Pragmatiske sprogvanskeligheder (PLI) - et single ... - Tonsgaard.net

tonsgaard.net

Pragmatiske sprogvanskeligheder (PLI) - et single ... - Tonsgaard.net

skynd dig at se”, hvortil E. svarer ”Jeg var ik’ nogen tiger mere, El.” (bilag 3, nr.2, l.8). Andre

eksempler på, at E. overholder kvantitetsmaksimen er, da hun siger ”Du sidder på min stol, A!”

(bilag 3, nr.23, l.6), og i sekvens 21, hvor hun på spørgsmålet, om hun bruger en legoplade, kort

og godt svarer ”Nej” (bilag 3, nr.21, l.2). Flere eksempler fremgår bl.a. af sekvens 5 (bilag 3,

nr.5, l.8) og sekvens 13 (bilag 3, nr.13, l.2).

Overholdelse af relationsmaksimen

Nogle af de nævnte eksempler ovenfor er udover en overholdelse af kvantitetsmaksimen

samtidig en overholdelse af relationsmaksimen, f.eks. sekvens 2, hvor E. opretholder samtalens

emne ved, som nævnt ovenfor, at sige ”Jeg var ik’ nogen tiger mere” (bilag 3, nr.2, l.8). Et andet

eksempel på, at E.’s ytring er relevant i forhold til samtalens emne er sekvens 5, hvor hun på et

andet barns ytring (”Der kommer en tiger. Se, der kommer en tiger!”) siger ”Jeg er ik’ nogen

tiger” (bilag 3, nr.5, l.8). Denne overholdelse af relationsmaksimen følges imidlertid op af en

overtrædelse af samme, idet E. siger ”Du må ik’ være med i vores leg” (bilag 3, nr.5, l.8), og

herved opstår et sammenstød mellem to maksimer.

Flere eksempler på, at E. formår at overholde relationsmaksimen er at finde i sekvens 2

(bilag 3, nr.2, l.8) og sekvens 9 (bilag 3, nr.9, l.6).

Overholdelse af mådesmaksimen

Optagelserne viser også en overvægt af situationer, hvor E. er meget direkte i sine ytringer og

derved opfylder mådesmaksimen. Dette ses bl.a. i følgende eksempel:

M: Jeg trykker fire gang’, ik’?

E: Ja! (bilag 3, nr.11, l.6).

I dette tilfælde overholder E. med sin korte og konkrete ytring samtidig kvantitetsmaksimen,

hvilket også er tilfældet i sekvens 21, hvor hun svarer med den direkte og entydige ytring ”Nej”

(bilag 3, nr.21, l.2). Et andet eksempel på, at E. formår at overholde mådesmaksimen er

repræsenteret i sekvens 23 (bilag 3, nr.23, l.6).

66

Similar magazines