Pragmatiske sprogvanskeligheder (PLI) - et single ... - Tonsgaard.net

tonsgaard.net

Pragmatiske sprogvanskeligheder (PLI) - et single ... - Tonsgaard.net

Metode

6 Dataindsamling ........................................................................................................................................................ 44

6.1. Udvælgelsesproces ................................................................................................................................... 44

6.1.1. Tidsperspektiv ............................................................................................................................. 44

6.1.2. Forældretilsagn ........................................................................................................................... 44

6.1.3. Ændring af problemformulering .................................................................................................. 45

6.1.4. Anonymitet .................................................................................................................................. 45

6.2. Valg af optagelsesmetode ........................................................................................................................ 46

6.2.1. Lyd‐ eller videooptagelser ........................................................................................................... 46

6.2.2. Den naturalistiske optagelsesmetode ......................................................................................... 46

6.3. Videooptagelserne ................................................................................................................................... 47

7 Singlecase‐deltager .................................................................................................................................................. 48

7.1. E.’s generelle sociale og kommunikative vanskeligheder ....................................................................... 48

7.2. E.’s pragmatiske sprogvanskeligheder (PLI) ............................................................................................. 49

7.3. Nonverbal kommunikation ...................................................................................................................... 52

7.4. Autistiske træk .......................................................................................................................................... 54

Dataanalyse

8 Analyse af data ......................................................................................................................................................... 58

8.1. Udvælgelse af situationer som genstand for analyse ............................................................................. 58

8.2. Talehandlinger ......................................................................................................................................... 59

8.2.1. E.’s ytringsfunktioner .................................................................................................................. 59

8.3. Kommunikativt samarbejde .................................................................................................................... 65

8.3.1. E.’s forholden sig til samarbejdsprincippets maksimer .............................................................. 65

8.4. Høflighed .................................................................................................................................................. 70

8.4.1. E.’s overholdelse af høflighedsmaksimerne ............................................................................... 71

8.5. Face ........................................................................................................................................................... 78

8.5.1. E.’s udøvelse og nedtoning af face‐truende handlinger (FTA) .................................................... 78

8.5.2. Udøvelse mod modtagers positive face ...................................................................................... 78

8.5.3. Udøvelse mod modtagers negative face ..................................................................................... 82

8.5.4. Udøvelse mod talers face ............................................................................................................ 84

8.6. Generelle betragtninger af E. ud fra data ................................................................................................ 85

9. Resultater .............................................................................................................................................................. 88

9.1. E.’s ytringsfunktioner ............................................................................................................................... 88

9.2. E.’s evne til at overholde samarbejdsprincippets maksimer .................................................................. 89

9.3. E.’s forholden sig til høflighedsmaksimerne ............................................................................................ 91

9.4. E.’s udøvelse og nedtoning af face‐truende handlinger (FTA) ................................................................ 92

9.5. Generelle observationer af E. ud fra data ................................................................................................ 95

10. Diskussion ............................................................................................................................................................. 97

Similar magazines