt og vigtigt,

men også meget vanskeligt arbejde. Det er vores bedst

uddannede leder, som står for det, men hun har brug for

forbøn og hjælp i lige så høj grad som de mennesker, hun

forsøger at hjælpe.

ØKONOMISØJLEN 2009

- hvordan går det gaveindtægterne?

Indsamlingsbudget i kroner:

3.600.000

3.000.000

2.000.000

1.000.000

Indsamlet pr.

04.02.09

Kr. 193.500,-

BDM har i gennemsnit brug for 300.000 kr. per

måned. Tak for støtte.


14

BDMnyt 03/2009

Af Marjo ten Kate og Bert Muizebelt,

missionærer i Kipili, Tanzania

SUNDHED TIL

LANDSBYER

Det er mandag morgen. Klokken er halv seks. Efter at have

nydt en hurtig kop kaffe, er det nu tid for os til at begive

os til projektbåden ”Mwana Kondoo 3”. Vi skal være på farten

en hel uge. Der står 3 landsbyer på besøgslisten denne

gang. Turen går i sydlig retning mod Mwinza, Wampembe

og Namansi.

Det mest centrale på programmet er møder med Village

Health Commitee (landsby sundheds kommission) og

besøg på skolerne, hvor sundheds-lærere, som har været i

træning hos os i Kipili, hjælper til med undervisning i miljø

og sundhed.

Vi lægger fra land i mørket hilst af den nedgående fuldmåne

mod vest og den begyndende morgenrøde i øst. Et

særligt stemningsfuldt tidspunkt indtræffer, da vi kan se

den nedgående måne og den opgående sol på samme

tid. Med denne overvældende oplevelse her midt i den

afrikanske natur sammen med alle vore afrikanske venner,

kan vi begynde en ny arbejdsuge. Efter 5 timers sejlads når

vi vort første bestemmelsessted, Mwinza.

AIDS smittede også en del af fællesskabet

Vort besøg er adviseret og på strandbredden står landsbyens

leder og sekretæren for det stedlige VHC sammen

med en del indbyggere. Vi bliver budt hjerteligt velkommen.

Efter en times venten er alle medlemmerne af VHC

ankommet, så nu kan mødet begynde. Vi forklarer, hvorfor

Billedet: Generator bæres fra

båden op i landsbyen

vi er kommet denne gang og modtager et spontant, varmt

bifald. Vi informerer om de almindelige problemer i landsbyen

og går derefter over til de mere specifikke problemer

angående sundhed, hygiejne, miljø, skoler og ungdom.

Det kommer frem, at malaria og AIDS er et stort problem.

Også omgangen med mennesker, der er smittet med AIDS

afstedkommer mange spørgsmål fra landsbyboerne. Fra

vor side forsøger vi at belyse, at de smittede også er en

del af fællesskabet. Også de tidlige seksuelle aktiviteter i

underskolen bliver diskuteret. Vi aftaler, at vi i de højere

klasser skal tale med eleverne om informationsvideoen

om AIDS.

Emnet familieplanlægning har stor interesse. Man vil

gerne være med til at planlægge, men hvordan virker det?

Hvordan kan planlægningen realiseres?

I det område, hvor Projekt Mobilklinik arbejder, hersker

der stor uvidenhed om de mange aspekter af sundhedsområdet

og forebyggelse af sygdomme.

Videoen taler et tydeligt sprog

Aftenprogrammet er for unge mellem 15 og 25 år og med

videoen, der handler om følgerne af AIDS. Det foregår i

et rum, hvor de mindre børn ikke kan kigge med. Lidt tøvende

kommer de første interesserede, men snart er der

stuvende fuldt. Mere end 300. De sidstankomne må gå forgæves.

Af en af holddeltagerne bliver der fortalt om sikre

metoder i forbindelse med sex. Så bliver videoen om følgerne

af AIDS vist. Den er med en talt kommentar på Swahili.

Der er en del mumlen, men langs ad vejen, som filmen

skrider frem og viser de legemlige følger af AIDS bliver der

stille. Ja! Musestille. Af og til fornemmes et dybt suk. Man

siger ikke et ord. Selv da filmen er slut og titlerne vises, er

der stille. Det er sent, så der er ikke tid til diskussion, men

der er tilsyneladende heller ingen, der har lyst til at stille

spørgsmål. Videoen har talt sit tydelige sprog.

Lad os håbe, at billederne af det menneskelige legemes

nedbrydelse gennem AIDS vil have en præventiv virkning

på de unge.

Storm og stille

Da alle apparater er anbragt på et sikkert sted, bliver vi af

lederne af landsbyen eskorteret til strandbredden, hvor vi

skal overnatte i et telt.

Efter 10 minutter blæser der en storm op, som forvandler

det ellers så stille vand til et frådende hav med store

bølger, der tordner mod bredden. De to styrmænd, der

har holdt vagt på båden, vælger at flytte den til et bedre

sted, ca. 8 kilometer væk, hvor de kan ankre op i en roligere

bugt.

Den følgende morgen er det strålende vejr. Alle problemerne

med nattens storm bliver snart trængt i baggrunden,

for underskolen venter os med længsel. Ja! Vi bliver

sandelig modtaget med jubel af børnene og skolens leder

står bredt smilende ved siden af. Vi laver en interaktiv præsentation

over sundhed og miljø. Klassen er hel fuld. Der

er ca. 200. En del sidder på bænkene. De fleste på gulvet

og vinduerne er også fyldt med interesserede. De vil alle

gerne kunne se skærmen. Mens det står på, kommer der

spontant en del spørgsmål angående forbedring af miljøet.

Vi giver tips om temaet: ”Hvordan holder vi vor landsby

ren?” Tips, som kan gavne såvel børnene som deres

forældre. Efter at den planlagte del er forbi, bliver der tid

til at vise en dokumentar om vigtigheden af at beskytte

skovene, for at skabe bedre forhold for dyrene. Børnene

reagerer stærkt på sekvenserne med chimpanser og andre

primater.

Ved afslutningen på vort besøg i landsbyen, bliver vi af

ledere og lærere varmt takket for vor indsats og vort bidrag

til at bevidstgøre vigtigheden af vort projekt. I denne

region, hvor vort projekt er i gang, er UVIDENHEDEN den

største bremse på udviklingen.

Det er en meget god og taknemmelig følelse, at vi må

være med til at gøre dette projekt til noget betydende for

folk uanset religion, alder og køn.

Fra båden vinker vi til de mange mennesker, der er mødt

op for at tage afsked med os. Holdet fra Projekt Mobilklinik

er på vej til endnu en landsby.

Oversat af tidligere missionær Ole Bech, Herlev.

15

BDMnyt 03/2009


Afsender: BDM

Nørregade 14

6070 Christiansfeld

NYE VOLONTØRER

TIL TANZANIA

PERNILLE KROGH HOFFMANN fra Videbæk

rejste den 15. januar til Kipili, hvor

hun skal arbejde i tilknytning til BDMs

missionær Knud Knudsen.

Opholdet varer ca. 4 måneder.

KRISTA KAMMERSGAARD fra Videbæk

rejste den 15. januar til Kipili, hvor hun

skal arbejde i tilknytning til BDMs missionær

Knud Knudsen.

Opholdet varer i ca. 4 måneder.

MARIA KLOGBORG JENSEN rejste den 5.

januar til Kigoma, hvor hun skal være volontør

hos Susanne og Just Lauridsen.

Opholdet varer i ca. 4 måneder.

ANNA KAPPEL HANSEN fra Haderslev rejste

den 2. februar til Kipili, hvor hun skal

arbejde i tilknytning til BDMs missionær

Knud Knudsen.

Opholdet varer i ca. 4 måneder.

Udgiveradresseret

Maskinel magasinpost

ID-nr. 42388

BDM

Brødremenighedens

Danske Mission

More magazines by this user
Similar magazines