Pragmatiske sprogvanskeligheder (PLI) - et single ... - Tonsgaard.net

tonsgaard.net

Pragmatiske sprogvanskeligheder (PLI) - et single ... - Tonsgaard.net

4. ”Off record” – udøve en FTA ved brug af ”off record”‐høflighed

”Off record”‐strategien bruges i sammenhænge, hvor taleren (T) fremsætter en face‐truende

handling, men ønsker at undgå ansvaret for udøvelsen – T lader det være op til modtageren at

vurdere, hvordan FTA’en skal tolkes. Sådanne ”off record”‐ytringer er ofte indirekte

sproghandlinger; taleren siger noget, der enten er mere generelt eller faktisk forskelligt fra,

hvad der menes. I begge tilfælde skal M foretage en tolkningsproces for at forstå, hvad T havde

til hensigt med ytringen 39 .

Andre lingvistiske udførelser af ”off record”‐strategien inkluderer metaforer og ironi,

retoriske spørgsmål, underdrivelser med flere – dvs. alle antydninger, som en taler ønsker at

kommunikere uden at gøre dette direkte, hvorved meningen til en vis grad bliver

forhandlingsmulig 40 . Ved brugen af dette indirekte sprog, sker der brud på de Griceske

maksimer 41 (eks. ”Er her ikke lidt koldt?” – underforstået ”Skal vi ikke lukke vinduet?”).

”Off record”‐strategien har to udøvelsesmåder: opfordr til samtaleimplikaturer eller vær

uklar eller flertydig, hvilket fremgår af nedenstående illustration (Brown & Levinson (1987), s.

214):

39 Brown & Levinson (1987).

40 Brown & Levinson (1987).

41 Noter fra Sprog II‐kursus på Dansk v. Ulla Bentzen (2002).

25

Similar magazines