På Cykel i København af museumsinspektør Jakob Parby

copenhagen.dk

På Cykel i København af museumsinspektør Jakob Parby

34

jul 2009

af Jakob Parby, museumsinspektør,

københavns bymuseum.

KøbeNhavN er KeNDt Som

cyKlerNeS by. KøbeNhavNSKe

polItIKere lefler for

vælgerNe meD cyKelvImpler

og SaDelbetræK, og byeNS

tUrISter fotograferer

laDcyKler fylDt meD børN,

INDKøbSvarer og bjæffeNDe

hUNDe. I NUtIDeNS lIvlIge

cyKelvrImmel er Det let

at glemme, at cyKleN IKKe

altID har været eN Del Det

KøbeNhavNSKe gaDebIlleDe,

og at cyKlINg oprINDelIgt

var eN eKStravagaNt

moDeDIlle fra parIS, Der

IKKe blev Spået DeN Store

fremtID. UDStIllINgeN på

cyKel I KøbeNhavN Sætter DeN

KøbeNhavNSKe cyKelKUltUr

UNDer lUp – fra De førSte

to-hjUleDe løbemaSKINer Kom

tIl byeN I 1818 og frem tIl

NUtIDeNS SpecIalcyKler og

bycyKler.

Københavns Bymuseum,

Vesterbrogade 59, 1658 København V

Åbningstider: dagligt 10-16, onsdag 10-21

www.bymuseum.dk

Få op til 10% rabat på alle dine julevarer

cykel i københavn

I dag oplever mange cyklingen og en speciel

cykelkultur, hvor cyklen er en integreret del

af hverdagen hos stort set alle lag af den

københavnske befolkning. Naturligvis er det ikke

alle københavnere, der cykler hver dag. Nogle

bruger bilen eller de offentlige transportmidler,

andre foretrækker at bruge benene eller en

ordentlig kværn, men så mange bruger cyklen i

alle mulige og umulige sammenhænge, at det

for folk, der aldrig har været i byen tidligere er

så slående, at en af dem fornylig foreslog, at

Københavns byvåben burde være en blond pige

1234567 1213

Cykleundervisning i 1890erne da den såkaldte safetycykel kom til landet og også kvinderne begyndte at cykle for alvor.

Det er ”kørelæreren” til højre. Safetycyklen med kædetræk og slanger er i store træk den cykeltype, vi stadig bruger.

Der køres på væltepeter

i Tivoli, 1890erne.

Anders Andersen

på en cykel. Under indtryk af klimadebat og det

voksende trafikkaos er andre af verdens storbyer

begyndt at mime nogle af de initiativer, der har

fremmet den udbredte cyklisme i København.

Denne artikel dykker ned i nutidens og fortidens

københavnerhistorier efter spor af denne særlige

københavnske cykelkulturs udvikling og nuancer.

Velocipedefeberen

Selvom cyklen i dag er en selvfølgelig og

næsten umærkelig del af byens daglige

puls, har dette langt fra altid været tilfældet.

De første velocipeder kom til byen i al

ubemærkethed i 1865, men i 1868-69 gribes

byen af voldsom interesse for den nye maskine

med pedaler på forhjulet, og man taler om


VEKO KORT RK 28/07/06 12:19 Side 1

1234567 1213 Få

Anders Andersen

op til 10% rabat på alle dine julevarer jul 2009 35

Cykelbude på

Rådhuspladsen,

ca. 1935.

en ren velocipedefeber i byen. I 1880erne

afløses velocipeden af den høje bicykel eller

væltepeteren, som man mente især egnede

sig til, at unge mænd kunne vise deres (dum-)

dristighed. I øvrigt var man bekymret for at de

nye køretøjer kunne skræmme de heste, der

endnu i rigt mål blev brugt som trækdyr foran

droscher, sporvogne og omnibusser. tidens

instruktionsbøger om cykling præciserer bl.a.,

at cyklisten bør stå af og lægge cyklen ned for

at undgå at skræmme dyrene. cyklen bliver

også en del af tidens forlystelsessyge og landets

første cykelløb afholdes i tivoli i 1882, som

en art demonstration af en eksotisk skik eller

akrobatiske færdigheder.

Cyklen bliver allemandseje

efterhånden som cyklen bliver ombygget og

gjort mere sikker, ændrer den status fra redskab

til manddomsprøver til transportmiddel for

den brede befolkning. Københavns mange

arbejderfamilier og handlende tager cyklen til sig,

som hverdagens solide ganger og til transport

af varer. Københavns telefon Kiosker bruger i

1895 som de første cykelbude til udbringning af

alt fra ekspresbreve til blomsterbuketter. Senere

benytter købmænd, ismejerier og vaskerier også

cykelbude. en tradition, der senere fortsættes

med etableringen af de grønne bude i 1989.

De større ting bliver bragt på cykler med lad. I

mangelsituationer, som under anden verdenskrig,

hvor det er vanskeligt at skaffe brændstof til

motordrevne køretøjer, bliver cyklismen endnu

mere udbredt.

Cyklismen overlever

opgangstiderne, der fulgte efter 2. verdenskrig fik

mange til at drømme om parcelhus, bil og andre

velstandssymboler, og i en periode faldt antallet

af cyklister i København voldsomt til fordel for

øget biltrafik. oliekrisen og en begyndende

Cyklerne dominerer på Dronning Louises Bro i 1940erne. Lakering af skærme og mørklægning af lygter ved Søpavillonen i 1940.

Fortsættes på næste side...


36

jul 2009

Cykel fra Bikewars.

Cyklen er bygget af Johan.

politisering i form af aktioner fra Dansk cyklist

forbund og andre, der også begyndte at

inddrage økologien og klimabeskyttelsen som

argument, fremtvang dog en kursændring. Snart

var cyklen på vej tilbage med nye tanker og

udviklingsmuligheder bag sig. cykelsmedene

på christiania var centrale i skabelsen af en

særlig dansk familiecykel ved siden af tandem

og enspændercykler. Den kassecykel, som i dag

er en uundværlig del af mange københavnske

familiers hverdag sprang i grunden ud af det

Få op til 10% rabat på alle dine julevarer

alternative samfund som opstod omkring

bådsmandsgades Kaserne i 1971.

VEKO KORT RK 28/07/06 12:19 Side 1

1234567 1213

Aktion ”Hvide Kors” ved Tivoli i 1979. Korsaktionen havde fokus på cyklisternes manglende trafiksikkerhed. Hver trafik-

dræbt cyklist blev markeret med et hvidt kors på kørebanen. Foto: Niels R. Jensen.

Anders Andersen

Nye tider

Senere er udviklingen gået mod en stadig mere

differentieret og sammensat cykelkultur med

flere cykeltyper beregnet til forskellige formål

og livssituationer. på udstillingen kan man

bl.a. se en cykel fra de såkaldte bikewars, der

udsprang af punkmiljøet i København i 2001-

2. arrangementerne – en art ridderturnering

– startede i det små. efterhånden er bike Wars

blevet noget af en institution inden for det

københavnske undergrundsmiljø. for mange af

deltagerne er det den kreative proces, der er

drivkraften. flere af de involverede har deres

daglige gang i cykelværksteder og bruger deres

håndværksmæssige erfaring og kunnen til at

fremstille de alternative cykelmaskiner. cyklerne

bliver bygget fra bunden, og trodser på alle

måder de gængse regler for, hvordan cykler skal

se ud.

Udstillingen på cykel i København kan ses på

Københavns bymuseum fra den 21. november

2009 til 27. juni 2010. ♥

More magazines by this user
Similar magazines