Pragmatiske sprogvanskeligheder (PLI) - et single ... - Tonsgaard.net

tonsgaard.net

Pragmatiske sprogvanskeligheder (PLI) - et single ... - Tonsgaard.net

3. Høflighed og face

To andre centrale begreber indenfor pragmatikken er høflighed og ”face” (ansigt). Begrebet

face stammer fra sociologen Erwin Goffmans arbejde (Goffman (1967)) om selv samme og fra

menneskers generelle opfattelse af begrebet face, der forbindes med begreber som at blive

forlegen, ydmyget eller at tabe ansigt 15 . Høflighed og face er vigtige begreber i forståelsen af,

hvorfor mennesker vælger at sige (og gøre) ting på en bestemt måde.

3.1. Høflighed i forhold til kultur, udtryksmåde og køn

Høflighed og face varierer fra samfund til samfund og fra kultur til kultur. For eksempel varierer

begrebet om personligt rum og uafhængighed i nogle kulturer, og i nogle samfund har forældre

større ’ret’ til at blande sig i deres voksne børns liv og beslutninger end i andre samfund.

Samtidig kan et afslag på et tilbud i nogle kulturer betragtes blot som en høflig gestus, mens det

i andre kulturer opfattes som en direkte fornærmelse.

Måden, hvorpå mennesker udtrykker høflighed, varierer også på tværs af kulturer, hvilket et

uformelt studie af Paltridge (2006) bekræfter. Han fandt, at indirekthed på japansk ofte er et

engagement eller en positiv høflighedsstrategi, mens det på engelsk ofte anses som en

uafhængigheds‐ eller negativ høflighedsstrategi (mere om disse strategier i afsnit 3.5.1.).

Samtidig er engagement i japansk kultur meget vigtigere end uafhængighed, hvilket ikke altid er

tilfældet i engelsk (eller vestlig) kultur (Paltridge (2006)).

Høflighedsstrategier har også vist sig at variere afhængig af køn. Holmes’ arbejde pointerer

(Holmes (1995) i Paltridge (2006)), at forholdet mellem køn, høflighed og sprog er en kompleks

størrelse. Selvom forskning på området viser, at kvinder generelt er mere høflige end mænd,

afhænger det også af, hvordan begrebet høflig forstås såvel som hvilke mænd og kvinder, der

sammenlignes og hvilke situationer, interaktionen opstår i – dvs. i hvilke bestemte lokale

forhold eller omstændigheder manden eller kvinden taler.

15 Paltridge (2006).

14

Similar magazines