Pragmatiske sprogvanskeligheder (PLI) - et single ... - Tonsgaard.net

tonsgaard.net

Pragmatiske sprogvanskeligheder (PLI) - et single ... - Tonsgaard.net

E. fremviser altså ifølge ovenstående resultater generelt en evne til at samarbejde sprogligt og

adfærdsmæssigt ud fra Grices samarbejdsprincip, idet hun overvejende formår at overholde

maksimerne.

9.3. E.’s forholden sig til høflighedsmaksimerne

I afsnit 8.4. om E.’s evne til at følge Grices maksimer for samarbejde indikerede mine

optagelser, at E. overvejende formår at overholde maksimernes fordringer. I forbindelse med

Leechs konventioner for høflighed ser billedet dog anderledes ud, da E. i 26 ud af 47 tilfælde

ikke kommunikativt formår at interagere efter høflighedsmaksimerne. Fordelingen mellem de

seks forskellige maksimer ses af nedenstående oversigt:

Høflighedsmaksimer + ‐

Takt [1] 2 10

Gavmildhed [2] 8 1

Positivitet [3] 5 8

Beskedenhed [4] 0 1

Enighed [5] 6 5

Sympati [6] 0 1

I alt 21 26

Min analyse fremviser jævnligt situationer, hvor E. overtræder mere end én høflighedsmaksime

ad gangen og giver samtidig også et eksempel på, at hele fire maksimer overtrædes i samme

ytringsudveksling:

E: Du må godt kom’ hjem til mig, M. (aer M. på knæet) Du må godt kom’ hjem til mig i da’

M: Mange gange

E: Og du må ik’ kom’ hjem til mig mang’ gang’! (bilag 4, nr.9, l.6).

Her bryder E. med maksimerne om takt, gavmildhed, positivitet og enighed, da hendes sidste

ytring mangler hensynsfuldhed, ikke sigter mod at opfylde modpartens ønsker, er negativ i sit

udtryk og ikke tjener til at undgå uenighed.

Som det fremgår af ovenstående oversigt viser taktmaksimen sig som værende den mest

vanskelige for E. at følge – i 10 ud af 12 tilfælde lykkes det ikke for hende at være hensynsfuld

91

Similar magazines