Pragmatiske sprogvanskeligheder (PLI) - et single ... - Tonsgaard.net

tonsgaard.net

Pragmatiske sprogvanskeligheder (PLI) - et single ... - Tonsgaard.net

er bl.a. at finde i sekvens 11, 12 og 23 (bilag 5, nr.11, l.8; nr.12 l.5; nr.23, l.2 og l.6). I disse

tilfælde forsøger E. heller ikke at nedtone sine face‐trusler ved hjælp af høflighedsstrategierne.

Skabe uenighed

En anden måde at true modtagers positive face på, der jævnligt forekommer i mine optagelser,

er ved at skabe uenighed parterne imellem. I det følgende eksempel starter E. interaktionen ud

med at være positivt indstillet over for modparten, hvilket opfordrer til samarbejde og enighed:

E: Du må godt kom’ hjem til mig, M. (aer M. på knæet) Du må godt kom’ hjem til mig i da’

M: Mange gange

E: Og du må ik’ kom’ hjem til mig mang’ gang’! (bilag 5, nr.9, l.7).

Dog bliver E.’s anden ytring en face‐truende handling, da hun er uenig med modparten og ikke

forsøger at nedtone den truende handling. I sekvens 2 (bilag 5, nr.2, l.8) og sekvens 5 (bilag 5,

nr.5, l.8) forekommer andre eksempler på situationer, hvor E. via sine ytringer udtrykker

uenighed uden at benytte nedtoningsstrategier.

Mine data giver også eksempler på, at E. skaber potentielle optakter til uenighed og derved

truer modpartens positive face: ”Okay, nu’ mig! (går hen til M. og tager bamsen)” (bilag 5,

nr.11, l.8). Dog reagerer modparten ikke negativt herpå, hvilket får facetruslen til at virke

mindre skadende. Dog mener jeg alligevel ikke, at E.’s ytring i denne sammenhæng kan siges at

have en nedtonende karakter.

Et andet eksempel, hvor E. via sin adfærd og efterfølgende ytring lægger op til uenighed, er

det følgende, der bestemt heller ikke foregår nedtonet:

E: (tager et hegn fra L.) Jeg ska’ ha’ den her!

L: Nej, E! Den brugt’ jeg, E. (tager den ud af hånden på E.) (bilag 5, nr.14, l.1).

Her overtræder E. direkte L.’s grænser ved at formode, det er i orden, hun tager legohegnet.

Den negative høflighedsstrategi fordrer, at man ikke antager noget, så hvis E. havde benyttet

denne nedtoningsstrategi og i stedet for at antage f.eks. havde stillet et spørgsmål, kunne hun

formodentlig have undgået konflikten med modparten.

I sekvens 20 ses, at E. også formår at skabe uenighed nonverbalt, da hun stiller en legohest

ind i en anden piges legohus uden at have spurgt om lov (bilag 5, nr.20, l.1).

79

Similar magazines