Pragmatiske sprogvanskeligheder (PLI) - et single ... - Tonsgaard.net

tonsgaard.net

Pragmatiske sprogvanskeligheder (PLI) - et single ... - Tonsgaard.net

etegnelsen ”Semantic‐pragmatic syndrome without autism” (Rapin & Allen (1983)), og i deres

beskrivelse af børnenes vanskeligheder oplistede de følgende symptomer:

• Meget flydende ekspressivt sprog

• Udsagn er syntaktisk velformede og fonologisk intakte

• Sproget er ofte ikke særlig kommunikativt

• Manglende evne til at vurdere, hvad der er relevant i en samtalesituation

• Problemer med at deltage i den kommunikative diskurs

• Forstår korte sætninger og individuelle ord

• Dårlig forståelse af sammenhængende diskurs

• Spørgsmål besvares ofte med irrelevante svar

• Ekkotale hos yngre børn (egen oversættelse, Rapin & Allen (1983) i Bishop (1997), s. 216).

Ovenstående karakteristika indgår stadig i beskrivelsen af børn med pragmatiske

sprogvanskeligheder (PLI – ”pragmatic language impairment”), men siden Rapin & Allens første

beskrivelse har andre forskere forsøgt at indkredse gruppen af børn yderligere og præcisere

begrebet pragmatiske sprogvanskeligheder. Undersøgelser (Bishop (1997), Bishop & Leonard

(2000)) viser generelt, at PLI‐børns vanskeligheder primært kommer til udtryk, når man ser på

en samtales helhed frem for isolerede sætninger, og herved adskiller de sig fra andre børn med

sproglige vanskeligheder. PLI‐børnenes vanskeligheder viser sig f.eks. ved pludselige emneskift

eller ved irrelevante svar, der indikerer, at de ikke helt har forstået den forudgående samtale

(Bishop (1997)). Andre undersøgelser (Bishop & Leonard (2000)) redegør også for en

gentagelses‐ eller stereotyp adfærd hos børnene og en tendens til at styre en samtale uden

hensynstagen til samtalepartnerens behov. Desuden har PLI‐børn ofte en overdreven brug af

faste vendinger og problemer med prosodien, der afviger ved f.eks. at være monoton (Thomsen

(2000)).

På trods af mange undersøgelser af børn med pragmatiske sprogvanskeligheder er der

endnu en del uenighed og debat om, hvilke kriterier PLI‐børn kan identificeres ud fra. Dette

skyldes til dels, at begrebet pragmatik er så bredt, men også at andre diagnoser som f.eks.

38

Similar magazines