Pragmatiske sprogvanskeligheder (PLI) - et single ... - Tonsgaard.net

tonsgaard.net

Pragmatiske sprogvanskeligheder (PLI) - et single ... - Tonsgaard.net

(bilag 4, nr.11, l.10) viser endnu et eksempel på en situation, hvor E. via sin ytring ”Du må godt

få den!” og efterfølgende adfærd med at give modparten sin bamse formår at overholde

maksimen om enighed. I dette tilfælde foregriber hun nærmest begivenhedernes gang og

agerer efter enighedsmaksimens fordringer allerede før, situationen er uenighedsskabende.

Mine data viser også et eksempel på, at E. nonverbalt forsøger at undgå uenighed med sin

interaktionspartner, som følgende episode viser:

E: Jeg vil godt se den rigtigt!

S: ... Det ka’ du ik’!

(E. går tilbage på sin plads ved bordet) (bilag 4, nr.17, l.10).

Her trækker E. sig nonverbalt, da hendes ønske ikke bliver tilgodeset, frem for at insistere på at

få sit ønske gennemført, hvilket kunne have skabt et brud på enighedsmaksimen.

Overholdelse af maksimen om gavmildhed

Udover maksimen om enighed viser mine data også, at E. i overvejende grad formår at

overholde høflighedskonventionerne, hvad angår gavmildhedsmaksimen. I 9 ud af 10 tilfælde er

E. gavmild med at opfylde andres ønsker, hvilket bl.a. udtrykkes i nedenstående eksempel:

E: (samler C.’s sutsko op fra hulens tag) C.! Jeg har din sutsko! (smider den ind i hulen) (bilag 4,

nr.4, l.1).

C. har tidligere beklaget sig over, at en anden pige har taget hendes hjemmesko, så i denne

situation opfylder E. ganske tydeligt C.’s ønske om at få sin hjemmesko igen. En sådan direkte

opfyldelse af andres ønsker ligger der også i E.’s ytring ”Du må godt få den!”, hvorefter hun

rækker en bamse til sin interaktionspartner (bilag 4, nr.11, l.10). I sekvens 17 er opfyldelsen

mere indirekte, da E. ikke ytrer sig, men kigger op som svar på modpartens ytring ”Prøv se, man

ka’ ik’ se tegned’!” (bilag 4, nr.17, l.3).

Denne form for indirekte opfyldelse af andres ønsker gør sig også gældende i en del andre

tilfælde, hvor E. bl.a. stopper, når de andre børn beder hende om det. Følgende er et eksempel

herpå:

75

Similar magazines