Pragmatiske sprogvanskeligheder (PLI) - et single ... - Tonsgaard.net

tonsgaard.net

Pragmatiske sprogvanskeligheder (PLI) - et single ... - Tonsgaard.net

6. Dataindsamling

6.1. Udvælgelsesproces

Min oprindelige problemformulering omfattede børn med impressive og ekspressive

sprogvanskeligheder og en undersøgelse af, hvordan disse børn forholder sig til interaktionens

kommunikationsregler. Til undersøgelsen kontaktede jeg via telefon og mail adskillige

taleinstitutter, kommunikationscentre og Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) for at

foretage nogle videooptagelser af denne type børn til brug for en empirisk analyse. Jeg

udformede et brev med information om undersøgelsens idé og formål samt et brev til

forældrene til de børn, jeg ønskede skulle indgå i min analyse. Jeg fik dog primært negative

tilbagemeldinger fra institutionerne, og enkelte steder gav slet ingen tilbagemelding.

6.1.1. Tidsperspektiv

Den primære årsag til den negative respons var formodentlig tidsperspektivet, da de fleste

ansatte på de kontaktede institutioner havde meget travlt. Mange af de ansatte, jeg var i

forbindelse med, takkede nej til at deltage, fordi de ikke havde tid til at involvere sig i flere

projekter end dem, de allerede var en del af på deres arbejdsplads, og fordi de hele tiden fik

henvendelser vedrørende projekter, der ønskede deres deltagelse.

6.1.2. Forældretilsagn

En anden vigtig faktor, der gjorde det vanskeligt for mig at rekruttere børn til min undersøgelse,

var forældrenes tilsagn. De fleste forældre afviste at lade deres barn deltage i optagelserne, og

jeg kan kun gisne om hvorfor. Igen tror jeg, at tidsperspektivet spiller en rolle, da mange

forældre formodentlig ikke har brugt tid på at gennemlæse og overveje informationsbrevet,

som jeg havde udarbejdet. Dog er den primære grund til det manglende forældretilsagn

formodentlig, at man som forælder er i en sårbar situation, når ens barn får hjælp til sine

vanskeligheder. Derfor virker det muligvis grænseoverskridende og uoverskueligt at skulle

deltage i yderligere undersøgelser og projekter, der kan virke som en ”udstilling” af ens barn og

44

Similar magazines