Pragmatiske sprogvanskeligheder (PLI) - et single ... - Tonsgaard.net

tonsgaard.net

Pragmatiske sprogvanskeligheder (PLI) - et single ... - Tonsgaard.net

Desuden forekommer der i mine data også et ekstremt tilfælde af en sådan indirekte kritik,

som følgende eksempel viser:

C: (henvendt til E.) Ved du hvad, E.? El. har taget min sutsko!

E: ... (hopper, mens hun kigger på C.) (bilag 4, nr.3, l.6).

Her undlader E. helt at respondere på C.’s ytring, hvilket virker, som om hun er uinteresseret,

og derved fremstår tavsheden som en indirekte kritik af modparten. Der er endvidere to

tilfælde af denne type brud, men der er det E., der ikke får nogen respons på sin ytring (bilag 4,

nr.3, l.7‐8; nr.6, l.2‐5).

Brud på maksimen om beskedenhed og maksimen om sympati

Beskedenheds‐ og sympatimaksimerne er meget svagt repræsenterede i E.’s interaktion – der

fremstår kun 2 situationer i mine data, hvor disse maksimer optræder og i begge tilfælde som

brud.

I det følgende eksempel virker E. belærende og en smule bedrevidende, hvilket ikke

harmonerer med fordringerne for beskedenhedsmaksimen:

E: (går tæt på M.) Man ka’… Man ka’ ik’ put’ batterier i den (går helt tæt på M.’s hoved). Så

man ka’... Man ka’ ik’ tænd’ den mang’ gang’, det må man ik’! (bilag 4, nr.11, l.2‐3).

Også maksimen om sympati optræder kun én gang og dette i en situation, hvor E. via en

nonverbal adfærd ikke udviser sympati over for sin samtalepartner:

E: (bange/hysterisk stemme) Nej, nej, nej, nej! (niver El.)

El: Av, mine bryster

E: (griner) (bilag 4, nr.1, l.6).

Ved at nive El. og efterfølgende grine af hendes beklagelser frem for at undskylde, trøste eller

lignende opfylder E. ikke sympatimaksimens fordringer.

Mine optagelser giver ingen eksempler på, at E. formår at overholde maksimerne om

beskedenhed og sympati.

73

Similar magazines