Review 1 - Bilag E.1 kravspecifikation del 2

ethics.dk

Review 1 - Bilag E.1 kravspecifikation del 2

Rammeaftale 07100012

Delaftale 4 – Operationel leasing af personbiler

Alle udgifter i forbindelse med garantien, herunder reparation, omlevering og udskiftning

af enheder eller dele heraf samt forsendelses- og andre transportomkostninger, skal være

indeholdt i prisen på det omfattede produkt.

1.2.6 Fabriksgaranti

Kunden skal tilbydes garanti på samme vilkår og omfattende samme elementer og

varighed under rammeaftalen som fabrikken almindeligvis yder (Generel fabriksgaranti).

Hvis fabriksgarantien på bilen er udløbet i Leasingperioden, vil nødvendige

reparationer, der ellers ville være dækket af fabriksgarantien, blive udført for

Leverandørs regning, således at konsekvenserne for Kunden af fabriksgarantiens

udløb afhjælpes.

1.2.7 Udleveres med motorkøretøj

Følgende skal medfølge Leasede biler:

i. Nøgler og evt. nøglekort og nøglekode samt evt. radiokode.

ii. Instruktionsbog på dansk

iii. Servicehæfte

iv. Original registreringsattest

I øvrigt skal leasede biler udleveres køreklare og indregistreret med nummerplader, når de

overgår til Kunden. Herudover skal alt udstyr være monteret og klar til brug. Ved

udleveringen skal Leverandøren give Kunden en grundig introduktion til de funktioner –

herunder udstyr – som gør at Kunden kan anvende den udleverede bil.

1.2.8 Farve på motorkøretøj

Leasede biler skal kunne bestilles i den af Kunden ønskede farve inden for de farver, som er

angivet i hovedimportørens danske produktkatalog.

1.2.9 Dæk

Bilerne leveres med sommerdæk såfremt Afhentningsdato falder i perioden april til

november og med vinterdæk såfremt Afhentningsdato falder i perioden december til

marts.

1.2.10 Udslip af partikler

Alle biler skal leve op til EU's gældende grænseværdier på den konkrete biltype for

udledning af Kvælstofilte (NOx), Kulilte (CO), Kulbrinte (HC) og Partikler (PM). Skal

opgøres ved blandet kørsel i henhold til EU-normer i henhold til direktiv

80/1268/EØF, som er ændret ved 1999/100/EF. Der tages altid udgangspunkt i bilen

uden ekstraudstyr.

Side 4 af 9

More magazines by this user
Similar magazines