Pragmatiske sprogvanskeligheder (PLI) - et single ... - Tonsgaard.net

tonsgaard.net

Pragmatiske sprogvanskeligheder (PLI) - et single ... - Tonsgaard.net

(”approach”); strategien smigrer modtageren ved at indikere, at T i nogle henseender ønsker,

hvad M ønsker – f.eks. ved at behandle M som en ven eller tilsvarende 35 .

Den potentielle face‐trussel er minimeret via underforståelsen om, at T godt kan lide M, og at

FTA’en derved ikke er en negativ vurdering eller evaluering af M’s face i almindelighed. Derfor

kendetegner positiv høflighed også typisk den sproglige adfærd, der udfolder sig blandt familie

og venner 36 (eks. ”I har vel ikke noget i mod, at jeg låner bilen i aften, vel?!”, ”Nå, skal vi

spise!”).

Den positive høfligheds‐strategi kan udøves på tre forskellige måder: fordre

fællesskab/enighed, tilkendegivelse af T og M som samarbejdsparter eller opfylde M’s ønske

om x. Disse muligheder er vist i nedenstående illustration (Brown & Levinson (1987), s. 102):

35 Brown & Levinson (1987).

36 Noter fra Sprog II‐kursus på Dansk v. Ulla Bentzen (2002).

23

Similar magazines