Pragmatiske sprogvanskeligheder (PLI) - et single ... - Tonsgaard.net

tonsgaard.net

Pragmatiske sprogvanskeligheder (PLI) - et single ... - Tonsgaard.net

forekomme via handlinger, hvor taleren er negativt indstillet over for modparten og udtrykker

dette gennem kritik, fornærmelser, irettesættelser, uenighed og udfordringer. Ydermere kan

dét at give udtryk for voldsomme følelser, at nævne tabu‐emner eller ”farlige” følelsesmæssige

emner som religion eller politik samt åbenbart ikke‐samarbejde også true M’s positive face 25 .

Modtagerens negative face kan som nævnt også trues. Dette sker ved, at taleren ikke agter

at undgå at hæmme eller hindre M’s handlefrihed. Dette kan forekomme via ytringer, hvor

taleren presser modparten til at udøve en given handling bl.a. gennem ordrer, forslag, råd,

advarsler eller påmindelser. Den face‐truende handling udøves også mod modpartens negative

face, når taleren insisterer på at udføre en given positiv tjeneste eller lignende for modtageren,

hvilket presser vedkommende til tage i mod, afvise eller eventuelt stå i gæld til taleren (tilbud

eller løfter). Endvidere er komplimenter, udtryk for misundelse eller beundring og stærke

(negative) følelsesudbrud også eksempler på face‐trusler mod modpartens negative face 26 .

Imidlertid kan talehandlingen også skade talerens (T) eget positive face f.eks. ved at

undskylde tidligere FTA’er, via selv‐ydmygelse, indrømmelser, fysisk klodsethed eller lignende.

Også talerens negative face kan udsættes for face‐truende handlinger bl.a. ved at udtrykke

taknemmelighed eller undskyldninger og dermed vise en ydmyghed, acceptere tilbud eller ved

at respondere på modpartens fejltrin 27 .

I konteksten af samtaleparternes gensidige sårbarhed omkring face vil parterne forsøge at

undgå disse face‐truende handlinger eller benytte sig af nogle strategier for at minimere

truslen.

For at reducere risikoen for at skade eller krænke lytterens eller talerens eget face, har B & L

udviklet nogle høflighedsstrategier (superstrategier). Disse strategier betegner, hvilke

handlinger taleren kan benytte sig af i en samtale for at nedtone en face‐truende handling så

meget som muligt. Valget af strategi afhænger af talerens vurdering af omfanget på face‐

truslen (Brown & Levinson (1987)).

25 Brown & Levinson (1987).

26 Brown & Levinson (1987).

27 Brown & Levinson (1987).

20

Similar magazines