KIRKEbladet - Sdr. Bjert Kirke

sdrbjertkirke.dk

KIRKEbladet - Sdr. Bjert Kirke

Fotocollage

Kirkebladet Sdr. Bjert Sogn

37. årg. • Juni - Juli - August 2012

Spiller op

- og Birgit Jepsen spiller også af

Se side 4-5 og side 12


Fællesskabet bærer os

Til eftertanke...

Foto: Helle A. Juhl

At være frivillig spejderleder i Sdr. Bjert

giver inspirerende fællesskab og stof til

eftertanke. Alene kontinuiteten: Flot at

KFUM-spejderne har eksisteret i sognet

siden 1933, når man nu ved, hvor flygtigt

mangt og meget har udviklet sig. Med

produkters levetid, zapperkultur, svigtende

engagement både i Folkekirken og med

frivilligt arbejde.

Vi har pt. ca. 85 børn og unge, som er

spejdere i deres fritid, og 17 frivillige

ledere, som gør deres allerbedste ud fra

devisen:

Spejderarbejde handler om at lære børn

at føle ansvar for sig selv, hinanden og

naturen – samt lære dem at danne deres

egen mening i et demokratisk samfund

og få respekt for andre kulturer og for

hinanden.

2

Vi er også en kristen organisation, og en

del af vores formål er at præsentere børn

og unge for det kristne budskab. Hvad de

selv vælger at tro på, er dog helt deres

egen sag.

Børnene hygger sig, udfordres og lærer

deres egne grænser at kende - og at

overskride dem og flytte dem: Alt sammen

under mottoet ”learning by doing”. Og

der er plads til alle. Man behøver ikke at

være dygtig til andet, end at være en god

kammerat.

Vi nyder også godt af den fantastiske

opbakning, vi får i vort lille lokalsamfund

– fra forældre, kirke, skole & SFO, andre

foreninger og handelsdrivende. Uden

den støtte, kunne vi slet ikke drive vort

frivillige arbejde.

Til sommer skal vi 35 spejdere og 10 ledere

af sted til Holstebro i uge 30 på den største

fælles tværkorpslige sommerlejr nogensinde

– med 35.000 andre spejdere fra ind- og udland.

Lejrens tema er: ”Vi møder hinanden,

vi forandrer verden, jeg udvikler mig”.

Så skal vi rigtig dyrke de fælles værdier –

uanset om du er grøn, blå, gul eller en helt

anden farve spejder. Det giver et sug helt

ned i lilletåen ved det store, fælles lejrbål.

Og man har i hvert fald mere med hjem i

rygsækken, end da man tog af sted. Alene

kan vi ingenting, men sammen kan vi en

masse.

Som voksen får man mange gode

udfordringer og oplevelser at tænke tilbage

på. Derfor har jeg foreløbig ikke tænkt at

stoppe som frivillig, så længe det er en

win-win situation.

Pia Madsen


Sdr. Bjert Sogn

K irkebladet

Med Helligånd og håndkraft

Når nu vi taler om strukturer...

I nærmeste fremtid får Folkekirken sandsynligvis

for første gang en styringsform,

der gør, at det er folkekirkemedlemmerne,

der får ret til og ansvar for at ”styre”

Folkekirken. Det vil blive spændende at

arbejde med, hvordan den nye styringsform

skal være.

Jeg tror, der er brug for, at vi tør tænke

STORT og ikke straks kommer frem med

alle forbehold. Der er brug for at mange

tænker MED. Ikke bare i paragraffer, men

i det helt grundlæggende: hvad er kirken

overhovedet? Hvilke drømme og visioner

har vi? Hvordan er vi troværdige som

kirke lige her?

Strukturerne skal fremme det lokale kirkeliv,

så det kan blomstre uden hele tiden

at blive bremset i væksten af træge

forretningsgange.

Det er nemlig fra græsrødderne, det vokser!

Kirken ER mennesker. Jeg drømmer om, at

der skal være mange, der gør lidt – og ikke

få, der gør alting. Det duer ikke at sige

”dem i kirken”, vi må sige ”vi er kirken”.

Målestokken for, om det ”lykkes” skal ikke

være et glansbillede af svundne dages idyl,

men troværdighed og engagement i den

tid vi lever i. Der skal masser af religion i

det offentlige rum – ikke som bastant og

rethaverisk råben, men som håbets stemme.

Hvad med gudstjenesten? Dens fornemste

kvalitet er, at vi forventningsfulde kom i

tillid til, at Gud faktisk ville komme os i

møde, og at alle de andre ville glæde sig

over at vi kom; mange havde en særlig

opgave i forbindelse med gudstjenesten,

som de frimodigt tog på sig. Og vi gik

opbyggede, lidt forandrede, lidt gladere

og måske lidt eftertænksomme, hjem.

Fremtidens kirke skal være fyldt med

modige og fantasifulde mennesker, der

arrangerer Luciaoptog på flere kilometer

tidligt om morgenen, og som sørger for at

de gamle på plejehjemmet bliver besøgt.

Nogen arrangerer weekendlejr for midikonfirmander,

lektiecafé for børn eller

debataftener. Andre engagerer sig i en

afrikansk venskabsmenighed, og andre igen

holder skateboard-rally til fordel for et

børnehjem i Sudan.

Med Helligånd og håndkraft, som man siger.

Tine Illum

Foto: Preben Matthiesen

3


Tonernes gode fe flyver

4

Birgit Jepsen stopper som organist og korleder,

men bliver i smørhullet Bjert.

Det kom vist som en overraskelse for de

fleste, at Birgit Jepsen i foråret bebudede

at ville stoppe som Sdr. Bjerts altid så

glade og inspirerende kirkeorganist og korleder.

Med udgangen af august er det slut.

Hvorfor? Du er jo kun 61 - man tror det

næppe - og du kunne være blevet ved mange

år endnu?

”Det føler jeg også. Men den korte version

er, at hvis jeg skal have bedst mulig

kontakt med vore tilsammen syv børn og ti

børnebørn spredt over hele landet, så kan

jeg ikke længer være bundet næsten hver

weekend til kirkens liv. Den frihed kan jeg

realisere nu.”

Et lattermildt samvirke

Birgit og Henrik Jepsen kom fra Sdr. Hygum

i det sønderjyske, hvor han var skoleinspektør,

hun lærer, og de blev gift i 1983.

Hun tog en organistuddannelse i Løgumkloster

og fik erfaring som organist i både

Lintrup og Hjerting.

I 2000 kom Birgit til Sdr. Bjert for at

efterfølge Karen Margrethe Hjorth. Først i

halvandet års pendlende prøvetid, inden

den faste stilling var klar.

Fra første færd og toner var der klangbund

for et godt samvirke med menighedsråd,

præst og det øvrige personale. En lattermild

arbejdsplads, siger hun. Det gælder også,

da korene kom til – skolen for de mindste,

kirkekoret og voksenkoret.

Når orglet danser

”Jeg var spændt på, om de sanglige og

musiske forbindelser, Karin og Holger

Lissner havde skabt udensogns, ville holde.

Det gjorde de, og det lettede arbejdet

med koncerterne i kirken, som jeg har lagt

mange kræfter i.”

Birgit fik fornøjelsen af i 2004 at tage det

nye større orgel med 1.234 piber i brug med

de mange variationsmuligheder fra barok

til romantik. Ikke mindst trompeterne i

svelleværket!

Formidlingen af musikken findes også i det

små. Før og efter hver gudstjeneste kan


kirkegængere på opslagstavlen i våbenhuset

se søndagens musikprogram. Typisk Birgit.

”I et godt samarbejde med Tine Illum

lægger jeg altid megen vægt på at finde,

hvad der passer til dagens tekst eller

særlige anledning. De lette toner kan jeg

også godt lide, så ”orglet danser”, som det

hedder”

Og fremtiden?

I flytter ikke?

”Nej! Jeg føler, at vi er landet i et smørhul.

Det gælder livet i sognet både i og uden

for kirken. Med den fantastiske bolig i

enderækkehuset på Abildvej med udsigt

over ådalen til kirken - og med kort vej

til badning ved Bjert Strand, hvor Henriks

båd ligger, har vi fundet vores plads her på

jorden. Og her bliver vi, så længe vi kan..”

Sdr. Bjert Sogn

K irkebladet

Fremtiden?

”Vi vil i endnu højere grad nyde de mange

kulturtilbud, det nære Kolding byder på, og

jeg vil stadig dyrke Kolding Kammerkor, tage

en efteruddannelse i sang i Løgumkloster og

så tage et vikariat hist og her. Fremtiden er

aldeles åben”.

Finale med harmonika

Birgits afsked sker med maner. Sidste

arbejdsdag er ved den udendørs

gudstjeneste søndag 26. august, der

foregår til spillemandsmusik. Hvor hun selv

trakterer harmonikaen og gemalen violinen!

Umiddelbart efter bliver der lejlighed til at

sige farvel og tak ved en uformel reception,

menighedsrådet holder

Nye ansigter på kirkegården

Der er nye ansigter på kirkegården. I og

med at John Hansen,”maskinmesteren”.

trapper ned efter at have passeret de 70,

og Dorthe Skousen er holdt op, har graver

Hanne Buhl fået de ledige timer fyldt

op med to friske par hænder. Leo Tarup

Skovbjerg, 56 år, fra Østerløkke, uddannet

Leo Tarup Skovbjerg

og Bibi Lautrup Jensen

Erik Randel

skovfoged og indehaver af Kolding

Parkservice, ved noget om naturpleje.

Og Bibi Lautrup Jensen, 30 år, fra

Sønderbyvej har taget jobbet året ud

som medhjælper for at få nødvendig

praktikerfaring før videruddannelse.

ER

5


Fra midt i juni til midt i december vil der

husere en præst mere i Sønder Bjert. Det

er 47-årige Mikkel Flor, der for første gang

skal være præst. Han kommer med frisk

mod og mange erfaringer i bagagen

– så tag godt imod ham.

Mikkel Flor skriver følgende introduktion af

sig selv:

”Da jeg blev færdig med studiet havde jeg

en klar idé om fremtiden. Det var blot om at

Åben Snak

I efteråret vil der igen blive tre aftener med

”Åben Snak” – og igen vil det være torsdag

aftener 19-20.30.

Åben Snak er dels et kort oplæg, dels

diskussion af et emne, der har med liv og

tro at gøre. Sidste år var det ”Bibelen”,

”Gudstjenesten” og ”Etik”. ALLE kan være

med og er velkomne.

6

En præst mere......

Velkommen

til Mikkel Flor

søge et par stillinger. I stedet blev det et

job på et sygehus, arbejde som flyttemand,

så pedel og endelig 3 år ved Dansk Røde

Kors i Jelling. Alle disse uforudsete ting eller

hændelser fik mig efterhånden til at løfte

hovedet, for hvad kunne det nytte med en

krum hals, når vinden var stærkere…

Jeg er bosiddende i Brejning med min

familie, min hustru og vores 2 børn på 9

og 12 år.

Med tak og håb om et godt samarbejde

og de gode ting og oplevelser.

Mikkel Flor”

Vores nye præst vil selv stå for nogle

gudstjenester og medvirke ved andre; han

vil deltage i undervisning af konfirmander

og minikonfirmander og i det hele taget

være at finde i kirkens liv og aktiviteter.

TI

Emnerne ligger endnu ikke helt fast, men

vil blive annonceret i efterårsnummeret af

kirkebladet. Datoerne er dog fastsat til 20.

september, 11. oktober og 25. oktober.

Hvis man har forslag til emner, er man

velkommen til at henvende sig til mig.

TI


Sdr. Bjert Sogn

K irkebladet

Du og det næreste demokrati

Siden indførelsen af Grundloven har det

været centralt i Danmark, at Folkekirken

ER medlemmerne. Folkekirken styres af

frivillige, der vælges for fire år af gangen.

Det er vigtigt at tage ansvar og give sig

tid til at deltage i arbejdet. Det nuværende

menighedsråd har i de sidste fire år

arbejdet flittigt for at få livet i og omkring

kirken til at fungere.

Der er mange vigtige og spændende opgaver.

Der er bred enighed om, at gudstjenestelivet,

korarbejde og andet musikliv,

samt undervisning er utrolig vigtigt.

Fremover har vi bl.a. visioner om at udvide

vores undervisningstilbud, så det bliver ”fra

vugge til grav”. Helt konkret tænkes der på

børnesalmesang (fortsættelse af succes’en

med babysalmesang) og midikonfirmander i

5. klasse.

Kirken trænger desuden til indvendig

vedligeholdelse og renovering, hvilket er

bekosteligt, men nødvendigt .

Men hvor skal pengene komme fra? Den

økonomiske prioritering er hård i disse

år. Der bliver kigget i alle retninger for at

opnå mest muligt kirkeliv for pengene. Bl.a

diskuteres det, om den gamle udgiftstunge

præstegård må stå til udskiftning med en

ny og energirigtig præstebolig.

Menighedsrådsarbejdet er i det hele taget

et meget alsidigt og spændende arbejde,

hvor mange forskellige kompetencer kan

bruges. Her brydes meninger og forskellige

holdninger. Også i det næste menighedsråd

har vi brug for mennesker med visioner, som

har lyst til at kaste sig over et arbejde som

omhandler kulturelle, kirkelige, bygningsfaglige,

økonomiske og personalefaglige

områder. Menighedsrådsarbejdet er et

”holdspil”, hvor mange forskellige interesser

og evner er en rigdom.

Den kommende periode byder særligt på to

spændende opgaver, idet der skal vælges

ny provst i Kolding Provsti og ny biskop i

Haderslev Stift.

I Sønder Bjert holdes der 10 menighedsrådsmøder

årligt. Desuden nedsættes der

forskellige udvalg, hvor der er møder efter

behov. Der udbydes spændende temadage

og kurser på provsti- og stiftsniveau, som

man kan deltage i efter interesse.

Valg til Menighedsrådet 2012 er fastsat til

tirsdag 13. november.

Arne Friis

7


Foto: Preben Matthiesen

Gudstjenester

og arrangementer

i Sønder Bjert Kirke

og Sognehus

sommeren 2012

8

Kalenderoversigt

JUNI

Søndag 3. juni kl. 10.30

Trinitatis søndag

Gudstjeneste

v. Maria Frederiksen

Søndag 10. juni kl. 9.00

1. s.e. Trinitatis.

Gudstjeneste

Derefter udflugt (se s. 13)

Tirsdag 12. juni kl. 17.00

Indskrivning af konfirmander (se s. 9)

Søndag 17. juni kl. 9.00

2. s.e. Trinitatis

Gudstjeneste

v. Jens Christian Bach Iversen

Søndag 24. juni kl. 10.30

3. s.e. Trinitatis

Gudstjeneste

Onsdag 27. juni kl. 17.00

Menighedsrådsmøde

I juni samles ind til Folkekirkens Nødhjælp.

I juli samles ind til Danmission.

I august samles ind til Folkekøkkenet.

Præstens sommerferie:

Fra 22. juli - 12. august 2012

Hvor intet andet er nævnt er Tine Illum

præst ved gudstjenesterne.

= Under prædiken kan børnene gå i børnerummet

og få fortalt bibelhistorie.

= Kirkecafeen er åben efter gudstjenesten.


Juni - Juli - August 2012

JULI

Søndag 1. juli kl. 9.00

4. s.e. Trinitatis

Gudstjeneste v/Mikkel Flor

Søndag 8. juli kl. 10.30

5. s.e. Trinitatis

Gudstjeneste

Søndag 15. juli kl. 9.00

6. s.e. Trinitatis

Gudstjeneste

Søndag 22. juli kl. 10.30

7. s.e. Trinitatis

Gudstjeneste v/Holger Lissner

Søndag 29. juli kl. 9.00

8. s.e. Trinitatis

Gudstjeneste v/Jens Christian

Bach Iversen

AUGUST

Søndag 5. august kl. 9.00

9. s.e. Trinitatis

Gudstjeneste v/Mikkel Flor

Søndag 12. august kl. 10.30

10. s.e. Trinitatis

Gudstjeneste v/Frank Kærgaard

Onsdag 15. august kl. 17.00

Menighedsrådsmøde

Søndag 19. august kl. 10.30

11. s.e. Trinitatis

Skolestart (se s. 12)

Søndag 26. august kl. 9.00

12. s.e. Trinitatis

Friluftsgudstjeneste

Derefter afskedsreception (se s. 12)

K irkebladet

Sdr. Bjert Sogn

KONFIrMANDINDSKrIVNING

Velkommen til

konfirmander

2012-2013

Alle, der går i 7. klasse på Sønder Bjert

Centralskole eller bor i Sønder Bjert,

er velkomne som konfirmander næste

skoleår.

Der er konfirmandindskrivning

tirsdag 12. juni kl. 17-18.

Elever, der går i 7. klasse på Sønder

Bjert Centralskole får brev om konfirmandindskrivningen.

Hvis man bor her

men går i 7. klasse på en anden skole

og gerne vil konfirmeres i Sønder Bjert er

man naturligvis meget velkommen til det.

Man kan henvende sig til mig og få

tilsendt brev og oplysninger vedr.

tilmelding.

Tine Illum

9


Handler det med kirken om mit liv?

- kirken er også tal

Til stormødet 21. marts skitserede

psykolog Inge Vesterdal, der er med i

menighedsrådet, ganske kort ”Religiøsitet

i tiden” og sagde, at vor tids udfordring

bl.a. er en øget fokusering på selvet. Dette

gør os på én gang magtfulde og skrøbelige,

fordi de trygge rammer er borte. Da vi

ikke som samfund har fælles definerede

værdier, er der en øget fokusering på egen

mavefornemmelse, hvilket ofte gør os

forvirrede og stressede.

Den åndelige søgen går i retning af

selvudvikling og der fokuseres på, at ”jeg

vælger det, der virker”, og at jeg skal

kunne ”mestre” mit liv. Helt generelt

er relationer vigtige, og det er vigtigt

at tro har noget at gøre med mit helt

- og her kommer tallene!

På stormødet forkuseredes der også en del

på tal, som skal med i denne sammenhæng.

Ved hjælp af powerpoint blev økonomien

gennemgået, og der blev vist, at vi i Sdr.

Bjert har et samlet driftsbudget på ca. kr.

2.000.000,- til at dække alle omkostninger

til løn og daglig drift af kirke, præstegård,

kirkegård og sognehus. (præstens løn

er ikke medregnet, da den betales af

kirkeministeriet.

Den væsentligste del af pengene er løn

til personalet, i alt ca. kr. 1.292.000,-

Den øvrige del af driftsmidlerne bruges så

til alt lige fra varme og lys til undervisning,

uddannelse, kirkekor, ejendomsskatter og

10

konkrete liv. Hvis kirken skal give mening

ind i dette univers, skal vi troværdigt

fortælle en bedre historie end kampen

for individets vellykkethed. Disse tanker

tog sognepræst Tine Illum op, og nævnte

bl.a. at troværdighed og autenticitet er

nøgleord i kirken. Delagtighed/medejerskab

har for længe været ord uden handling,

hvilket har betydet, at kirken nærmest er

blevet et serviceorgan, hvor medlemmerne

er ”kunder” og præsten ”butiksbestyrer”.

I fællesskab må vi sørge for et levende

og troværdigt gudstjenesteliv, at skabe

rammer for fordybelse, for åben dialog, og

engageret undervisning. (se også artiklen

”Med Helligånd og håndkraft” forrest i

kirkebladet).

vedligeholdelse af kirke, præstegård og

kirkegård.

Især er drift af kirke og præstegård

to tunge poster på kontoen, hvorfor

menighedsrådet er på konstant jagt efter

mulige måder at minimere udgifterne på.

Vort store ønske er at pengene bruges

til alt det levende i og omkring kirken, i

stedet for bygninger og mursten.

Vi har naturligvis en ønskeseddel til

fremtiden, som det vil føre for vidt at

komme detaljeret ind på her. Men er

du interesseret i at høre mere, kan du

henvende dig.

Arne Friis


Sdr. Bjert Sogn

K irkebladet

Eftermiddag i Sognehuset

Glimt fra Sydøstasien

Kendskab er venskab. v. ruth og Bent Junker-Hansen

Torsdag 30. august kl. 14.30 i sognehuset

Bent Junker-Hansen var i fire uger i oktober og november 2011, som Y’Mens medlem,

inviteret til Singapore, Filippinerne, Malaysia og Thailand. Ruth var med og det blev

oplevelser, der gav kendskab til sociale og religiøse traditioner i disse lande. Der blev

knyttet venskaber på det personlige plan, klubberne imellem og udbygget fælles mål

for bevægelsen.

Mødet med medmennesket uanset hvor og uanset under hvilke omstændigheder

fastholdt os i medansvar. Bent fik lov at rejse et trækors, hvorpå der stod: “God so

loved the World..”

(Thi således elskede Gud verden..Johs. 3.16.)

11


Sommerkoncerter i lyse, glade toner

I samarbejdet mellem Sdr. Stenderup,

Dalby og Sdr. Bjert laver vi to fælles

sommerkoncerter, som i år finder sted i

Sdr. Bjert Kirke onsdag den 6. juni og i

Dalby Kirke torsdag den 7. juni, begge

dage kl. 19.00.

Gudstjeneste i det fri – og afsked med

organist Birgit Jepsen.

Igen i år – den sidste søndag i august

– er der friluftsgudstjeneste for hele

familien.

Stedet er plænen bag sognehuset, hvor

spejderne sætter deres store telt op, og

hvor Birgit med harmonika og spillemænd

spiller til salmerne.

Alle børn, der blev døbt i 2007, får en

særlig invitation – de er nemlig 5-årsdåbsjubilarer.

Tag gerne en havestol eller to med.

Der vil også blive opstillet bænke.

12

Det er alle tre kirkers børnekor samt vores

kirkes voksenkor, som står for koncerten.

Koncerten bliver i lyse, glade og lette

sommertoner, og korsangen bliver ledsaget

af obo, cello og kontrabas.

Birgit Jepsen

Friluftsgudstjeneste søndag 26. august 10.30

Skolestart og gudstjenste

Første skoledag er noget særligt både for

børn og forældre. Så søndagen efter, at 0.

klasse er begyndt i skole, altså 19. august

kl. 10.30, er børn, skoletasker, forældre og

søskende inviteret til gudstjeneste. Alle de

nye skolebørn får en lille ting med hjem.

For alle os andre, hvis første skoledag ligger

mange år tilbage, er det en glæde at kunne

tænke på og bede for de mindste skolebørn.

Efter gudstjenesten er der kaffe og

saftevand til alle.

reception for Organist Birgit Jepsen

Friluftsudstjenesten er Birgits sidste

gudstjeneste som organist i Bjert.

Vi har været utrolig glade for Birgit, der

har betydet så meget for vores kirkeliv.

Derfor holder menighedsrådet også efter

gudstjenesten en afskedsreception og

håber at rigtig mange kommer og deltager

– også ”gamle” korister, deltagere

fra babysalmesang, kolleger osv.

Tine Illum

Gud, jeg glæder mig sådan til at skulle i skole.

Jeg tænker på alle de børn, jeg skal lege med, alt

det jeg skal lære. Det kilder helt i maven. Tak for,

at du passer på alle børn i skolen, de store og de

små. Tak fordi, vi har fået en hjerne, så vi kan

lære noget, og et hjerte, så vi kan finde ud af at

bruge det, vi lærer, til det rigtige; tak for at vi kan

tale og lytte, synge og grine. Jeg beder dig: sæt

dig ved siden af mig i klassen, hjælp mig med at

forstå, og hjælp mig til at være en god klassekammerat

og hjælpe andre. Gør mig glad for at gå

i skole.

Tine Illum


Sommerudflugt – snart!

Søndag 10. juni er der en spændende

udflugt for ALLE i Sønder Bjert og Dalby

sogne.

Efter gudstjenesten kl. 9.00, drikker vi en

hurtig kop kaffe og kører fra Bjert over

Dalby med bus.

Vi er i Hjerting kl. 12.00, hvor vi spiser

sandwich. Herefter får vi en rundvisning i

den spændende kirke, der bl.a. er udsmykket

med Robert Jacobsens skulpturer af

bibelske figurer, der er lavet af det, han

selv kalder ”skrammel”.

Derefter kører vi til CVU i Esbjerg, hvor vi

skal se og høre om det kolossale kunstværk

på 140 m2, ”Esbjerg-evangeliet”, der er

malet direkte på muren. Kunstværket fortolker

bibelen og dens fortællinger i et

moderne billedsprog. Også her får vi en

rundvisning.

K irkebladet

Sdr. Bjert Sogn

Minikonfirmander i efteråret 2012

Alle børn på skolen, der går i 3.a,

modtager i løbet af august indbydelse

til at blive minikonfirmander i efteråret.

Minikonfirmanderne mødes første gang

onsdag 5. september 13.00-14.30.

Nogle af Robert Jacobsens skulpturer

Vi forventer at være hjemme kl. 17.30.

Pris 150,- kr. incl. bustransport, entré,

sandwiches og kaffe.

Tilmelding senest 3. juni til Ingrid Borbye,

tlf. 75572326.

Tine Illum

Hvis man bor i Sønder Bjert, men går på

en anden skole, er man velkommen til at

henvende sig og få tilsendt en indbydelse.

Præsten: ”På prædikestolen er i midten

et billede af Jesus, og ved siderne er der

billede af de fire, der fortalte historierne

om Jesus videre. De hedder evangelister....”

I mellemtiden er en af minikonfirmanderne

gået helt om på den side af prædikestolen,

der vender ind mod væggen...: ”Hov, Tine,

her er der en helt tom firkant uden nogen

billeder i...... her skal du nok være, for du

fortæller jo også altid om Jesus........”

13


14

Døbte

26. febr. Christian Thiel Søbjerg

Skovhavevej 62, Bjert

11. marts Bertram Damkjær Hedegaard

Stenholtgade 11, Sdr. Stenderup

18. marts Bjørk Holbæk Lunding

Møllevang 14, Bjert

18. marts Frederik Koch Sørensen

Hasselvænget 30, Bjert

18. marts Hugo Buch Løgstrup

Sønderbyvej 41, Bjert

1. april Josephine Jørgensen

Bjert Stationsvej 3, Bjert

8. april Olivia Marie Lombard

Skrænten 9, Bjert

8. april Gerrit Dirk Toet

Stenderupvej 56, Bjert

Kirkeligt viede

15. jan. Christine Margrethe Falk riecke

og

Claus Søndergaard Mikkelsen

Skovparken 125, Kolding


Dødsfald og

bisættelse/begravelse

2. feb. Mary Kathrine Elkjær

Vesterløkke 10, Bjert

4. feb. Birgit Holm Møller

Teglgårdsvej 13, Kolding

9. feb. Grete Kirstine Kipp Thaisen

Engdalen 6, Bjert

16. feb. Maren Bjørslev Jochumsen

Hjarupvej 10, Kolding

21. feb. Petra Abeline Dall

Vesterløkke 10, Bjert

25. feb. Ellen Mariane Hansen

Vesterløkke 10, Bjert

1. marts Meta Andrea Jørgensen

Gydeledvej 60, Bjert

8. marts regner Østergaard Nielsen

Vesterløkke 10, Bjert

15. marts Lisbeth Kjærgaard Nielsen

Engdraget 17, Bjert

28. marts Arne Bent Jepsen

Vesterløkke 10, Bjert

5. april Tove Petersen

Møllevang 5, Bjert

8. april Emil Klaaborg Bondesen

Ringkøbingvej 23, Århus

11. april Ellen Degn

Agtrupvej 22, Kolding

Deadline til næste nr. (sep-okt-nov)

den 1. august 2012

Kirkebladet Sdr. Bjert Sogn

Kirkelig vejviser www.sdrbjertkirke.dk

Sognepræst, Mandag fridag

Tine Illum 75 57 20 90

Gl.Bjert 27, 6091 Bjert

Hjælpepræst

ti@km.dk

Mikkel Flor 61 31 77 07

mikkelflor@sol.dk

Menighedsrådet:

Arne Friis, formand 20 15 47 97

formandbjert@gmail.com

Hans Lind, næstformand, kasserer 75 57 27 33

Bent Junker-Hansen 75 57 14 46

Thyge Lind 75 57 27 32

Ingrid Borbye 75 57 23 26

Inge Vesterdal 75 50 89 81

Hanne Føns

Kirkesangere:

75 57 20 84

Hanne Schneider 75 57 11 49

Jette Zoega 75 52 77 30

Organist og korleder:

Birgit Jepsen, Abildvej 57 74 84 55 76

organistbjert@stofanet.dk

Graver:

Kirkegårdskontoret, bedst 9.00-9.30 75 57 22 50

Hanne Buhl (privat) 75 57 52 23

graver@sdrbjertkirke.dk

Kirkeværge: Bent Junker-Hansen 75 57 14 46

berujh@gmail.com

Attester - fås ved henvendelse til sognepræsten.

Fødsler - i sognet anmeldes til sognepræsten

senest 14 dage efter fødslen

Dødsfald - anmeldes til sognepræsten

Sognehuset

Hanne Buhl

Facebook

75 57 22 50

Sønder Bjert Kirke

Kirkebladets redaktion

Karen Lützen, Mariavej 24 (ansvh.) 75 57 22 73

karenlytzen@profibermail.dk

Helle Aavild Juhl, Mariavej 22 75 57 25 01

Erik Randel, Guldager 14 75 57 26 64

Arne Friis, Agerland 13 20 15 47 97

Tine Illum, Gl. Bjært 27 75 57 20 90

Grafisk: X-tension ApS 75 57 23 00

Tryk: InPrint, Kolding

15


Et serviceeftersyn…

…af kærligheden

Sjældent tilbud fra ægtepar og menighedsråd

Det er ikke så lidt af et eksperiment,

ægteparret Inge og Hans Erik Friberg

sammen med Menighedsrådet skød i gang i

maj i Sognehuset: Et kommunikationskursus

for par. Er der interesse, tilbydes det også

efter sommerferien.

Måske lyder det umiddelbart lidt sofistikeret,

men er det ikke. Heller ikke terapi – og

hverken politisk eller religiøst.

Men PREP, som det kaldes - er en forskningsbaseret

anvendelse af Praktiske Redskaber

til et Engageret Parforhold. Et tilbud dels

til dem, der vil forholdet, men hvor faresignalerne

er hejst, og det knaser lidt – og

dels til de par, der har det godt nok, men

alligevel ønsker at optimere relationerne

mellem sig. Mand og kone kan simpelthen

give kærligheden et serviceeftersyn.

Inge og Hans Erik Friberg har uddannet

sig til det på Center for Familieudvikling i

København. Med deres udstråling har de i

mange år i livet i sognet været et lysende

eksempel på et godt parforhold. Hver for

sig og sammen. Alligevel fik de selv noget

ud af deres kursus og kunne justere positivt

i deres samliv.

Tænk på børnene…

I den forbindelse skal forældre tænke på

deres børn, siger de. Det bedste, man kan

give dem, er et harmonisk hverdagsliv.

Kursusdeltagere skal ikke udbasunere deres

tanker og skærmydsler for andre par, men

på fem dage a tre timer gennemgås diverse

spilleregler og dilemmaer.

Inge og Hans Erik Friberg vil øse af deres

erfaringer.(Foto Frederik Friberg)

Mere info i brochurer i våbenhuset, hos

Inge Friberg på 2757 0588 samt på

www.familieudvikling.dk. Kursusprisen pr.

par er 3.000 kr - inklusive brød og kaffe.

Indbetaling sker til og administreres

af Menighedsrådet via kontoen 9874 -

3050179523.

Et enkelt eksempel

NB. Hvad er bedre kommunikation? Et

meget simpelt eksempel: Hav tre mønter

liggende i den ene lomme. Hver gang man

gør noget positivt for sin partner, skal man

flytte en mønt over i den anden lomme.

Når dagen er omme, bør alle tre mønter

have skiftet plads!

Erik Randel

More magazines by this user
Similar magazines