Pragmatiske sprogvanskeligheder (PLI) - et single ... - Tonsgaard.net

tonsgaard.net

Pragmatiske sprogvanskeligheder (PLI) - et single ... - Tonsgaard.net

indhold af budskabet er samarbejdende eller ej, om indholdet er harmonisk kommunikativt

eller konfliktfyldt, og om indholdet er høfligt eller uhøfligt 13 .

For at sammenfatte ovenstående om, hvordan Grices samarbejdsprincip skal tolkes, forstås

og anvendes kan siges, at en social målfællesskabs‐opfattelse konstaterer, at man i en samtale

skal ytre, hvad samtalepartneren vil høre, mens en lingvistisk målfællesskabs‐opfattelse mener,

at man skal bruge sproget på en sådan måde, at samtalepartneren kan forstå, hvad man

meddeler, præsupponerer eller antyder (egen oversættelse, Thomas (1986) i Bousfield (2008)).

Jeg finder det vigtigt at påpege, at Grices hensigt med samarbejdsprincippets maksimer

imidlertid ikke er at sikre, at vi overholder dem – hans artikel fra 1975, Logic and conversation,

hvori maksimerne er beskrevet, var et forsøg på repræsentation og ikke regulering (Arndt

(2007)).

Grice hævdede heller ikke, at vi altid overholder dem, da maksimerne ikke er baseret på en

empirisk undersøgelse, men på refleksion. Hans pointe var, at hvis vi antager, at vi generelt

overholder maksimerne, har vi en forklaring på, hvordan en modtager kan forstå en ytring, der i

sig selv kan synes lidt besynderlig. Og hvis der sker iøjnefaldende brud på maksimerne, kan det i

sig selv lægge en ekstra mening (implikatur) i en ytring 14 .

Ifølge Arndt (2007) er Grices maksimer lige så relevante for kommunikation i almindelighed

som de er for samtale. Endvidere er det vigtigt at være bevidst om, at forskellige sprog og

kulturer ofte har forskellige måder at opfatte pragmatiske emner på og dermed også forskellige

måder at følge Grices samarbejdsmaksimer på.

Grices samarbejdsprincip – og navnlig den opfattelse, at samarbejdsprincippet er en model på

lingvistisk samarbejde – er fundamentalt for mange traditionelle metoder om høflighed, f.eks.

Leech (1983), Brown & Levinson (1987), Levinson (1995) mfl.

Derfor vil jeg i næste afsnit se mere indgående på høflighed og face.

13 Bousfield (2008).

14 Arndt (2007).

13

Similar magazines