spil - KORSANG - Beboerbladet Sekskanten

sekskant.dk

spil - KORSANG - Beboerbladet Sekskanten

4 GRATIS -arrangementer:

HIP HOP/Street Dance

SAZ-spil - KORSANG - Foredrag

Sidste del fra Niels Borre

Indsamling til hjemløse

”Vil du se min frimærkesamling?”

FOTO-kursus


2

Afd. 55

AFDELINGSBESTYRELSEN

Strandgården 15 B

Kontortid hver onsdag kl. 17.00 - 18.00

Tlf. 43 73 17 94

Fax 43 73 04 46

E-mail 55@ishoejby.dk

Website www.vejleaaparken.dk

MEDLEMMER

Käthe Skjoldborg Pedersen, formand 29 85 09 39

Heidi Rasmussen 60 16 24 96

Bente Jensen 40 82 93 26

Ejaz Ahmed 28 14 48 35

Erik Schlichting 40 25 99 25

Annie Dybing 69 10 04 66

Per Pedersen (1. suppleant) 28 79 37 17

EJENDOMSKONTORET

Pia Voel, forvaltningsgruppeleder, cand.jur.

Strandgården 19 A

Telefontid: man-, tirs-, tors- og fredag kl. 9.00 -11.00

Personlig henvendelse: onsdag kl. 16.00 -17.30

Derudover kan der aftales et personligt møde alle ugens dage.

Tlf. 43 73 48 09

Fax 43 73 04 46

E-mail aab55@aab.dk

VAGTTELEFON!

Tlf. 23 47 16 94

Kan KUN benyttes uden for ejendomskontorets

åbningstider!

AAB

Havnegade 29, 1058 København K

Tlf. 33 76 01 00

Fax 33 76 01 99

E-mail aab@aab.dk

Website www.aab.dk

Forsidefoto af Bodil:

En kold januardag - folden ved Bredekærgård i

Tranegilde landsby.

Vi fortsætter succesen i 2010 med legestue for de 0-3

årige på Bredekærgård. Legestuen er gratis og har

åben mellem kl. 8-12.30 onsdag i ulige uger.

Har dit barn brug for andre udfordringer end sofaen

derhjemme til at lege i? Kunne du tænke dig at vise dit

barn en af de grønne oaser i Ishøj? - så aflæg

BREDEKÆRGÅRD ET BESØG!

Uddrag af INFO fra Ishøj kommune www.ishoj.dk:

Stenbjerggård Boligselskab

AFDELINGSBESTYRELSEN

Østergården 7A (post kan afleveres i Postkassen)

Kontortid efter aftale

E-mail isbo@ishoejby.dk

Website www.ishojboligselskab.dk (under udarbejdelse)

Lena Lumby, formand 31 21 73 29

Flemming Borresen 43 54 01 09

Bent Jensing 22 18 04 64

Erling H. Petersen 60 60 85 86

Flemming Lumby 31 20 79 98

Helle Nees, 1. suppleant 53 56 41 04

Johnny Jensen, 2. suppleant 60 87 01 02

AFDELINGSBESTYRELSEN

Østergården 7 A

Kontortid den 1. onsdag i hver måned kl. 17.30 - 18.00

E-mail kmbmarker@ishoejby.dk

Brita Marker, formand 43 53 68 03

Orla Bentsen 46 56 51 76

Bente Gylling Sørensen, suppl.

Lone, suppl.

EJENDOMSKONTORET

(for afd. 27/51 og 27/03)

Østergården 7 A

Pers. henv.: mandag, onsdag og fredag kl. 8.00 - 9.00

Onsdag tillige kl. 17.00 - 18.00

Telefontid: mandag - fredag kl. 9.00 -10.00

Tlf. 43 54 70 24

Fax 43 54 70 26

E-mail ishoej.boligselskab@ishoejby.dk

SELSKABSLOKALE

Selskabslokalet i Stenbjerggård Beboer- og Kulturhus

(Glashuset) kan besigtiges den 1. onsdag i måneden ml. kl. 17-

17.30 eller efter aftale med Ejendomskontoret.

VAGTTELEFON!

I dagtimerne 40 54 23 06

Udenfor normal arbejdstid 31 20 82 42

DOMEA

Borgergade 6, 1300 København K

Tlf. 76 64 64 64

Fax 76 64 64 65

E-mail koebenhavn@domea.dk


Medlemmer af foreningen

Beboerbladet

SEKSKANTEN

indkaldes hermed til ordinær

tirsdag d. 23. februar 2010, kl. 19.00

Østergården 67, kld.

Dagsorden i henhold til vedtægterne.

Evt. forslag skal være Sekskanten i hænde

senest 15. februar 2010. Forslag kan fremsendes

pr. mail til blad@sekskant.dk eller

afleveres til formand Anne-Grethe Madsen,

Østergården 12, st.th.

Den 1. februar fraflytter Michael Pedersen Vejleåparken

og træder derfor samtidig ud af bestyrelsen.

Afdelingsbestyrelsen takker Michael for den indsats.

han har leveret i Afd. 55.

1. suppleant Per Pedersen indtræder i stedet for Michael

i bestyrelsen og sidder i perioden frem til næste

beboermøde, som er 31. maj 2010.

Venlig hilsen

Afdelingsbestyrelsen

Käthe Skjoldborg Pedersen, formand

Privat initiativ af Carina og Regine til indsamling af tæpper og andet til hjemløse,

som kan afhjælpe det at være hjemløs i kulden, blev en overvældende succes.

Foto og tekst af Bodil

Mandag den 18. januar blev der indsamlet til

de hjemløse i Stenbjerggård Beboer & Kulturhus

– og ingen tvivl – det blev en bragende

succes!

Veninderne Carina og Regine havde taget initiativet

til indsamlingen af varmt tøj til de omkring

10-12.000 hjemløse, som skal overleve

denne kolde vinter!

De fortæller, at Bolighuset ILVA har givet et

meget flot bidrag – nemlig dynetæpper til

1.000 kr. pr styk og meget overraskede var

det, at også så mange forskellige nationaliteter

har reageret på vores budskab og ville betænke

de hjemløse. De kom med dynejakker, soveposer,

liggeunderlag, sweatere, skibukser

og lignende – meget af det, havde aldrig været

brugt! Hele Glashuset føltes fyldt med sække

og kasser, og der kom stadig folk med store

sække! – det blev vist til 75 fyldte sække/

kasser – et meget flot bidrag.

Carina og Regine fik hjælp af deres faste netværk,

som gjorde en stor indsats. Vi viderebringer hermed

en stor tak til alle, der kom med et bidrag og til deres

hjælpere! – ”Folk har virkelig givet af et godt hjerte og

det var en rigtig dejlig oplevelse, som vi helt sikkert

har mod på at gentage, hvis der igen skulle blive behov

for det”, siger Carina og Regine.

Carina og Regines projekt fik en overvældende respons, og de

har helt sikkert mod på at gentage det en anden gang

Da Beboerbladet SEKSKANTEN er udkommet efter

resultatet af denne indsamling, kan vi fortælle, at alle

hjemløse var inviteret til at møde op på Københavns

Rådhusplads fredag d. 22. januar for at få del i det

indsamlede, som kan hjælpe med til give dem varmen

i den kolde vinter! Der blev serveret kaffe, og der var

underholdning af blandt andet ZIDADA.

3


4

FOREDRAG i Vejleåparkens beboerhuse

Holger Axel fortæller og viser billeder fra Damanhur

i Stenbjerggård Beboer- & Kulturhus, Østergården 19 A, Ishøj

i samarbejde med Foreningen af Holister på Vestegnen

Onsdag den 10. februar 2010

Kl. 19.00-22.00

Vi byder dig velkommen til en

aften, hvor du vil blive

præsenteret for et spirituelt

samfund, der er noget ud over

det sædvanlige.

Samfundet har indenfor de

seneste ca. 40 år bygget 8

underjordiske templer i et

bjergområde i Alperne ikke langt

fra Torino. Samfundet har et helligt sprog, med rødder i Atlantis. De

udtrykker sig ved hellig dans. De praktiserer meditation i templerne og

i spiraler, der er anlagt og afgrænset med malede sten.

Samfundet har oprettet produktionsfællesskaber, hvor de ligeledes deltager

i de omliggende samfunds fællesskaber. De praktiserer og forsker

i holistiske og esoteriske ideer indenfor fællesskabet, udvikling og

samvær.

Arrangementet er gratis!

Yderligere oplysninger kan fås ved Holger Axel på tlf.nr.: 21180629


Niels Borre, Skole- og ungdomsvejleder

- indflyttet i

Ishøjplanen vinteren 1971/72

Tre begivenheder har haft afgørende betydning i mit

liv:

- da jeg flyttede ind i Ishøjplanen vinteren 1971

og dermed fik Ishøj ”under huden”

- da jeg begyndte som lærer på Strandgårdskolen og

- da jeg mødte min livsledsagerske til en julefrokost på

selvsamme skole (banalt, ikke?) - det var ”Tandfeen”

på skolen, og den dag i dag kan hun og jeg ikke gå

mange meter uden at møde ishøjborgere, som vi ligesom

har noget sammen med.

Fruen, nogle veninder og jeg samt en lang række kreative

venner og bekendte påbegyndte i starten af

1980’erne et lokalt ”amatørteaterforløb”, der strakte

sig over mere end to årtier - med Ishøj Amatørscene -

hvor den største succes ubetinget var John Mogensens:

”Så længe jeg lever” i Ishøj Centersal – men det

blev også til kirkespil i St. Vejleå Kirke, den årlige Ishøj

Revy og diverse musikgrupper med mere.

Alt dette har jo kun kunnet lade sig gøre på grund af

kommunens velvilje- og et (stam)publikum af glade

ishøjborgere, som gad møde frem, når vi havde noget

på plakaten. Et livsvarigt bredt netværk blev dannet i

disse år. Det kulturelt ægte vokser bedst op fra

”underskoven.”

Det skete fx også i Ishøjplanen, hvor man ikke kan

påskønne den betydning nok, de mange kælderklubber

havde. Her var der længe mange forskellige slags

klubber, blandt andet moske og karateklub. Det

”kittede” folk sammen i det fællesskab og foreningsliv,

som er Ishøjs livsnerve den dag i dag. Dengang (som

nu) var der mange i Planen, som havde en svær hverdag,

men i dag er det hele løftet op til et helt anderledes

fysisk niveau efter renoveringen.

Det varme fællesskab betyder jo, at man føler, man er

med i noget, der er større end én selv. Beboerne i Planen

har altid haft evnen til at blive ved, selvom det

hele undertiden har syntes at være umuligt.

Nu afslører jeg vel ikke noget ved at skrive, at jeg også

har deltaget i lokalpolitik og været medlem af Ishøj

Byråd i mere end 24 år og med udsigt til 4 år mere.

Her ved nytår kan jeg se tilbage på 4 år som formand

for Social- og sundhedsudvalget i Ishøj. Måske du -

kære læser - har en fornemmelse af, at det dagligt er

en stor og krævende, men også meget givende opgave.

Der er uendeligt mange forskellige problemstillinger

og menneskeskæbner i blandt os, og for tiden

med stigende ledighed, bliver de kommende år en

udfordring. Men som altid er vi i Ishøj parate til at tage

udfordringer op. Det viser vor egen lokale historie.

Som afslutning på min egen foreløbige saga i Ishøj er

det for en gangs skyld relevant at se baglæns. Det

hele startede i Planen - Ishøj har givet, og Ishøj har

taget. For mig selv har det med digterens ord indtil

videre været ”et jævnt, muntert og virksomt liv på

jord.”

5


6

Snedkermester

Arne Petersen A/S

Greve Main 22

2670 Greve

43 61 27 75

Kvarterråd 2

Ordinær generalforsamling

onsdag d. 24. marts 2010, kl. 19.00

afholdes i

Kvarterrådenes lokaler i

”Den røde varmecentral”

Østergården 31 B

Kvarterråd 2 indkalder beboerne i Bjerggården,

Ågården 22 - 40 og 27 - 45, samt Ishøj

Boulevard 55 - 69.

Mødet indkaldes i henhold til vedtægterne

for kvarterråd med følgende

DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent

2. Valg af stemmetællere

3. Kvarterråd 2’s beretning

4. Valg af 3 kvarterrådsmedlemmer (for 2 år)

5. Valg af 2 suppleanter (for 1 år)

6. Forslag

7. Eventuelt

Forslag til behandling på Kvartermødet skal

være Kvarterråd 2 i hænde senest 14 dage

før mødet. Indkomne forslag omdeles til beboerne

i Kvarter 2 senest én uge før kvartermødet.

Forslagene kan sendes til formanden, Flemming

Melahn, Kvarterråd 2, Østergården 31B

eller mail til kvt2@ishoejby.dk - se også

www.kulturbroen.net

Mange hilsner og på gensyn

den 24. marts


Indsendt af

Erik Schlichting

Vejlegården 2

På www.aab55.dk

kan du læse brevet

på engelsk og tyrkisk.

Som ny tilflytter for et år siden, har jeg gået og tænkt

over hvad der sker her i Vejleåparken. Vi bor i Danmarks

historiens største renovering og vi har fået en

ualmindelig flot renovering, hvor folk kommer fra hele

Europa for at se, hvordan vi har lavet det og hvad vi

har fået ud af det? - Vi bliver færdige til sommeren

2010, efter en byggeperiode på ca. 6 år og hvad skal

vi så?

Vi skal nu til at passe på dette flotte arbejde ved at

passe det godt, det vil sige at vi alle sammen skal være

med til det. Her kommer så det første jeg er faldet

over og det er det meget hærværk som findes i bebyggelsen,

jeg syntes det er ufatteligt at man ikke kan

passe bedre på det som vi alle sammen er med til at

betale. Det vil sige, at al det hærværk som finder sted

er der kun een til at betale og det er dig og mig, som vi

skal betale over vores husleje, det vil sige at jo mere

hærværk jo højere husleje vil vi få det efterfølgende

år.

Vi skal alle tage et ansvar

Derfor syntes jeg at alle skal begynde at påtage sig sit

ansvar for, hvad der foregår i Vejleåparken, vi skal

tage et ansvar for os selv, for vores børn og for hvad

vi går og laver, det kan ikke være rigtigt at unge på 10-

14 år eller mindre render rundt midt om natten og laver

ballade, hvor er forældrene henne, det er deres

ansvar, at de ved hvad deres børn går og laver. Den

der med at det er samfundet skyld, det er skolen eller

kommunen den går ikke, det er os selv der skal påtage

os et ansvar.

Brug din medindflydelse

Så er der et andet problem som jeg heller ikke kan

forstå, vi er ca. 1750 lejemål i AAB, jeg taler kun for

vores afdeling. Jeg syntes det er beskæmmende, at

man til et afdelingsmøde, hvor det er afdelingens højeste

myndighed, er ca. 50 personer der kommer, hvor

der skal tages beslutning om, hvad vi skal lave og gøre

i hele afdelingen? Vi bor i en andelsforening, det vil

sige at hvert lejemål har en stemme, som man bør/

skal bruge for at få indflydelse i hvad der sker, så jeg

vil godt opfordre alle til at møde frem til disse afdelings-møder,

så vi kan få nogle saglige og demokratiske

afgørelser om, hvad er skal ske i vores afdeling.

Det er blandt andet her på medlemsmøderne vi fastlægger

afdelingens husorden, som vi alle skal følge og

være med til at alle følger denne ved at vi hjælper hinanden

med at overholde den.

Vi skal hjælpe hinanden

Der er mange praktiske ting som vi hver dag kan hjælpe

hinanden med at gøre, lukke dørene til cykelskurerne,

lade være med at lukke folk ind i opgangene, hvis

vi ikke ved hvem det er, derved undgår vi evt. forsøg

på indbrud i lejlighederne. Vi skal sørge for at holde

orden i vores skralderum ved at smide affaldet op i

containerne og ikke på jorden ved siden af. Jeg ser

også hver dag, når jeg går i bebyggelsen at der stadigvæk

er beboere der smider brød ud i græsset, det

er lig med rotter som vi gerne vil være foruden.

Jeg syntes også at det er Tordenskjolds soldater som

laver al arbejdet, det kunne være meget ønskeligt at

mange flere personer tilbyder deres arbejdskraft til

mange af de projekter som hele tiden kommer og som

også vil komme i fremtiden. Der er stadigvæk meget

der skal laves, forholdet til dine naboer, dem du bor i

opgang med, vi skal komme hinanden mere ved, bruge

de kvarterråd og vores kulturhus, når der kaldes til

foredrag eller andre sammenkomster, som skal forbedre

forholdet for os alle sammen i Vejleåparken. Så

derfor kom ud af busken, kom og gør din indflydelse

gældende og kom med et input til vores fælles sag, at

gøre Vejleåparken til den bedste bebyggelse i Danmark,

men det kommer ikke af sig selv, det er noget vi

alle sammen skal være med til for at det bliver til noget.

Selv om jeg er i bestyrelsen, så er dette mit eget synspunkt,

og er ikke et synspunkt fra bestyrelsen, men jeg

håber at der er mange som vil være med til at gøre

dette til vores alles opgave.

Jeg vil også ønske alle et godt og helsebringende nytår,

så vi alle kan se tilbage på 2010 som et år, hvor vi

alle arbejdede sammen på at løse opgaven og få gennemført

mange af vores tiltag, så vi kommer et stykke

nærmere til ”Danmarks bedste boligbebyggelse” uden

kriminalitet og hærværk, men et godt og trygt sted at

bo med vores børn og med vores multikulturelle sammensætning.

7


8

SENIORFITNESS TIL

ISHØJ`s SENIORER

Successen fortsætter HVER torsdag!

Kl. 9.00 — 9.45 Motionsgymnastik

Kl.10.00 — 10.45 Motionsgymnastik

Kl.11.00 — 11.45 Motion med Pilates

VÆLG FRIT mellem ovennævnte.

Kom og gå og skift mellem holdene når det passer dig !

Uddannet træningsvejleder

Mette Lykke

Gratis kaffe og the

Ostemad 6 kr.

Stenbjerggaard Beboer- & Kulturhus

Østergården 19

2635 Ishøj

Seniormedlemskab tilbydes til alle +50 årige

Indmeldelsesgebyr kr. 99,-

Seniormedlemskab

100 kr.

- pr.måned

1. måned gratis

uden binding!


Et sprængt varmerør gjorde en kold tid endnu koldere til trods for, at det meget

varme vand på 200 o C, der sendte varm damp ud i luften og oversvømmede

kældre i Østergården

Foto og tekst af Bodil

Onsdag den 13. januar ca. kl. 22,30 kom en stor

mængde damp ud fra ”Den røde varmecentral”, som

stadig fungerer som fjernvarme-fordelingscentral for

Vejleåparken. Da der holdt brandbiler og politi troede

vi, at det var en brand.

Torsdag morgen fandt vi ud af årsagen – vi havde ingen

varme! Det, vi troede var brand, viste sig at være

damp, som fossede ud fra varmecentralen på grund af

et sprængt vandrør! Der blev arbejdet ihærdigt hele

natten for at løse problemet, og ca. kl. 15 den følgende

dag fik Østergården varme i rørene igen. Nogle

måtte vente helt til lørdag formiddag, før de fik varmt

vand og varme i radiatorerne.

Flemming Lumby, Bestyrelsen i Ishøj Boligselskab,

oplyser, at årsagen til uheldet var kloakvand, som er

silet ned på fjernvarmerøret i mange år. Røret er efterhånden

blevet tæret og rustent, hvilket bevirkede

sprængningen i onsdags, der skete ud for Østergården

28. Ydermere blev beboerne i Østergården 28 &

30 udsat for store mængder kogende vand i deres

kældre, som efterfølgende blev suget op.

Beboerne i Vejleåparken kunne være glade for, at den

nylig overståede renovering, hvor blandt andet ydermurene

fik en ekstra isolering – så god - at de fleste

kunne have omkring 18 grader indendørs, trods manglende

varme. Skaden berørte ikke kun Vejleåparken,

men en stor del af Ishøj var mærket af uheldet.

Både Københavns radio P4, TV Ishøj og Ishøj kommunes

hjemmeside var hurtigt ude med at fortælle om

bruddet, men mange ringede også til vores lokale

ejendomskontor og vagttelefonen, hvor de blev orienteret

om årsagen.

9


”Vil du se min frimærkesamling?”

Ja, den frase er vi nok alle sammen stødt på, men nu handler det om et besøg i en

frimærkeklub. I vores forsøg på at nå rundt til de forskellige klubber/foreninger i

Vejleåparken, er turen kommet til Ishøj Frimærke- og Møntklub. Jeg aflagde klubben

et besøg den 1. december.

Indlæg og foto af Bodil

Lad mig straks slå fast, at et frimærke ikke ”bare er et

frimærke” - der findes tusindvis af udgaver med alverdens

motiver og hver med sin egen interessante historie

og værdi. Derfor studerer medlemmerne nysgerrigt

hinandens samlinger og der kommenteres livligt.

Jeg havde læst lidt på lektien hjemmefra og fundet

frem til, at det første forsøg på at indføre frimærker i

Danmark kom fra Christian d. II’s verdslige lov i 1522,

men den blev aldrig til noget. I 1624 udsendte Christian

d. IV en ”Forordning om Post-Budde”, som i dag

kaldes for postvæsenets fødselsattest. Dengang fik

man skrevet på kuverterne/brevene, at der var betalt

for befordringen. Først i 1851 blev Danmarks første

frimærke udgivet.

Ishøj Frimærke- og Møntklub har 38 medlemmer og

Bo Stadager er formand for klubben. Eigil Madsen,

som jeg satte i stævne den dag, er klubbens kontaktperson.

Han har været ansat hos postvæsenet i godt

38 år og ligesom klubbens andre medlemmer, ved de

alle en hel del om frimærker – det mærkes

tydeligt.

Når medlemmerne mødes hver anden tirsdag, starter

de med at skrive sig på en liste - senere udtrækkes en

af deltagerne og får en gevinst. Alle får også point for

at møde op; hvert år til jul får den, der har samlet flest

points, en præmie. Ved samme lejlighed kåres årets

klubmester.

10

Danmarks første firmærke blev udgivet den 1. april 1851

og havde en pålydende værdi på 4 rigsbankskilling.

Frimærket er tegnet af hofgravør M.V.Ferslev.

En gang om måneden har de fremmødte fået udleveret

et skema med spørgsmål om frimærker/mønter –

den, der har samlet flest rigtige besvarelser i løbet af

året bliver klubmester.

Henry Larsen - i daglig tale kaldet ”solskin”

Der holdes også to årlige sammenkomster. Der er sæsonafslutning

i april, hvor der hygges og man spiser

lidt god mad sammen, og i december serveres der

julegløgg. Også bankospil bliver der tid til. I sommermånederne

holdes der lukket, og da jeg spurgte, om

ikke frimærkerne trak i den periode, kom svaret meget

hurtigt: ”måske, men der skal vi jo nyde sommeren!”

Der har lige været fælles byttedag med andre klubber

– her var samlet ca. 100 frimærkeentusiaster. Af og til

kommer der også gæster fra andre klubber på besøg i

Ishøj – senest har der været gæster fra Hørsholm.

Som jeg skrev, er et frimærke ikke ”bare et frimærke”.

Nej, mange specialiserer sig og finder et emne af

samle på. En samler hovedsagelig på frimærker med

fuglemotiver, en anden på særmærker fra Grønland,

men flest samler på danske frimærker. Frimærkeauktioner

troede jeg. at alle samlere kom til – men der tog

jeg fejl. Det er kun Bo (klubbens formand) og Urban,

som tager til auktioner.


Et af medlemmerne nævnte ”Kugleposten” – jeg sad

stille et øjeblik og spurgte så om han drillede, for kugleposten

- hvad er det? - Det var et lidt usædvanligt

køretøj, der blev trukket af to heste. På vognen var

monteret en æggeformet fading og på grund af sit udseende,

blev det hurtigt kaldt ”Kugleposten”. På grund

af konstruktionen kunne vognen udelukkende medtage

breve og aviser; det var ikke muligt at komme med

som passager. ”Kugleposten” kørte rundt på de danske

landeveje i årene 1815 til 1865.

Kugleposten passerer Vesterport ved Københavns vold

Maleri af R. Christiansen

Allan Andersen er møntsamler og stillede mig det hypotetiske

spørgsmål, ”hvorfor er nogen samlere og

andre ikke”? - Godt spørgsmål, men heldigvis for mig,

svarede han selv – han mente, at det var noget genetisk,

noget arveligt.

25 øre fra 1917 1 øre fra 1883 10 øre fra 1947

Foruden mønter samler Allan nemlig også på frimærker,

øloplukkere, mærkater, strygejern og en masse

andet, og så kan vi jo spørge ham, hvem mon han har

det fra? - Allan kan ofte stå med en mønt i hånden og

tænke: ”hvor har den været henne, i hvilke hænder

har den været, hvad har den oplevet i dens liv” - Måske

vil jeg også begynde at tænke sådan, for hvor meget

har en mønt egentlig ”oplevet” siden den blev til?

Tak til Ishøj Frimærke og Møntklub for et hyggeligt

besøg, kaffe, kage og et strålende humør blandt medlemmerne,

hvor snakken gik højt og livligt.

-

og jeg som troede, at frimærkesamlere var et stille

folkefærd!

Foto og musikbehandling

Videregående

Digital redigering af dine fotos

og musik.

Kom og oplev fotografiets magiske side.

Undervisningen tilrettelægges af den

professionelle fotograf Jan Engelhardt

og omfatter fotoredigering i Photoshop

og at lægge musik til eget diasshow.

2102183 - Start 25.1.2010

Mandag kll. 17.00 – 18.30

Stenbjerggaard 20 lektioner (10x2)

Jan Engelhardt 400 kr. (200)

Digital Fotokursus

Begynder

Digital redigering af dine fotos og musik.

Kom og oplev fotografiets magiske side.

Undervisningen tilrettelægges også her af

den professionelle fotograf Jan Engelhardt

2102184 - Start 25.1.2010

Mandag kl. 18.30 – 20.00

Stenbjerggaard 20 lektioner (10x2)

Jan Engelhardt 400 kr. (200)

Undervisningen foregår i Stenbjerggård Beboer- &

Kulturhus, Østergården 19a, 2635 Ishøj

Kontakt Husleder Lasse Matthiessen på

lm@stenbjerg-gaard.dk eller på 31 70 03 61

for flere informationer og tilmelding.

Arrangeret i et samarbejde mellem Stenbjerggård

Beboer- og Kulturhus og VOF.

11


1 år: Papirbryllup

2 år: Bomuldsbryllup

3 år: Læderbryllup

4 år: Blomster-, silke- eller

keramikbryllup

5 år: Træbryllup

6 år: Sukkerbryllup

7 år: Uldbryllup

8 år: Bronzebryllup

9 år: Pile- el. lerbryllup

10 år: Tinbryllup

11 år: Stålbryllup

12 år: Silkebryllup

12½år: Kobberbryllup

13 år: Kniplingsbryllup

14 år: Elfenbensbryllup

15 år: Krystalbryllup

16 år: Månebryllup

17 år: Ametystbryllup

12

18 år: Margueritebryllup

19 år: Granitbryllup

20 år: Porcelæns- e. måne-

stensbryllup

21 år: Turkisbryllup

22 år: Alliancebryllup

23 år: Tulipanbryllup

24 år: Karatbryllup

25 år: Sølvbryllup

30 år: Perlebryllup

35 år: Koral- el. jadebryllup

40 år: Rubinbryllup

45 år: Safirbryllup

50 år: Guldbryllup

55 år: Smaragdbryllup

60 år: Diamantbryllup

65 år: Krondiamantbryllup

70 år: Jernbryllup

75 år: Atom/kronjuvelbryll.

CYKELLYGTERNE!

DET ER VIGTIGT, AT DU ER

SYNLIG BÅDE FOR OG BAG PÅ

CYKLEN, SÅ DU KAN SES!

- BÅDE VOKSNE OG BØRN!

Stort udvalg i dametøj

• Jakke m. buks eller

nederdel

• Gallakjoler

• Frakker

• Strik

• Tasker

• Smykker

Strandgården 11 C 2635 Ishøj Tlf. 43 53 04 13 Mobil 26 29 47 54

Mandag - fredag 10-18 Lørdag 10-15 Søndag lukket


Her i det nye år holder cafeen i

Vejleåens Beboer- og Kulturhus

åben hver dag i dagtimerne.

Der er te og kaffe på kanderne hele dagen, og i middagstimerne

kan man nyde dagens lune ret eller sammensætte

sin egen menu fra cafeens fristende frokostbuffet.

Det hele til yderst rimelige priser.

Hver anden tirsdag er køkkenet åbent mellem kl.

17.00 og 18.30, hvor der serveres et godt og billigt

aftensmåltid. Vi laver både dansk og udenlandsk inspireret

mad.

Kommende spiseaftener:

2. og 16. februar samt 2., 16. og 30 marts

Alle er velkommen!

I løbet af 2010 vil man kunne opleve en

række spændende arrangementer i

Vejleåens Beboer- og Kulturhus.

I samarbejde med Stenbjergård Beboer- og Kulturhus

samt Kulturbroen fortsætter vi succesen fra sidste år

med ”Syng-Sammen”-aftener, og som noget nyt vil

man også i løbet af året finde en lang række foredrag

og oplysningsarrangementer. Allerede nu kan du se

nogle af arrangementerne i dette blad.

Hold øje med vores opslag ved beboerhusene og

rundt omkring i området.

Ishøj Skrædderi

Den tyrkiske skrædder, der gennem

nogle måneder har haft sit værksted i

beboerhuset , har fra januar 2010 fået

nye lokaler.

Fremover finder du Güluzar og Ishøj Skrædderi i

pavillonen bag Vejleåens Beboer- og Kulturhus.

Den første lørdag i hver måned frem til sommerferien

er der børnebanko i Vejleåens Beboer-

og Kulturhus kl. 12.00 – 14.00.

PÅ GENSYN!

Madlavning for mænd

Til foråret opretter vi et undervisningshold

i madlavning for mænd. Undervisningen

foregår én gang om ugen i

Vejleåens Beboer- og Kulturhus.

Hvis du er mand og godt kunne tænke

dig at blive bedre til at lave god og

almindelig hverdagsmad, er dette kursus noget for dig.

Undervisningen er gratis, men hver deltager skal betale

et mindre beløb for de råvarer, vi benytter til madlavningen.

Vi kan kun have otte personer på holdet, så skynd dig

at melde dig til hos huslederen på telefon 418 333 78.

Vejleåens Beboer- & Kulturhus

Husleder Flemming Hagen Gregersen

Tlf. 41 83 33 78 - mail fhg@aab.dk

13


14

ARES

Malermester

Dorte Fredslund

45 83 03 77

40 11 32 77

45 83 03 76

Løvgårdsvej 35, 2830 Virum

E-mail: ares-aps@mail.dk

Udlejning af affaldscontainere

Montering af vaskemaskiner

Naturgas installationer

Rensning af gulvafløb

Radiodirigerede biler

Aut. VVS-installatør

Kloakservice

Renovation

LEON PETERSEN

Døgnvagt

Tlf. : 43 73 41 00

Fax: 43 73 41 09


Gjaldende sang og tangenters klang

- Vejleåparkens Kor synger!

KOM OG DELTAG I DET NYOPSTARTEDE VEJLEÅPARKENS KOR!

Den 13. januar mødtes 15 personer for første gang til opstarten i Vejleåparkens Kor. Stenbjerggårds

Beboer- & Kulturhus gjaldede af glade menneskers høje sang akkompagneret af

tangenters klang.

Et er ganske vist – koret – som har været længe ventet - er kommet i gang. Kulturbroen har

bevilget penge til indkøb af et el-klaver og Stenbjerggårds Beboer- & Kulturhus leverer kaffen.

Vi er mange, der nyder at synge og nogle af os er gode, andre er lige begyndt. Det vigtigste

for os er, at vi bliver glade af at synge og være sammen med andre, der har det lige sådan.

Vi er allerede en del, men vi vil gerne være flere, så kom og deltag i koret, som er GRATIS!

Vi synger hver onsdag fra 16.00-18.00 og det foregår i

Stenbjerggårds Beboer- & Kulturhus

Østergården 19a

2635 Ishøj

For flere informationer kontakt

husleder Lasse Matthiessen

lm@stenbjerg-gaard.dk eller

tlf. 31 70 03 61

15


Forslaget til vintermad og foto - man kan næsten mærke

varmen og den herlige duft - er indsendt af Tove og Dan

Dahlin, der samtidig ønsker et godt nytår

16

din lokale købmand...

En god dag begynder hos :

Se vores tilbudsaviser

og bliv inspireret..!

Vareudbringning til private og firmaer !

Åbningstider:

Mandag - fredag 8.00 - 19.00

Lørdag, søn- og helligdage 8.00 - 17.00

Her i vores lille hjem har vi fundet en rigtig god

løsning.

Vi sparer på vitaminpillerne, men laver rigtig gode

supper og gryderetter, masser af friske gode

danske rodfrugter, pore, løg, hvidløg, peberrod,

og andre gode ting.

Vi køber de billige udskæringer af oksekød og

lam, kylling; det skal bare stå og snurre, bliver

dejligt mørt - og det smager!

Så efter god mad til billige penge, plus hygge i

vores lille køkken, duften af dejlig hjemmelavet

mad, ja så bliver der godt humør, med kræfter til

det hele, for kroppen er jo opgraderet med vitaminer.

Har man en krone for meget, kan man bruge sit

hjerte til fattige børnefamilier i dette land, mulighederne

er mange – og mange bække små vil jo

give en Å.

Strandgården 13 B

Tlf.: 43730948 Fax.: 43737115

E-mail: Ishoj@spar.dk


2 GRATIS

TILBUD

Undervisning i

SAZspil

v. Fuat Talay

Hver søndag

kl. 14 - 16

Stenbjerggård

Beboer- & Kulturhus

Hver søndag vil den anerkendte saz-spiller, Fuat Talay, give undervisning i Stenbjerggård Beboer- & Kulturhus i

Vejleåparken. Fuat spillede for nylig til Banebrydernes decemberfest i gruppen Sufisticated, og her blev kontakten

mellem Fuat og beboerne etableret.

Det har længe været et ønske blandt beboerne at få startet et hold med saz-undervisning for børn og unge, men

det har været svært at finde en kvalificeret lærer. Udover at skulle kunne spille saz, skulle vedkommende også

have et udbredt kendskab til musik og musikteori – og det har Fuat, der er konservatorieuddannet. Fuat ønsker at

udbrede kendskabet til saz’en, der er et traditionelt strengeinstrument med syv strenge, og er et meget udbredt

instrument i arabiske lande og i Tyrkiet.

Er du begynder eller let øvet med lyst til at spille saz, så mød op i Stenbjerggårds Beboer- & Kulturhus søndag

kl.14.00. Undervisningen fortsætter til kl.16.00.

19-årig professionel danselærer underviser i HIP HOP

og Street Dance. Er du interesseret, nysgerrig eller bare

har lyst til at prøve, skal du bare møde op. Det er hver

TORSDAG KL. 16.15 - 18.00

I ”GLASHUSET”

Stenbjerggård Beboer- & Kulturhus i Østergården

Arrangementet er et samarbejde mellem Stenbjerggård

Beboer- & Kulturhus og fritidsvejlederen.

Mangler du informationer eller har spørgsmål til

de to gratis arrangementer, kan du kontakte:

Husleder Lasse Matthiessen

Tlf. 31 70 03 61 eller lm@stenbjerg-gaard.dk

17


i Stenbjerggård Beboer- og Kulturhus i foråret 2010

18

Der er formiddagsbanko i Stenbjerggård Beboer- & Kulturhus frem til sommerferien. Se datoer

i boksen ovenfor. Alle dage kl. 10.30 - dørene åbnes kl. 9.30.

SPIL Der er 12 gennemgående spil, og der spilles om penge i 6 spil. I de andre 6 spil

er der gevinster. Der er pause efter 6. spil.

PRIS Prisen på pladerne er rimelig – for eksempel – 12 plader for 100 kr., mens SUPER

BANKO sælges for 25 kr.

MEDLEM Medlemskort gælder for hele 2010 og koster kun 10 kr.

Det er muligt at købe lidt at spise og noget at drikke til rimelige priser, og kaffe og the er gratis.

Vi spiller for at hygge os, og alle skal have det rart. ALLE er velkomne.

Mange hilsner og vel mødt!

Bankoudvalget i Stenbjerggård Beboer- & Kulturhus

Fredag den 19. februar

Fredag den 19. marts

(Påskebanko)

Fredag den 16. april

Fredag den 28. maj

Alle dage kl. 10.30,

åbent fra 9.30


Indlæg fremsendes til SEKSKANTEN på mail:

blad@sekskant.dk

Deadlines bedes venligst respekteret og overholdt

af hensyn til den redaktionelle planlægning:

Dead-line for indlæg/april 2010:

Kræver svar fra modpart 8. marts

Alm. indlæg og annoncer 14. marts

Dead-line for indlæg/juni 2010:

Kræver svar fra modpart 10. maj 2010

Alm. indlæg og annoncer 16. maj 2010

Omdeling

Sker til alle husstande med gårdmændenes hjælp.

Vi bestræber os på omdeling første uge i måneden.

Vejleåparken, Afd. 55 har både

flagstang og flagmand.

Ønsker DU at få flaget hejst, skal

du blot henvende dig til flagmand

Leif Pedersen - tlf. 24 21 12 08

En flagning koster kr. 50,-, som

skal betales senest dagen før

flagning.

Beboerne i Ishøj Boligselskab har

mulighed for i en særlig festlig anledning

at få flaget rejst.

Henvendelse til:

Stenbjerggård Beboer- & Kulturhus

Anne-Grethe Madsen

eller til husleder Lasse Matthiessen

Mandage ml. kl. 19 og 21.00

Afdelingsbestyrelsen

Stenbjerggård Boligselskab

UDGIVELSE

Foreningen Beboerbladet SEKSKANTEN

AAB - Afdeling 55

Ishøj Boligselskab Afdeling 27/01 og 27/03

FORMAND for Beboerbladet SEKSKANTEN

Anne-Grethe Madsen

Tlf. 50 52 95 46

E-mail: blad@sekskant.dk

Website: www.sekskant.dk

BLADREDAKTION

Mariann Friberg

Bodil Balle

Signe Busk Jensen

LAY-OUT

Mariann Friberg

WEB-REDAKTION

Anne Grethe Madsen

TRYK

Beboerbladet Sekskanten i samarbejde med

Kulturbroen

OPLAG

2.300 stk.

UDGIVELSE

Udgives 6 gange årligt i månedens første uge: Februar

(1), April (2), Juni (3), September (4), November (5) og

December (6).

OMDELING

Gratis omdeling til beboere, ejendomsbestyrelser, ejendomskontorer,

foreninger og kvarterråd i Vejleåparken,

Ishøj Boligselskab og Syvhøjhuse, samt efter ønske til

de medlemmer af Foreningen Beboerbladet SEKSKAN-

TEN, der bor udenfor Vejleåparken.

Alle udgivelser af Beboerbladet SEKSKANTEN kan

læses på www.sekskant.dk

COPYRIGHT

Gengivelse af annoncer og fotos må kun ske efter skriftlig

tilladelse fra Beboerbladet SEKSKANTEN. Tekster

kan gengives med tydelig angivelse af kilde og forfatter.

FORBEHOLD

Der tages forbehold for eventuelle mangler og trykfejl.

Redaktionen forbeholder sig ret til at tilpasse indlæg/

annoncer til bladets faste lay-out, samt efter mængden

af modtagne indlæg/annoncer.

19


KLUBNAVN FU - Forretningsudvalget for

Vejleåparkens beboerklubber

ADRESSE Strandgården 19 C

FORMAND Flemming Johansen

KONTAKT René Olsen

TLFNR. 31 24 18 45

E-MAIL f.u@ishoejby.dk eller fbj@ishoejby.dk

KLUBNAVN Beboerbladet SEKSKANTEN

ADRESSE Østergården 67, kld.

FORMAND Anne-Grethe Madsen

TELEFON 50 52 95 46 (nyt tlf.nr.)

E-MAIL blad@sekskant.dk

WEB www.sekskant.dk

KLUBNAVN Billard Klubben Ishøj - BKI

ADRESSE Ågården 43, kld. - Klubtlf. 43 54 23 94

ÅBNINGSTID Der henvises til klubbens hjemmeside

FORMAND Klaus Henningsen

TELEFON 24 90 60 81

KONTAKT Thomas Niels Henningsen, spilleudvalgsformand

TELEFON 31 10 66 05

E-MAIL bki1@ishoejby.dk

WEB www.b-k-i.dk

KLUBNAVN Ishøj Film Klub

ADRESSE Midlertidig lukket grundet renoveringsskader

KONTAKT René Olsen

TELEFON 31 24 18 45

KLUBNAVN Ishøj Frimærke– og Møntklub

ADRESSE Pensionistgården, Strandgården 12 A

ÅBNINGSTID Tirsdag i ULIGE uger, sept. - 1. maj

FORMAND Bo Stadager

TELEFON 40 89 52 19

KONTAKT Eigil Madsen

E-MAIL egm@ishoejby.dk

TELEFON 23 46 27 81

KLUBNAVN Ishøj Håndarbejdsklub

ADRESSE Strandgården 18, kld.

ÅBNINGSTID Tirsdag i LIGE uger kl. 19 - 22

FORMAND Kirsten Telander

KONTAKT Lone Pedersen, næstformand

TELEFON 28 70 85 92

E-MAIL lonebetina@hotmail.com

INFO Da vi desværre ikke er kommet i orden efter renovering og

vandskade, ser os nødsaget til at holde lukket indtil videre.

20

KULTURBROEN

Jesper Langebæk, sekretær for Kulturbroens bestyrelse

og daglig leder af Kulturbroen i Vejleåparken

Træffes i Kvarterhuset

Tlf. 27 15 30 24

E-mail jl@kulturbroen.net

KLUBNAVN Ishøj Pensionistklub

ADRESSE Pensionistgården, Strandgården 12 A

ÅBNINGSTID Man. 11.30-17.00, tirs.-fre. 13.00-17.00

FORMAND Bjarne Hofflund

TELEFON 43 54 17 38 / 28 66 48 38

Mail ishoej.pensionistklub@ishoejby.dk

KVARTERHUSET, Strandgården 21 (overfor Vaskeriet)

Husleder Flemming Hagen Gregersen, tlf. 41 83 33 78 - fhg@aab.dk

STENBJERGGÅRD Beboer– og Kulturhus, Østergården 19A

LEDER Lasse Matthissen, tlf. 31 70 03 61 - lm@stenbjerg-gaard.dk

KVARTERRÅD 1

Formand Henning Lykke, tlf. 43 73 30 90 - kvt1@ishoejby.dk

KVARTERRÅD 2

Formand Flemming Melahn, tlf. 27 20 07 82 - kvt2@ishoejby.dk

KVARTERRÅD 3

Formand Yvonne Erls, tlf. 27 37 46 42 - kvt3@ishoejby.dk

KVARTERRÅD 4

Formand Dorthe Jensen, tlf. 20 98 57 12 - kvt4@ishoejby.dk

KVARTERRÅD 5

Formand Helle Nees - hn@stenbjerg-gaard.dk

KLUBNAVN Per’s Børnefond Vejleåparken

ADRESSE Ågården 26, st.tv.

FORMAND Per Pedersen

TELEFON 28 79 37 17

KLUBNAVN Rejseklubben Globetrotten

ADRESSE Østergården 10, kld.

ÅBNINGSTID Åbner igen 2. tirs. i februar 2010, kl. 19.00

Nærmere information kommer

KONTAKT Maj-Britt Johansen

TELEFON 26 80 77 51

E-MAIL majjoh64@hotmail.com

KLUBNAVN Vejleåparkens Bryggerklub

ADRESSE Ågården 35-39, Indgang 37, kld.

ÅBNINGSTID Lukket grundet renoveringsskader

FORMAND Afventer information

TELEFON 22 54 91 12 (i klubbens åbningstid)

E-MAIL Afventer information

KLUBNAVN Vejleåparkens Fiskeklub

ADRESSE Østergården 1, kld.

ÅBNINGSTID Onsdag kl. 18.30 - 22.00

FORMAND Per Skjøth

TELEFON 31 15 81 83

at give SEKSKANTEN

information, når der sker

ændringer af navne, tlf.nr.

eller lignende i din forening.

Henv.: blad@sekskant.dk

More magazines by this user
Similar magazines