Bestyrelsesmøde den 6. november 2012 - Kreds 1

kreds1.dk

Bestyrelsesmøde den 6. november 2012 - Kreds 1

Referat fra kredsbestyrelsesmødet tirsdag den 6. november 2012

Lille HB hos DJ på Gammel Strand 46, Kbh. K

Tilstede: Julie Rosenkilde, Kristine Bertelsen, Frederik Monrad Juel, Niels

Peter Arskog, Pernille Alsinger, Matilde Flindt og Johnny Frederiksen.

Afbud fra: Jens Berg Thomsen, Birgitte Sandell og Troels Jeppesen.

Mødeleder: Pernille Aisinger

Referent: Johnny Frederiksen

Følgende punkter blev besluttet:

2.1 Bevillinger.

Følgende bevillinger blev godkendt af en enig bestyrelse:

1. 9000 kroner til journalistpraktikanter fra Information, til studietur

(beløbet udbetales i januar).

2. 1500 kroner til en enkelt praktikant fra DR, til studietur.

3. 31.000 kroner til praktikanterne fra Berlingske, til studietur.

4. 120 kroner til kommunikationsudvalget i kreds 1, til indkøb af

Tweetbot.

2.2 Siden sidst.

Matilde Fenger Flindt indtræder som ordinær bestyrelsesmedlem i stedet for

Kenneth Drabæk.

Zetland har tidligere søgt og fået bevilget 10.000 kroner til to live-magasiner.

Da der kun er afholdt et, forbeholder bestyrelsen sig ret til kun at udbetale 5000

kroner, men er åben for at bevillige yderligere 5000 kroner til endnu et

arrangement.


2.3 Økonomi.

Frederik Monrad Juel orienterede om kredsens økonomi, som er sund og med et

overskud på 23.147 kroner.

Sager i kredsen:

3.1 Journalistgården.

En enig bestyrelse har afvist at bidrage med et tilskud på 5.500 kroner årligt, til

en bestyrelsesansvarsforsikring for Journalistgården. Bestyrelsen finder ikke, at

der er et tilstrækkeligt tilhørsforhold til Journalistgården, som det er tilfældet

med Stutgården.

3.2 Kravling.

Bestyrelsen er villig til at støtte kravling økonomisk, hvis der fremsendes et

budget og en redegørelse for kredsens synlighed, fra planlæggerne bag Kravling

samt et mindre antal billetter til at kunne repræsenterer bestyrelsesmedlemmer

ved arrangementet.

3.3 Veteranerne

Veteranerne bevilliges et tilskud på 30.000 kroner til det kommende års

arrangementer.

3.4 Støttetekst på hjemmeside.

Bestyrelsen har besluttet at slette ordet studerende og udskifte det med

praktikant under retningslinjer for støtte på kredsens hjemmeside.

Begrundelsen er, at studerende kun er medlem af kredsen mens de er i praktik.


3.5 Kredstræf.

Bestyrelsen har besluttet at accepterer et tilbud fra Hotel Bella Sky på omkring

200.000 kroner til dækning af omkostningerne for 50 værelser og

mødefaciliteter i forbindelse med kredstræffet den 1. - 3. marts 2013.

3.6 Ny fra udvalgene.

Ingen møde i ”Kommunikationsudvalget” siden sidst.

Ingen møde i ”Viden og Debat” siden sidst, dog blev der præsenteret et forslag

til evaluering i forbindelse med udvalgte arrangementer og kredskinoer. Der

summes over formen. ME præsenterer på mødet i januar et evalueringsskema

som kan sendes ud fra konferencesystemet.

Sundhedsgruppen har besluttet at annoncere i Journalisten, og vil gerne lave en

case med en af sidste års brugere. Der er kun to der har benyttet tilbuddet i år,

derfor gøres der tanker om at udbrede kendskabet til ordningen bedre.

3.7 Evaluering af arrangementer siden sidst.

9/10-12. Blogarrangement m. Katja Moikjær og Monica Jørgensen i

Cinemateket. Der var 140 tilmeldte. Teknik og mad fungerede ikke

tilfredsstillende.

10/10-12. Personlig Branding på facebook. Ligeledes i Cinemateket. Her var

der strammet op fra dagen før. Teknik og mad fik ros. Oplægsholderen optog

arrangementet på video for senere brug på facebook. Det er der modtaget en

klage over fra en deltager. Bestyrelsen har besluttet, at der i fremtiden vil blive

gjort opmærksom på videooptagelser på dagen.

22/10-12. Bio ”Når boblerne brister” i Grand. Fremtidige værter skal være

opmærksomme på, at de skal møde op mindst 45 minutter før bio-forestillinger

i Grand, da lokalerne gør det langsommeligt at finde og afkrydse alle

deltagerne.

Grand er heller ikke det optimale sted til efterfølgende sandwich, da nye

biografgæster allerede er på vej ind. Bestyrelsen overvejer og undersøger

mulighederne for at booke cafeen til efterfølgende diskussion og sandwich.


26/10-12. ”Drink og debat” om de amerikanske vælgere. Meget vellykket. Folk

stod op ad væggene og sad på gulvet, Julie Rosenkilde var vært og valgte at

trække tiden lidt, da publikum var meget spørgelysten.

30/10-12. Udenlandsarrangementet ”Det Egyptiske forår” var ikke så godt

besøgt. Der var kun 23 deltagere.

5/11-12. Bio ”The Act of Killing. For kort tid til spørgsmål pga. filmens længde

(2 ½ time). Der var mange der kom for sent til forestillingen, det er ikke i orden

ved en filmfremvisning.

3.8 De næste arrangementer:

15/11-12. Etikmøde på Aller, Julie Rosenkilde

20/11-12. Google på K1 med Jacob Kildebogaard, Kristine Bertelsen

22/11-12. Kate Blume, Niels Peter Arskog.

27/11-12. DR og de sociale medier, Johnny Frederiksen

30/11-12. Drinks og debat, Julie Rosenkilde

11/12-12. Kurt Strand, Frederik Monrad Juel

Idéudvikling på arrangementer i det nye år:

Nye DR kanaler.

Zetland.

E-magasiner med Liv Kretzsehmer.

Nyt Tænk.

Nye TV2.dk.

Socialdemokraterne.dk.

Betaling af netindhold.


Netflix og de andre.

Borgen (Adam Price), Newsroom, Forbrydelsen m.m.

Er det troværdigt.

Sådan laver du din egen blog (pio pio).

Vix.com.

Anders Colding Internetpsykolog.

Organisering.dk

Sådan kom jeg videre. Fyret, ny levevej, hvor er jobmulighederne.

3.8 Generalforsamling.

Der skal afholdes generalforsamling i kredsen den 7. marts 2013.

Sidste år var der 90 personer tilstede i DR-byen.

Bestyrelsen undersøger nye muligheder for det samme antal deltagere.

Niels Peter Arskog og Matilde Flindt undersøger 3F. Alternative muligheder er

Axelborg, FOA eller Snapstinget på Christiansborg. Det ligger bestyrelsen på

sinde, at det bliver på en journalistisk arbejdsplads hvis muligt og med en form

for program eller rundvisning før selve generalforsamlingen. Der skal være

plads til efterfølgende spisning for 90 personer. Det er vigtigt at teknikken til

afviklingen er i top.

4.0 Sager i DJ.

Ingen HB møder siden sidst.

Nedsættelse af projektgruppe i forbindelse med oprettelsen af et netværk for

nyuddannede i DJ. Bestyrelsen har valgt Kristine Bertelsen som ansvarlig fra

kredsen. Kristine Bertelsen forklarer om projektet, at DJ vil lave dette netværk

for nyuddannede der skal løbe i en to årig periode. Det er en HB-beslutning, der

skal tage udgangspunkt i de tre største kredse. Det er Lone Malm der bliver

tovholderen hos DJ. Der er endnu ikke lagt nogen økonomisk ramme. Den

største arbejdsbyrde for kredsene bliver arrangement af fagsessions, produktion


af indhold til fælles nyhedsbreve og møder et par gange eller fire om året.

5.0 Næste møder.

Bestyrelsen mødes til seminar på restaurant Maven den 14. november kl. 17.00.

med efterfølgende middag.

Næste ordinære møder er den 6. december kl. 16.30 med efterfølgende

julefrokost på Café Sorgenfri.

More magazines by this user
Similar magazines