Dalum Kirkeblad 2005117

dalumkirke.dk

Dalum Kirkeblad 2005117

Til samtlige husstande i Dalum Sogn.

www.dalumkirke.dk

Høstgudstjeneste i Dalum Kirke

Foto: Heidi Lundsgaard

KIRKE OG SOGN

38. ÅRGANG NR. 3 EFTERÅR 2010


2

Foto: Heidi Lundsgård

Høstgudstjeneste og præsteindsættelse

Søndag den 5. september fejrer vi

høstgudstjeneste ved højmessen i

Dalum Kirke klokken 10. Høstgudstjenesten

markerer begyndelsen

på efterårets program i

Dalum Kirke, hvor vi byder de

nye konfirmander og deres familie

velkommen, og hvor Kantoriet

er med til at gøre gudstjenesten

særligt festlig sammen med

Dalum Kirkes personale og præster.

Foredrag – Hildegard af Bingen

Lørdag d. 4. september 2010 kl. 10-12

ved forfatter Anne Lise Marstrand-Jørgensen, København

I oktober 2009 udkom romanen

”Hildegard” på Gyldendal. Det

er en litterær fantasi over Hildegard

af Bingen, som var en af

middelalderens mest betydningsfulde

kvinder. Hun var

nonne, visionær, lægekyndig,

komponist, forfatter og meget

mere.

Med udgangspunkt i sin ro -

man og research fortæller Anne

Lise Marstrand-Jørgensen om

Hildegard af Bingens liv og

betydning for både samtid og

ef tertid. En formiddag med op -

læs ning, historier og mulighed

for debat. Anne Lise Marstrand-

Jørgensen er skønlitterær forfatter

og freelanceanmelder ved

Berlingske Tidende. Hun debuterede

i 1998 med en digtsamling

på Borgens Forlag og har siden

udgivet yderligere tre digtsamlinger

samt fire romaner. Hun er

blevet kaldt en af Danmarks

mest velskrivende forfattere.

Se også koncerten

torsdag d. 14. oktober kl. 19.30.

Ved høstgudstjenesten takker vi

for sommerens varme, jordens afgrøder

og alle livets gaver. Derfor

er store og små hjerteligt velkomne

til at medbringe frugt og grønt fra

høsten i egne haver! Hvis man har

noget med, beder vi om at man

møder med gaverne i kirkens våbenhus

klokken 9.45, så børnene

kan bringe gaverne til alteret ved

gudstjenestens begyndelse.

Særlig festlig bliver høstgudstjenesten

i år, da vi kan indsætte pastor

Marianne Pedersen, som skal

fungere som barselsvikar for Dorthe

Tofte-Hansen i Dalum kirke

det kommende år.

Efter gudstjenesten er der pølsevogn

ved annekset. Efterfølgende

er menigheds rådet desuden vært

ved en reception, hvor Marianne

Pedersen bydes velkommen som

præst i Dalum.

Præsterne

Weekend i

oktober for juniorkonfirmander

(4. klasse)

Dalum Kirke tilbyder årets 4.

klasser en spændende weekend

som juniorkonfirmand. Vi har

igen i år valgt at samle juniorkonfirmanderne

til en række sjove aktiviteter

omkring et særligt tema i

Dalum Kirke og anneks fra fredag

den 8. oktober kl. 17 til søndag

den 10. oktober ca. kl. 12 - dog

ikke med overnatning. Weekenden

er gratis, men tilmelding er

nødvendig og bindende, da gennemførelsen

af programmet er

afhængig af, at de tilmeldte er

med hele weekenden. Foruden

kirkens præster medvirker i forløbet

to lærere og et par voksne frivillige

medarbejdere. Nærmere

om programmets indhold fås ved

henvendelse til præsterne og

kirkens kontor (se også kirkens

hjemmeside).

Tilmelding kan ske til kirkekontoret

og præsterne fra 1. september.

Lars Hagensen


Koncerter Kirkefrokost

Fyraftenskoncert

på fransk

Onsdag d. 8. september kl. 17

Rasmus Tofte-Hansen, bas, synger

tre sange (Les Angélus) af Louis

Vierne samt aftensange af P.E.

Lange-Müller. Desuden spiller

Jane Laut orgelmusik af franske

komponister.

Fyraftenskoncert

Onsdag d. 15. september kl. 17

Lars Frederiksen, organist i Vor

Frue kirke i Odense, spiller Charles

Marie Widors 5. Orgelsymfoni.

Toccataen, sidste sats, fra symfonien

vil genkendes af mange, da

den blev spillet som udgangsmusik

ved de kongelige bryllupper

såvel i 1967 som 2004. Lars Frederiksen

spiller værket på opfordring!!

Legerne kommer,

Legerne kommer

Torsdag d. 14. oktober kl. 19.30

“Legerne kommer“, råbte man begejstret

i middelalderen, når de

omvandrende musikere, sangere

og fortællere var i sigte. Nu kommer

de til Dalum og spiller musik

af Hildegard von Bingen og andet

middelaldermusik. De medbringer

mange eksotiske instrumenter!

Kirkens Kantori synger.

Alle Helgen.

Liturgisk koncert

Søndag d. 7. november kl. 15

Dalum Kantori synger under ledelse

af Søren Birch. Søren Birchs

”Parafraser”, som er inspireret af

de gregorianske melodier i Requiem,

messen for de døde, spilles

af Mette Nielsen, soloharpenist og

Judith Blauw, solooboist. Begge

musikere er medlem af Aalborg

Symfoniorkester. Mette Nielsen

modtog sidste år Sydbanks nationale

Musikpris på 100.000 kr.! I

skrivende stund er Søren Birch

netop gået i gang med at komponere

et værk for Dalum Kantori,

obo, harpe og orgel over et digt af

Pia Tafdrup.

Der veksles i andagten mellem

læsninger, salmesang, korsang og

instrumentalmusik. Jane Laut sidder

på orgelbænken.

Fyraftenskoncert

Tirsdag d. 16. november kl. 17

Organist Hans Ole Thers, Helligåndskirken

i København, spiller

Suite Latine fra 1927 af Charles-

Marie Widor. Thers slutter koncerten

med improvisation over en

salme, som han får udleveret to

minutter før.

Vi synger salmen som indledning

til improvisationen. Umiddelbart

efter koncerten går vi i

annekset, hvor solisten vil fortælle

de utroligste historier om Widor

og hans liv!

Derefter kan man slå følge med

Hans Ole Thers og alle andre koncertgængere

til Carlslund, hvor vi

vil spise lidt i fællesskab. Af hensyn

til reservation bedes man

meddele til organist Jane Laut,

hvis man ønsker at være med i

denne sidste del, helst en uge før.

Harboøregruppen

Søndag d. 21. november

kl. 19.30

Den folkelige Brorsonsang. Lars

Thodberg Bertelsen, baryton. Merete

Hoffmann, obo. Asger Troelsen,

orgel.

Brorsons salmer synges og spilles

på folkelige melodier. Landbefolkningen

digtede selv i 1700- og

1800-tallet melodierne.


og foredrag

om Hiltgunt

Zassenhaus

søndag d. 3. oktober

I forbindelse med kirkefrokosten

søndag d. 3. oktober

vil forhenværende boghandler

Poul Christrup fortælle

om den tyskfødte Hiltgunt

Zassenhaus, som var kandidat

i skandinaviske sprog.

Hun fungerede under 2.

verdenskrig som tolk, når

norske og danske fanger i

tyske tugthuse fik besøg af

sømandspræster.

Dette arbejde blev udført

med større loyalitet overfor

fangerne og præsterne end

for de tyske myndigheder,

hvorfor hun efter krigen blev

omtalt som ”tugthusfangernes

engel”.

For dette og andet arbejde

under krigen modtog hun

bl.a. St. Olavs Orden i Norge,

Dannebrogsordenen i Danmark

og Bundesverdienstkreuz

i Vesttyskland.

Kirkefrokosten og foredraget

foregår i kirkens anneks

umiddelbart efter højmessen.

Frokosten koster 25 kr.

Alle er meget velkomne.

Menighedsrådet

3


4

Torsdagsmøder

Baronessens

fortællinger –

om Karen Blixens liv

og fortællekunst

Torsdag d. 9. september kl. 10-12

ved sognepræst Dorthe Tofte-

Hansen, Dalum

Karen Blixen er kendt som en af

Danmarks betydeligste forfattere

“Kamma Rahbeks

Bakkehus”

Torsdag d. 30. september kl. 10-12

ved kordegn og fortæller

Anne Lise Arnstrup, Odense

Har man en gang besøgt Bakke -

huset på Frederiksberg og har

man blot lidt kendskab til livet der

levedes der de første tre årtier i

1800-tallet, glemmer man aldrig

den oplevelse. Ikke fordi der er

fint og flot snarere tværtimod,

men fordi der i de beskedne rammer

blev levet et liv der ikke siden

har set magen.

med et værk der rækker langt ud

over landets grænser, men også

som aristokrat, fritænker og kvindesagskvinde.

Hendes egen tilværelse

er omgærdet af mange myter,

og dele af hendes værk anser

mange for at være vanskeligt tilgængeligt.

Selv kaldte hun sig story -

teller, og selvom hendes skrivestil

til at begynde med blev rost for

dens ”lethed”, rummer fortællingerne

uendeligt mange lag og kan

læses som replikker til den europæiske

såvel som store dele af den

arabiske litteraturs historie, som

Karen Blixen selv var fortrolig med.

Foredraget vil med udgangspunkt

i den eventyrlige og fantastiske

fortælling om Karen Blixens

eget liv, fortælle om forfatterskabet

og give smagsprøver på hendes

tryllebindende fortællekunst.

Bakkehuset er ikke for ingenting

kaldt for ”Danmarks mest besungne

hjem”. Her samledes

mange betydelige ånder i Guldaldertidens

storhedsperiode hos

Kamma og Knud Lyhne Rahbek

til gode middage og frem for alt

gode diskussioner. Kamma var

desuden kendt for sin æskekunst,

brevskrivning og store interesse

for blomster.

Vi skal først og fremmest høre

om værts parret og hvem der kom

på Bakkehuset, men også om de

besværligheder det førte med sig

at bo så langt udenfor voldene

dengang.

“Walking on thin

ice” – John Lennons

udsatte liv

Torsdag d. 7. oktober kl. 10-12

ved sognepræst Per Lysgaard

Madsen, Odense

John Lennon blev skudt den 8. december

1980 foran sit hjem i New

York. Det satte verden i chok og

blev sammenlignet med mordet

på John F. Kennedy.

Mindet om ham lever med uformindsket

styrke.

Lennon var en gudbenådet

kunstner, der ramte lige ind i almindelige

menneskers følelser;

men han blev også elsket, fordi

han havde sine meningers mod og

turde udstille sine svagheder. Sognepræst

Per Lysgaard Madsen har

som mange af os andre John Lennon

i klar erindring, men næppe

nogen ved så meget som han om

sangeren og baggrunden for Lennons

tekster og musik.

Vi skal mest beskæftige os med

John Lennon i tiden efter The

Beatles, siger dagens foredragsholder,

men der vil sikkert også

blive trukket linjer til sommerens

aktuelle Lennon-film ”Nowhere

Boy” af instruktøren Sam Taylor-

Wood.

Per Lysgaard Madsen er sognepræst

i Thomas Kingos Sogn,

men har i tidens løb også fungeret

i Fredens, Sanderum og Dyrup

sogne.

Bakkehuset på Frederiksberg.


Christian den II

Torsdag d. 14. oktober kl. 10-12

ved professor i kirkehistorie Martin

Schwarz Lausten, København.

“Vi, de druknede”

og Marstals virkelige historie

Torsdag d. 28. oktober kl. 10-12

ved historiker Karsten Hermansen, Marstal

Med Carsten Jensens bestsellerroman

”Vi, de druknede” (2006)

nåede Marstals søfartshistorie

for alvor ud i verden. Men

spørgsmålet melder sig gang på

gang: kan det dog passe? Er det

virkelig sandt, at der fandtes så

onde lærere, så dæmoniske

styrmænd og så idérige børn

som dem, vi hører om i ”Vi, de

druknede”.

Kan man overleve en eksplosion

om bord på et skib takket

være støvlerne, og ligger James

Cooks hoved virkelig på bunden

af havet ud for Marstal?

Carsten Jensen har skrevet en

roman, men den har stærke

Christian d. II er en af Danmarks

mest ejendommelige regenter.

Han kunne være grusom i sin politik,

men var også optaget af humanistiske

interesser. Da han og

familien var drevet i eksil, mødte

han Luther, blev luthersk og løb

ind i nye dramaer.

Denne formiddags foredrag,

som belyser grunden, forløbet og

følgerne af dette opsigtsvækkende

skridt, bygger på ekskongens eget

arkiv.

Professor i kirkehistorie Martin

Schwarz Lausten er netop gået på

pension, men langtfra uvirksom.

bånd til virkeligheden. Hvad er

fiktion og hvad er fakta? Det er

omdrejningspunktet for foredraget

med historikeren Karsten

Hermansen, som var

Carsten Jensens historiske rådgiver

hele vejen fra den første

tanke til den færdige roman.

Sammen har de udgivet

bogen ”Vi sejlede bare. Virkeligheden

bag Vi, de druknede”, som afslører

uventede sandheder og

afliver morsomme myter.

Bemærk:

Dette torsdagsmøde arrangeres

i samarbejde med Dalum-Hjallese

Lokalhistoriske Forening.

Der flyder til stadighed en lind

strøm af spændende kirkehistoriske

bøger, som på grund af Laustens

fremragende evner som

formidler, har en bred læserskare

også udenfor fagfolkenes rækker.

De færreste ved, at en af Danmarks

både mest kendte og berygtede

konger ligger begravet i

krypten i St. Knuds Kirke her i

Odense. Da Schwarz Lausten er

specielt inde i denne konges turbulente

liv, så har vi bedt ham

komme til Dalum og fortælle

herom.


Ny præst:

Marianne Pedersen

Jeres nye sognepræst under

Dorthe Tofte-Hansens orlov

er 34 år og lidt af en folkekirkelig

multi-medarbejder.

Siden jeg blev færdiguddannet

på Københavns Universitet

i 2004 har jeg bl.a. arbejdet

som kirkesanger, kordegnevikar,

konfirmandunderviser

og frivilligkoordinator, inden

jeg i november 2008 blev

præst. Jeg bor nu på andet år

i Svendborg sammen med

min kæreste, som går på søfartsskole

der, og vi benytter

gerne fritiden til at udforske

det smukke sydfynske øhav i

sejlbåd. Jeg er særligt interesseret

i musik, formidling og

samfundsforhold, og det vil I

forhåbentlig kunne høre i

mine prædikener. Jeg glæder

mig til at møde jer alle sammen!

Marianne Pedersen

5


6

Temadag: Livet med demens

Kirkens anneks onsdag den 29. september

Rådgivnings- og kontaktcentret for demensramte og

pårørende blev etableret i 2000 i samarbejde mellem

Alzheimerforeningen på Fyn og Odense kommune. I

forbindelse med Centrets 10 års jubilæum afholdes i

uge 39 en jubilæumsuge med fokus på livet med demens.

Da Centret og Dalum Kirke i adskillige år har

haft et nært samarbejde, har vi valgt at henlægge en af

dagene til kirkens Anneks, hvor alle interesserede kan

deltage. Jubilæumstemaet er Livet med demens, med

fokus på tidligt demensramte familiers livsvilkår og

demensindsatser i det nye årtusinde.

Målgrupper er Alzheimerforeningen, demensramte

familier, foreninger, frivillige og fagpersoner, der arbejder

med demens, institutioner, embedsmænd og

politikere i kommuner, regioner og ministerier samt

alle interesserede borgere. Protektrice for Centret og

dets arbejde er Kammerdame Anne Lütken fra Broholm

Slot.

Arrangementet i Dalum finder sted

onsdag den 29. september fra 9.30 – ca. 16.00

med følgende program:

Ældreklubben

Ældreklubben mødes

hver onsdag i kirkens anneks

mellem kl. 14.30 og 16.30.

Efterårets program:

1. sept.: De fynske Tysklands -

arbejdere v/ Jytte Raun

8. sept.: Svend Aage Radoor

underholder

15. sept.:Venedig – en by i Italien

v. Birthe Juel

22. sept.:Steen Have trioen

underholder

29. sept: Intet arrangement.

Kirken skal selv bruge

salen.

6. okt: 30 års jubilæum i

Næsbyhoved Skov

13. okt.: SOS Børnebyerne –

Færøerne og Island

20. okt.: Ti på Toppen

27. okt.: Bjergbankens Revy

underholder

3. nov.: Bankospil

10. nov. De danske konger

v/ Kjartan Simonsen

17. nov.: H. C. Andersen og

damerne v. A. Arnstrup

24. nov.: Lars Hagensen

underholder

Formand Else Larsen

Tilmeld dig

Dalum Kirkes

Nyhedsbrev

på kirkens

hjemmeside

www.dalumkirke.dk

Filmaftener i annekset

I efteråret har vi afsat 4 aftener

med film på programmet. Endnu

er filmene ikke bestemt, men vi vil

forsøge at vise et bredt udvalg fra

filmgenren. Ikke alle vil være lige

tilgængelige, men så er udfordringen,

at vi i fællesskab snakker

os frem til en mening om/holdning

til filmen og dens indhold.

Præsterne introducerer hver gang

kort aftenens film. Notér allerede

nu nedenstående aftenforevisninger

i Anneksets store sal:

■ onsdag d. 1. september kl. 19.30

■ onsdag d. 13. oktober kl. 19.30

■ onsdag d. 3. november kl. 19.30

■ onsdag d. 10. november kl. 19.30.

kl. 10.00 - 10.30: Specialskolen i Ålborg

kl. 10.30 - 11.00: Demenscafeen i Århus

kl. 11.00 - 11.15: Kaffepause

kl. 11.15 - 11.45: Demensarbejde i Roskilde

kl. 11.45 - 12.15: Bofællesskab for demensramte.

kl. 12.15 - 13.15: Frokost og kort koncert v. kirkens

organist Jane Laut

kl. 13.15 - 13.45: Aktiv højskole for demensramte.

kl. 13.45 - 14.15: Højstruphuset +

Hjemmevejleder i Odense

kl. 14.15 - 14.30: Kaffepause

kl. 14.30 - 15.10: Rådgivnings- og kontaktcentret,

div. projekter.

*Præsten som ressourceperson

v. Lars Hagensen

*Teknologibibliotek

kl. 15.10 - 15.30: Demenslinien

Afslutning, fællessang

Tilmelding til undertegnede, hvor program for hele

jubilæumsarrangementet kan fås.

Centerleder Ulla Thomsen tlf. 66 19 40 91

og sognepræst Lars Hagensen

Linds Legat

Et antal mindre legatportioner

uddeles i december måned til

enlige ældre mænd med tilknytning

til Dalum Sogn.

Bemærk: ansøgningsskema

kræves – kan rekvireres ved

henvendelse til Dalum Kirkekontor

tlf. 6613 2414

Udfyldt ansøgning sendes senest

den 1. december 2010 til:

Dalum Kirkekontor,

att. Sognepræst Lars Hagensen,

Dalumvej 112 B, 5250 Odense SV

Legatbestyrelsen


Udstillinger i annekset

Kan ses i kontorets åbningstid

Anita Falbe Cleyton

5.sept.-8.okt. 2010

Anita Falbe Cleyton beskriver sig

selv og sit arbejde med kunsten således:

Jesper Bernhard,

krucifikser i glas og

Lone Niemann, malerier

15.okt.-26.nov. 2010

Jesper Bernhardt

Jesper har gennem mange år arbejdet

med glas i mange former. I en

længere periode har han eksperimenteret

med forskellige materialer

sammen med glas, som er

formet til udtryksfulde glaskrucifikser.

En stor inspirationskilde

har været rejser i det hellige land

”En ukuelig nysgerrighed overfor

materialer, farver, former og udtryk,

har domineret mit væsen så længe jeg

husker.

En søgen efter at synliggøre mit følelsesmæssige

ståsted, min historie,

mit studie af en teknik, af en kunstner

eller epoke, et rejsenotat eller en ide,

som skal til udtryk.

Jeg lader mig drage af de muligheder

der viser sig, når jeg tager materialerne

i min hånd.

Mine resultater er alsidige, jeg

mestrer en del forskellige teknikker, og

dog er jeg på vej ud ad eksperimenternes

vej.

For hvert billede eller skulptur jeg

laver, afdækker jeg et nyt lag af livets

underfulde mysterier“.

bl.a. til fødselskirken i Betlehem,

Getsemane, Golgata, Jeriko og

Qumran.

Sideløbende maler Jesper også

store akrylmalerier, som periodisk

har et tema – senest det spæde

grønne forår i de danske skove.

Lone Niemann

Lone maler abstrakt lige fra figurativt

til naivistisk. Her er det farverne

der har størst betydning. Og

hun eksperimenterer gerne med

forskellige redskaber, der som oftest

ikke har noget med en malerpensel

at gøre.

Anna Mette Grue Petersen

Kalender

Tirsdag d. 31 august, kl. 19-22, annekset

Menighedsrådsmøde

Onsdag den 1. september, 19.30, annekset

Filmaften

Lørdag d. 4. september, kl. 10-12, annekset

Hildegard af Bingen ved forfatter

Anne Lise Marstrand-Jørgensen, København*

Onsdag d. 8. september kl. 17, kirken

Fyraftenskoncert på fransk med Rasmus

Tofte-Hansen og Jane Laut

Torsdag d. 9. september kl. 10-12, annekset

Baronessens fortællinger – om Karen Blixens liv

og fortællekunst ved sognepræst Dorthe

Tofte-Hansen, Dalum*

Onsdag d. 15. september kl. 17, kirken

Fyraftenskoncert med Lars Frederiksen*

Onsdag d. 29. september, kl. 9.30-16, annekset

Temadag om demens*

Onsdag d. 29. september, kl. 19-22, annekset

Menighedsrådsmøde

Torsdag den 30. september kl. 10-12, annekset

“Kamma Rahbeks Bakkehus” ved kordegn

og fortæller Anne Lise Arnstrup, Odense*

Søndag d. 3. oktober, i annekset

efter gudstjenesten

Kirkefrokost og foredrag om Hiltgunt

Zassenhaus*

Torsdag den 7. oktober kl. 10-12, annekset

”Walking on thin ice” –

John Lennons udsatte liv ved sognepræst

Per Lysgaard Madsen, Odense*

Onsdag den 13. oktober, kl. 19.30, annekset

Filmaften*

Torsdag den 14. oktober kl. 10-12, annekset

Christian den II ved professor i kirkehistorie

Martin Schwarz Lausten, København*

Torsdag d. 14. oktober kl. 19.30,

koncert i kirken

Legerne kommer, Legerne kommer*

Torsdag d. 28. oktober kl. 10-12, annekset

“Vi, de druknede” og Marstals virkelige historie

ved historiker Karsten Hermansen, Marstal*

Torsdag d. 28. oktober kl. 19-22, annekset

Meninghedsrådsmøde

Onsdag den 3. november, kl. 19.30, annekset

Filmaften*

Onsdag den 10. november kl. 19.30, annekset

Filmaften*

Søndag d. 7. november kl. 15, kirken

Alle Helgen, liturgisk koncert*

Tirsdag d. 16. november kl. 17, kirken/annekset

Fyraftenskoncert med med Hans Ole Thers *

Søndag d. 21. november kl. 19.30, kirken

Harboøregruppen*

Onsdag d. 24. november, 19-22, annekset

Menighedsrådsmøde

7


Gudstjenester

29. aug. 13. s. e. trinitatis

10.00 Dorthe Tofte-Hansen

Kirkekaffe i koret

5. sept. 14. s. e. trinitatis

10.00 Kirkens præster

Indsættelse af Marianne Pedersen

Høstgudstjeneste,

hele Kantoriet medvirker.

Præsentation af nye konfirmander

og pølsevogn ved annekset*

11. sept. Dåbslørdag

10.00 Lars Hagensen

12. sept. 15. s. e. trinitatis

8.30 Lars Hagensen

10.00 Lars Hagensen

19. sept. 16. s. e. trinitatis

8.30 Marianne Pedersen

10.00 Marianne Pedersen

26. sept. 17. s. e. trinitatis

10.00 Marianne Pedersen

Kirkekaffe

3. okt. 18. s. e. trinitatis

8.30 Lars Hagensen.

10.00 Lars Hagensen.

Kirkefrokost*

10. okt. 19. s. e. trinitatis

10.00 Marianne Pedersen/Lars Hagensen

Juniorkonfirmander*

17. okt. 20. s. e. trinitatis

8.30 Marianne Pedersen

10.00 Marianne Pedersen

24. okt. 21. s. e. trinitatis

8.30 Lars Hagensen

10.00 Lars Hagensen

30. okt. Dåbslørdag

10.00 Marianne Pedersen

31. okt. 22. s. e. trinitatis

10.00 Marianne Pedersen Kirkekaffe

7. nov. Alle Helgen

10.00 Lars Hagensen

15.00 Musikandagt*

14. nov. 24. s. e. trinitatis

8.30 Lars Hagensen

10.00 Lars Hagensen

21. nov. Sidste søndag i kirkeåret

8.30 Marianne Pedersen

10.00 Marianne Pedersen

28. nov. 1. søndag i advent

10.00 Lars Hagensen. Udvidet kirkekaffe

5. dec. 2. søndag i advent

8.30 Marianne Pedersen

10.00 Marianne Pedersen. Kirkefrokost

* Omtale i kirkebladet. Ret til ændringer forbeholdes.

Kirkelige handlinger

Fødsel

Alle fødsler skal meddeles kirkekontoret senest 14 dage efter fødslen. Den anmeldelsesblanket,

som jordemoderen uddeler lige efter fødslen, medbringes sammen med

forældrenes fødsels- og dåbsattester, evt. vielsesattest. Er barnets forældre ikke gift, udleverer

jordemoderen desuden en omsorgs- og ansvarserklæring, der også medbringes

i udfyldt og underskrevet stand til kirkekontoret. Kan evt. sendes med di gi tal Sig na -

tur via www.personregistrering.dk

Dåb

I Dalum kirke foretages max. 3 dåb ved højmessen kl. 10. Dåb ved morgengudstjenesten

kl. 8.30 er også en mulighed. Kirkekontoret kontaktes og derefter den præst, som

har gudstjeneste på den ønskede dato, med henblik på et dåbsbesøg i hjemmet. For fadderne

(2-5) gælder, at de skal være døbt med den kristne dåb og over konfirmationsalderen.

Ved dåben bliver barnet medlem af Den Danske Folkekirke.

Navngivning

Ved navngivning bliver barnet ikke medlem af den danske folkekirke. Navngivning

sker på kirkekontoret indenfor barnets første 6 måneder. Kan evt. foretages med

digitalSignatur via www.personregistrering.dk

Vielse/velsignelse

Henvendelse på kirkekontoret for fastsættelse af dato og klokkeslæt. Derefter kontaktes

den af præsterne, som skal foretage vielsen. Før en vielseshandling skal man henvende sig

til Borgerservice i bopælskommunen, hvor man kan få udleveret en ægteskabserklæring,

der danner grundlag for den senere fremsendte prøvelsesattest. Ægteskabserklæring kan

også fås digitalt på kommunens Borgerservice. Prøvelsesattesten er kun gyldig i 4 måneder

og skal medbringes til samtalen hos præsten. Ved en kirkelig velsignelse af et borgerligt

indgået ægteskab indhentes ingen prøvelsesattest, men vielsesattesten medbringes til

samtalen hos præsten forud for velsignelsen.

Dødsfald

Ved dødsfald kan man henvende sig til en bedemand, der ordner de praktiske formaliteter,

bl.a. kontakten til kirkekontoret og præsten. Man kan også selv kontakte sognets

præst og/eller kirkekontoret, hvorefter videre formaliteter aftales.

Børn og Unge

De grønne pigespejdere

Maria Louw,

Tlf. 66 14 82 30

E-mail: mortenkirkegaard

@hotmail.com

KFUM-spejderne

Henrik Høyer

Floravænget 80, 2. sal

5250 Odense SV

Tlf. 24 69 29 29

FDF

Lars E. Nielsen,

Hverringevej 7,

5230 Odense M

Tlf. 65 91 63 39

Kirkebil

Ældre og gangbesværede kan rekvirere

kirkebil til og fra Dalum kirke ved alle

gudstjenester. De skal blot ringe til kirkekontoret,

tlf. 66 13 24 14, inden fredag

kl. 13.00.

Kirke og Sogn

udgives af Dalum Menighedsråd

Ansvarshavende er bladudvalget,

fmd. Susanne Rahbek Jensen,

tlf. 66 19 13 98. E-mail:

susanne.rahbek.jensen@skolekom.dk.

Papir: 100% genbrugspapir

fra Dalum Papir A/S.

Tryk: OAB-Tryk a/s, Odense.

Dalum kirke

www.dalumkirke.dk

www.dalumke.dk

Sognepræst Lars Hagensen, (KBF)

Carl Baggers Allé 67, 5250 Odense SV,

Tlf. 66 17 97 73. E-mail: LHHA@km.dk

Træffes ikke mandag.

Konstitueret sognepræst

Marianne Pedersen, Tlf. 66 13 24 14

(kirkens kontor). E-mail map@km.dk

Træffes ikke mandag.

Sognepræst

Dorthe Ahlburg Tofte-Hansen.

Orlov fra 12. september, 2010.

Kirkekontoret: Kordegn Henning Stigsen,

Dalumvej 112B, 5250 Odense SV,

tlf. 66 13 24 14, tlf. privat 66 15 39 60

fax 66 13 24 20, E-mail: hsti@km.dk

Åbent dagligt kl. 9.00-13.00.

Torsdag tillige kl. 16.00-18.00.

Lørdag åbent efter aftale.

Organist Jane Laut,

Ravnskovgyden 1, 5466 Asperup,

privat 64 48 11 51. E-mail: jlaut@mail.dk

Kirketjenere Irene Fogt og

Poul Erik Jørgensen

træffes formiddage, tlf. 66 13 24 16.

Dalum sogns menighedsråd:

Erik Falbe Schmidt

Morelvej 251, 5250 Odense SV

Mobil 30 80 19 32, morelvej@gmail.com

Trykt på CyclusPrint 100 g/m 2

More magazines by this user
Similar magazines