BUSK gudstjenester

buskgudstjeneste.dk

BUSK gudstjenester

FAMILIE

Familiegudstjeneste

Den fattige enkes gave

Forberedelser

a) Organiser indsamling af

brugt legetøj

Sørg for, at det er kommunikeret ud, at

der ved gudstjenesten er mulighed for

at donere et stykke legetøj, som man

ikke længere selv har brug for..

Ide nr. 1

Skaf kontakt til en godgørende organisation

el. lignende, som kan

sørge for, at det donerede legetøj

bliver videreformidlet til nogle trængende.

Hold evt. en aften ved børne- og

ungdomsorganisationerne eller i

sognet, hvor en person fra den godgørende

organisation kommer ud

og fortæller om deres arbejde (kan

også holdes efter BUSK-dagen).

Ide nr. 2

Arranger, at man efter gudstjenesten

har mulighed for at købe det

donerede legetøj. Pengene doneres

til et velgørende formål, som også

meldes ud på forhånd. (Husk, det

skal være voksne, der står for salget

– og prisfastsættelsen).

b) Forbered dramastykket

Fem personer

En fornem person (skriver), tre rige

børn, et fattige barn. Et børnekor

(evt. de medvirkende i stykket).

Udklædning

Rige børn klædt i smart mærketøj

(få evt. en kreativ forælder til at

sy noget tøj med store Gucci- eller

Diesel- påskrifter). Fattigt barn i kikset

tøj, umoderne joggingtøj el. lign.

c) Indøv dramastykket

Selve gudstjenesten

Lige før gudstjenesten

I våbenhuset kan de børn, der har

medbragt legetøj, afl evere det ved et

bord. Her kan man vælge at lade ”den

fornemme person”, der optræder senere

i gudstjenesten, sidde og modtage

legetøjet (pas allerede her godt på,

at ingen børn bliver fl ove over deres

gave).

I. Indledning

Præludium

Indgangsbøn

Kære Gud.

Vi er kommet i kirke

for at bede, synge

og høre, hvad du vil sige til os.

Her er både små og store,

rige og fattige, stærke og svage,

børn og voksne, piger og drenge (tilføj

evt.: spejdere, FDF, børneklub,

børnekor..).

Sammen be’r vi:

Tal til os,

så vi må høre,

at vi alle er dine børn,

selv om vi er forskellige.

Amen.

Indgangssalme

Vågn op og slå på dine strenge

(Den Danske Salmebog)

Vi kommer til din kirke, Gud

(Den Danske Salmebog)

Nu titte til hinanden

(Den Danske Salmebog)

Hvorfor er vi skabt så forskellige, Gud?

(Salmer og sange i skole og kirke)

Hilsen

Herren være med jer!

(Eller velkomst eller anden hilsen)

4

More magazines by this user
Similar magazines