Pragmatiske sprogvanskeligheder (PLI) - et single ... - Tonsgaard.net

tonsgaard.net

Pragmatiske sprogvanskeligheder (PLI) - et single ... - Tonsgaard.net

Da det er vanskeligt at observere og tolke børns overtrædelser ud fra disse kategorier, har jeg

valgt ikke at beskrive disse overtrædelser mere indgående, men henviser til Bousfield (2008) for

en nærmere gennemgang.

2.2.3. Tolkning, forståelse og anvendelse af samarbejdsprincippet

En del kritikere af Grices teori har gennem tiderne udtrykt forskellige standpunkter i forbindelse

med, hvordan samarbejdsprincippet skal tolkes, forstås og anvendes. Dette skyldes til dels

Grices skrivestil, der er blevet betragtet som ret upræcis (eng: loose) 10 . Det skal dog til Grices

forsvar siges, at hans tidlige arbejde om samarbejde blev præsenteret som en række

forelæsninger og hans videre tanker omkring emnet udviklede sig helt frem til 1988 11 .

En måde at forstå Grices samarbejdsprincip på er ved at forstå det som et system af socialt

samarbejde eller at være fælles om et mål (eng: goal sharing). En fortaler for denne opfattelse

mener, at ”Grices maksimer forsøger at beskrive samarbejdende kommunikation, hvor

deltagerne stræber efter det samme mål og er lige interesserede i at opnå dette mål” (egen

oversættelse, Kiefer (1979) i Bousfield (2008)).

Grices egne skriverier (Grice (1975)) indikerer dog tydeligt, at socialt samarbejde ikke er den

påtænkte ramme for samarbejdsprincippet. Grice siger i forlængelse af sin egen definition af

samarbejdsprincippet via maksimerne om kvantitet, kvalitet, relation og måde, at ”der

selvfølgelig også er forskellige andre maksimer, der er æstetiske, sociale eller moralske i deres

karakter” (egen oversættelse, Grice (1975)).

En anden måde at forstå Grices samarbejdsprincip på er ved at se det som et princip af

lingvistisk samarbejde. Denne opfattelse antager, at det eneste mål for en given

kommunikation er videregivelse af information – lingvistisk målfællesskab 12 . Denne lingvistiske

tilgang hævder, at samarbejdsprincippet udelukkende virker for at gøre det muligt for

samtalepartneren at forstå, hvad taleren ytrer eller antyder. Dette er uanset, om talerens

10 Bousfield (2008).

11 Bousfield (2008).

12 Bousfield (2008).

12

Similar magazines