Kursuskatalog 2008 Bosch Termoteknik 2. halvår - Buderus

buderus.dk

Kursuskatalog 2008 Bosch Termoteknik 2. halvår - Buderus

Kursuskatalog 2008

Bosch Termoteknik

2. halvår

Kursuskatalog • 1


Indholdsfortegnelse

Indledning

BOSCH GASKEDLER

100.08

Display og automatik, Heatronic III - for kondenserende

kedler

101.08

Grundkursus - Kaskadeløsninger for store kedler

103.08

Service og fejlfinding Kondenserende kedler

BOSCH VARMEPUMPER

200.08

Bosch varmepumper – LW og AW

BUDERUS PRODUKTER

300.08

Hvilket kedel-system skal jeg vælge?

301.08

Hvor blev besparelsen af?

302.08

Buderus Logasol Topas og Diamant serien

303.08

Buderus Logamatic 4000 reguleringssystemer

304.08

Buderus Logamatic EMS reguleringssystemer

305.08

Buderus Logano Plus GB135 kondenserende oliekedler

306.08

Buderus Logano Plus GB162 kondenserende kompakt

kedel fra 80 til 400 kW

307.08

Buderus Logano Plus GB312 kondenserende kompakt

kedel fra 90 til 560 kW

308.08

Buderus Logano Plus SB serie kondenserende kedel fra

50 til 1.200 kW til gas eller olie

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18


Indledning

Hos Bosch Termoteknik er vi glade for at kunne præsentere vores udvidede kursusprogram for

efteråret 2008. Vi tilbyder nu tekniske kurser indenfor:

• Villa gaskedler

• Villa oliekedler

• Varmepumper til utallige formål

• Solvarmesystemer til villaer og industri

• Større olie og gaskedler til ejendomme og industri

• Klimaregulering til villa og større kedler.

Kursuskatalog • 5

Ved at gennemgå de udbudte kurser får deltageren indgående viden om Bosch’ og Buderus’ produkter

og anvendelsen af disse. Deltagere vil modtage et kursusbevis på alle kurser. Ved kurser som giver

autorisation til arbejdet, bliver der afsluttet med en skriftlig prøve.

2 uger før kursusstart vil deltageren modtage et brev og evt. undervisningsmateriale som giver bedre

mulighed for at være forberedt på kurset. Vi forbeholder os ret til at aflyse kurser ved for få tilmeldte.

Hvis der er behov for special designede kurser inden for overstående emner kan dette aftales med

den ansvarlige produktchef.


6 • Kursuskatalog

Bosch gaskedler

100.08

Display og automatik, Heatronic III

- for kondenserende kedler

Kursussted:

Robert Bosch A/S, Telegrafvej 1, 2750 Ballerup

Dato:

20. august

3. september

17. september

8. oktober

29. oktober

12. november

19. november

Varighed 3 timer

Alle dage afholdes kurset både kl. 9.00 – 12.00

og 12.00 – 15.00

Forplejning er uden beregning

Henvender sig til

VVS-installatører og svende, der ønsker en forøget viden

om de parametre der er afgørende for styringer af BOSCH

gaskedler.

Formål

Kurset har til formål at give deltagerne et grundlæggende

kendskab til BOSCH styringssystemer, så de selvstændigt

kan indregulere kedlerne optimalt.

Indhold

Kurset tilrettelægges således, at kursisten får et grundigt

kendskab til de styringssystemer der enten kan indbygges,

eller er indbygget.

NB. For at få fuldt udbytte af vores andre

gaskedelkurser er det nødvendigt at have

gennemgået dette kursus.

Tilmelding eller spørgsmål

Kontakt Bosch Kursuscenter på tlf. 44 89 84 70.

Deltagerantal

Kurset er beregnet for 8-12 personer.

Underviser

Erik L. Clément og Dennis Brødsgaard


101.08

Grundkursus

- Kaskadeløsninger for store kedler

Kursussted:

Robert Bosch A/S, Telegrafvej 1, 2750 Ballerup

Dato:

24. september

5. november

Alle dage kl. 9.30 – 15.30

Forplejning er uden beregning

Henvender sig til

VVS-installatører og svende, der ønsker en forøget viden

om de grundlæggende parametre for kaskadeløsninger,

herunder styringer med større kedler.

Formål

Kurset har til formål at give deltagerne et grundlæggende

kendskab til BOSCH kaskadeløsninger, så de på bedste

måde kan montere, opstarte og indregulere anlægget.

Indhold

Kurset tilrettelægges således, at kursisten får et grundigt

kendskab til de parametre, der styrer en kaskadeløsning.

Tilmelding eller spørgsmål

Kontakt Bosch Kursuscenter på tlf. 44 89 84 70.

Deltagerantal

Kurset er beregnet for 8-12 personer.

Underviser

Erik L. Clément og Dennis Brødsgaard

Kursuskatalog • 7


8 • Kursuskatalog

103.08

Service og fejlfinding

– Kondenserende kedler

Kursussted:

Robert Bosch A/S, Telegrafvej 1, 2750 Ballerup

Dato:

27. august

10. september

22. oktober

26. november

Alle dage kl. 9.30 – 15.30

Forplejning er uden beregning

Henvender sig til

VVS-installatører og svende, der ønsker at uddybe deres

viden om service/fejlfinding på kondenserende kedler.

Formål

Kurset har til formål at give deltagerne et grundlæggende

kendskab til BOSCH gaskedler, så de kan udføre systematisk

service og fejlfinding på ovenstående kedelgruppe.

Indhold

Kurset tilrettelægges således, at kursisten får et grundigt

kendskab til kedlernes virkemåde og funktion, således at

service og fejlfinding kan udføres med størst mulig systematik.

Tilmelding eller spørgsmål

Kontakt Bosch Kursuscenter på tlf. 44 89 84 70.

Deltagerantal

Kurset er beregnet for 8-12 personer

Underviser

Erik L. Clément og Dennis Brødsgaard


Bosch varmepumper

200.08

Bosch varmepumper

– LW og AW

Kursussted:

Robert Bosch A/S, Telegrafvej 1, 2750 Ballerup

Dato:

Kurset er fordelt over 2 dage

5. november + 19. november

6. november + 20. november

11. november + 25. november

12. november + 26. november

Alle dage kl. 9.00 - 16.00

Forplejning er uden beregning

Varmepumpe kurser i august, september og oktober

er allerede fuldt booket, så hurtig tilmelding tilrådes

Henvender sig til

installatører inden for Køl, VVS og El som ønsker at tilegne

sig viden omkring Bosch varmepumper i forbindelse med

installation.

Formål

Kurset har til formål at give deltagerne et grundlæggende

kendskab til BOSCH varmepumper, så de kan dimensionere,

installere og opstarte varmepumper korrekt.

Indhold

• Grundlæggende køleteknik og kredsprocesser

• Produktgennemgang af væske/vand

• Produktgennemgang af luft/vand

• Hydraulisk anlægsopbygning

• Styring og regulering af VP

• Opstart og indregulering

• Dimensionering af Bosch varmepumper

Der vil blive afholdt prøve i ovenstående kursus.

Kursuskatalog • 9

Tilmelding eller spørgsmål

Kontakt Bosch varmepumpeteam på tlf. 44 89 46 40.

Deltagerantal

Kurset er beregnet for 10 personer.

Underviser

Henrik Hansen og Niels Pedersen


10 • Kursuskatalog

Buderus produkter

300.08

Hvilket kedel-system skal jeg vælge?

Kursussted:

Robert Bosch A/S, Telegrafvej 1, 2750 Ballerup

Dato:

9. oktober

Kl. 9.00 – 15.00

Forplejning er uden beregning

Henvender sig til

Beregnerne, rådgivere, energikonsulenter, EMU konsulenter,

VVS installatører, energiselskaber, mm.

Formål

Give den fornødne viden til at vælge den rigtig kedelløsning

til den aktuelle opgave. Kursisten bliver bedre rustet

til at kunne designe effektive kedelcentraler.

Indhold

• Gennemgang af kedeltyper

• Gennemgang af krav

• Fordele og ulemper ved kedeltyperne

• Hydraulisk tilslutning af kedelsystemet

• Sammenkobling af varmekilder som solar, kaskader,

brændekedler mm.

Kurset er baseret på dialog.

Ved afslutning af kurset vil der blive udleveret en projekterings

USB nøgle med alle data til at designe et Buderus

system, Endvidere bliver vejledningen ”Det rigtige kedelvalg”

udleveret.

Tilmelding eller spørgsmål

Kontakt Buderus på 44 89 84 84 eller

thomas.sparmer@dk.bosch.com

Underviser

Brian Nielsen


301.08

Hvor blev besparelsen af?

Kursussted:

Robert Bosch A/S, Telegrafvej 1, 2750 Ballerup

Dato:

11. august

1. oktober

13. november

Alle dage kl. 9.30 – 15.30

Forplejning er uden beregning

Henvender sig til

Beregnere, rådgivere, energi konsulenter, EMU konsulenter,

VVS installatører, energiselskaber, mm.

Formål

Give den fornødne viden til at kunne designe en kedelcentral

sammen med et eksisterende varmesystem. Kursisten

bliver bedre rustet til at kunne designe og udbedre kompliceretde

hydrauliske systemer.

Indhold

• Design muligheder, enkel, dobbeltshunt, ladepumpe,

mm.

• Sådan fungerer Logano Plus kondenserende kedler

• Hvad er realistisk at kunne spare, og hvordan

• Hvordan kontrolleres samspillet mellem eksisterende

anlæg og den nye kedel

• Hvilke fejl og misforståelser er meget udbredt

• Hvordan forbedrer vi et allerede godt system.

Kurset er baseret på dialog og erfaringsudveksling.

Kursuskatalog • 11

Ved afslutning af kurset vil der blive udleveret en projekterings

USB nøgle med alle data til at designe et Buderus

system, ligesom vejledningen ”hvor blev besparelsen af”

bliver udleveret.

Tilmelding eller spørgsmål

Kontakt Buderus på 44 89 84 84 eller

thomas.sparmer@dk.bosch.com

Underviser

Brian Nielsen


12 • Kursuskatalog

302.08

Buderus Logasol Topas

og Diamant serien

Kursussted:

Robert Bosch A/S, Telegrafvej 1, 2750 Ballerup

Dato:

21. august

26. august

11. september

23. september

28. oktober

Alle dage kl. 9.30 – 15.30

Forplejning er uden beregning

Henvender sig til

Teknikere, der arbejder med Buderus Logasol solvarmesystemer.

Formål

Give den fornødne viden til at kunne opstarte, indregulere,

servicere og fejlfinde på Buderus Logasol systemer.

Alle kursister får et kursusbevis. Kursister med den for-

nødne viden får mulighed for at blive servicepartner,

ligesom der kan blive refereret til kursistens virksomhed

på www.buderus.dk

Indhold

• Design muligheder

• Sådan fungerer Logasol systemer

• Ny opstart og indregulering af Buderus Logasol

• Simpel opstart af Buderus Logasol reguleringer som

SC20, SC 40 EMS, mm.

• Servicering af Buderus Logasol systemer

• Fejlsøgning på Buderus Logasol systemer

Der vil blive lavet praktiske opgaver som opstart,

servicering og fejlsøgning.

Ved afslutning af kurset vil der blive udleveret en Service

USB nøgle med alle vejledninger til Buderus’ brede varme

produkter.

Tilmelding eller spørgsmål


Kontakt Buderus på 44 89 84 84 eller thomas.sparmer@

dk.bosch.com

Underviser

Brian Nielsen og Thomas Sparmer


303.08

Buderus Logamatic 4000

reguleringssystemer

Kursussted:

Robert Bosch A/S, Telegrafvej 1, 2750 Ballerup

Dato:

4. november

Kl. 9.00 – 15.30

Forplejning er uden beregning

Henvender sig til

Teknikere, der arbejder med Buderus Logamatic 4000

reguleringssystem.

Formål

Give den fornødne viden til at kunne opstarte, indregulere,

servicere og fejlfinde på Buderus Logamatic 4000

reguleringssystemet.

Alle kursister får et kursusbevis. Kursister med den for-

nødne viden får mulighed for at blive servicepartner,

ligesom der kan blive refereret til kursistens virksomhed

på www.buderus.dk

Indhold

• Sådan fungerer Logamatic 4000

• Gennemgang af FM4XX udbygnings moduler til 4000

systemet.

• Ny opstart af Logamatic 4000 med regulerings moduler.

• Gennemgang af Bruger menu

• Gennemgang af Installatør menu

• Gennemgang af Easysoftware til programmering af EMS

via PC

Kursuskatalog • 13

Der vil blive lavet praktiske opgaver som programmering

af brugermenu og installationsmenu.

Ved afslutning af kurset vil der blive udleveret en Service

USB nøgle med alle vejledninger til Buderus brede varme

produkter.


Tilmelding eller spørgsmål

Kontakt Buderus på 44 89 84 84 eller

thomas.sparmer@dk.bosch.com

Underviser

Brian Nielsen og Thomas Sparmer


14 • Kursuskatalog

304.08

Buderus Logamatic EMS

reguleringssystemer

Kursussted:

Robert Bosch A/S, Telegrafvej 1, 2750 Ballerup

Dato:

18. september

Kl. 9.00 – 15.30

Forplejning er uden beregning

Henvender sig til

Teknikere, der arbejder med Buderus Logamatic EMS

reguleringssystem.

Formål

Give den fornødne viden til at kunne opstarte, indregulere,

servicere og fejlfinde på Buderus Logamatic EMS

reguleringssystemet.

Alle kursister får et kursusbevis. Kursister med den for-

nødne viden får mulighed for at blive servicepartner,

ligesom der kan blive refereret til kursistens virksomhed

på www.buderus.dk

Indhold

• Sådan fungerer Logamatic EMS

• Gennemgang af EMS udbygnings moduler til RC35

kedler.

• Ny opstart af Logamatic EMS RC35 med regulerings

moduler.

• Gennemgang af Bruger menu

• Gennemgang af Installatør menu

• Gennemgang af Easysoftware til programmering af EMS

via PC

Der vil blive lavet praktiske opgaver som programmering

af brugermenu og installationsmenu.

Ved afslutning af kurset vil der blive udleveret en Service

USB nøgle med alle vejledninger til Buderus’ brede varme

produkter.

Tilmelding eller spørgsmål


Kontakt Buderus på 44 89 84 84 eller

thomas.sparmer@dk.bosch.com

Underviser

Brian Nielsen og Thomas Sparmer


305.08

Buderus Logano Plus GB135

kondenserende oliekedler

Kursussted:

Robert Bosch A/S, Telegrafvej 1, 2750 Ballerup

Dato:

14. august

3. september

23. oktober

Alle dage kl. 9.30 – 15.30

Forplejning er uden beregning

Henvender sig til

Teknikere, der arbejder med Buderus Logano Plus GB135

kondenserede oliekedel.

Formål

Give den fornødne viden til at kunne opstarte, indregulere,

servicere og fejlfinde på Buderus Logano Plus GB135

inkl. Buderus Logatop BZ 2 trins brænder.

Alle kursister får et kursusbevis. Kursister med den for-

nødne viden får mulighed for at blive servicepartner,

ligesom der kan blive refereret til kursistens virksomhed

på www.buderus.dk

Indhold

• Sådan fungerer Logano Plus GB135.

• Ny opstart og indregulering af Buderus Logatop BZ

2 trins brænder

• Simpel opstart af Buderus Logamatic EMS RC35

regulering

• Servicering af Buderus Logano Plus GB135 kedel og

Logatop BZ brænder

• Fejlsøgning på Buderus Logatop BZ brænder.

Kursuskatalog • 15

Der vil blive lavet praktiske opgaver som opstart, servicering

og fejlsøgning.

Ved afslutning af kurset vil der blive udleveret en Service

USB nøgle med alle vejledninger til Buderus brede

varme

produkter.

Tilmelding eller spørgsmål


Kontakt Buderus på 44 89 84 84 eller

thomas.sparmer@dk.bosch.com

Underviser

Brian Nielsen og Thomas Sparmer


16 • Kursuskatalog

306.08

Buderus Logano Plus GB162 kondenserende

kompakt kedel fra 80 til 400 kW

Kursussted:

Robert Bosch A/S, Telegrafvej 1, 2750 Ballerup

Dato:

18. november

Kl. 9.00 – 15.30

Forplejning er uden beregning

Henvender sig til

Teknikere, der arbejder med Buderus Logano Plus GB162

kompakt kondenserende gaskedel.

Formål

Give den fornødne viden til at kunne opstarte, indregulere,

servicere og fejlfinde på Buderus Logano Plus GB162

inkl. Buderus indbygget premix brænder.

Alle kursister får et kursusbevis. Kursister med den for-

nødne viden får mulighed for at blive servicepartner,

ligesom der kan blive refereret til kursistens virksomhed

på www.buderus.dk

Indhold

• Sådan fungerer Logano Plus GB162.

• Ny opstart og indregulering af Buderus Logano Plus

GB162

• Simpel opstart af Buderus Logamatic EMS RC35

r egulering

• Servicering af Buderus Logano Plus GB162 og Logatop

premixbrænder

• Fejlsøgning på Buderus Logano Plus GB162

Der vil blive lavet praktiske opgaver som opstart, servicering

og fejlsøgning.

Ved afslutning af kurset vil der blive udleveret en Service

USB nøgle med alle vejledninger til Buderus’ brede varme

produkter.

Tilmelding eller spørgsmål

Kontakt Buderus på 44 89 84 84 eller

thomas.sparmer@dk.bosch.com

Underviser

Brian Nielsen og Thomas Sparmer


Henvender sig til

Teknikere, der arbejder med Buderus Logano Plus GB312

kompakt kondenserende gaskedel.

Formål

Give den fornødne viden for at kunne opstarte, indregulere,

servicere og fejlfinde på Buderus Logano Plus GB312

inkl. Buderus indbygget premix brænder.

Alle kursister får et kursusbevis. Kursister med den for-

nødne viden får mulighed for at blive servicepartner,

ligesom der kan blive refereret til kursistens virksomhed

på www.buderus.dk

Indhold

• Sådan fungerer Logano Plus GB312.

• Ny opstart og indregulering af Buderus Logano Plus

GB312

• Simpel opstart af Buderus Logamatic EMS RC35

regulering

• Servicering af Buderus Logano Plus GB312 og Logatop

premixbrænder

• Fejlsøgning på Buderus Logano Plus GB312

Kursuskatalog • 17

307.08

Buderus Logano Plus GB312 kondenserende

kompakt kedel fra 90 til 560 kW

Kursussted:

Robert Bosch A/S, Telegrafvej 1, 2750 Ballerup

Dato:

27. november

Kl. 9.00 – 15.30

Forplejning er uden beregning

Der vil blive lavet praktiske opgaver som opstart, servicering

og fejlsøgning.

Ved afslutning af kurset vil der blive udleveret en Service

USB nøgle med alle vejledninger til Buderus’ brede varme

produkter.

Tilmelding eller spørgsmål

Kontakt Buderus på 44 89 84 84 eller

thomas.sparmer@dk.bosch.com

Underviser

Brian Nielsen og Thomas Sparmer


18 • Kursuskatalog

308.08

Buderus Logano Plus SB serie kondenserende

kedel fra 50 til 1.200 kW til gas eller olie

Kursussted:

Robert Bosch A/S, Telegrafvej 1, 2750 Ballerup

Dato:

30. oktober

Kl. 9.00 – 15.30

Forplejning er uden beregning

Henvender sig til

Teknikere, der arbejder med Buderus Logano Plus SB

serie kondenserende gas eller olie kedel.

Formål

Give den fornødne viden til at kunne opstarte, indregulere,

servicere og fejlfinde på Buderus Logano Plus SB

inkl. Buderus VM premixbrænder.

Alle kursister får et kursusbevis. Kursister med den for-

nødne viden får mulighed for at blive servicepartner,

ligesom der kan blive refereret til kursistens virksomhed

på www.buderus.dk.

Indhold

• Sådan fungerer Logano Plus SB serien

• Ny opstart og indregulering af Buderus Logano Plus SB

• Simpel opstart af Buderus Logamatic 4000 regulering

• Servicering af Buderus Logano Plus SB og Logatop VM

premixbrænder

• Fejlsøgning på Buderus Logano Plus SB og Logatop VM

Der vil blive lavet praktiske opgaver som opstart, servicering

og fejlsøgning.

Ved afslutning af kurset vil der blive udleveret en Service

USB nøgle med alle vejledninger til Buderus’ brede varme

produkter.

Tilmelding eller spørgsmål

Kontakt Buderus på 44 89 84 84 eller

thomas.sparmer@dk.bosch.com

Underviser

Brian Nielsen og Thomas Sparmer


Kursusoversigt 2. halvår 2008

Kursuskatalog • 19

Måned August September Oktober November

Dato

1 301.08

2

3 100.08 305.08

4 303.08

5 101.08 200.08 (a)

6 200.08 (b)

7

8 100.08

9 300.08

10 103.08

11 301.08 302.08 200.08 (c)

12 100.08 200.08 (d)

13 301.08

14 305.08

15

16

17 100.08

18 304.08 306.08

19 100.08 200.08 (a)

20 100.08 200.08 (b)

21 302.08

22 103.08

23 302.08 305.08

24 101.08

25 200.08 (c)

26 302.08 103.08 200.08 (d)

27 103.08 307.08

28 302.08

29 100.08

30 308.08

31


Robert Bosch A/S

Telegrafvej 1

DK-2750 Ballerup

Tlf: 44 89 84 70

Fax: 44 89 87 88

www.bosch-termoteknik.dk

More magazines by this user
Similar magazines