Pragmatiske sprogvanskeligheder (PLI) - et single ... - Tonsgaard.net

tonsgaard.net

Pragmatiske sprogvanskeligheder (PLI) - et single ... - Tonsgaard.net

samtalepartner. Yderligere eksempler på denne positivitet ses i sekvens 11 og 17 (bilag 4, nr.11,

l.6; nr.17, l.5), hvor E. samtidig undgår uenighed.

Som tidligere nævnt er taktmaksimen også stærkest repræsenteret på den negative side –

kun i 2 ud af 12 tilfælde formår E. at være hensynsfuld over for modparten, som følgende

eksempel indikerer:

E: Du må godt få den! (giver M. bamsen, hopper) (bilag 4, nr.11, l.10).

Her forsøger E. at være mindst mulig til besvær for sin interaktionspartner ved at give hende

bamsen, selv om E. kort forinden har taget bamsen med ordene ”Okay, nu’ mig”. Mine

optagelser viser desuden et eksempel på overholdelse af taktmaksimen udtrykt nonverbalt:

E: Jeg vil godt se den rigtigt!

S: ... Det ka’ du ik’!

(E. går tilbage på sin plads ved bordet) (bilag 4, nr.17, l.10).

I stedet for at insistere trækker E. sig og viser derved hensynsfuldhed over for modparten.

Som i de to foregående eksempler i forbindelse med positivitetsmaksimen er de nævnte

eksempler på overholdelse af taktmaksimen samtidig også en overholdelse af

enighedsmaksimen.

Ovenstående analyse viser, at E. som nævnt har vanskeligheder ved at følge

høflighedsmaksimerne, hvilket i mange situationer fører til en overtrædelse af de andre børns

grænser. Brown & Levinson (1987) opfordrer samtalepartnere til, at deres eventuelle brud med

en eller flere af høflighedsmaksimerne – de såkaldte face‐truende handlinger (FTA) – foregår så

nedtonet og indirekte som muligt. Derved undgås, at modparten føler sig tilsidesat eller

krænket. Denne nedtoning kan ske ved hjælp af Brown & Levinsons nedtoningsstrategier

(høflighedsstrategier) (se afsnit 3.5.1. for detaljeret redegørelse af nedtoningsstrategierne).

I det følgende afsnit vil jeg analysere E.’s udøvelse og nedtoning af face‐truende handlinger.

Datamaterialet til analysen ses i bilag 5 og har farvekoden grøn. Tallene i parentes henviser

til den måde, hvorpå face‐truslen udøves mod modtagers positive [1] eller negative face [2]

eller mod talers eget positive [3] eller negative face [4].

77

Similar magazines