I praktik pr. video - HK

hk.dk

I praktik pr. video - HK

Nr. 5 . 20. OKTOBER 2006

Medlemsblad for HK’ere i Galten, Gjern, Hammel, Hinnerup, Hørning,

Kjellerup, Odder, Rosenholm, Ry, Silkeborg, Skanderborg, Them, Århus.

I praktik

pr. video

Silkeborg Handelsskole

fik en god idé,

som skaffer

praktikpladser

og reducerer

frafaldet.

Side 15


2

Adresser

og åbningstider

HK Østjylland

Park Allé 11, 8000 Århus C

Hostrupsgade 49, 8600 Silkeborg

Tlf. 33 64 33 64 . Fax 86 12 34 58

E-mail: Oestjylland@hk.dk

www.hkoestjylland.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag og onsdag

kl. 9.00-15.00

Torsdag kl. 9.00-18.00

Fredag kl. 9.00-13.00

A-kassen

Direkte tlf. 33 64 33 03

HK-Ungdom

Direkte tlf. 28 34 47 16

Sektorernes e-mailadresser

HK Handel

hkhandeloestjylland@hk.dk

HK Privat

privat.oestjylland@hk.dk

HK Kommunal

kommunal.oestjylland@hk.dk

HK Stat

hkstatoestjylland@hk.dk

Medlemsblad for HK’ere i Galten, Gjern,

Hammel, Hinnerup, Hørning, Kjellerup,

Odder, Rosenholm, Ry, Silkeborg,

Skanderborg, Them og Århus.

Oplag: 35.000.

Udgiver:

HK Østjylland

Park Allé 11 . 8000 Århus C

Hostrupsgade 49 . 8600 Silkeborg

Tlf. 33 64 33 64.

Redaktion: Carl Ancher Pedersen (DJ) og

et redaktionsudvalg under HK Østjylland.

Ansvarshavende redaktør:

Viggo Thinggård.

Produktion: Kullberg Kommunikation.

Tryk: Color Print.

Stof til bladet leveres til

HK Østjylland, Informationen,

Park Allé 11, st., 8000 Århus C

E-mail: 25gje@hk.dk

Deadline for næste nummer:

Nr. 6/2006 – Torsdag 9. november.

Bladet udkommer fredag 15. december.

HK ØSTJYLLAND OKTOBER 2006

KOMMENTAR

Det angår os alle

Så blev sparekniven svunget igen. Byrådsflertallet

i Århus høvlede de planlagte 410 mio.

kr. af 2007-budgettet. I Silkeborg, Favrskov,

Odder og Skanderborg blev der firet på de

oprindelige sparekrav – men alligevel skåret

dybt.

Det er slemt nok, at antallet af stillinger i

kommunerne beskæres, og at vores kommunalt

ansatte kolleger skal løbe stærkere med et

endnu mere stressende arbejdsmiljø til følge.

Men besparelserne angår ikke kun de kommunalt

ansatte HK'ere og andre nedskæringsramte

personalegrupper. De angår os alle – for i virkeligheden

er det den fælles velfærd, der står

på spil.

Serviceniveauet får endnu en tand til – nedad:

Færre pædagoger til at tage sig af vores børn

og børnebørn. Endnu ringere pleje og rengøring

hos vores ældre medborgere. Biblioteker, lokalcentre,

kultur- og beboerhuse, der må indskrænke

eller lukke. Listen er lang og ond.

Et indslag på TV2 Østjylland i slutningen af

september brændte sig fast på nethinden. En

skole på Djursland var af kommunen blevet

udråbt til mønsterskole. Ikke på grund af kvaliteten,

men fordi den kostede mindst pr. elev!

6 De nye kommuner

Sparekrav sætter tryghed

og service på spil.

10 Nydansk i Netto

Samarbejde med HK nedbryder

barrierer.

16 Hvor er it-jobbene?

Ledigt medlem kan ikke få øje

på jobboomet.

5 8

Af Gerda Flint,

formand for

HK Handel Østjylland

Frem på skærmen tonede billeder af noget,

som burde være løgn i dagens Danmark:

Nedslidte bygninger og ditto inventar, skolebøger

anno 70'erne og mere af samme skuffe. Kan

vi være det bekendt – og kan vi være tjent med

det?

Ifølge Anders Fogh & Co ja. Vi skal ganske vist

have verdens bedste skole, men den må bare

ikke koste penge. Og sådan er det i det hele

taget med den fælles velfærd.

I de private hjem diskuterer nogle af os seriøst,

om det næste, vi skal investere i, skal være nyt

samtalekøkken eller bil nr. 2 i form af en firehjulstrækker

på gule plader. Imens diskuterer

kommunalpolitikerne seriøst, om der er råd til

at gøre rent hos gamle fru Pedersen hver anden

eller hver tredje uge.

Det er konsekvensen af VK-regeringens helt

bevidste politik. Via skattelettelser til især de

bedst stillede gives der los for et privatforbrug

uden lige. Samtidig holdes kommunerne i et

jerngreb, så de tvinges til at skrue ned for basale

velfærdsydelser - til ubodelig skade for de

fleste og især de svageste i samfundet. Er det

sådan, vi vil have det?

25gfl@hk.dk

18 Narret til gratisarbejde

Grotesk ”elevansættelse” hos

marketingfirma.

22 Fra grafiker til gæstelærer

Fyring blev starten på ny

meningsfuld jobtilværelse.

25 Arrangementer

Masser af spændende tilbud

fra sektorer og brancher.

12 20


VOLDGIFT

Fældet

af sladder

Af Carl Ancher Pedersen

Foto: Claus Haagensen, Chili

Det kostede Jyllands-Posten en

pæn sum penge at bortvise trykkeriarbejder

Ivan Topholm efter 18

år på jobbet, heraf 14 år som sikkerhedsrepræsentant.

Sagen endte for nylig for en

voldgift, hvor opmanden gav HK

medhold i, at bortvisningen var

urimelig, og at der heller ikke –

som der skal være, når der er tale

om en tillidsvalgt medarbejder –

var tvingende grunde til en afskedigelse.

Det indbragte Ivan Topholm

en godtgørelse på 100.000

kr. samt godt 245.000 kr. svarende

til løn i opsigelsesperioden. Med

feriepenge, pensionsbidrag og

renter i alt ca. 410.000 kr.

En forstuvet fod

Det hele begyndte, da Ivan Topholm

torsdag 18. august sidste år

forstuvede foden og dagen efter

meldte sig syg på jobbet. Med en

forstuvet fod i bind ville det være

umuligt at løbe op og ned ad trykkeriets

ståltrapper og skubbe de

1,25 t tunge papirruller rundt.

Mandag 22. august, hvor Ivan

fortsat humpede rundt, var han

taget med hustruen Laila til

Hørning, hvor hun var ved at indrette

en butik. Ivan syntes godt, at

han kunne hjælpe hende med at

klippe nogle persienner til. Det sad

han på gulvet og gjorde – med

venstre fod i bind strittende ud til

siden, da trykkerichefen fra Jyllands-Posten

og trykkernes tillidsrepræsentant,

der også er formand

for den tekniske klub JY-

TEK, pludselig troppede op.

– En eller flere kolleger var

gået til ledelsen med en historie

om, at jeg vistnok arbejdede for

Laila og var i gang med at indrette

hendes butik, selv om jeg var

sygemeldt. Det var i hvert fald

trykkerichefens opfattelse, idet

han gav udtryk for, at ”det jo var

ligesom at tage af kassen” og mere

i den dur. Jeg var chokeret.

Butikken var ikke engang åbnet

endnu, men jeg tænkte, at det da

godt kunne misforstås, og at nu

stod jeg nok til en skideballe. At de

kunne finde på at bortvise mig,

havde jeg ikke drømt om, siger

Ivan.

Jobbet på Jyllands-Posten er fortid.

I dag arbejder Ivan Topholm

faktisk i hustruens butik Fun Toys.

I baggrunden de famøse persienner,

der gav anledning til bortvisningen.

Ivan Topholm mistede sit job hos Jyllands-Posten,

men fik oprejsning efter at være blevet vist bort på et alt for tyndt grundlag

Meget skuffende

Men det kunne de. Det fremgik af

et brev, som Ivan fik om onsdagen.

Sagen blev uden held forsøgt løst

på et par mæglingsmøder, hvorefter

den endte i Voldgiftretten.

– Det er surt at miste sit gode

job og en årsindtægt på ca.

500.000 kr., og jeg er utrolig skuffet

over, at det skete på den måde.

Som sikkerhedsrepræsentant har

jeg kæmpet for det synspunkt, at

man var syg, når man var syg, og

at man ikke skulle sladre om hinanden.

Og så bliver jeg selv fældet

af, at en eller flere kolleger går til

ledelsen med en sladderhistorie.

Jeg bryder mig ikke om sladder og

dyneløfteri, så jeg var med det

samme klar over, at jeg aldrig ville

tilbage til Jyllands-Posten, siger

Ivan.

Han glæder sig over, at han nu

har fået oprejsning.

– Jeg går ikke så meget op i

erstatningens størrelse. Det vigtigste

er, at jeg blev renset for de

uretmæssige beskyldninger. I

Voldgiftretten påstod trykkerichefen

bl.a., at jeg var alene i butikken

og i gang med at sætte persi-

enner op. Det hele faldt til jorden.

Ledelsen og nogle kolleger må

sidde tilbage med en meget dårlig

smag i munden. Opmanden gav

udtryk for, at jeg ikke engang stod

til en løftet pegefinger, siger Ivan.

Det er faglig konsulent Søren

Sørensen i HK Privat Østjylland

enig i, og han glæder sig over at

HK vandt sagen.

– Den viser, at der er grænser

for, hvor tyndt et grundlag man

kan skille sig af med en medarbejder

på. 100.000 i godtgørelse lyder

måske ikke af meget, men er pænt

ud fra det niveau, der er praksis

for på timelønsområdet, når man

uden tvingende årsager afskediger

en tillidsvalgt, siger Søren Sørensen.

Ivan er oppe på hesten igen. Tre

uger efter, at han blev bortvist fra

Jyllands-Posten, havde han job

som lagermand hos Bridgestone i

Søften. Pr. 1. juni i år tog han så

springet og tiltrådte et nyt job –

som medarbejder i hustruens Fun

Toys-butik, der sælger erotisk

legetøj..

ca@carlancher.dk

HK ØSTJYLLAND OKTOBER 2006 3


4

Af Carl Ancher Pedersen

Foto: Søren Holm, Chili

Den største kommune i HK

Østjyllands dækningsområde var

også den første til at gå til biddet

og indgå budgetforlig. 15. september

var forliget en realitet.

De bange forudanelser viste sig

at holde stik. Der blev ikke slækket

det mindste på det samlede sparekrav

på 410 mio. kr., og på det

administrative område blev alle 70

mio., som var med i sparekataloget,

skåret væk.

Formand for HK Kommunal

Østjylland Claus Gahrn tøver ikke

med at kalde budgetaftalen for et

skodforlig. Han anslår, at besparelserne

i administrationen betyder

bortfald af 220 stillinger,

hvoraf de fleste er HK-job.

– Med ”grønthøsterbesparelser”

over hele linjen på 3 - 6 pct.

vil alle ansatte i administrationen

komme til at løbe stærkere med

mere stress og dårligere arbejds-

HK ØSTJYLLAND OKTOBER 2006

Et skodforlig

Århus Kommune skar helt til benet - især i administrationen

miljø til følge. Men det betyder

også dårligere service for borgerne.

85 - 90 pct. af de administrativt

ansatte udfører nemlig arbejde,

der direkte handler om at servicere

kommunens indbyggere

ansigt til ansigt, påpeger han.

Udlicitering en trussel

mod jobgaranti

Også jobgarantien kom i spil trods

socialdemokratiske løfter om det

modsatte. Den eksisterer ganske

vist fortsat, men forligspartierne

skal næste år evaluere kommunens

tryghedspolitik.

– For os er der ingen tvivl om,

at denne politik kommer under

pres, når udliciteringstoget for

alvor – efter intentionerne i budgetforliget

– ruller fra 2008. Målet

er at opnå et merprovenu på 5 -

15 mio. kr. For at nå det skal der

udliciteres for flere hundrede mio.

kr., og her vil jobgarantien komme

i vejen og komme til at stå for

skud, forudser Claus Gahn.

Ingen vilje til alternativer

Formanden for de kommunalt

ansatte HK'ere er skuffet over, at

Socialdemokraterne i byrådet så

hurtigt og i så høj grad rettede ind

til højre og bøjede af for de sparekrav,

som VK-regeringen i sidste

ende har ansvaret for.

– Det er ligeledes skuffende, at

vores krav om at kigge på indtægtssiden,

tempoet i afvikling af

den kommunale gæld og store

prestigefyldte investeringer fuldstændig

blev negligeret af byrådsflertallet.

Alene ved at bringe

grundskyldspromille og dækningsafgift

op på landsgennemsnittet

fra 2008 ville man kunne opnå et

merprovenu på 250 mio. kr. og

dermed skrue kraftigt ned for sparekravet.

Men viljen var der ikke,

siger han.

Også galt i de andre kommuner

Budgetforhandlingerne i omegnskommunerne

peger i samme retning

som i Århus.

– Ganske vist blev der i sidste

øjeblik skruet ned for sparekravene

i både Odder, Skanderborg,

Silkeborg og Favrskov, men det

ændrer ikke på, at der også dér

sker væsentlige velfærdsforringelser

og nedskæringer i administrationen

– med ringere borgerservice

til følge, siger Claus Gahrn.

Han håber, at de mange manifestationer

og den voksende modstand

mod nedskæringerne på sigt

vil presse politikerne til at åbne for

statskassen, så nogle af de mange

overskudsmilliarder dér kan komme

de betrængte kommuner til

gode.

ca@carlancher.dk

NB! Temaartiklerne på side

6 - 7 er på grund af bladets

deadline skrevet før, der

blev indgået budgetforlig i

de omtalte kommuner.

Claus Gahrn og andre medlemmer af Den Kommunale Fællesrepræsentation overvågede budgetforhandlingerne på rådhuset i Århus fra første parket

– og delte budgethuskekager ud. Desværre glemte byrådspolitikerne de mange advarsler mod spareplanerne.


Presset øges

Vi løber stærkt i forvejen, og nu bliver

vi skåret ned, konstaterer HK-tillidsrepræsentanten

i Århus Kommunes nye service-flagskib Borgerservice.

Samtidig er en kæmpe ekstra opgave på vej

Af Carl Ancher Pedersen

Foto: Jens Hasse, Chili

Der er stor tumult denne septembereftermiddag

uden for Rådhuset.

Nedskæringsramte børn, forældre

og pædagoger liner op til

den daglige demonstration mod

det nyligt indgåede budgetforlig.

Indendøre er der mere stille.

Også selv om det administrative

personale på Rådhuset og andre

steder i kommunen faktisk er

endnu hårdere ramt. De administrativt

ansatte udgør ca. 14 pct.

af de 23.000 medarbejdere i kommunen,

men bærer ifølge HK

Kommunal Østjyllands formand

Claus Gahrn 20 pct. af besparelserne.

I Borgerservice skal der spares

seks medarbejdere, heraf tre af de

40 ansatte i den såkaldte Front

Office-funktion på Rådhuset. Det

er her, man henvender sig for råd

og vejledning om stort set alle de

spørgsmål, man kan støde på som

borger i kommunen. Enten får

man løst sit problem med det

samme - eller bliver henvist til

videre sagsbehandling på rette

sted i kommunen. I Back Officedelen

på Søren Frichs Vej sidder

yderligere 80 medarbejdere. Også

her skal der spares tre stillinger.

HK-tillidsrepræsentant i Borgerservice

Melinda Lykkegaard,

med dagligt virke på Rådhuset, er

bekymret for konsekvenserne.

– Borgerservice-konceptet er

en del af strukturreformen, og vi

åbnede først 6. april. Vi er altså

helt nystartede, men borgerne har

allerede fået øje på os. Faktisk er vi

usikre på, om vi er oppe på den

bemanding, vi bør have, og nu bliver

vi så skåret ned. Det skaber

usikkerhed blandt kollegerne, og

alt andet lige må det betyde dårligere

service og længere ventetider

for borgerne, siger Melinda.

Færre folk – nye opgaver

P.t. får Borgerservice ca. 100 per-

sonlige og 300 telefoniske henvendelser

pr. dag. Det betyder ifølge

tillidsrepræsentanten, at man

allerede løber stærkt i de 45

ugentlige åbningstimer og akkurat

kan få tingene til at hænge sammen.

Derfor gruer hun for, hvordan

det skal gå med en lavere bemanding.

Og ikke mindst, når hun

tænker på, hvad der sker, når

Borgerservice ved årsskiftet overtager

udstedelsen af pas og kørekort

fra politiet.

– Det handler om ca. 65.000

henvendelser pr. år eller 250 om

dagen. Det er mange, og så vidt

jeg ved, er der hver dag en lang kø

på Politigården, hvor man har

rutinen. For os er det en ny opgave,

hvor der i starten vil gå en del

tid med oplæring. Jeg kan slet ikke

overskue, hvordan vi skal klare det,

siger Melinda.

I sandhedens interesse tilføjer

hun, at kommunen vistnok får tilført

seks fuldtidsstillinger på

grund af den ekstra - og hidtil

statslige - opgave.

- Men hvad hjælper det, når vi

samtidig skal afgive tre stillinger,

spørger hun.

Groteske besparelser

Situationen er ifølge Melinda ikke

meget bedre i Back Office-funktionerne,

hvor eksempelvis Folkeregisteret

og Inkassoafdelingen

befinder sig.

– På grund af en uheldig kombination

af studiestart og sygdom

i afdelingen er Folkeregisteret p.t.

seks uger bagud med at registrere

flytninger. Det blokerer bl.a. for

folks ansøgninger om kontanthjælp

og boligstøtte, og nu står

man så til at miste en fuldtids

medarbejder. Også i Inkasso skal

der spares timer. Her er man ét år

bagefter. Besparelser her kan

betyde, at kommunen direkte mister

penge. Det er er grotesk, siger

Melinda.

Men det er langtfra det eneste,

hun finder grotesk i det store sparecirkus,

som Århus Kommunes

borgere og ansatte nu må leve

med.

- Kommunens socialcentre er

hårdt ramt, navnlig Socialcenter

Centrum. Socialcentrene må ikke

komme ud af 2006 med underskud,

men Centrum står til et

underskud på 12 mio. kr. Det bety-

Melinda

Lykkegaard:

– Besparelserne

vil betyde

dårligere

service og

længere

ventetid.

der f.eks., at man nu er nødt til at

tage tvangsfjernede børn ud af

deres familiepleje og sende dem

hjem. Det er sandelig et rigt samfund,

vi har bygget op. Ifølge vores

finansminister kan vi købe hele

verden, men vi har åbenbart ikke

råd til helt basale velfærdsydelser.

ca@carlancher.dk

HK ØSTJYLLAND OKTOBER 2006 5


6

Sparekrav sætter

tryghed og serviceniveau på spil

Fare for massefyringer af HK'ere i Silkeborg. De tre øvrige østjyske kommuner

uden for Århus sætter deres lid til tryghedsgarantier eller naturlig afgang

Af Carsten Tolbøll

Foto: Thomas Juul

Mindst 42 HK-stillinger forsvinder.

Det svarer til en reduktion på cirka

10 procent af HK-stillingerne i de

fire kommuner, der fra 1. januar

bliver til den nye Silkeborg

Kommune.

Så meget står klart for

HK'ernes tillidsrepræsentant på

Silkeborg Rådhus. Derimod ved

Heine Snede ikke rigtigt, om han

tør stole på den tryghedsgaranti,

Silkeborg har givet sine ansatte.

– Aftalen indebærer, at ingen

fyres som følge af kommunesammenlægningen,

men trygheden

gælder ikke, hvis der er udefra

kommende årsager til, at kommunen

skal spare. Og det kan hævdes,

at de 100 millioner kroner, som

Silkeborg skal reducere sit budget

med fra næste år, skyldes udligningssreformen

og aftalen mellem

regeringen og KL (Kommunernes

Landsforening, red.) om at begrænse

væksten, siger Heine

Snede.

Dog har direktionen og

Økonomiudvalget i den nye kommune

meldt ud, at man forventer

at kunne overholde tryghedsaftalen.

Men der forhandles stadig

budget i skrivende stund, og Heine

Snede forventer ikke, at administrationen

får glæde af en ekstra

sum penge, som er sat i spil.

– Hvis de 100 millioner skal

spares fra 2007, og der ikke er tilstrækkeligt

mange medarbejdere,

der rejser, vil kommunen efter min

vurdering kunne udstede fyresedler,

siger HK-tillidsrepræsentanten.

– Vores tryghedsaftale gælder ikke, hvis der er udefra kommende årsager

til, at kommunen skal spare, siger Heine Snede, Silkeborg.

HK ØSTJYLLAND OKTOBER 2006

Han tilføjer, at der aktuelt er et

pænt frafald i hans egen afdeling,

Borgerservice. Et politisk krav om

udvidelse af åbningstiden vil begrænse

den flekstidsordning, som

de ansatte hidtil har nydt godt af.

Det har fået en del til at lade sig

friste af andre jobmuligheder.

Tror på tryghedsgarantien

De nye kommuner får vredet

armen om fra starten. I stedet for

at afvente den rationaliseringsgevinst,

der vil opstå hen ad vejen,

har regeringen dikteret besparelser

på to- og trecifrede millionbeløb.

I Østjylland – uden for Århus –

var status kort før de afgørende

budgetforhandlinger: Favrskov og

Skanderborg stod til at skulle

skære 60 millioner kroner hver og

Odder 26 millioner. Silkeborg skulle

som nævnt spare 100 millioner.

I Skanderborg var politikerne

medio september nået til første

behandling af budget 2007. Trods

sparekravet har HK-tillidsrepræsentant

Else Hougaard en klippefast

tryghedsaftale at klamre sig

til.

– Der bliver ikke tale om fyringer

indtil udgangen af 2009,

hvor aftalen udløber. Det tror jeg

på, at man overholder. Vores kommende

borgmester forsikrer gang

på gang, at han står ved tryghedsaftalen.

Min bekymring er, at

stillinger ikke vil blive genbesat

ved naturlig afgang. I bemærkningerne

til budgettet kan jeg

læse mange bekymringer omkring

børnene og de gamle, men ikke et

ord om administrationen. Men

– Vi har taget den store tur med omorganiseringer.

Derfor frygter jeg ikke fyringer, siger Rikke Liboriussen, Odder.


uden de stillinger vil servicen blive

dårligere, og hvad hjælper det os

og borgerne i dagligdagen, at

politikerne forsikrer, at de tager

ansvaret for serviceforringelser?

spørger Else Hougaard.

Ekstra penge til overgangen

I den nye konstellation Favrskov

Kommune, bestående af fire og en

kvart kommune, er der også tryghedsgaranti,

men med den

væsentlige indskrænkning, at den

ikke omfatter nedskæringer som

følge af økonomi. Anne Skærlund,

HK-tillidsrepræseant i den nuværende

Hinnerup Kommune, er dog

fortrøstningsfuld:

– Administrationen skal skære

7,7 millioner kroner, men får samtidig

et engangsbeløb på tre millioner

kroner i 2007 til at dække

udgifter i forbindelse med reformen.

Det giver os mulighed for at

tænke os godt om og finde de

bedste løsninger. Der er en pæn

stor naturlig afgang som følge af

alder, og vi håber derved at kunne

undgå fyringer, siger Anne

Skærlund.

- Der bliver ikke tale om fyringer

indtil udgangen af 2009.

Det tror jeg på, siger

Else Hougaard, Skanderborg.

Odder har forberedt sig

I Odder Kommune sker der ikke

noget med kommunegrænserne til

nytår. Den væsentligste ændring

er, at man som andre steder overtager

visse medarbejdere og funktioner

fra amtet og desuden institutionen

Fabos med et par HKstillinger.

HK-tillidsrepræsentant Rikke

Liboriussen forventer ikke reduceringer,

selv om der ikke er tryghedsgaranti

for de ansatte i

Odder:

– Vi er lige landet efter at have

gennemført en stor omorganisering

med personalereduktioner. På

den måde har vi foregrebet, hvad

der skal ske omkring reformen, og

vores direktion har lovet os et par

år i fred for nedskæringer. Dog

kan man ikke love os, at alle stillinger

vil blive genbesat, siger

Rikke Liboriussen og tilføjer, at det

endelig ord fra politikerne ikke er

sagt. Hun venter spændt på budgettet

for 2007.

cto@kabelmail.dk

HK'erne bliver spredt

– Desværre, det er ikke mit

rådhus! Det svar kan man risikere

at få som borger i en af de

tre sammenlægningskommuner

Silkeborg, Skanderborg og

Favrskov efter nytår. Her har

man valgt at decentralisere

administrationen og fordele

områderne på de eksisterende

rådhuse. Rådhusplanerne ser

sådan ud:

Silkeborg

Ældre og handicappede: Them.

Skoler: Gjern.

Socialområdet: Kjellerup.

Resten samles i Silkeborg.

Skanderborg

Fritid og kultur, ældre og

handicappede: Hørning.

Jobcenter og beskæftigelse

placeres på en anden adresse

i Hørning.

Teknik: Ry.

Børn og unge: Galten.

Resten, herunder løn og

personale, til Skanderborg.

Favrskov

Borgmestersekretariat, it,

økonomi, løn: Hinnerup.

Beskæftigelse: Hadsten.

Børn og skoler: Hvorslev.

HK ØSTJYLLAND OKTOBER 2006

7


8

Lagerchef Magnus Kristinsson (t.v.) og tillidsrepræsentant Flemming

Laursen (t.h) tager godt imod faglig konsulent Niels Kristian Nielsen.

– Det vil jeg da overveje, siger Benny Sørensen i Saniståls butik til muligheden

for at indstille virksomheden som vinderkandidat til HK's konkurrence.

HELVEDE

Fredag 9. marts 2007 kl. 20.00

Svalegangen, Rosenkrantzgade 21, Århus

Agnes og Viola er søstre.

Den ene er feteret skuespillerinde

– den anden drømte om at blive det!

Den ene er mors kæledægge

– den anden drømmer om at blive det.

Den ene har mand og barn

– den anden har kun eksmand.

Nu mødes de ved moderens dødsleje,

og i baggrunden lurer selveste djævelen.

Hvem siger i øvrigt, at djævelen

er en mand?

”Et veldrejet moderne kvindedrama,

med sort humor, følelsesmæssig dybde

og fremragende skuespil”, skrev Urban.

HK ØSTJYLLAND OKTOBER 2006

Helvede bor i den erindring,

som aldrig kan forandres …

Medvirkende

Solbjørg Højfeldt, Charlotte Fich,

Maria Stenz og Laura Christensen.

Pris: 110 kr. for medlemmer,

135 kr. for ledsagere.

(Normal pris 150 kr.).

Begrænset antal billetter.

Billetter købes i HK's Information,

Park Allé 11, st., Århus

– tlf. 33 64 33 83.

Arr.:

Kulturudvalget i HK Østjylland

Handlekraft

og kildevand

Landet over var 1.500 HK-medarbejdere

på gaden og på arbejdspladserne

12. september for at synliggøre

fagforeningen.

Vi fulgte et hold i Silkeborg

Af Carsten Tolbøll

Foto: Thomas Juul

Dagen ser ud til at blive hed, så en

flaske kildevand er ikke af vejen.

Unge og ældre på vej til skole eller

arbejde tager godt imod tilbuddet

fra HK.

– Du har reddet min dag, kommer

det spontant fra en chauffør,

der har kørt sin omegnsbus i bås

på Silkeborg Rutebilstation og kan

tage sig en pause. Medarbejdere

og sektorformænd i HK Østjylland

deler rundhåndet ud af flaskerne

med påskriften ”HK – Stå stærkere”.

– I må have mange penge(!),

udbryder Lene Petersen på vej til

sit job som pædagog i en skolefritidsordning.

– Nej, jeg synes, det

er et fint initiativ. Jeg er selv i fagforening.

Det samme synes den 18-årige

skoleelev Anne Christensen, mens

hun venter på den bybus, der skal

bringe hende ud til Århusbakkens

Skole. Faktisk kan man blive helt

populær på at dele gratis vand ud.

De få, der afslår, ser ud til at være

kommet for sent ud af starthullerne

denne tirsdag morgen.

Sanistål tog imod

Små tre kvarter senere er kvoten

på 200 vandflasker afsat til tilfældige

mennesker, som nu ved, at

12. september er HK-dag. Holdet

fra Rutebilstationen samles på

HK-kontoret i Hostrupsgade for at

tanke op.

Næste mål er virksomheden


Sanistål A/S i Silkeborg. Her skal

medarbejdere og ledelse have en

pose med kildevand og oplysningsmateriale

samt - eventuelt -

et indmeldelsesskema til dem, der

endnu ikke har fået øje på HK.

Selv om Sanistål er storsælger

af blandingsbatterier og andet

sanitetsudstyr, kan man sagtens

afsætte vand til firmaet. Der bliver

taget godt imod af tillidsrepræsentanterne

Dorthe Sys Hansen i

butik og administration og

Flemming Laursen på lageret.

Lagerchef Magnus Kristinsson takker

begejstret ja til en invitation til

arrangementet i Turbinehallen i

Århus 11. oktober med Trine

Gregorius, som han tidligere har

arbejdet sammen med i et tøjfirma

gennem otte år.

Lagerarbejdspladser flytter

Handlekraft og arbejdsglæde – de

to slagord for HK-dagen – ser der

ud til at være masser af hos

Sanistål. Den landsdækkende producent,

grossist og detailforhandler

af stål, værktøj og vvs er ved at

sprænge alle rammer med en

omsætningsfremgang på en milli-

ard kroner over de seneste to år.

Det har ført til en beslutning om

at opføre et landsdækkende centrallager

i Taulov, som ventes klar

om tre år.

– Det kan altid blive bedre, men

på mange måder er Sanistål

en fin arbejdsplads,

mener HK-tillidsrepræsentant

Dorthe Sys Hansen.

Byggeplanerne får konsekvenser

for en stor del af de 200

Sanistål-medarbejdere i Silkeborg.

Lagerarbejdspladserne flyttes ud,

mens der kan forventes yderligere

beskæftigelse i butikken, der skal

udbygges til en såkaldt megastore.

– Vi er klar over, at mange nok

vil sige nej til at blive flyttet til

Taulov. Derfor har vi lagt en plan

for de kommende år med inddragelse

af et konsulentfirma, samtaler

med de enkelte medarbejdere,

kompetenceafklaring og uddannelsesplaner.

Hvor mange, der bliver

brug for i den kommende

struktur, ved vi endnu ikke, siger

Magnus Kristinsson.

Selv om fremtiden således er

uafklaret og fuld af udfordringer,

giver adskillige Sanistål-medarbejdere

udtryk for, at de godt kunne

finde på at indstille deres arbejdsplads

som den bedste i HK

Østjyllands område – og dermed

deltage i HK Østjyllands præmiekonkurrence

over temaet ”Hvad

skaber arbejdsglæde på dit job?”.

Denne udløber af HK-dagen

udløser 5.000 kr. i vinderhonorar

til brug for et socialt arrangement

i virksomheden.

C.P.

Er kommet for at blive

– Jeg er sikker på, at HK-dagen

bliver en årligt tilbagevendende

begivenhed. Debuten 12.

september i år var en stor succes.

Vi blev godt modtaget

overalt, vi fik en del nye medlemmer,

og på de indre linjer

lærte vi meget af at arbejde

sammen på tværs om HK-

– Værsgo og

ha' en god dag!

HK-medarbejder

Britta Poulsen

forærer kildevand

til buspassagerer

i Silkeborg.

dagen, siger formand for HK

Østjylland Viggo Thinggård.

– Men først og fremmest

gjorde vi os i den grad synlige

for både medlemmer og ikke

medlemmer i hele det store

område, vi dækker. Vi skal have

mange flere af den slags udadvendte

aktiviteter.

HK ØSTJYLLAND OKTOBER 2006

9


10

Nydansk i Netto

Hvis motivationen er til stede, er der ingen barrierer i detailhandelen

for medarbejdere med anden etnisk baggrund.

Det viser nyt samarbejdsprojekt mellem HK Handel Østjylland og Netto

HK ØSTJYLLAND OKTOBER 2006

Af Carsten Tolbøll

Foto: Søren Holm, Chili

– Jeg fik et brev fra AF, hvor de

opfordrede mig til at prøve med

Netto. Det havde jeg aldrig tænkt

på før!

Men 30-årige Grace Søndergaard

er hurtig til at lære nyt og

tage en udfordring op. Nu sidder

hun ved kassen eller fylder varer

på hylderne hos Netto på

Randersvej, der kan prale af at

have kædens største omsætning i

Jylland.

Som navnet antyder, er Grace

Søndergaard rundet af to kulturer.

Født og opvokset i Tanzania kom

hun til Danmark for syv år siden.

Grace arbejdede tre år på en

bornholmsk fiskefabrik, inden hun

og hendes danske mand flyttede

til Århus, hvor de siden har fået to

børn. Her har det været vanskeligere

for ufaglærte Grace at finde

fast arbejde. Et samarbejde mellem

HK Østjylland og Netto-kæden

under projektet Stærke Nydanskere

har åbnet nye muligheder

for hende:

– Jeg har selvfølgelig tænkt på

at få en uddannelse, men det kræver,

at jeg tager 9. klasse. Jobbet i

Netto har overrasket mig positivt.

Jeg kan lide at have kontakt til

kunderne, og jeg har i løbet af den

første uge lært, hvor varerne står.

Hvis jeg kan beholde de arbejdstider,

jeg har haft fra kl. 7.30 til

15.45, vil jeg gerne have et fast

job i Netto, siger Grace Søndergaard.

Hendes chef, Morten Thomsen,

tog imod to af de oprindeligt 16

deltagere i kurset ”Stærke Nydanskere

i Netto”. Den ene fik hurtigt

et andet job.

– Jeg var positiv over for projektet,

som falder helt i tråd med

Nettos personalepolitik omkring

socialt ansvar og medvirken til

integration. I alt har vi haft sekssyv

ansatte af anden etnisk baggrund

her i butikken. Jeg kan godt

lide den mangfoldighed, det giver.


Grace har vist sig lærenem, og hun

har udstrålet gejst og en kæmpe

lyst til at arbejde her, siger Morten

Thomsen.

Butikschefen tilføjer, at der

ikke p.t. er ledige stillinger i hans

butik. Det kan tænkes, at Grace

kan blive ansat i en anden af

kædens butikker, hvor hun efter

planen skal i praktik i det andet af

to fire ugers forløb. Normalt afvikles

begge praktikperioder ellers

i samme butik.

Manglende motivation vendt

Indimellem skal deltagerne på skolebænken,

og de indledte også

forløbet med otte ugers teori, som

gradvist sporede dem ind på

detailhandel og Netto. Underviser

Ian Stampe siger, at der blev arbejdet

mindst lige så meget med deltagernes

motivation.

– Mange mødte op med en

skeptisk eller direkte negativ indstilling

til job i detailhandelen: Det

var hårdt arbejde på ubekvemme

tidspunkter, og lønnen var lav,

sagde de. Det var jeg lidt overrasket

over, eftersom deltagelse i

kurset var frivillig. Jeg måtte

arbejde meget med deltagernes

holdninger for at få dem til at

indse, at jobbet også rummer gode

kolleger, kundekontakt og stor

grad af afveksling. Men det lykke-

des at vende stemningen til noget

positivt, inden deltagerne skulle i

praktik, siger Ian Stampe.

Deltagelsen koster ikke Netto

noget, men kædens ledelse lægger

ikke skjul på, at man er med i projektet

for at skabe kandidater til

ordinære job i butikkerne. Ifølge

Ian Stampe er succeskriteriet, at

10 ud af de 16 deltagere får job.

Det er allerede sket for tre af dem,

som undervejs har fået ansættelse

hos andre arbejdsgivere.

Velforberedt praktikant

I Netto i Jægergårdsgade i Århus –

- Bang passer godt ind i Nettos jobprofil, konstaterer Asger Korgaard,

Netto, Jægergårdsgade i Århus, om sin vietnamesiske praktikant,

der ikke ønskede at blive fotograferet.

Grace Søndergaard sammen med

butikschef Morten Thomsen,

der gerne ansætter medarbejdere

med anden etnisk baggrund.

Stærke

nydanskere

i Netto

◆ Integrationsprojekt arrangeret

af HK Handel Østjylland

og butikskæden

Netto med Tietgenskolen i

Odense som afvikler.

◆ 16 arbejdsløse deltagere

af anden etnisk herkomst

startede med otte ugers

teori og er p.t. i gang med

fire ugers praktik i en

Netto-butik. Herefter følger

to ugers teori og fire

ugers praktik.

◆ Kurset har status som kompetencegivendeAMU-uddannelse.

kædens arealmæssigt største butik

i Jylland – styrer 45-årige Bang

Chi Ngo frugt- og grøntafdelingen,

som om han har været der

betydeligt længere end knap to

uger. Den oprindelige bådflygtning

fra Vietnam har ikke rigtig

fået chancen for at bruge sine

maskintekniske uddannelser. I

Netto blev han tildelt et selvstændigt

ansvar fra dag ét – med den

nødvendige supervision i baghånden.

– Bang begyndte at spørge til

begreber som svindresultat den

første dag. Det viste, at han havde

sat sig ind i tingene på kurset. Han

passer godt ind i Nettos jobprofil,

og jeg vil ikke have betænkeligheder

ved at fastansætte ham, siger

butikschef Asger Korgaard, der i

forvejen har en afghansk kvinde

og en irakisk mand blandt butikkens

26 medarbejdere.

cto@kabelmail.dk

HK ØSTJYLLAND OKTOBER 2006 11


12

HK ØSTJYLLAND OKTOBER 2006

Tim elsker jeans

Ung afghaner har sin egen uddannelsesguide og stortrives nu

som praktikant hos Jack & Jones. Ligesom næsten alle andre nydanskere

i et projekt på Århus Købmandsskole er han blevet fastholdt i sin erhvervsuddannelse

Af Karl Jack

Hvad betyder det, at noget ”går i

vasken”. Det ved alle gammeldanskere,

men ikke nydanskeren Tim.

Faste udtryk af den slags er han

stadig usikker på. Men sælge jeans

er den unge afghaner nærmest blevet

ekspert i efter tre måneders

praktik hos Jack & Jones i Århus.

– Jeg elsker det her arbejde så

meget, at jeg ikke behøver at sætte

vækkeuret til for at komme op om

morgenen, siger Timorshah Taraki –

som han egentlig hedder – og tænder

for smilet i de brune øjne. Han

har boet seks år i Danmark og snakker

dansk uden besvær og næsten

uden accent. En del ord og vendinger

er dog endnu fremmede for

ham. Men det skal nok komme. Så

intet tyder på, at hans erhvervsuddannelse

”går i vasken”.

Det er der to forklaringer på.

Den ene er, at Tim er topmotiveret

og har sans for at handle. Den

anden er, at han er en af 28 nydanske

elever på Århus Købmandsskole

på Bryggervej, der gennem to år

har haft en personlig uddannelsesguide.

“Det er vores klare fornemmelse,

at en uddannelsesguide

kan være med til at fjerne

eventuelle barrierer, en virksomhed

måtte have, første gang

den ansætter en nydansk lærling.

Det styrkede samarbejde

med virksomheden formodes

ligeledes at bane vej for

fremtidig ansættelse af

nydanske lærlinge.”

Jens Peter Christensen,

statusrapport.

Kun to af 28 deltagere i Projekt

Uddannelsesguidning, der henvender

sig til nydanske elever, er droppet

ud af uddannelsessystemet. Og

det er slående, da frafaldet blandt

nydanske elever på Købmandsskolen

ellers er 40 procent – og for

drenge endnu mere.

Ekstra dansk

Tim har under grundforløbet på

skolen - fra 2004 til sommerferien i

år - søgt hjælp hos sin guide Helene

Andersen, hvis han var usikker på

noget i f.eks. skriftlig dansk. Hun

har givet ham ekstra undervisning i

dansk og samfundsfag, men også

forklaret ham idéerne bag en

undervisningsform, der lægger

vægt på den enkeltes ansvar og initiativ

og ikke på lærerkrav og straf.

Og derfor på hans afghanske baggrund

forekommer slap.

Uddannelsesguide Helene Andersen har hjulpet Tim med at komme godt i gang med praktikken hos Jack & Jones

i Bruuns Galleri i Århus. Og hun opretholder kontakten. Foto: Søren Holm, Chili

Projektet er stort set slut. Men

Helene Andersen, der til daglig er

lærer på skolen, følger fortsat Tim i

praktikforløbet uden at få penge

for det. Hun forklarer:

– Elever som Tim har stadig brug

for nogen at gå til. Man lærer dem

godt at kende og kommer ind

under huden på dem. Jeg tror ikke,

at jeg foreløbig vil miste kontakten

med Tim eller de andre, jeg har

været guide for.

De tre andre, Helene Andersen

har guidet, er fra Irak, Armenien og

Dubai. Hun har også været inde i

billedet, når de har skullet finde en

praktikplads. Det hjælper nemlig,

når hun henvender sig til en

arbejdsplads og siger god for en af

sine elever.

Men det har Tim klaret selv. Han

har længe været klar over, at butik

lige er ham. Fritidsjob i bl.a. Jysk har

trukket i den retning. Grundforløbet

passede ham fint. Og ved en

job- og karrieremesse, som Århus

Købmandsskole arrangerede tidligere

i år, fik Tim kontakt med en

repræsentant for Bestseller, som

står bag Jack & Jones-kæden.

Han forekom ekstra interessant,

fordi han efter to års ophold i

Moskva – lige før han kom til

Danmark – lærte ganske meget russisk.

Perspektivet er et job i en

Bestseller-butik i Rusland. Men

først efter praktik i Bruun's Galleri,

Århus, og afslutning af uddannelsen

på Købmandsskolen.

Kun to faldt fra

Skolens inspektør Jens Peter

Christensen er ved at lave en slutrapport

om projektet. Det har med

støtte fra Integrationsministeriet

kørt siden sommeren 2004. Og der

er ikke penge til mere guidning.

Men dog til et par kurser for bl.a.

skolens kontaktlærere med formidling

af erfaringerne fra et projekt,

der faktisk er nationalt enestående.

Idéen opstod sidst i 90'erne.

Næsten hver fjerde elev i grundforløbet

var dengang tosproget. Sådan


er det stadig. Og mellem 30 og 50

procent af de nydanske elever gav

op. Ønsket om at begrænse frafaldet

endte i projektet ”Uddannelsesguidning

af nydanske elever i

erhvervsuddannelserne”. I alt 38

elever kom med – 10 af dem fra

Aarhus tekniske Skole, hvor frafaldet

er endnu større.

Status nu viser, at 36 nydanske

elever er fastholdt i uddannelserne.

De to sidste er en ung mand, som er

”Hvor en del virksomheder

af forskellige årsager har

været tilbageholdende med

at ansætte nydanske lærlinge,

har projektet været medvirkende

til at sætte fokus

på de nydanske lærlinge

og deres kvaliteter.”

Jens Peter Christensen,

statusrapport.

rejst tilbage til Kina, og en pige, der

er flyttet til Pakistan for at blive

gift. Men ikke alle de 26 andre på

købmandsskolen går fortsat dér. Tre

er kommet over på Social- og

Sundhedsskolen, to går på VUC for

at forbedre deres dansk, og én er

startet på HHX - handelsgymnasiet.

Alle guider er som Helene

Andersen lærere på skolen. De har

haft en halv time ugentlig til rådighed

for projektet og hver tre til syv

Tim fra Afghanistan

elsker at sælge jeans.

elever at vejlede. Deres indsats

begyndte allerede, da Købmandsskolen

præsenterede sine tilbud på

forskellige folkeskoler. De spillede

senere en hovedrolle, da de elever,

som fik tilbud om at være med, blev

kontaktet. Under grundforløbet

supplerede de kontaktlærerne og

studievejlederne ved at være til

rådighed for en grundig og hyppig

personlig kontakt.

Snakken mellem eleven og læreren

foregik normalt på skolen, men

kunne også være over telefon om

aftenen. Den kunne handle om faglige

problemer, ofte med dansk, og

et individuelt studieforløb med ekstra

undervisning eller lektiehjælp

blev organiseret. Men også kulturforskelle

og personlige forhold blev

taget op, familien kom måske på

banen, og guiden kunne formidle

kontakt med relevante myndigheder.

Det betaler sig

Sidste fase i projektet var hjælp til

en praktikplads, hvor nydanske elever

ofte har det vanskeligt. For

enkelte elever i projektet viste det

sig fornuftigt at starte på en anden

uddannelse. Her kunne guiden formidle

kontakt til eksempelvis Social-

og Sundhedsskolen, og et personligt

nederlag blev undgået.

– Det her kan betale sig. De ekstra

ressourcer, vi har brugt, er givet

godt ud i forhold til, hvad skolen

taber ved frafald. Også samfundet

har en stor interesse i, at flere

nydanskere kommer igennem en

erhvervsuddannelse. Guidningen

har haft stor effekt. Måske ekstra

stor, fordi de elever, som er kommet

med, har været blandt de mest

motiverede. På den anden side har

vi fået nogle vigtige erfaringer og

lært nogle metoder, som vi vil have

glæde af over for alle nydanske elever,

siger Jens Peter Christensen.

Karl.Jack@mail.tele.dk

HK ØSTJYLLAND OKTOBER 2006 13


14

HANDELSSKOLERNE

Over 1.200 nye medlemmer

Af Carl Ancher Pedersen

I august tog HK Østjylland fat på

den årlige tur til samtlige handelsskoler

i området for at fortælle de

nystartede elever om alt det, HK

kan tilbyde dem. I slutningen af

september – seks skoler og 62 HHog

HG-klasser senere – kunne resultatet

gøres op.

1.228 elever havde på stedet

meldt sig ind i HK. Det svarer til ca.

HK-UNGDOM ØSTJYLLAND

Årets agitationsrunde på handelsskolerne blev en succes

73 procent at de nye elever.

Erfaringsmæssigt melder yderligere

et antal elever sig ind, når de får

tænkt lidt over det.

– Det var som sædvanlig en

succes. De fleste steder er vi blevet

godt modtaget, og antallet af indmeldelser

er på niveau med sidste

år, fortæller agitationskonsulent i

HK Østjylland Heidi Bonde.

Det er også et godt tilbud, HK

har med til eleverne: Gratis med-

lemskab i skoleperioden inklusive

en heltidsulykkesforsikring, der

dækker både i skolen og i fritiden.

Som medlemmer har eleverne

adgang til spændende arrangementer,

kurser i eksamensteknik

og jobsøgning m.m. samt rådgivning

i alt, hvad der har med

uddannelse og job at gøre – også

de fritidsjob, som mange af de

unge har ved siden af deres skolegang.

Vanebrud kræver vovemod

– Generalforsamling og Idé Event

Torsdag 2. november kl. 18.30. Sted oplyses ved tilmelding

Til årets generalforsamling i HK-

Ungdom har vi hyret Thomas

Lütken (Vovemod) som kreativ

sparringpartner. Han vil bidrage til

at gøre denne aften til en mindeværdig

oplevelse – og alt andet

end kedelig.

Thomas Lütken vil hjælpe os med

HK ØSTJYLLAND OKTOBER 2006

at udtænke næste års fest i HK-

Ungdom, hvor alt kan ske. Vi skal

bruge arme og ben, øjne og ører,

vores vildeste fantasi og ikke

mindst 50.000 kr. på at skabe

årets største og mest vanebrydende

fest.

Vi får også besøg af en klovn, der

Heidi Bonde:

– Få jeres børn meldt ind i HK,

så vi kan hjælpe dem, hvis de

får problemer under uddannelsen

eller på fritidsjobbbet.

Foto: Søren Holm, Chili.

skal sætte gang i sjove tanker,

gode grin og først og fremmest

årets fedeste Idé Event 2006.

Sjove og vilde oplevelser står

aldrig alene i HK-Ungdom. Vi vil

derfor også fortælle om næste

års arrangementer, og hvad I kan

forvente af fantastiske indslag.

Fritidsjob – et varmt emne

– Vi får naturligvis masser af

spørgsmål, når vi er ude at snakke

med eleverne, men langt de fleste

handler om fritidsjob. Hvor længe

må vi arbejde? Hvad skal vi have i

løn? Er der ikke noget, der hedder

mindsteløn? Osv. Det er virkelig er

varmt emne, og med den tid, vi

har til rådighed i den enkelte klasse,

kan vi slet ikke nå at svare på

alle spørgsmålene. Men man er

naturligvis altid velkommen til at

kontakte os bagefter, og så kan jeg

i øvrigt anbefale Jobpatruljens lille

pjece ”Fritidsjob Guide”. Den fortæller

en masse om løn, arbejdsforhold,

regler om arbejdsmiljø

osv. Pjecen kan fås i HK eller

downloades på www.jobpatruljen.dk,

siger Heidi Bonde.

Agitationskonsulenten slutter

med en opfordring til forældre til

elever og fritidsjobbere:

– Ring til os på 33 64 33 64, og

få jeres børn meldt ind i HK.

Medlemskab er gratis i skoleperioden

på erhvervsuddannelserne og

særdeles billigt for andre unge i

fritidsjob. Mange unge kommer

desværre i klemme under uddannelsen

eller på jobbet, men som

medlemmer hos os er der altid

hjælp at hente.

ca@carlancher.dk

Vi serverer mad og drikke i løbet af

aftenen.

Tilmelding senest

mandag 30. oktober på

www.hkoestjylland.dk

eller tlf. 33 64 33 06,

Pia Jensen.


Video

er vejen

til

praktik

Silkeborg Handelsskole

filmer sine elever og

følger dem på vej ud

i virksomhederne.

Det giver flere praktikpladser

og færre

elever, som opgiver

uddannelsen

Af Carsten Tolbøll

Foto: Thomas Juul

Julie Leth skubber nervøsiteten til

side. Den 18-årige HG2-elev koncentrerer

sig om at kigge ind i

kameraet og svare på spørgsmålene:

Hvad er du god til? Hvordan er

din personlighed? Hvilken branche

drømmer du om?

Lamperne slukkes, og sveden

tørres af panden. Nu klipper mediekonsulent

Alan Rosborg Amstrup

interviewet sammen til tre

minutters videoportræt, der sælger

bedre end mange skrevne

ansøgninger.

– Jeg vil gerne i praktik hos

Buksecompagniet her i Silkeborg.

Jeg var inde hos indehaveren forleden,

og han sagde: Har du ikke

en video? Så måtte jeg jo se at få

lavet en, fortæller Julie fra Funder.

Den levende ansøgning

Som andre erhvervsskoler har

Silkeborg Handelsskole haft stigende

problemer med at afsætte

elever i praktik. I 2004 fik kun 130

elever kontrakt. Stadig flere opgav

handels- eller kontoruddannelsen

midt i forløbet. Noget måtte gøres.

Så mødte uddannelsesleder

Poul Erik Nygaard Allan Rosborg

Amstrup, som kom med en god idé

fra sit videofirma:

Handelsskoleelev Julie Leth håber, at hendes videoportræt kan bane vejen til en kontrakt med en tøjbutik.

– Hvorfor ikke lade eleverne

sælge sig selv via tre-fire minutters

levende portræt? Det er

meget tidkrævende at skulle læse

en bunke skriftlige ansøgninger og

vælge de bedste fra til samtale. Nu

kan arbejdsgiveren ringe til skolen,

sige hvad han er ude efter, og så

kan vi her og nu maile portrætter

af dem, der har udtrykt ønske om

praktik i den pågældende branche,

forklarer Poul Erik Nygaard.

Job-tv, som konceptet hedder,

blev hurtigt et hit blandt eleverne.

De to initiativtagere udviklede en

strategi og et tilbud, som blev

præsenteret for klasserne.

– Der bliver helt stille, hvorefter

eleverne ofte klapper ad introduktions-dvd'en.

Budskabet går

rent ind, og mange elever melder

sig til at blive optaget. Vi ringer

efter dem, når tiden er inde, og

tager en grundig snak med hver

enkelt, inden kameraet tændes,

siger Alan Rosborg Amstrup.

Også arbejdsgiverne har set

lyset på skærmen. I 2005 fik 175

af Silkeborg Handelsskoles elever

praktikplads. I år når tallet op på

– Via Job-tv holder vi snor i eleverne og sikrer, at de ikke falder fra som

følge af, at de ikke fik plads i første omgang, siger Poul Erik Nygaard (t.v.)

og Alan Rosborg Amstrup.

225. Cheferne er i flere tilfælde

blevet interviewet og optaget til

job-tv. Ved at se disse indslag får

eleverne en fornemmelse af, om

praktikstedet er det rette for dem.

Etniske ansøgere får chancen

Job-tv har også vist sig som den

ideelle afsætningskanal for elever

med anden etnisk baggrund.

– ”Underlige” navne, som før

sorterede disse elever fra på forhånd,

spiller pludselig en mindre

rolle. Nu er det fremtoningen og

evnen til at formulere sig, der tæller,

og her kan elever med udenlandsk

baggrund være mindst lige

så langt fremme i skoene som de

danske, siger Poul Erik Nygaard.

Har Julie Leth en chance hos

Buksecompagniet? Indehaver Ole

Kinnerup:

– Det er en kanon idé med

videopræsentation. Jeg vil stadig

gerne se en skriftlig ansøgning,

men nu kan jeg danne mig et indtryk

af personen inden jobsamtalen,

og det er lettere at indsnævre

feltet på forhånd. Julie har vist

initiativ og interesse, og nu er jeg

spændt på at se hendes video. Hun

har tre stjerner på forhånd, når det

gælder en plads i forretningen til

sommer.

cto@kabelmail.dk

HK ØSTJYLLAND OKTOBER 2006

15


16

Hvor er de ledige job?

IT-området mangler arbejdskraft, hedder det i en analyse fra Arbejdsmarkedsrådet i Århus Amt.

Det har Marc-Berco Fuhr ikke mærket meget til.

Gang på gang løber han panden mod en mur i sin jobsøgning

Af Carl Ancher Pedersen

Foto: Søren Holm, Chili

I august fik 36-årige Marc-Berco

Fuhr brev fra HK Privat Østjylland.

”IT-området mangler arbejdskraft”,

lød overskriften. Vedlagt

var et uddrag af en undersøgelse

fra Arbejdsmarkedsområdet i

Århus Amt, der konkluderer, at

virksomhederne efterspørger velkvalificerede

IT-medarbejdere.

Ledige medlemmer blev opfordret

til at returnere et spørgeskema, så

HK kan tilbyde dem relevant efteruddannelse.

- Det var for så vidt et positivt

brev, men jeg oplevede det som en

rød klud. Jeg føler mig velkvalifi-

ceret, har beskæftiget mig med it i

25 år og uddannet mig på området.

Men i min lange ledighedsperiode

har jeg skrevet ca. 150

ansøgninger, som oftest med et

standardafslag til følge. Jeg oplever

ikke et boom i antal opslåede

job, men mange af dem, der er,

kunne jeg sagtens klare. Jeg får

bare ikke chancen, siger Marc-

Berco.

Godt fra start, men ...

Af CV'et - som Marc-Berco har

eksperters ord for er godt - fremgår

bl.a., at han i 1992-95 tog

eksaminer på datalogiuddannelsen

ved Aarhus Universitet.

Siden har han deltaget i en

række kurser med flere certificeringer

inden for programmering,

software- og systemudvikling til

følge. I 2003 - 2004 tog han en

såkaldt .NET-uddannelse og opnåede

- som den eneste på holdet –

at blive MCAD-certificeret.

Indtil begyndelsen af 2002 gik

det også fint rent jobmæssigt. I

1996 - 99 var han softwarelokalizer

og -tester hos DTECH Translation,

i 2000 programmør hos

time4-Media og i 2001-2002 server-

og systemadministrator m.m.

hos TJ Group.

– På et tidspunkt fik TJ Group

økonomiske problemer og manglede

penge til at vedligeholde

maskinerne. Op mod jul 2001 be-

Hvis det er rigtigt, at der er jobfest i it-branchen, har de glemt at invitere Marc-Berco Fuhr – men AF har tilbudt ham et buskørekort.

HK ØSTJYLLAND OKTOBER 2006

sluttede jeg selv at sige op. I januar

2002 deltog jeg i et kick offarrangement

i firmaet. En kollega

kom til at skubbe til mig, og jeg

vred rundt på knæet, så jeg måtte

melde mig syg og ikke kunne gå

det næste halve år. Ikke det bedste

udgangspunkt for at få nyt job,

fortæller Marc-Berco.

Følte sig snydt

I forlængelse af .NET-uddannelsen

fik han et trainée-job hos Dynamic

Systems, hvor han i foråret

2004 løste en række programmeringsopgaver.

– De sagde, at jeg kunne blive

fastansat, da de skulle konvertere

deres systemer til i.NET-platfor-


men, men det trak ud med en

aftale. Så ringede AF og fortalte,

at et firma ville have mig i jobtræning.

Det var den virksomhed, jeg

arbejdede for! Frem for at fastansætte

mig skulle jeg arbejde som

statsfinansieret projektansat. Jeg

følte mig dårligt behandlet og

sagde fra. I dag er jeg i tvivl, om

det var det rigtige, for det er det

sidste job, jeg har været i nærheden

af, konstaterer Marc-Berco.

Siden har han søgt alle job, som

han er kvalificeret til, men er kommet

til under 10 samtaler.

Hvor er it-jobbene?

Undervejs har Marc-Berco haft

flere ydmygende og bizarre oplevelser:

– Jeg har bl.a. fået at vide, at

jeg er overkvalificeret, men mangler

joberfaring. Hvordan skal jeg få

det, når jeg ikke får chancen? For

nylig blev jeg kritiseret for ikke at

møde op i skjorte til en samtale.

Jobbet var ellers lige noget for

mig, da det gik ud på at oversætte

programmer fra tysk til dansk. Jeg

Flyttedag i Silkeborg

1. december flytter HK Østjyllands

Silkeborg-kontor fra Hostrupsgade

49 til nye lokaler i

Vestergade 43. Dermed rykker

HK tættere på centrum og gågaden

og bliver en mere synlig og

tilgængelig del af bybilledet.

– Serviceniveauet forbliver

uændret, så medlemmerne også

fremover kan træffe os og få den

hjælp de har brug for, både fagligt

og a-kassemæssigt. Åbningstiderne

er de samme som hidtil,

og de nye lokaler rummer gode

mødefaciliteter med plads til

omkring cirka 30 deltagere, fortæller

formand for HK Østjylland

Viggo Thinggård og tilføjer:

– Med den nye udadvendte

er tysk født og behersker derfor

sproget.

– Under en samtale hos Den Blå

Avis sidste år fik jeg at vide, at jeg

var ”for flink”, og at jobbet i øvrigt

var besat til anden side. Et par

uger senere så jeg et helt identisk

jobopslag. Samme oplevelse har

jeg haft med Systematic, som

jævnligt søger softwareudviklere.

Jeg har søgt adskillige gange uden

held og har hørt, at de får op til

200 ansøgninger pr. stillingsopslag.

Danske Bank fortæller i

medierne, at de er tvunget til at

oursource it-opgaver til Indien.

Jeg har søgt dér flere gange uden

så meget som at komme til en

samtale, siger Marc-Berco.

Han kan ikke tage den højlydte

jamren over mangel på arbejdskraft

i branchen alvorligt og spørger

sig selv, hvor alle de mange itjob

mon er.

Et ”tilbud” fra AF

Marc-Berco er heller ikke imponeret

af AF's indsats. Han hører intet

fra dem, men vedligeholder troligt

linje i HK Østjylland kommer

vores faglige konsulenter mere

ud på arbejdspladserne end før,

og de nye lokaler passer bedre til

de reelle pladsbehov. Det er sjældent,

at vi har brug for mødelokaler

med plads til over 100 deltagere.

Ved større møder har vi

ingen problemer med at skaffe

lokaler ude i byen på eksempelvis

handelsskolen.

HK-huset i Hostrupsgade er

solgt til fagforeningen Træ-

Industri-Byg (TIB), og HK's nye

Silkeborg-kontor indrettes i lejede

lokaler.

– Det ligger helt fast, at HK

Østjylland fortsat vil have kontorer

i både Silkeborg og Århus.

sit CV på Jobnet.dk. Til dato er det

kun set af 17 arbejdsgivere, og

ingen sagsbehandlere i AF har vist

interesse for det.

For et par år siden fik han dog

brev fra AF – med tilbud om et

buskørekort!

– De skrev, at jeg jo havde stort

kørekort i forvejen. Det er helt hen

i vejret. Jeg har ikke engang kørekort

til bil, griner Marc-Berco.

Senest kom AF ved en fejl til at

annullere hans frivillige tilmelding.

– Jeg er efterhånden lidt desperat.

Jeg har været ledig så

længe, at jeg er røget ud af dagpengesystemet.

Jeg vil ikke have

kontanthjælp og lever derfor af en

lille opsparing, men det holder

ikke i længden. Jeg håber stadig

på at kunne finde et job – helst på

it-området, men også gerne med

Med de nye lokaler i Silkeborg,

der i højere grad matcher vores

behov, udnytter vi bare ressour-

Marc-Berco Fuhr:

– Jeg har siden 2004 søgt

hvert eneste it-job, som jeg

er kvalificeret til, men er

kommet til under 10 samtaler.

oversættelse eller lignende. Jeg er

ikke kræsen, siger Marc-Berco.

Tilbud om uddannelse

I HK Privat Østjylland understreger

uddannelseskonsulent Pia Augustsen,

at brevet til de ledige it-medlemmer

er sendt ud i den bedste

mening.

– Formålet er at kunne tilbyde

efteruddannelse, der matcher de

jobmuligheder, vi får meldinger

om. Vi har endnu ikke fået tilstrækkelig

mange tilbagemeldinger

til, at vi kan afkræfte eller

bekræfte det billede, Arbejdsmarkedsrådet

tegner af it-branchens

behov for arbejdskraft, siger hun.

HK Privat Østjylland formidler

også job på basis af kendskab til

medlemmernes kvalifikationer og

henvendelser fra arbejdsgivere.

– Men det er svært at hjælpe

medlemmer med at få it-job, da vi

praktisk taget ikke får henvendelser

fra arbejdsgivere om ledige

job i denne branche, siger Pia

Augustsen.

ca@carlancher.dk

cerne bedre, slutter Viggo

Thinggård.

HK ØSTJYLLAND OKTOBER 2006 17


18

Narret til at arbejde gratis

Ansøger til elevplads hos Extreme Marketing troede, hun skulle til jobsamtale

– men blev i stedet sat til at sælge skrabelodder

Af Carl Ancher Pedersen

Tegning: Gert Eilenberger

I sidste udgave af ”HK Østjylland”

advarede vi mod de falske elevpladser.

Her er et eksempel af værste

skuffe. Hos Århus-firmaet

Extreme Marketing lokker man

unge med løfter om ansættelse

som kontorelev. Ansættelsessamtalen

består af en lang dags ulønnet

arbejde med at sælge skrabelodder.

Bagefter får de at vide, at

de desværre ikke har fået jobbet

alligevel.

19-årige Carina Pedersen var

netop færdig på handelsskolen og

på jagt efter en praktikplads. Hun

reagerede derfor på en jobannonce

fra Extreme Marketing ApS,

som søgte en kontorelev.

Brug mitHK

Gå på nettet, og klik ind på mitHK.dk.

Her kan du finde og udfylde dit dagpengekort,

ansøgning om feriedagpenge

og andre blanketter, der skal bruges,

hvis du modtager ydelser fra a-kassen.

Du sparer porto og undgår fejl.

Oveni er der masser af gode råd.

For at komme ind på mitHK skal du

bruge den pinkode, du har fået tilsendt

Julekoncert

i Domkirken

Fredag 8. december kl. 19.30

Domkirken, Store Torv, Århus

Kirkemusik i særklasse – til Herrens

og kærlighedens pris.

Program: J.S. Bachs Magnificat

baseret på teksten til Maria

Lovsang og Mozarts store messe,

som han skrev i dyb taknemmelighed

over ægteskabet med

Constanze.

HK ØSTJYLLAND OKTOBER 2006

14. august ringede hun til firmaet.

Samme dag kl. 16.30 mødte

hun forventningsfuld op til samtale

på firmaets adresse på Viborgvej

i Hasle.

Efter at have udfyldt et spørgeskema

fik hun en ganske kort

samtale med en af de tre indehavere.

Han fortalte lidt om firmaet,

og at arbejdsugen for en elev ville

forme sig som tre dage på kontoret

og to dage med salg i marken.

Mødet sluttede med, at Carina

blev bedt om at komme til en ny

samtale senere på ugen, iført pænt

tøj. Hun studsede lidt, da hun fik

at vide, at denne samtale nok ville

vare fra kl. 9 til 17.

På salgsjob i Silkeborg

Fredag 18. august mødte hun til

fra HK. Hvis du har glemt koden, kan du

bestille en ny via hjemmesiden.

Medvirkende: Agnete Munk

Rasmussen (sopran), Maria Bastrup

(sopran), Andrea Pellegrini

(alt), Jeremy Ovenden (tenor),

Andrea Patucelli (bas), GAIA Jysk

Akademisk Kor og Aarhus Symfoniorkester

med chefdirigent

Giancarlo Andretta. Kom i god

tid, så du får en god plads.

aftalt til samtale nr. 2. Den fik et

lidt andet forløb, end hun havde

forestillet sig.

Sammen med tre unge mandlige

sælgere befandt hun sig pludselig

i en bil på vej mod Silkeborg.

De skulle sælge skrabelodder for

Børnehjælpsdagen. På torvet i

Silkeborg fik Carina en kort

instruktion. Lodderne kostede 20

kr. pr. stk., men skulle helst sælges

i pakker a 100 eller 200 kr.

Køberne kunne vinde præmier i

form af rejser, og overskuddet gik

til incest- og voldsramte børn.

Carina fik at vide, at salgsmålet

var 100 solgte lodder.

Omkring kl. 17 gik turen hjemad.

Carina havde solgt ca. 50 lodder

og var godt træt. Da de kom

tilbage på kontoret ved 17.30-

tiden regnede hun med omsider at

kunne holde fri – men nej. Her

blev hun bedt om at udfylde et nyt

spørgeskema og vente på at

komme til samtale. Det kunne

godt trække ud til kl. 19 eller

19.30, fik hun at vide.

– Jeg blev lidt irriteret, for jeg

havde jo forventet at få fri kl. 17

og havde en aftale om at komme

til en fødselsdag kl. 18, fortæller

Carina.

Det endte med, at hun fik lov

at rykke frem i køen i forhold til

andre ansøgere.

Lang arbejdstid – lav løn

Det var den mest erfarne sælger

fra Silkeborg-turen, der tog sig af

samtalen.

Nu havde piben fået en anden

Dagpenge, efterløn m.m.

Dagpenge, uddannelsesgodtgørelse,

orlovs-og overgangsydelse samt efterløn

forventes udbetalt på følgende datoer:

UDBETALINGS-

DATOER

Uge dato Periode Antal uger Udbetalingsdato

38 - 42 18.09. - 22.10. 5 27. oktober

43 - 46 23.10. - 19.11. 4 24. november

47 - 50 20.11. - 17.12. 4 22. december

Pris: 80 kr. for medlemmer, 95 kr.

for ledsagere. (Normal pris 130 kr.).

Billetter kan købes i HK's

Information, Park Allé 11, st.,

Århus - tlf. 33 64 33 83.

Arr.: Kulturudvalget

i HK Østjylland

AKADEMI-

MERKONOMER

De vandt

I forbindelse med indsamling

af e-mail-adresser på brancheklubbens

medlemmer

satte Akademikerkonomerne

tre gange to biografbilletter

på højkant.

Vinderne blev: Jane Elsborg

(Thorsø), Inge Gjerlev

Poulsen (Århus V) og Ann-

Birgitte Pedersen (Hjortshøj).

Vinderne har fået besked.


lyd med hensyn til vilkårene for

jobbet som kontorelev.

– Han fortalte, at man skulle

arbejde fra mandag til fredag, og

at den daglige arbejdstid var fra kl.

8 til 18. Dagen begyndte og sluttede

med personlig træning, men

fra kl. 9.30 - 17.30 skulle man ud

at sælge.

Aflønningen skete efter et

pointsystem. Som udlært sælger

skulle man nå 100 points pr. dag,

og det ville give en månedsløn på

ca. 10.000 kr. Som elev skulle man

op på 50 points, som ville give en

løn på 5-6.000 kr. pr. måned. Man

var velkommen til også at arbejde

om lørdagen og søndagen, hvis

man ikke havde nået sine salgsmål,

fortæller Carina.

Sælgeren ville ringe samme

Jobsamtalen hos Extreme Marketing

viste sig at bestå i en dags ulønnet arbejde

med salg af skrabelodder.

aften og fortælle hende, om hun

havde fået jobbet. Det skete allerede

kl. 19.

– Beskeden var, at jeg ikke fik

jobbet, men jeg havde bestemt

heller ikke lyst til at være der med

de arbejdstider og den løn. Jeg

ved, at elevlønnen på HK-området

er på omkring 10.000 kr. pr.

måned. Alt i alt følte jeg mig voldsomt

snydt. Jeg fik ingen praktikplads

og spildte en hel dag på at

arbejde gratis for dem. Og jeg er

langtfra den eneste, som de har

behandlet på den måde, siger

Carina.

Det er grotesk

Carina gik til sin fagforening HK

Privat Østjylland og fortalte om

forløbet. Faglig konsulent Gert

Gert Nøjsen:

- Pas på useriøse firmaer,

der søger elever.

Tag os med på råd.

Nøjsen i sektorens juridiske team

er stadig rystet over Carinas beretning.

– Jeg har beskæftiget mig med

elevforhold i mange år, men har

aldrig oplevet noget lignende. Det

er simpelt hen grotesk. Jeg har

sendt en regning til firmaet med

krav om løn for en dags arbejde.

Når Børnehjælpsdagen betaler

Extreme Marketing for at få solgt

deres skrabelodder, er det vel også

rimeligt, at de udbetaler løn for

arbejdet. Jeg kan kun opfordre

andre elever, der søger praktikplads,

til at tage sig i agt for de

useriøse firmaer og kontakte os,

før de søger, siger han.

Carina håber fortsat at finde en

praktikplads, men hun vil se sig

rigtig godt for næste gang.

ca@carlancher.dk

HK ØSTJYLLAND OKTOBER 2006 19


20

LÆSERBREVE – DEBAT

Delsejr og

skulderklap

I ”HK Århus” nr. 2, 18. maj 2005,

havde jeg et indlæg - ”Sagen bliver

fulgt til dørs”.

Primo august 2006 - efter

behandling i Ankestyrelsen i cirka

halvandet år - har Ankestyrelsen

nu ændret Arbejdsskadestyrelsens

afgørelse. Det er sket efter en ny

bekendtgørelse vedrørende psykiske

arbejdsskader.

Sagen kører på 17. år og ligger

nu til afgørelse i Arbejdsskadestyrelsen.

Jeg forventer en pæn

stor erstatning inden for rimelig

tid.

Del din viden med andre

Som medlem af HK Østjylland er

det vigtigt for mig at dele min

viden og erfaring med andre, som

har pådraget sig en psykisk

arbejdsskade.

Ligeledes er det vigtigt at sætte

sig ind i juraen. Lovgivningen bliver

ofte ændret, og nu er posttraumatisk

belastningsreaktion

komme med i fortegnelsen over

erhvervssygdomme.

Vil du vide mere, kan du finde

mange nyttige oplysninger på nettet,

men det er meget ressourcekrævende.

Jeg har brugt mange

timer, og HK Østjylland har klart

meldt ud, at de ikke vil hjælpe mig

rent juridisk. Måske er du mere

heldig!

HK ØSTJYLLAND OKTOBER 2006

Brug offentlighedsloven

Som borger har man ret til at

bruge Offentlighedslovens §4, 5

og 6 vedrørende aktindsigt.

I forbindelse med min sag har

jeg fået kopi af sagens akter i HK

tilbage fra 1990. Det skete i 2004.

Ligeledes har jeg fået kopi af mine

sagsakter i Arbejdsskadestyrelsen,

hvor jeg fandt ud af, at der pludselig

manglede syv sider. Det gjorde

jeg opmærksom på, så disse

sider blev fremskaffet.

Optag dine telefonsamtaler

Som part i en sag har du lov til at

optage dine telefonsamtaler som

beviser. Det har jeg gjort via diktafon

og siden brændt dem på en

cd.

Mange forsøger at løbe fra

deres ansvar, således også i min

sag. Derfor valgte jeg at optage

flere samtaler med Arbejdsskadestyrelsen,

så beviserne er i orden.

Jeg håber, at dette indlæg kan

være en øjenåbner for de medlemmer,

som også har kæmpet alene –

som jeg – og måske næsten opgivet

håbet om erstatning. Jeg tror

stadig på, at retfærdigheden sker

fyldest.

Et medlem

(Forkortet af red.).

Svar

Tak for turen

26. august kl. 6.30 mødte 36 friske

mennesker op ved Agnete og

Havmanden. Ved 11-tiden var vi

fremme ved Noldemuseet, hvor to

guider fortalte om haven. Vi fik

også den spændende historie om

museet og om Ada og Emil Noldes

liv. I museet blev vi guidet rundt

og så de mange flotte billeder.

Derefter kørte vi mod Møgeltønder.

Efter en lækker frokost på

Schackenborg Slotskro gik vi til

Schackenborg Slot, hvor en guide

HK Kommunal Østjylland hilser

også den nye bekendtgørelse fra

Arbejdsskadestyrelsen velkommen.

Bekendtgørelsen trådte i kraft 1.

oktober 2005 og er en opdatering

af, hvilke erhvervssygdomme Arbejdsskadestyrelsen

fra denne dato

anerkender – også hvis de er

anmeldt før 1. januar 2005.

fortalte om slottets historie. Vi

sluttede besøget i Møgeltønder

med at se Schackenborg Slotskirke.

Det var en utrolig god og veltilrettelagt

tur – og en skøn kulturdag.

Jeg håber, at turen igen vil

komme på programmet i Kulturudvalget,

så andre HK-medlemmer

kan få en lignende oplevelse.

Lis B. Kristensen

(Forkortet af red.).

Det er ikke korrekt, når du skriver,

at HK Østjylland klart har

meldt ud, at vi ikke vil hjælpe juridisk.

Vi har brugt mange timer på

at gennemgå din sag og er i øjeblikket

igen i gang med at vurdere,

om vi kan yde dig juridisk assistance.

Claus Gahrn, formand

for HK Kommunal Østjylland

Skriv til

HK Østjylland

Læserbreve og debatindlæg

er velkomne i bladet. Du må

gerne skrive anonymt, blot

redaktionen kender navn

og adresse.


DEN GRAFISKE BRANCHE

Color Print lukker Bogbindercentret

Af Carsten Tolbøll

I september lukkede Color Printkoncernen

Bogbindercentret Århus

på Jens Juuls Vej i Viby. 18

bogbindere og bogbinderiassistenter

fik en fyreseddel, men konjunkturerne

i den grafiske branche

er p.t. så gode, at de fleste af dem

allerede har skaffet sig job inden

for faget.

For to år siden opkøbte Color

Print med hjemsted i Vadum

Scanprint, reklamebureauet Brandpunkt

og Carstens Bogbinderi.

Sidstnævnte blev videreført som

Bogbindercentret Århus. Brandpunkt

er pr. 1. oktober blevet

overtaget af Viborg-bureauet Par

No. 1.

I alt 52 medarbejdere blev fyret

ved Color Prints overtagelse. I den

forbindelse erkendte administrerende

direktør Eigild B. Christensen

her i bladet, at der nok var

blevet skåret for dybt og spåede,

at det snart ville gå fremad med

beskæftigelsen.

18 medarbejdere ude – men de fleste er i arbejde igen

Juletræsfest

– Det er også gået fremad samlet

set, men vi har tabt penge på

Bogbindercentret Århus. Årsagen

er, at vi får udført en stor del af

efterbehandlingen hos eksterne

leverandører, fordi vi ikke selv vil

kunne forrente maskiner hertil. I

Søndag 3. december

● Formiddag kl. 10.00 - 12.30 eller

● Eftermiddag kl. 14.30 - 17.00

Radisson SAS, Margrethepladsen 1, Kongressalen

(Scandinavian Congress Center)

Også i år kan I vælge at deltage formiddag eller eftermiddag.

Program:

Formand for HK Handel Østjylland Gerda Flint

byder velkommen – juletræet tændes.

● Gammeldaws julebal omkring juletræet.

● Underholdning og optræden med julenissen Jokum.

● Dansen omkring juletræet fortsætter.

● Uddeling af gaver og godteposer til børnene.

● Gløgg og brune kager til de voksne.

Bogbindercentret fik ikke lang levetid under Color Print-hatten.

FOR BØRN

OG VOKSNE

perioder, hvor vi eksempelvis trykker

mange bøger, har der ikke

været noget at lave for Bogbindericentret

Århus, og det er for

dyrt at have en enhed til at ligge

stille i flere dage, siger Eigild B.

Christensen og tilføjer, at samtlige

ansatte er blevet tilbudt fortsat

beskæftigelse i koncernen.

– Da nogle herved skulle flyttes

til en anden landsdel, har de valgt

at finde job tættere på bopælen.

Jeg tror ikke, at der bliver en eneste

arbejdsløs ud af det her, fastslår

direktøren.

Blev fritstillet

Det bekræfter faglig konsulent

Peter Kragsnæs, HK Østjylland.

Han kontaktede Grafisk Arbejdsgiverforening

og fik foranlediget,

at medarbejderne blev fritstillet i

opsigelsesperioden.

– Det var psykisk belastende for

dem at skulle gå rundt blandt

maskinerne uden at have noget at

lave. Nogle af dem har fået arbejde

i Scanprint eller i koncernens

logistikafdeling i Hasselager. Andre

er kommet i arbejde i bl.a.

Randers, og jeg tror også, at de

sidste vil kunne finde job i den

grafiske branche, siger Peter

Kragsnæs.

cto@kabelmail.dk

Priser:

Voksne medlemmer og egne børn eller børnebørn 50 kr.

Andre voksne og børn 80 kr.

Billetter kan købes til og med fredag 24. november

i HK's Information, Park Allé 11, st., Århus, tlf. 33 64 33 83,

e-mail 25gje@hk.dk.

NB! Intet billetsalg ved indgangen.

Arr.: HK Østjylland

HK ØSTJYLLAND OKTOBER 2006 21


22

Quizzen Fem rigtige!

Hvor skal århusianerne fra årsskiftet henvende sig om pas

og kørekort?

1. Borgerservice. X. Politigården. 2. Banegården.

Handelsskolen i Silkeborg skaffer flere praktikpladser

ved hjælp af?

1. Annoncer. X. Radiospots. 2. Videoportrætter.

På hvilket teater kan man se ”Helvede”?

1. Entréscenen. X. Gran. 2. Svalegangen.

HK Handel har succes med integration hos?

1. Netto. X. Føtex. 2. Dagli'brugsen.

Hvor mange mio. skaffede HK Østjylland

sidste år medlemmerne?

1. 5. X. 13. 2. 27.

Gæt fem rigtige

– eller find dem i bladet.

Send din løsning (de fem rigtige

tegn) på kuponen side 31. Så er

du med i lodtrækningen om en

HK-mulepose med tre flasker rødvin

(1. præmie), en HK-mulepose

med to flasker rødvin (2. præmie)

og en HK-mulepose med

én flaske rødvin (3. præmie).

HK ØSTJYLLAND OKTOBER 2006

Sidste frist er fredag 3. november.

Quiz-vindere – Nr. 4/2006

Birgit Hvas Thomsen (1. præmie).

Anne Marie Nim (2. præmie).

Birgit Fuglsang (3. præmie).

Løsning

De fem rigtige var:

X - 1 - 1 - 2 - X.

1 X 2

Julemarked i Berlin

Tur 1. Torsdag 30. november kl. 7.30

– søndag 3. december (aften). UDSOLGT

Tur 2. Torsdag 7. december kl. 7.30

– søndag 10. december (aften). FÅ PLADSER

Tur 3. Torsdag 14. december kl. 7.30

– søndag 17. december (aften)

Busafgang fra Musikhuset Aarhus

Oplev Berlins traditionsrige

julemarkeder i de smukt pyntede

gader, stræder og torve.

Pris 1.485 kr. inkl. tre overnatninger

i db.vær. på flot

hotel nær Kurfürstendamm,

byrundtur med dansktalende

guide og tre gange morgenbuffet.

Tillæg for enkeltvær.

700 kr.

Tilmelding til Guri Jensen,

HK's Information, Park Allé

11, st., tlf. 33 64 33 83

senest tirsdag 31. oktober

(tur 2) og fredag 3. november

(tur 3).

Arr.: Kulturudvalget i HK

Østjylland

Af Carl Ancher Pedersen

Foto: Jens Hasse, Chili

58 år og offer for en fyringsrunde

hos Aarhus Stiftsbogtrykkerie efter

35 år på jobbet. Grafiker Leo

Thinesen troede, at det var begyndelsen

til enden på arbejdsmarkedet,

men sparring med de rigtige

folk og et GVU-kursus i fritstillingsperioden

vendte op og ned på

det.

– Jeg fandt ud af, at jeg havde

spildt 50.000 timer på at kede mig

bag en computerskærm, og at jeg

kunne noget med formidling, siger

Leo.

En artikel i Århus Stiftstidende

om en ildsjæl på området, Preben

Kirstein, gjorde Leo opmærksom

på muligheden for at blive LOgæstelærer.

Efter et gæstelærerkursus

på Esbjerg Højskole i efteråret

2002 var han klar. Siden har

han undervist ca. 2.500 timer i

diverse skoleklasser.

Frem for ”at gå i hundene på

efterløn” har han brugt sig selv

positivt og overlevet økonomisk

på et miks af gæstelærerløn og

supplerende dagpenge.

Elsker udfordringer

En ”normal” LO-gæstelærer giver

elever i 6. - 10. klasse en introduktion

til fagbevægelse og arbejdsmarked.

Typisk har man et par

timer til at fortælle om fagforening,

arbejdsmiljø, fritidsjob samt

valg af uddannelse og job. Hvis der

er interesse for længere forløb, er

”Arbejdsmiljøeksperimentariet”

eller produktionsspillene ”Bolsjefabrikken”

og ”Restauranten” en

mulighed.

LO-GÆSTELÆRER

Med hjertei

og hjerne

Leo Thinesen skiftede grafikken ud

med pædagogikken.

Nu lever og ånder han for jobbet

som fagbevægelsens ansigt udadtil

over for en hærskare af skoleelever

For Leo har det normale videre

rammer. Han er kendt som gæstelæreren,

der også påtager sig mere

specielle og vanskelige opgaver: 8.

klasse på Nordgårdsskolen (elever

med indvandrer- eller flygtningebaggrund).

Specialklassen på

Læssøesgades Skole (sent ankomne

indvandrerbørn og -unge).

Elever på Århus Erhvervsskole

(kontanthjælpsmodtagere). Døve

elever i det nu afsluttede FASTprojekt.

Osv.

Han elsker udfordringer og

klæder sig godt på til dem. Han

har f.eks. deltaget i et AOF-kursus

i konfliktløsning og kommunikation

og skal snart have genopfrisket

sit voksenpædagogiske

grundkursus.

Den erfarne gæstelærer holder

ikke pause mellem lektionerne

– men bliver og taler med eleverne.


Et langt livs joberfaring og 20

års virke som tillidsrepræsentant

er også en god ballast.

Du skal være ”på”

– Men det vigtigste er, at du tør

være dig selv og er ”på”. Du må

aldrig have en dårlig dag, for så er

dørene til den skole måske lukket

for altid.

For mange elever er man det første

møde med fagbevægelsen og

arbejdsmarkedet. Det handler om

at engagere og begejstre, siger

Leo.

Det lykkes i stort omfang. Når

snakken f.eks. kommer ind på de

unges fritidsjob, tænder det dem

virkelig:

– Mange elever klager over

ondt i ryggen. Så fortæller jeg

dem, at de nok sidder for meget på

deres flade i skolen, men at de

også skal passe på med, hvor

meget de løfter og skubber på jobbet.

Eller vi diskuterer, om de bliver

snydt for løn eller feriepenge.

Snakken går, og jeg holder aldrig

pause mellem lektionerne, men

bliver og snakker videre. De skal

opleve, at ”ham der fra fagforeningen,

han var der for os”.

Leo vil gerne aflive myten om,

at de unge er ligeglade med fagforeningerne:

– Nej, de er meget interesserede.

Specielt når de hører, hvor lidt

det koster at være medlemmer

som fritidsjobbere, og hvor meget

de får for pengene.

Gode børn

De største udfordringer som gæstelærer?

– En af dem er uden tvivl forlø-

Leo Thinesen i aktion

i 8. klasse på Nordgårdsskolen.

bene på Nordgårdsskolen, hvor jeg

har undervist flere gange. Det kan

være råt, men jeg er heldigvis ret

frygtløs. Lærerne dér gør et

kæmpe arbejde og fortjener stor

respekt. I foråret kørte jeg et grafisk

forløb for to 8. klasser, der

skulle slås sammen og bringes til

at fungere trods modsætninger.

Eleverne skulle lave en bog med en

side hver, hvor de præsenterede

sig selv. Det var virkelig svært for

dem – fordi deres selvværd er så

lavt, at de har svært ved at fremhæve

noget positivt om sig selv.

Det er gode børn, men med dårlige

vilkår. De står svagt sprogligt

og familiemæssigt. Det kan blive

et stort problem, når de skal ud på

arbejdsmarkedet.

Jobbet som gæstelærer er alsidigt,

men kan også være hårdt.

Man skal både sælge idéen til skolerne,

fungere som konsulent og

undervise, men Leo nyder det:

– Tænk at være kasseret som

58-årig for så at opdage, at man

pludselig kan bruges til noget. Jeg

er meget privilegeret. Nu er han

63 og giver sig selv ca. to år mere

som meget aktiv gæstelærer. Så

må nye og yngre kræfter tage

over.

– Jeg har haft mange ”føl” med

ude på skolerne. Problemet er

bare, at mange af dem hurtigt bli'r

”arbejdsramte” og falder fra igen,

siger han.

Der er p.t. seks aktive LO-gæstelærere

i Århus, heraf fire HK'ere.

Nye er meget velkomne og kan

kontakte LO Århus, tlf. 86 12 92

55, eller Leo Thinesen, tlf. 21 80 33

80.

ca@carlancher.dk

HK ØSTJYLLAND OKTOBER 2006 23


24

LØNSTATISTIK

Sidste udkald

Det er nu, medlemmer og klubber

skal aflevere oplysninger til HK's lønstatistik

HK kan med medlemmernes hjælp

lave Danmarks bedste lønstatistik,

men det står og falder med en høj

svarprocent. Derfor er det vigtigt,

at medlemmer og klubber husker

af indberette lønoplysningerne til

tiden.

For medlemmer, der har fået

tilsendt lønkort fra HK, er det lige

oppe over. Svarfristen er 21. oktober,

så skynd dig at returnere lønkortet

– eller klik ind på www.hkloenstatistik,

hvor du let og smertefrit

kan taste lønoplysningerne

ind.

Sådan lyder opfordringen fra

de tre sektorer i HK Østjylland, der

er med i lønstatistikken – Handel,

Privat og Stat.

Klubber, der har fået tilsendt et

lønskema, har frist til 24. november.

Også klubberne kan vælge at

sende lønoplysningerne pr. brev

eller indberette over nettet.

Forever Tango

Fredag 6. januar 2007 kl. 19.30

Forførende, dramatisk, melankolsk og erotisk.

Ingen dans og musik er så udtryksfuld

som tangoen, når den bliver udført af de

bedste. Luis Bravo's Forever Tango er det

eneste tango-show, der både har spillet i

Londons West End og på Broadway i New

York – og med fantastiske anmeldelser.

Pris

Medlemmer 160 kr., ledsagere

190 kr. (Normal pris 250 kr.).

HK ØSTJYLLAND OKTOBER 2006

En god lønstatistik er guld

Det er klart i egen interesse at

bruge lidt tid på lønstatistikken:

◆ Hvert år bruger masser af medlemmer

lønstatistikken til at få

hævet deres løn.

◆ Hvert år afslører lønstatistikken

arbejdspladser, hvor der er

problemer med underbetaling

eller ligeløn. Det gør HK i stand

til at skaffe store efterbetalinger

til de berørte medlemmer.

Så alt i alt er det en god idé at

finde lønkort eller -skema frem og

komme i gang.

Hvis du er I tvivl om noget eller

har glemt adgangskoden til lønstatistik-hjemmesiden,

så kontakt

din sektor i HK Østjylland på tlf.

33 64 33 64 for at få hjælp.

C.P.

Anne-Sophie Mutter

Onsdag 14. februar 2007 kl. 19.30

Jubilæumskoncert

med verdensstjernen

Anne-Sophie

Mutter, der i 2007

kan fejre de første

30 år på scenen.

Programmet tæller

udelukkende værker

af Bach og

giver også plads til

nye stjerner, bl.a.

det unge violinstortalent

Vilde

Frang og TrondheimSolisterne.

Fristen for at indsende lønkortet er ved at udløbe.

Klubberne kan nå det frem til 24. november.

Oplevelser i Musikhuset – til HK-priser

Pris

Medlemmer 520 kr., ledsagere 620 kr.

(Normal pris: 680 kr.).

Billetter købes i HK's Information, Park Allé 11, st., Århus - tlf. 33 64 33 83.

Arr.: Kulturudvalget i HK Østjylland

Be-Bop-A-Lula

Fredag 23. marts 2007 kl. 19.30

Handlingen fra

50'ernes USA

har mange lighedspunkter

med nutidens

reality shows,

hvor håbefulde

unge kæmper

for en plads i

rampelyset. Til

hits som ”Love Me Tender”, ”Great Balls of

fire” og ”Be Bop A Lula” får vi historien om

det amerikanske mesterskab i rock´n´roll.

Med Sophie Lassen Kahlke og Kim Veisgaard

m.fl.

Pris

Medlemmer 260 kr., ledsagere 305 kr.

(Normal pris: 365 kr.).


Rita Kirkeby Larsen

og Bent Wiborg

Til tirsdag 14. november

HK's mødelokaler, Park Allé 11, st., Århus

Rita Kirkeby Larsens malerier fører

beskueren ind i et indre rum

tapetseret med noget, der minder

om gammelt mønstret silkestof

med blomsterdekorationer, geometriske

figurer, arabisk gitterværk

eller flakoner.

Rita Kirkeby Larsen Bent Wiborg

HK Biennalen 2006

ARRANGEMENTER

Sektorer og brancheklubber

Tirsdag 14. november - torsdag 4. januar 2007

Fernisering tirsdag 14. november kl. 16.00 - 18.00

HK's mødelokaler, Park Allé 11, st., Århus

Deltag i medlemmernes egen

udstilling. Aflever dine værker

(højst fire) mandag 6. november kl.

16.00 -18.00 i HK's mødelokale 4,

Kontaktperson: Guri Jensen, HK Østjylland, Informationen, Park Allé 11, 8000 Århus C,

tlf. 33 64 33 83, e-mail 25gje@hk.dk, www.hkoestjylland.dk (Afdelingsudvalg).

Bent Wiborg er uddannet på

Århus Kunstakademi og har haft

eget værksted siden 1967. Han

fremstiller brugsting og unika

drejet eller modelleret i hvidt

stentøjsler, dekoreret med indlagt

ler og brændt ved 1.225 grader.

Park Allé 11, st. Hvis der indleveres

flere værker, end der er plads til,

forbeholder bestyrelsen sig ret til

at udvælge værkerne.

Julemøde med blomsterbinding

Tirsdag 21. november kl. 19.00 - 22.00.

HK's mødelokaler 3 - 4, Park Allé 11, st., Århus

Eller

Torsdag 23. november kl. 19.00 - 22.00.

HK's mødelokale 2, Hostrupsgade 49, Silkeborg

Generalforsamling

Tirsdag 31. oktober kl. 19.00

Sankt Anna Gades Skoles aula,

Sankt Anna Gade 40, Århus

Dagsorden

1. Valg af dirigent.

2. Beretning.

3. Regnskab.

4. Indkomne forslag.

5. Fastsættelse af kontingent.

6. Valg.

a. Tre bestyrelsesmedlemmer.

På valg: Lise Hamborg,

Ellen Bruun-Larsen

og Gunni Petersen.

b. En suppleant.

På valg: Kjeld Pedersen.

c. En revisor.

På valg: Torben H.

Thomassen.

d. En revisorsuppleant.

På valg: Finn Jacobsen.

7. Bortlodning af indkøbte

kunstværker.

8. Eventuelt.

Kunstværker til udlodning blandt

medlemmerne kan beses fra kl.

18.00. Forslag skal være formanden

i hænde senest tirsdag 24.

oktober.

For medlemmer i eller på vej til fleksjob. Kontaktperson:

Socialformidler Erik Laursen, tlf. 33 64 33 97, e-mail 25ela@hk.dk,

www.hkoestjylland.dk (Afdelingsudvalg). Tilmelding til arrangementer

til Guri Jensen, tlf. 33 64 33 83, e-mail 25gje@hk.dk.

Julie Rasmussen underviser i juledekorationer.

Giv besked ved tilmelding, om du medbringer

materialer eller ønsker at købe til butikspriser.

Tilmelding senest mandag 13. november.

ARoS

Gratis adgang for

Kunstforeningens

medlemmer

Brug Kunstforeningens medlemskort,

når du besøger

ARoS Aarhus Kunstmuseum.

Det giver gratis adgang for

to personer og 25 procent

rabat ved køb af museets

egne kataloger, kunstbøger,

postkort og plakater. Kortet

kan lånes – og forudbestilles

– for én dag ad gangen

hos Guri Jensen i HK's Information,

Park Allé 11, st.,

Århus.

HK ØSTJYLLAND OKTOBER 2006 25


26

Kontaktperson: Ejner Eriksen,

tlf. 86 16 28 49 (aften).

Øveaftener

Hver onsdag

kl. 18.45 - 21.00

HK's kantine,

Park Allé 11, 6., Århus

Koret mangler herrestemmer

(tenorer og basser). Hvis du er

interesseret, så kom og syng

med.

SENIORKLUBBEN SILKEBORG

For seniormedlemmer i Silkeborg. Kontaktperson i HK: Else Hansen,

tlf. 33 64 33 64. Du kan også henvende dig til Karen Hauge (formand),

tlf. 86 83 65 81 eller Bent Larsen (næstformand), tlf. 86 82 41 89.

Bankospil

Tirsdag 31. oktober kl. 9.30

HK-huset, Hostrupsgade 49,

Silkeborg

Traditionen tro spiller vi banko.

Der serveres kaffe og franskbrød i

pausen. Ægtefælle eller samlever

er velkommen. Pris 30 kr. for to

plader. Ekstra plader 5 kr.

Tilmelding er ikke nødvendig.

HK ØSTJYLLAND OKTOBER 2006

Baldur

Tirsdag 14. november kl. 14.00 - 16.00

Østergade 30, Århus

Folkemusik, fællessang og skæve fortællinger

ved trioen Baldur – Jørgen på harmonika,

Flemming på violin og Benny på

kontrabas.

Tilmelding senest onsdag 8. november.

Kuk i ferien

Lørdag 25. november kl. 14.00

Åbyhøj Amatør Teater

Et lystspil i to akter, oversat af Bent

Mejding. Arrangementet er fælles med

Typografernes Seniorklub. Begrænset

antal billetter.

Billetter sælges i forbindelse med

Seniorklubbens arrangementer.

Julefrokost

Torsdag 30. november kl. 12.30

Lunden, Vestergade, Silkeborg

Vi byder på en lækker frokost,

hyggeligt samvær og underholdning

ved vores ”husorkester”. Pris

125 kr. inkl. kaffe og to genstande.

Øl, vand og snaps kan købes til

enhedspris 10 kr. Ægtefælle eller

samlever er velkommen. Forespørgsel

om billetter på tlf. 86 81

69 10.

Køb billet ved bankospillet

tirsdag 31. oktober eller torsdag

2. november kl. 10.00 - 12.00

i HK-huset. Sidste frist er

onsdag 22. november kl. 12.00.

For førtids- og folkepensionister samt efterlønsmodtagere.

Tilmelding til arrangementer på telefonsvarer 33 64 33 80.

Kontaktperson: Guri Jensen, HK Østjylland, Informationen,

Park Allé 11, 8000 Århus C, tlf. 33 64 33 83,

e-mail 25gje@hk.dk, www.hkoestjylland.dk (Afdelingsudvalg).

40 år til søs

Tirsdag 28. november

kl. 14.00 - 16.00

Østergade 30, Århus

Marie Finne fortæller

om sit arbejdsliv som

Danmarks første

kvindelige telegrafist.

Tilmelding senest

onsdag 22. november.

Julefrokost

Tirsdag 12. december

kl. 13.00

Østergade 30, Århus

Velkommen til Seniorklubbens

årlige julefrokost. Bemærk tidspunkt.

SENIORKLUBBEN ODDER

For seniormedlemmer i Odder.

Tilmelding til arrangementer: Henning Sandberg, tlf. 86 54 44 02,

eller Ingrid Kristensen, tlf. 86 54 28 92. Kun kl. 18.00 - 19.00.

Julefrokost

Fredag 17. november kl. 12.00

Selskabslokalerne i Arbejdernes

Andelsboligforening,

Venneslaparken, Odder

Lækkert tagselvjulebord. Snaps, øl

og vand kan købes til fornuftige

priser. Bybus fra Banegårdspladsen

kl. 11.14. Sidste bus fra Venneslaparken

kl. 17.21 (se aktuel køreplan).

Pris 120 kr. for medlemmer,

175 kr. for ledsagere.

Tilmelding senest

onsdag 8. november.

Pris 100 kr.

Kun for medlemmer af

Seniorklubben.

Højst 120 deltagere.

Bindende tilmelding senest

tirsdag 5. december.

Banko

og gløgg

Tirsdag 5. december kl. 14.00

Odder Idræts Centers Kantine,

Parkvej 5, Odder

Vi ønsker hinanden glædeligt solhverv,

god jul og godt nytår.

Medbring en pakke til 25 kr. Pris

25 kr. for medlemmer og 50 kr. for

ledsagere.

Tilmelding senest

torsdag 30. november.


TYPOGRAFERNES SENIORKLUB Tilmelding til arrangementer på tlf. 86 93 61 94, Vagn Nielsen, eller 86 28 13 12, Ejner Jensen.

Kristendom

og humor

Tirsdag 21. november

kl. 14.00

Skt. Markus Kirke,

Skt. Markus Kirkeplads 1,

Århus

Ejler Winkel fortæller om

sin barndom og om dagliglivet

som præst i Han

Herred. Humoren er nødvendig,

når man samme

dag skal trøste forældre,

der har mistet et barn,

snakke med andre forældre

om deres barns dåb og

besøge syge eller livstrætte

mennesker.

Tilmelding senest

fredag 17. november.

Livet på

landevejen

Tirsdag 24. oktober

kl. 10.00 - 12.00

HK's mødelokaler,

Park Allé 11, st., Århus

Langturschauffør Hanne Poulsen

fortæller om sine mange oplevelser.

Besøg fra

Folketinget

Mandag 30. oktober

kl. 10.00

HK´s kantine,

Park Allé 11, 6., Århus

Kuk i ferien

Lørdag 25. november kl. 14.00

Åbyhøj Amatør Teater

Sammen med Seniorklubben i HK

Østjylland skal vi se „Kuk i ferien“

– et lystspil i to akter, oversat af

Bent Mejding. Kaffe med kringle

og lagkage i pausen. Pris 70 kr.

Billetter kan købes

hos Vagn Nielsen.

For alle, der er ledige eller på overgangsydelse.

Tilmelding kun i forbindelse med arrangementer.

Kontaktperson: Birgit Bladt, tlf. 87 37 05 15.

Se www.hkoestjylland.dk (Afdelingsudvalg).

Folketinget er trukket i arbejdstøjet

igen. Hør de seneste nyheder, og

få en debat med folketingsmedlem

Anne Marie Meldgaard (S).

Generalforsamling

Tirsdag 7. november

kl. 10.00 - 12.00

HK's mødelokaler,

Park Allé 11, st., Århus

Vær med til at vælge ny styregruppe.

Dine idéer til kommende

aktiviteter er også velkomne. Vi

giver brød til kaffen.

Julebanko

Tirsdag 5. december kl. 14.00

Skt. Markus Kirke,

Skt. Markus Kirkeplads 1, Århus

Gevinsterne er som sædvanlig i

overflod. Pris: 10 kr. pr. plade, tre

plader for 25 kr.

Tilmelding senest

fredag 1. december.

Højskolesangbogen

Tirsdag 14. november

kl. 10.00 - 12.00

HK's mødelokaler,

Park Allé 11, st., Århus

Højskoleforstander Ole Brunsbjerg

fortæller om den nye højskolesangbog.

Hyggedag

Tirsdag 21. november

kl. 10.00 - 12.00

HK's mødelokaler,

Park Allé 11, st., Århus

Vi synger, hygger os og digter et

par vers, som skal synges til vores

julefrokost. Vi giver brød til kaffen.

Pensionisttræf

Fredag 3. november kl. 10.00

Fredag 15. december

kl. 11.00 (julefrokost)

HK's mødelokaler,

Park Allé 11, st., Århus

Hver måned mødes pensionisterne

til en hyggelig sammenkomst.

Efterlønstræf

Mandag 30. oktober,

onsdag 29. november

og fredag 8. december

(julefrokost) kl. 10.00

HK's mødelokaler,

Park Allé 11, st., Århus

Også efterlønnerne mødes hver

måned til hyggeligt samvær.

Julefrokost

Onsdag 29. november kl. 12.00

Restaurant Friheden, Århus

Tilbring et par hyggelige timer

med god mad, kaffe og sang m.m.

Hver deltager skal medbringe en

pakke til cirka 25 kr. Pris 100 kr.

ekskl. drikkevarer. Cirka 50 deltagere.

Linje 4 kører til døren.

Tilmelding og betaling tirsdag

7. november kl. 11.00 - 12.00

i forbindelse med generalforsamlingen.

Julehygge

Tirsdag 5. december

kl. 10.00 - 12.00

HK's mødelokaler,

Park Allé 11, st.

Vi synger og ønsker hinanden god

jul. Der serveres æbleskiver og

gløgg.

HK ØSTJYLLAND OKTOBER 2006 27


28

Lynlæsning og superlæring

Onsdag 1. november kl. 17.00 - 21.00. Grønnegade 93, 1., Århus

Har du meget læsestof og brug for

at håndtere store informationsmængder?

På dette kursus kan du

lære at fordoble eller tredoble din

læsehastighed, styrke din hukommelse

og øge din koncentrationsevne,

energi og fokus.

Adfærd og kommunikation

Onsdag 8. november kl. 17.00 - ca. 20.00

HK's mødelokaler 3 - 4, Park Allé 11. st.

Hvorfor går kommunikation godt

eller skidt? Hvorfor reagerer vi,

som vi gør? Hvad betyder vores

kropssprog og de signaler, vi sender?

Vi arbejder med W. Marstons

adfærdsprofil, DiSC-profilen. Underviser:

Undervisningskonsulent

Finn Orup, HK Danmark. Vi ser-

Sektionsklub for ansatte

på det mediegrafiske område og IT-området.

Lav din egen juledekoration

Kursus 1.

Mandag 20. november kl. 18.00

Kursus 2.

Tirsdag 21. november kl. 18.00

Bolettes blomster,

Brabrand Hovedgade 39

HK ØSTJYLLAND OKTOBER 2006

Tilmelding til arrangementer i HK Privat på www.hkprivatoestjylland.dk, hvor du også kan læse mere

om arrangementerne. Eller brug kuponen side 31. Kontaktperson Bente Overgaard, tlf. 33 64 33 69.

Underviser: Jens Birkemose, direktør,

forfatter og livsfilosof. Alle

medlemmer af HK Privat Østjylland

er velkomne.

Tilmelding senest

fredag 27. oktober.

verer et lettere traktement. Alle

medlemmer af HK Privat Østjylland

er velkomne. Arr.: Miljøudvalget.

Tilmelding senest

onsdag 1. november.

Vi betaler kurset, du betaler materialerne.

Vi byder på øl eller vand

under kurset.

Tilmelding fra

tirsdag 24. oktober kl. 16.00

til mandag 13. november

på tlf. 86 22 84 55,

Ingelise Bjerre Schwartz.

Løn, skat og moms

Fyraftensmøder i HK's kantine, Park Allé 11, 6., Århus

- begge dage kl. 16.00 - 19.00

Især for medarbejdere i mindre virksomheder, som sidder alene

med løn- og personaleadministration. Få genopfrisket din viden

om nye love og regler. Vi sørger for lidt forplejning.

Sygedagpengeloven

Tirsdag 7. november.

Overtegnet.

Mandag 6. november. Ekstra.

Fra job til job

- jobsøgningskursus

DAGKURSUS

Mandag 11. december - onsdag

20. december (Århus)

Det centrale tema på kurset er

udarbejdelse af ansøgning og CV.

Desuden fokuserer vi på, hvad der

er vigtigt for dig i et job, og hvordan

dit jobmål kan konkretiseres.

Daglig undervisningstid på kursusdagene

er kl. 9.00 - 15.30.

Højst 14 deltagere efter først til

mølle-princippet.

Tilmelding er nødvendig.

Husk tilmelding.

Julehygge

og blomsterbinding

Onsdag 29. november kl. 18.30 - 21.30

HK, Hostrupsgade 49, Silkeborg

Vi viderefører en populær tradition

fra Silkeborg og inviterer alle medlemmer

til en hyggeaften med

blomsterbinding. Vi byder på

aftensmad og lidt at drikke. Det er

gratis at deltage, men du har

Regnskab

Tirsdag 5. december.

Overtegnet.

Torsdag 7. december. Ekstra.

Sektionsklub for ansatte

i fagforeninger og interesseorganisationer

m.m.

mulighed for at købe lidt blomsterkunst

med hjem.

Tilmelding senest

mandag 20. november.


Sektionsklub for ansatte

i produktionsvirksomheder.

Coaching

Torsdag 2. november

kl. 17.30 - 21.30

HK's kantine, Park Allé 11, 6.,

Århus

Ønsker du succes, en bedre økonomi,

at holde op med at ryge, at

leve uden stress, bedre balance

mellem arbejde og privatliv eller

andre forbedringer i dit liv? Så hør

Elsebeth Severinsens foredrag om

coaching. Elsebeth Severinsen er

internationalt certificeret ICC

Coach og cand.interpret.

Tilmelding er nødvendig.

Dig og dit job

Fyraftensmøder i HK's kantine,

Park Allé 11, 6., Århus

Mødet tirsdag 23. januar 2007

dog i HK, Vestergade 43,

Silkeborg

- Alle dage kl. 18.00 - 21.00

Vi sætter fokus på lovgivning og

personalespørgsmål.

Pris: Gratis for medlemmer af

HK Handel Østjylland.

250 kr. for ikke-medlemmer

(indbetal på konto 1594

16579459). Pengene refunderes,

hvis man melder sig ind i HK

senest tre måneder efter.

Se dit

Folketing

Fredag 17. november

kl. 6.45 - 23.00

Busafgang og -ankomst

Musikhuset Aarhus

Tur til København med

rundvisning i Folketinget

og møde med folketingsmedlem

Torben Hansen

(S), frokost i Snapstinget,

besøg i HK's forbundshus

og møde med formand for

HK Privat Karin Retvig

m.fl., strøgtur eller julemarked i

Tivoli m.m. Vi serverer et rundstykke

og kaffe eller te på vej til

København. Medlemmer fra

Silkeborg-området kan stå på bussen

ved Ryvej, Skanderborg Vest,

Tilmelding til arrangementer i HK Handel på tlf. 33 64 33 40 eller www.hkhandeloestjylland.dk,

hvor du også kan læse mere om arrangementerne. Eller brug kuponen side 31.

Kontaktpersoner: Lone Rafn, tlf. 33 64 33 45 og Marianne Ballegård, tlf. 33 64 33 52.

Funktionærloven

Mandag 30. oktober

◆ Hvem er omfattet af loven?

◆ Hvad siger loven om ansættelsesforhold,

sygdom, graviditet,

opsigelse og bortvisning

m.m.?

Tilmelding senest

tirsdag 24. oktober.

Salgstræning

Mandag 13. november

◆ Forskellige typer kunder.

◆ Behovsanalyse og spørgeteknikker.

◆ Salgets åbning og afslutning.

Tilmelding senest

tirsdag 7. november.

Sektionsklub for ansatte

i servicevirksomheder.

motorvejsafkørsel 52. Højst 57

deltagere efter først til mølleprincippet.

Tilmelding senest

onsdag 1. november.

Når kunden

bliver ubehagelig

Tirsdag 23. januar 2007

(Silkeborg)

◆ Chikane, trusler og andre

ubehageligheder.

◆ Hvad kan jeg gøre for ikke at

lade mig slå ud af ubehagelige

kunder?

◆ Hvordan kan jeg forebygge,

at kunden bliver ubehagelig?

Tilmelding senest

tirsdag 16. januar 2007.

Sektionsklub for ansatte

inden for sundhed og helse.

Julehygge

Tirsdag 28. november

kl. 18.30

HK's kantine,

Park Allé 11, 6., Århus

Hyg dig i selskab med gode

kolleger, inden julestressen

for alvor rammer os.

Vi byder på ostebord, spil

om gaver, juleslik og en

chance for at lære nogle

nye, søde piger at kende.

Tilmelding senest

onsdag 15. november.

Julekoncert

Onsdag 20. december

kl. 19.00 - 20.00

Musikhuset Aarhus, Store sal

Familiekoncert med Aarhus Symfoniorkester

og skolekor fra Århusområdet.

Pris: Gratis for medlemmer,

25 kr. for ledsager og 15 kr.

for børn (højst to). 30 deltagere.

Tilmelding efter først til

mølle-princippet.

HK ØSTJYLLAND OKTOBER 2006 29


30

Menneskelige

ressourcer

Mandag 20. november

kl. 18.30 - 21.00

Turbinehallen, Filmbyen 19,

Kalkværksvej 12, Århus

Oplev et forrygende foredrag ved

elitesoldat og teaminstruktør B.S.

Christiansen. Hør om lederskab,

teamwork, livets muligheder og

begrænsninger, samarbejde, krise

og konfliktløsning, parforhold, og

børneopdragelse m.m. Pris 50 kr.

inkl. en sandwich og en øl eller

vand.

Brush-up tysk

Torsdagene 16. og 23. november

kl. 19.00 - 21.30

HK's mødelokaler 3 - 4,

Park Allé 11, st., Århus

Brush-up kursus i tysk grammatik

inklusive øvelser. Få genopfrisket

vigtige dele af den tyske grammatik.

Undervisningssprog: Tysk.

Underviser: Andreas Springer.

Højst 20 deltagere.

Tilmelding senest

tirsdag 31. oktober.

HK ØSTJYLLAND OKTOBER 2006

Tilmelding

Indbetal deltagergebyr senest fredag

3. november på HK's girokonto

1-657-9432, og oplys navn,

CPR-nr. og arrangement. Eller køb

billet senest fredag 10. november i

HK's information, Park Allé 11, st.,

Århus.

Brancheklub for sprog- og kommunikationsuddannede

samt studerende.

Se www.lak.hk.dk og

www.hkoestjylland.dk. (Brancheklubber).

Få styr på

hjemmesiden

Tirsdag 9. januar 2007

kl. 17.30 - 20.30

HK's it-lokale, Park Allé 15, 2.

Tips og tricks til et succesfuldt

site. Lær, hvordan du vedligeholder

en hjemmeside, sikrer at brugeren

kommer igen og undgår

nogle af de klassiske faldgruber.

Underviser: Christian Bennike.

Højst 12 deltagere.

Tilmelding senest

tirsdag 12. december.

Tænker du på nyt job?

Onsdagene 25. oktober og 1. november kl. 17.00 - 21.00

HK, Hostrupsgade 49, Silkeborg

Som led i reformprogrammet

”Kom Foran” tilbyder vi et inspirationsforløb

for ”jobskiftere”.

Strukturreformen giver dig mulighed

for at gentænke din arbejdssituation

og søge nye udfordringer.

Vi arbejder med dit CV, opfordrede

og uopfordrede ansøgninger samt

jobsamtalen. Underviser: Alice

Løvqvist, HK Kommunal Østjylland.

Kurset gennemføres over to

aftener. Vi serverer sandwich,

sodavand og kaffe under kurset.

Kontaktperson: Pia Jensen, tlf. 33 64 33 06, e-mail: 25pia@hk.dk.

Medmindre andet er oplyst, skal du tilmelde dig arrangementer

i de tværgående brancheklubber på www.hkoestjylland.dk (Brancheklubber).

Her kan du også kan læse mere om arrangementerne. Eller brug kuponen side 31.

Funktionalitet

og æstetik i

magasindesign

Tirsdag 31. oktober kl. 19.00

Aarhus tekniske Skole, Farveriet,

Dollerupvej 2, Århus

Magasinerne trives glimrende i en

verden, der ellers er præget af

internettet. Men der er alt for

mange ligegyldige magasiner i

Danmark. For mange magasiner,

der aldrig når ind i læsernes hjerter.

Designchef Lars Hoff-Lund,

Datagraf, kaster et kritisk blik på

de danske magasiner og deres udformning.

Tilmelding senest

tirsdag 24. oktober.

Gratis adgang, men ingen kørselsgodtgørelse.

”Kom Foran” gennemføres

af HK Kommunal Kreds

Århus Amt

med støtte fra

EU's Socialfond.

Tilmelding

senest mandag

23. oktober til Pia Andersen,

25pan@hk.dk.

Oplys kursusdatoer og CPR-nr.

Brancheklub for grafikere, desktoppere,

web- og multimediedesignere, mediekoordinatorer

og andre HK'ere, der

beskæftiger sig med grafisk formgivning.

Se www.hk-gk.dk og

www.hkoestjylland.dk (brancheklubber).

InDesign

Tegn-, afsnits- og

objektformater

Torsdag 30. november

kl. 17.30 - 20.30

Aarhus tekniske Skole, Farveriet,

Dollerupvej 2, Århus

Kenn Römer-Bruhn viser, hvordan

man får Word til at snakke bedre

sammen med InDesign, så

ombrydningen bliver en leg, og

hvordan elementer fra Word kan

integreres i InDesign. Deltagerne

kan købe ”Den digitale grundbog

om Adobe InDesign” for kun 100

kr. (normal pris 475 kr.).

Forudsætninger: Kendskab til

Adobe InDesign på brugerniveau.

Tilmelding senest

torsdag 16. november.


Brancheklub for laboranter

og laboratorieteknikere. Se

www.dl-f.dk eller www.hkoestjylland.dk(brancheklubber).

Dagsorden

1. Valg af dirigent.

2. Godkendelse af dagsorden.

3. Beretning fra bestyrelsen.

4. Regnskab.

5. Vedtægtsændringer.

6. Indkomne forslag.

7. Fremtidigt arbejde.

8. Valg til bestyrelsen.

9. Eventuelt.

Forslag skal sendes til bestyrelsen

senest en uge før. Vi byder på lidt

mad efter generalforsamlingen.

Hvis du deltager i spisning, skal du

tilmelde dig.

Ser du muligheder

eller begrænsninger?

Et foredrag

med konfliktcoach,

og eventyrer

Lars

Mogensen.

Er du en god

konfliktløser,

eller glider du af på konflikter og

lade dem vokse? Er du en holdspiller?

Er du god til at tage

ansvar for dig selv, dit team, dit liv

og dit arbejde?

Oplev en levende og motiverende

foredragsholder, der sætter dit liv

i et nyt perspektiv, og giver dig

fornyet motivation til at blive en

bedre udgave af dig selv.

Tilmelding senest

mandag 30. oktober.

DANSK

LABORANT-

FORENING

Generalforsamling

og foredrag

Torsdag 9. november kl. 17.00.

HK's kantine,

Park Allé 11, 6., Århus

Udvikling på

Microsoft

Office 2007

Tirsdag 24. oktober

kl. 13.30 - 16.30

Århus Købmandsskole,

Erhvervsakademiet,

Sønderhøj 30, Viby

Den nye Office 2007 nærmer sig.

Ud over, at kendte applikationer

som Word, Excel, PowerPoint,

Outlook og InfoPath er opdateret

med ny funktionalitet og i flere

tilfælde ny brugerflade, er der

meget at se frem til som udvikler

på den nye platform.

Tilmelding på

www.sam-data.dk/aarhus.

FÆLLESARRANGEMENT DL-F OG SAM-DATA

Tilmeldingskupon

Kuponen mrkt. “Tilmelding” sendes til HK Østjylland, Park Allé 11, 8000 Århus C.

HK HANDEL

Dig og dit job:

❑ Funktionærloven. (6han014).

❑ Salgstræning. (6han019).

❑ Når kunden bliver ubehagelig

(Silkeborg). (6han018).

❑ Julekoncert. (han021).

HK PRIVAT

❑ Lynlæsning og superlæring.

(1007063344).

❑ Adfærd og kommunikation.

Løn, skat og moms:

❑ Sygedagpengeloven.

(1603060070).

❑ Regnskab. (160306085).

❑ Fra job til job. Dagkursus.

(1604061150).

Brancheklub for HK'ere med job på IT-området. Se www.samdata.dk

eller www.hkoestjylland.dk.

Personlig gennemslagskraft

Mandag 30. oktober kl. 16.00 - 19.00

Århus Købmandsskole, Erhvervsakademiet,

Sønderhøj 30, Viby

Fire stærke

med Linux

Onsdag 8. november

kl. 18.00 - 21.00

Amtsgården, Lyseng Allé 1,

Højbjerg

Linux er verdens mest udbredte

operativsystem til servere, og

yderligere vækst er sandsynlig, da

Microsoft Vista kræver helt nye

computere med ekstrem kapacitet.

Linux kan derimod køre på

selv en bedaget pc. Med fordel

kan man omdanne en ældre pc til

en seriøs server og en potent

arbejdsmaskine.

Tilmelding på

www.sam-data.dk/aarhus.

ORGANISATIONSANSATTE

❑ Julehygge og blomsterbinding.

(1001063348).

PRIVAT SERVICE

❑ Se dit Folketing.

(1003065546).

PRODUKTION

❑ Coaching. (1004064444).

SUNDHED & VELVÆRE

❑ Julehygge. (1005062248).

HK GRAFISK KOMMUNIKATION

❑ Funktionalitet og æstetik

i magasindesign.

(1601062812).

❑ Tegn-, afsnits- og objektformater

i InDesign.

(1601062813).

Julemøde med

ølsmagning

Torsdag 30. november kl. 18.00

HK's mødelokaler,

Park Allé 11, st., Århus

Vi får noget godt at spise og smager

på forskellige ølmærker.

Tilmelding på

www.sam-data.dk/aarhus.

SAM-DATA og Dansk Laborant-Forening tilbyder

workshop om personlig gennemslagskraft.

Tilmelding på www.sam-data.dk/aarhus.

DL-F ØSTJYLLAND

❑ Generalforsamling og

foredrag. (1601060505).

LAK

❑ Brush-up tysk. (1601061708).

❑ Få styr på hjemmesiden.

(1601061709).

Navn:

_______________________________

CPR-nr.:

_______________________________

Tlf.:

_______________________________

Quiz – fem rigtige:

HK ØSTJYLLAND OKTOBER 2006 31


Freelance-kursus

Mandag 30. oktober - lørdag 27. januar 2007

Arbejder du allerede freelance

– eller overvejer du at starte selv?

Har du startet virksomhed som bierhverv

– eller har du en god idé til en ny virksomhed?

Så er dette kurset for dig!

Kurset er rettet mod ledige i 2 - 4. ledighedsår,

der kan få det ind i en jobplan.

Forhør dig om ledige pladser.

HK Privat Østjylland

Uddannelses- og Vejledningscentret

Tlf. 33 64 33 56. www.hkprivatoestjylland.dk

HK ØSTJYLLAND OKTOBER 2006

DET KAN DU OGSÅ BRUGE HK TIL

Faglig

førstehjælp

Hvis du får problemer på jobbet,

er HK Østjylland på pletten med faglig

og juridisk assistance

Af Carl Ancher Pedersen

Foto: Søren Holm, Chili

Får du den løn og de tillæg, du

skal have? Husker din arbejdsgiver

at betale til din arbejdsmarkedspension?

Er der knas med arbejdstider

eller overtidsbetaling? Er du

blevet fyret uden saglig grund?

Så er der hjælp at hente i HK

Østjylland. Netop faglig og – om

nødvendigt – juridisk assistance er

jo ikke mindst det, du betaler dit

kontingent for at kunne trække

på, hvis du får problemer.

– Man er altid velkommen til at

henvende sig, alene eller sammen

med gode kolleger. Heldigvis kan

vi løse mange problemer gennem

forhandling. De fleste arbejdsgivere

er indstillet på at få forholdene

bragt i orden, hvis vi kan påvise, at

eksempelvis funktionærloven eller

overenskomstens bestemmelser er

overtrådt. Men hvis en sag går i

hårdknude er vi klar til at følge

den helt til dørs i det fagretlige

system eller ad rettens vej, siger

faglig konsulent Søren Sørensen,

HK Privat Østjyllands juridiske

team.

Søren Sørensen understreger,

at den faglige assistance er gratis,

så snart kontingentet er betalt.

Bliver der brug for advokatbistand,

er det også omkostningsfrit

efter blot tre måneders medlemskab.

Ligebehandling halter

Aktuelt har HK Privat Østjylland

en del sager, hvor arbejdsgivere er

på kollisionskurs med forskelseller

ligebehandlingsloven.

– Vi har medlemmer, der bliver

afskediget på grund af alder eller

under graviditet og barsel. Desuden

er der en del arbejdsgivere,

der ”glemmer” at give medarbej-

Faglig konsulent Søren Sørensen:

– De fleste sager kan løses

gennem forhandling, men om

nødvendigt er vi parat til

at gå hele vejen i retssysstemet.

dere på barsel de lønstigninger,

kollegerne får. Som regel løser vi

sagerne og skaffer medlemmerne

en økonomisk kompensation, siger

Søren Sørensen.

Vidste du for resten:

◆ At HK Østjylland i 2005 skaffede

medlemmerne i alt 27 mio.

kr. i godtgørelse for manglende

løn, feriepenge, usaglig afskedigelse

osv.

◆ At de private sektorer i HK

Østjylland hvert år skaffer

medlemmerne omtrent lige så

mange penge i godtgørelse og

efterbetaling, som de samlet

set betaler i fagligt kontingent.

◆ At de faglige medarbejdere i

HK Østjylland gerne kommer

ud på din arbejdsplads eller

hjem til dig, hvis du er forhindret

i at komme ind på kontoret

i Silkeborg eller Århus.

Kontakt HK Østjylland

på tlf. 33 64 33 64

for flere oplysninger

om faglig og juridisk hjælp.

More magazines by this user
Similar magazines