Pragmatiske sprogvanskeligheder (PLI) - et single ... - Tonsgaard.net

tonsgaard.net

Pragmatiske sprogvanskeligheder (PLI) - et single ... - Tonsgaard.net

Følelsesmæssige funktioner

Også i forbindelse med de ytringer, der har en følelsesmæssig funktion (kategori 5), optræder

der flere grader af direkthed – dog i mere overført betydning. Mine data viser, at E. jævnligt er

fysisk i sit udtryk og derved forsøger indirekte eller nonverbalt at fremkalde negative følelser

hos modtageren. Dette ses bl.a. i sekvens 6, hvor E. tager fat om en anden piges (El.) ryg og

bider hende (bilag 2, nr.6, l.7), og senere i sekvens 7 tager E. hårdt fat om El.’s ben og niver

hende (bilag 2, nr.7, l.1). I begge tilfælde er den forudgående situation dog sandsynligvis

afgørende, da E. i sekvens 6 har kravlet rundt på taget af en hule og slået ned i taget, mens hun

råbte, og i sekvens 7 har El. kravlet rundt på hulens tag, mens hun skreg og grinede.

Formodentlig virker disse forudgående handlinger opildnende på E. og medvirker til, at hun har

endnu sværere ved at vurdere, hvor de andre børns grænser går, og hvad der er ”tilladt” i

samspillet med andre.

Der er dog også eksempler på, at E. mere direkte i verbal form forsøger at fremkalde

negative følelser hos interaktionspartneren. Ytringer som ”Og du må ik’ kom’ hjem til mig

mang’ gang’!” (bilag 2, nr.9, l.6), ”Du må ik’ være med i vores leg” (bilag 2, nr.6, l.8) og andre

(bilag 2, nr.14, l.6) er tydelige eksempler herpå. Disse eksempler på ytringer, der har

følelsesmæssige funktioner, kan ydermere betragtes som et forsøg fra E.’s side om at hævde sig

i forhold til de andre børn, og kan derfor også opfattes som ytringer med en social funktion

(kategori 6).

At E. ofte er fysisk i sit udtryk ses også i situationer, hvor hun bruger en fysisk voldsomhed til

at forstærke udtrykkelsen af sine egne negative følelser overfor de andre børn. Mine optagelser

indikerer, at E. i nogle sammenhænge formodentlig ikke føler, at hendes ytringer slår til i deres

rene verbale form, f.eks. i sekvens 1, hvor en anden pige (El.) leger tiger og kommer hen mod

E., mens hun siger ”Arrrgh”, og hvor E. med bange/hysterisk stemme siger ”Nej, nej, nej, nej!”

og derefter niver El. (bilag 2, nr.1, l.4). Andre eksempler på lignende handlingsmønstre er

senere i sekvens 1 og i sekvens 2, hvor E. følger sine ytringer op med en fysisk understregning

ved at bide (bilag 2, nr.1, l.8; nr.2, l.11).

Optagelserne viser dog også tegn på, at E. jævnligt ønsker at fremkalde positive følelser hos

modparten, f.eks. med ytringer som ”C.! Jeg har din sutsko!” (bilag 2, nr.4, l.1), ”Du må godt få

62

Similar magazines