Pragmatiske sprogvanskeligheder (PLI) - et single ... - Tonsgaard.net

tonsgaard.net

Pragmatiske sprogvanskeligheder (PLI) - et single ... - Tonsgaard.net

Afslutning .................................................................................................................................................................. 107

Litteraturreferencer ................................................................................................................................................. 110

Bilagsliste .................................................................................................................................................................. 116

Bilag

Bilag 1) Tidlig registrering af sprogudvikling (TRAS‐skema)

Bilag 2) Udskrift af optagelser – E.’s ytringsfunktioner

Bilag 3) Udskrift af optagelser – E.’s forholden sig til samarbejdsprincippet

Bilag 4) Udskrift af optagelser – E.’s overholdelse af høflighedsmaksimerne

Bilag 5) Udskrift af optagelser – E.’s udøvelse og nedtoning af face‐truende handlinger

Bilag 6) Udskrift af optagelser – Generelle betragtninger af E.’s adfærd

Bilag 7) Videooptagelser – vedlagt i DVD‐format på indersiden af bagsiden

Similar magazines