Untitled - Bruun Rasmussen

bruun.rasmussen.dk

Untitled - Bruun Rasmussen

international

F Ø L G E N D E D A G E S Æ L G E S

tirsdag 31. maj kl. 13 våben

tirsdag 31. maj kl. 17 sylt-samlingen del I

antikviteter og malerier ............... 101 - 230

onsdag 1. juni kl. 13 ure, møbler og bronzer

torsdag 2. juni kl. 13 møbler og bronzer

torsdag 2. juni kl. 15 sylt-samlingen del II

fredag 3. juni kl. 13 sylt-samlingen del III

bronzer og miniature ................... 651 - 777

keramik og orientalsk .................. 778 - 816

keramik, glas og orientalsk

mandag 6. juni kl. 17 udsøgte malerier

tirsdag 7. juni kl. 13 ældre malerier

onsdag 8. juni kl. 13 malerier

torsdag 9. juni kl. 13 malerier, tegninger og grafik

kl. 14 sølv

mandag 13. juni kl. 13 smykker og ure

kl. 17 vin

tirsdag 14. juni kl. 13 tæpper

bronzer og varia

internationale malerier og antikviteter 743, 2 kataloger

sylt-samlingen 744 · vin 745 · mønter 746

der bydes og faktureres i danske kroner

vurderingerne i euro kan ses på www.bruun-rasmussen.dk

se omregningstabel side: 122

købskonditioner findes bagest i kataloget


sylt-samlingen

antikviteter & malerier

hidrørende fra en tysk privatsamling

A U K T I O N 7 4 4

tirsdag 31. maj, torsdag 2. og fredag 3. juni 2005

E F T E R S Y N

onsdag 25. maj kl. 15 - 18

torsdag 26. maj kl. 10 - 17

fredag 27. maj kl. 10 - 17

lørdag 28. maj kl. 11 - 16

søndag 29. maj kl. 11 - 16

mandag 30. maj kl. 10 - 17

BRUUN RASMUSSEN KUNSTAUKTIONER

Bredgade 33 · DK-1260 København K

Tel +45 3343 6911 · Fax +45 3343 6966

info@bruun-rasmussen.dk

www.bruun-rasmussen.dk


international

D AY S O F S A L E

tuesday 31st may 1 pm weapons

tuesday 31st may 5 pm sylt-colletion part I

furniture and paintings ........... 101 - 230

wednesday 1st june 1 pm clocks, furniture and bronzes

thursday 2nd june 1 pm furniture and bronzes

thursday 2nd june 3 pm sylt-collection part II

bronzes and miniatures ........... 651 - 777

friday 3rd june 1 pm sylt-collection part III

ceramics and oriental art ......... 778 - 816

ceramics and oriental art

monday 6th june 5 pm selected paintings

tuesday 7th june 1 pm old master paintings

wednesday 8th june 1 pm paintings

thursday 9th june 1 pm paintings, drawings and prints

2 pm silver

monday 13th june 1 pm jewellery and watches

5 pm wine

tuesday 14th june 1 pm carpets

bronzes and varia

international paintings and works of art 743, 2 catalogues

sylt-collection 744 · wine 745 · coins 746

bids and invoicing are made in DKK

estimates in euro can be seen at www.bruun-rasmussen.dk

see exchange table page: 122

VAT regulations and conditions of sale are available at the back of the catalogue


sylt collection

decorative art & paintings

from a german privat collection

A U C T I O N 7 4 4

tuesday 31st may, thursday 2nd and friday 3rd june 2005

P R E V I E W

wednesday 25th may 3 pm - 6 pm

thursday 26th may 10 pm - 5 pm

friday 27th may 10 am - 5 pm

saturday 28th may 11 am - 4 pm

sunday 29th may 11 am - 4 pm

monday 30th may 10 am - 5 pm

BRUUN RASMUSSEN KUNSTAUKTIONER

Bredgade 33 · DK-1260 Copenhagen K

Tel +45 3343 6911 · Fax +45 3343 6966

info@bruun-rasmussen.dk

www.bruun-rasmussen.dk


the sylt collection

has been collected by a German couple, who for many years have had

their summer residence on the island of Sylt, one of the many islands

in the North Sea along the coast of Friesland, just south of the Danish

island of Rømø. They have now decided to part with the collection in

order to start all over again collecting in other areas.

In many ways this collection is similar to the Flensborg Collection,

which came under the hammer at Bruun Rasmussen in 1997, and

which was one of the reasons why the present private owners of the Sylt

collection chose Bruun Rasmussen in Copenhagen to handle the sale.


sylt- samlingen

er samlet af et tysk ægtepar, der i mange år har haft sommerbolig på

øen Sylt eller - som den hedder på dansk - Sild, en af de mange øer i

Nordsøen ud for Frieslands kyst, lige syd for Rømø. Ægteparret har nu

besluttet sig til at sælge samlingen for at hellige sig ny samlerområder.

Samlingen minder på flere måder om Flensborg-samlingen, der var

under hammeren hos Bruun Rasmussen i 1997, og som har været inspiration

for de nuværende private ejere af Sylt-samlingen til netop at

vælge Bruun Rasmussen i København til at formidle salget.

Jesper Bruun Rasmussen


Thomas Lembourn

3343 6973

t.lembourn@bruun-rasmussen.dk

Anders Fredsted

3343 6964

a.fredsted@bruun-rasmussen.dk

Per Flemming Koefoed

3343 6993

p.koefoed@bruun-rasmussen.dk

Birte Stokholm

3343 6976

b.stokholm@bruun-rasmussen.dk

Jeannette Trefzer

3343 6975

j.trefzer@bruun-rasmussen.dk

Bettina Sinnet

3343 6977

b.sinnet@bruun-rasmussen.dk

Signe Rosenvinge Thürmer

3343 6983

s.r.thurmer@bruun-rasmussen.dk

Henrik Schleppegrell

3343 6980

h.schleppegrell@bruun-rasmussen.dk

Charlotte Hviid

3343 6982

c.hviid@bruun-rasmussen.dk

Anne-Marie Lei Ipsen

3343 6979

l.ipsen@bruun-rasmussen.dk

Malene Dybbøl

3343 6997

m.dybbol@bruun-rasmussen.dk

møbler, bronzer og ure

møbler, bronzer og ure

møbler, bronzer og ure

malerier og tegninger

malerier og tegninger

malerier og tegninger

tegninger og grafik

tæpper

porcelæn, fajance,

glas og orientalsk

porcelæn, fajance,

glas og orientalsk

sølv


antikviteter

TIRSDAG DEN 31. MAJ KL. 17

katalog nr. 101 - 230, del I

og malerier


10 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 744 SYLT-SAMLINGEN


101

101

Ubekendt maler, 18. årh.

Stamtavle over konger og hertuger af Ungarn. Betegnet "Wahre Abbildung

und Ordnung aller Hertzogen und Könige in Dungarn (Ungarn)".

40 x 43. Malt på kobber.

Proveniens: Østrigsk adelig samling.

Afbildet 25.000-30.000

€ 3.400-4.000

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 744 SYLT-SAMLINGEN

11


102

102

Et par barok relieffer af bemalet træ, dekoreret

i farver, udskåret med putti og gennembrudt

bladværk. 17.-18. årh. L. 210. (2).

Afbildet 25.000

€ 3.400

103

Napolitansk barok figur af bemalet træ, stående

dreng med kurv på hovedet. Italien,

18. årh.s midte. H. 83.

Afbildet 15.000-20.000

€ 2.000-2.700

104

ET PAR SENBAROK STOLE af guldstafferet

og mørkpoleret træ, rygge og sæder med

gyldenlæder i gyldne, røde og grønne farver,

forestillende blomster, bladværk og insekter.

Brandstempel med kronet A samt inventarnumre

H.H. og VI. Danmark, 18. årh.s begyndelse.

(2).

12 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 744 SYLT-SAMLINGEN

103


104 105

Stolene blev anvendt i forbindelse med Christian X og

Erik Withs 50 års officersjubilæum d. 14. marts 1941

ved taflet i residenspalæet på Amalienborg.

Restaureringsraport medfølger fra Konsevatorskolen Det

Kongelige Danske Kunstakadami udført af Christina

Lindeqvist og Bodil Taarnsskov, dec. 1983.

Se detalje foto side 112. Afbildet 15.000

€ 2.000

105

ET PAR REGENCE STOLE af guldstafferet og

mørkpoleret bøgetræ, udskåret med musling og

bladværk. Danmark eller Norge ca. 1740. (2).

Afbildet 10.000-20.000

€ 1.350-2.700

106

Dansk regence taburet af guldstafferet og mørkpoleret

træ, udskåret med muslinger og ornamentik.

18. årh.s første halvdel.

Afbildet 15.000-20.000

€ 2.000-2.700

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 744 SYLT-SAMLINGEN

106

13


107

108

107

FLORENTINSK BIBLIO-

TEKSBORD af nøddetræ,

bordplade hvorunder rum,

søjle med skuffe, udskåret

med kanneleringer, på dyrepoter.

Italien, 16.-17. årh.

H. 83. L. 93. D. 122.

Afbildet 60.000-80.000

€ 8.000-10.500

108

Dansk barok klapbord af egetræ,

afrundede klapper, sarg

med skuffer i hver side, profilerede

ben hvorimellem fodlister.

18. årh. H. 74. L. 45. Med

klapper L. 155. B. 98.

Afbildet 15.000

€ 2.000

14 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 744 SYLT-SAMLINGEN


109

109

Nordfrisisk maler, 17. årh.s begyndelse

Portræt af en adelsdame i grå renæssancesilkekjole rigt dekoreret med

kniplinger, perler og guldtråde, i den ene hånd holder hun en fjervifte,

i håret bærer hun liljekonvaller. 100 x 76. Samtidig ramme.

Afbildet 40.000-50.000

€ 5.400-6.700

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 744 SYLT-SAMLINGEN

15


110

110

Frédéric de Moucheron, skole, 17.-18. årh.

Vandringsmænd i udkanten af en skov. 84 x 125. Afbildet 80.000

€ 10.500

111 112

16 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 744 SYLT-SAMLINGEN


111

Tysk maler, 18.-19. årh.

Portræt af Sophie Christiane Treusch von

Buttlar af huset Altenfeld (1744-1823) i rød og

grøn kjole samt hermelinskåbe. Betegnet på

bagsiden "Georg Treusch von Buttlar-Brandenfels".

76 x 62.

Proveniens: Herrenhaus Buttlar, Hessen.

Afbildet: "Genealogisches Handbuch des Adels, Freiherrl.

Häuser A.", bd. IX, 1975.

Afbildet 25.000-30.000

€ 3.400-4.000

113

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 744 SYLT-SAMLINGEN

112

Martin Mytens, den yngre, stil, 18.-19. årh.

Portræt af den tysk-romerske kejser Franz Joseph

I. Stephan (1708-1765) i harnisk og bærende

den gyldne Vlies. Pastel. Lysmål 64 x 51. Oval

i firsidet ramme. Afbildet 20.000

€ 2.700

113

David Teniers, den yngre, skole, 17. årh.

Folkeliv ud for en landevejskro i et bjergrigt

landskab. 130 x 150. Afbildet 150.000-200.000

€ 20.00-27.000

17


114

114

Ubekendt maler, 18. årh.

Portræt af konge af Spanien Philipp V. (1683-1746) og dennes hustru

Elisabeth Farnesse (1692-1766). Samt hertugen af Orléans Philipp II.

(1674-1723) og dennes hustru Francoise Marie de Borbon, Mademoiselle

de Blois. Alle 41 x 33. (4). Afbildet 30.000-40.000

€ 4.000-5.400

18 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 744 SYLT-SAMLINGEN


115

115

TYSK BAROK CHATOL af nøddetræ, indlagt med intarsia i forskellige

træsorter med fugle, blomster og bladværk. Overdel med dør flankeret

af fire skuffer med centrallås, skrå skriveklap bag hvilken små skuffer og

rum. Underdel med svungen front. Dresden. 18. årh.s midte.

H. 199. B. 120. D. 65. Se detalje foto side 112. Afbildet 125.000-150.000

€ 17.000-20.000

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 744 SYLT-SAMLINGEN

19


116

116

FIRE ROMERSKE IMPERATOR RELIEFFER i pastiglia teknik, plader af

fyrretræ, dekoreret i farver og guld, profilprotrætter af romerske imperatorer,

rammer udskåret med muslinger og ornamentik. Italien, 18.

årh.s midte. H. 61. B. 43. (4). Afbildet 60.000

€ 8.000

20 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 744 SYLT-SAMLINGEN


117

117

Trubenbach, tysk maler, 18. årh.

Dværgen Peppchen. Betegnet på fransk og tysk på bagsiden: "Peppchen.

Zwerg Se. Majestät des Königs Stanislaus von Polen Im Alter von

11 Jahren, in Lebensgrösse gemalt von Trubenbach 1752". 83 x 66.

Dværgen Peppchen, også kaldet "Bébé", hed egentlig Nicolas Ferry (1741-1764).

Han var hofdværg hos den polske konge i dennes franske eksil i Lunéville og var

allerede i sin levetid så berømt, at man malede ham og gengav ham i voks, fajance

og papmaché. Den 79 centimeter lange Peppchen blev efter sin død præpareret

og udstillet først på biblioteket i Nancy og siden hen på Musée de l'Homme i Paris,

hvor han endnu i dag kan ses opstillet ved siden af skelettet af en kæmpe.

Afbildet 70.000-100.000

€ 9.400-13.000

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 744 SYLT-SAMLINGEN

21


118

118

Et par gueridoner af mahogny, bronze og grønmalet

metal, plader af rosabroget marmor, trepas

fodstykker, ben støbt med bukkeben. Louis

XVI form, 19. årh. H. 75. Diam. 33. (2).

Afbildet 20.000-25.000

€ 2.700-3.400

120

119

Et par gueridoner af mahogny, bronze og grønmalet

metal, plader af gråbroget marmor, trepas

fodstykker, ben støbt med bukkeben. Louis XVI

form, 19. årh. H. 75. Diam. 33. (2).

Afbildet 20.000-25.000

€ 2.700-3.400

22 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 744 SYLT-SAMLINGEN

119


120

FRANSK LOUIS XV CANAPÉ af bøgetræ,

svungen ryg udskåret med blomster og

bladværk, cabriole ben. 18. årh. s midte.

L. 140. Afbildet 20.000-25.000

€ 2.700-3.400

121

SCHWEIZISK ROCOCO KONSOLUR i

kasse af rødmalet træ, dekoreret med

blomster, prydet med ornamentik af forgyldt

bronze, støbt med gennembrudt

bladværk, hvidemailleret skive. Skive sign.

Robert L'ainè a Chaux-de-fonds. Værk med

repetition. 18. årh.s sidste halvdel.

H. 120. B. 42.

Afbildet 50.000-60.000

€ 6.700-8.000

121

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 744 SYLT-SAMLINGEN

122

122

NICLAS MEUNIER: SIGNERET SVENSK ROCOCO

SPEJL i ramme af forgyldt træ med kant af spejlglas,

gennembrudt top og bund, udskåret med blomster,

bladværk, rocailler og kæmninger. Sign. N.M. 18.

årh.s sidste halvdel. H. 155. B. 63.

Niclas Meunier (Nils, Nicolaus) 1730-1797, spejlmager i

Stockholm. Litteratur; Torsten Sylvén, Elsebeth Welander-

Berggren, Speglar, s. 177-179.

Afbildet 100.000-120.000

€ 13.000-16.000

23


123

124

Fransk buste af terracotta, antagelig Louis

XVI som barn. Sokkel i rødbroget marmor.

19. årh. H. 45.

Afbildet 8.000

€ 1.100

123

Leon Mignon, f. 1847 Lüttich, d.1898 Brussel

Buste af patineret bronze, dreng fra Israel. Betegnet;

Ragazzo israelita. Sign. L. Mignon. På profileret

sokkel af gul marmor. Tilhørende sokkel af

sortlakeret træ. 19. årh.s anden halvdel. H. 53. Sokkel

H. 114. (2).

Afbildet 50.000-60.000

€ 6.700-8.000

24 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 744 SYLT-SAMLINGEN

124


126

Et par orientalske figurer i form

af ænder af grøn celadon porcelæn,

brûle-parfum. Fransk forgyldt

bronzemontering.

H. 22. L. 24. (2).

Brûle-parfum: En beholder eller et

fad til at brænde røgelse eller andre

vellugtende stoffer på.

Afbildet 15.000-20.000

€ 2.000-2.700

125

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 744 SYLT-SAMLINGEN

125

SÆT PÅ FIRE SVENSKE ROCOCO TABURETTER af forgyldt

træ, sarg udskåret med gennembrudte rocailler og kæmninger,

cabriole ben, sæder betrukket med grøn silkedamask. 18. årh.s

midte. (4). Afbildet 80.000-100.000

€ 10.500-13.000

126

25


127

128

127

SVENSK ROCOCO KIRKEKRONE af

malm med ophæng, seks svungne lysarme,

seks lysreflekser støbt med rocailler

og bladværk, profileret stamme,

øverst prydet med ørn. 18. årh.s midte.

H. 48. Diam. 56. Afbildet 25.000

€ 3.400

26 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 744 SYLT-SAMLINGEN

129

128

JOHAN MICHAEL VAN SELOW

ROCOCO PERLEBORD af nøddetræ,

plade indlagt med talrige glasperler i

grønne og blå farver. Svungen sarg, cabriole

ben. Braunschweig, 18. årh.s

slutning. H. 73. L. 79. B. 54.

Johann Michael van Selow var af hollandsk

oprindelse og arbejdede i Braunschweig fra

1755 til ca. 1767, hvor han fremstillede flere

møbler til Anton Ulrich, hertugen af

Braunschweig. Det der slog hans navn fast,

var borde som dette, der var højt skattede for deres

elegante udførelse og praktiske anvendelse.

Lignende borde kan ses på Victoria & Albert

Museum, The Bowes Museum, Barnard

Castle, County Durham.

Litteratur: H. Kreisel og G. Himmelheber,

München 1983, die Kunst des Deutschen

Möbels, Bd. II, p. 273.

Afbildet 50.000-60.000

€ 6.700-8.000


129

ET PAR SVENSKE BAROK SPEJLLAMPETTER,

hver med en svungen lysarm af messing, spejlglas

slebet med blomster og ornamentik. 18. årh. H. 41.

B. 14. (2). Afbildet side 26 20.000-25.000

€ 2.700-3.400

130

130

Et par rococo stole af mørkpoleret og forgyldt træ,

udskåret med rocailler og kæmninger. Tyskland,

18. årh.s midte. (2).

Afbildet 8.000-10.000

€ 1.100-1.350

131

SCHLESWIG-HOLSTEINSK ROCOCO KOMMO-

DE af mahogny, plade af hvid marmor, svungen

front med tre skuffer, afrundede og kannelerede

hjørner. Ca. 1760-70. H. 75. B. 74. D. 45.

Afbildet 35.000-40.000

€ 4.700-5.400

132

Fransk skab af nøddetræ, front med to døre, afskårne

hjørner, plade af rødbroget marmor, beslag

af forgyldt bronze. Transition form, 19. årh.

H. 175. B. 105. D. 40. Afbildet 25.000

€ 3.400

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 744 SYLT-SAMLINGEN

131

132

27


133

Dansk Louis XVI sofa af bøgetræ udskåret med

kanneleringer og volutter. 18. årh.s slutning. Restaureret.

L. 165. Afbildet 20.000-25.000

€ 2.700-3.400

134

Louis XV armstol af bøgetræ, udskåret med

blomster, svungne armlæn med volutter, cabriole

ben. Frankrig, 18. årh.s midte.

Afbildet 8.000

€ 1.100

135

133 134

135

Et par danske Louis XVI armstole af poleret bøgetræ

udskåret med volutter. 18. årh.s slutning.

(2). Afbildet 20.000-25.000

€ 2.700-3.400

136

Rococo ramme af forgyldt træ. Bagsiden med

brandstempel kronet CF for curfyrste. Tyskland,

18. årh.s midte. Senere spejlglas. H. 100. B. 73.

Se detalje foto side 112. Afbildet 25.000

€ 3.400

28 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 744 SYLT-SAMLINGEN

136


137

ET PAR ALTONA LOUIS XVI LAMPETSPEJLE

af nøddetræ og forgyldt træ, svungen profileret

top med vasemotiv, laurbærkranse, sløjfe, blomster

og bladværk. Hver med to svungne lysarme

af messing. Bagsiden af hver med laksegl hvori

Christian VIIs kronede spejlmonogram. Altonaer

Fabrick Waaren Stempel. Manufaktur Köster.

18. årh.s slutning. H. 83. B. 40. (2).

137

137 - detalje

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 744 SYLT-SAMLINGEN

Litteratur: Annette - Isabell Kratz. Altonaer Möbel Des

Rokoko und Klassizismus. Lignende spejle afbildet og

omtalt side 242 og 243.

Tove Clemmensen & Hanne Raabyemagle. Brede Hovedbygning

1795 - 1806. Lignende spejl afbildet og

omtalt side 210.

Afbildet 125.000-150.000

€ 17.00-20.000

29


138

139

30 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 744 SYLT-SAMLINGEN

140


138

Svensk rococo spejl i ramme af forgyldt træ, udskåret

med rocailler og kæmninger, blomster og

bladværk. 18. årh.s midte. H. 130. B. 55.

Afbildet 40.000

€ 5.400

139

Bordvitrine af hvidmalet og guldstafferet træ,

opklappelig plade, sarg udskåret med rocailler,

cabriole ben. Rococo form, 20. årh.

H. 80. B. 79. D. 53.

Afbildet 8.000

€ 1.100

140

LOUIS XV ARMSTOL af bøgetræ, udskåret

med blomster, svungne armlæn med volutter, cabriole

ben. Frankrig, 18. årh.s midte.

Afbildet 15.000-20.000

€ 2.000-2.700

141

Dansk Louis XVI spejl af mahogny, forgyldt og

bemalet træ, øverst med profilportræt af orientaler

i let relief. 18. årh.s slutning.

H. 112. B. 47. D. 33.

Afbildet 8.000-12.000

€ 1.100-1.600

142

Tysk konsol af guldstafferet og grønmalet træ,

plade af imiteret marmor, udskåret med gennembrudte

guirlander og rosetter, runde tilspidsede

kannelerede ben. Louis XVI form, 20. årh.

H. 79. B. 74. D. 44.

Afbildet 8.000-10.000

€ 1.100-1.350

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 744 SYLT-SAMLINGEN

142

31

141


144 - detalje

143

Semiantik Sarouk tæppe, Iran. Design med blomstervaser, blomsterbuketter,

stiliserede dyr og huse på blå bund. Signeret og dateret 1930. 462 x 418.

Afbildet 30.000

€ 4.000

32 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 744 SYLT-SAMLINGEN

143


144

144

STOR TYSK LOUIS XVI PRISMEKRONE, stel af forgyldt bronze i tre

etager, hver etage med rubinrøde glasplader, støbt med bladværk, ciseleret

med ornamentik, otte svungne lysarme. Dresden. 18. årh.s slutning.

H. 100. Diam. 105.

Lignende prismekroner kendes også fra Hamburg og Berlin, men kan muligvis

være udført i et af de Baltiske lande.

Afbildet 300.000-350.000

€ 40.00-47.000

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 744 SYLT-SAMLINGEN

33


145

146 146

145

Stor Japansk bojan med Imari

dekoration, jernrødt, underglasur

blå, og guld med Fohund,

fugl Phønix, foroven

og neden stiliserede borter.

18. årh. Gennembrudt låg og

kant af bronze. H. 62.

Afbildet 20.000-25.000

€ 2.700-3.400

146

Ubekendt maler, 18.-19. årh.

Et par landskaber med kvæg

og geder. Gouacher. Hver lysmål

ca. 25 x 28. (2).

Afbildet 8.000

€ 1.100

147

KINESISK SPEJLGLASMALE-

RI I FORGYLDT RAMME I

CHIPPENDALE MANÈR, udskåret

med pagode, rocailler,

bladværk og stiliseret vand.

Spejlglas dekoreret i farver

med personer i have. 18.-19.

årh. H. 89. B. 54.

Denne gengivet: Graham Child,

World Mirrors, Sotheby's Publications,

s. 325 og 378.

Afbildet 150.000-200.000

€ 20.000-27.000

34 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 744 SYLT-SAMLINGEN


BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 744 SYLT-SAMLINGEN

147

148

A. F. Krüger, f. 1795, d. 1857, virksom i Dresden

Et par mytologiske scener med fremstilling af henholdsvis Susanne i badet

og Venus og Amor. Den ene sign. A. F. Krüger Pinx. Gouacher. Hver lysmål

11 x 15. (2). Afbildet 12.000

€ 1.600

148 148

35


149

151

149

LILLE SIGNERET FRANSK LOUIS XV KOM-

MODE af rosentræ, svungen front og sider indlagt

med cartouche af forskellige træsorter, svejfede

ben, hjørnebeslag, nøglehuller og sabots af

forgyldt bronze, plade af rødbroget marmor.

Sign. Paguet ebeniste à Versailles. 18. årh.s midte.

H. 86. B. 55. D. 40.

Nicolas Paguet leverede møbler til bl.a Versailles og Petit

Trianon. Se detalje foto side 112.

Afbildet 50.000-75.000

€ 6.700-10.000

150

Transition hjørneskab af rosentræ og nøddetræ,

buet front, beslag af forgyldt bronze, plade af

rødbroget marmor. Frankrig, 18. årh.s sidste

halvdel. H. 87. B. 56. D. 39. Afbildet 15.000

€ 2.000

151

GEORGE I "TEA KETTLE STAND" af nøddetræ,

plade indlagt med frugttræ og ben, i form

af blomster, sekssidet stamme, trepas fodstykke.

England, 18. årh.s begyndelse. H. 77. Diam. 60.

Afbildet 40.000

€ 5.400

36 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 744 SYLT-SAMLINGEN

150


152

SVENSK LOUIS XVI PRISMEKRONE med stel

af forgyldt bronze, støbt med rosetter, prydet og

behængt med forskelligt slebne prismer i kæder

og kaskader, midter vase af blåt glas, svungne arme

til otte lys. 1790. H. 100. Diam. 85.

152

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 744 SYLT-SAMLINGEN

Proveniens: Familien Hasselbalch. Prismekronen er afbildet

i House & Garden 1948, i en fotoreportage af

Hugo Hasselbalchs hjem. Se detalje foto side 112.

Afbildet 350.000-400.000

€ 47.000-54.000

37


153

SÆT PÅ TI GEORGE III HEPPLEWHITE ARMSTOLE, af mahogny,

skjoldformede rygge indlagt med vifte af satinwood, udskårne med gennembrudte

blomster, svungne armlæn, lige tilspidsede ben. 18. årh.s

slutning. (10).

Lignende stole af Hepplewhite afbildet: Christopher Claxton Stephens and Stewart

Wittington, 18th century English Furniture, The Norman Adams Collection,

s. 81. pl. 11.

Afbildet 200.000-250.000

€ 27.000-34.000

154

GEORGE III TWO-PILLAR TABLE af mahogny, pladen med D-ends, to

tilhørende tillægsplader, runde søjler på kannelerede trepas fodstykker,

spolehjul. 18. årh.s slutning. H. 71. L. 198. Med plader L. 310. B. 136.

Afbildet 100.000-150.000

€ 13.000-20.000

38 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 744 SYLT-SAMLINGEN


153

154

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 744 SYLT-SAMLINGEN

39


155

157

40 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 744 SYLT-SAMLINGEN

156


155

ET PAR RUSSISKE EMPIRE STA-

GER af mat og blank lueforgyldt

bronze, støbte og ciselerede med

blomster og bladværk, baser med

amoriner i stridsvogn. Stammer

med lyrer, griffe og bladværk. Ca.

1810. H. 31. Diam. 14. (2).

Afbildet 30.000-35.000

€ 4.000-4.700

156

Et par russiske empire stager af forgyldt

bronze, støbt med blomster

og frugter, lige kannelerede stammer,

runde fodstykker med ornamentik

i let relief. 19. årh.s begyndelse.

H. 34. (2).

Afbildet 25.000-30.000

€ 3.400-4.000

157

Antik Feraghan tæppe, Iran. Design

med stor enkel stiliseret medaljon

på oval lys bund med blomster

og bladværk. Klassisk hovedbort.

Sjælden flot kvalitet. Ca.

1900-1920. 198 x 133.

Litteratur: Bausback, Peter. Antikke

Meisterstücke, Mannheim 1975. Lign.

afbildet side 237 og 239.

Hermann, Eberhart. Von Ushak bis

Yarkand (Seltene orienteppiche aus vier

Jahrhunderten), München 1979. Lign.

afbildet planche no. 54.

Afbildet 30.000-40.000

€ 4.000-5.400

158

GUSTAVIANSK SPEJL OG KON-

SOL af hvidmalet og guldstafferet

træ, sarg indlagt med imiteret porfyr,

plade af ölandsmarmor. Todelt

spejlglas, øverst med glasmaleri.

Sverige, 18. årh.s slutning. Konsol

H. 85. B. 72. D. 55.

Spejl H. 140. B. 63.

Afbildet 100.000-125.000

€ 13.000-17.000

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 744 SYLT-SAMLINGEN

158

41


159

160 160

159

Østrigsk maler, 19. årh.s første halvdel

Et par portrætter af en herre

og en dame. Han i sort jakke,

lys vest og hvidt halsbind, hun i

sort kjole med rødt silkesjal og

blondekyse med blå sløjfe.

Hver 59 x 47. (2).

Afbildet 20.000-25.000

€ 2.700-3.400

160

Johann Baptist Hirschmann

f. Burgkundstadt 1770, d. omk. 1829

Et par portrætter af en herre og

en dame af familien Thurn und

Taxis. Han i mørk jakke, hun i

hvid empirekjole. Pastel og

gouache. Hver lysmål 33 x 26.

Ovale i firsidede empirerammer.

(2).

Afbildet 12.000-15.000

€ 1.600-2.000

42 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 744 SYLT-SAMLINGEN


161

Johann F. W. Theodor Roux

f. Gotha 1806, d. Kassel 1880

Et par portrætter af et fransk

ægtepar. Han i blå uniformsjakke,

hun i blå kjole med opsat

hår. Begge sign. Roux samt

utydelig betegnet på bagsiden,

antagelig med familienavnet

"Tasch". Pasteller.

Hver lysmål 34 x 27. Empirerammer.

(2).

Afbildet 7.000

€ 950

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 744 SYLT-SAMLINGEN

159

161 161

43


162 163

164

162

Stort fransk empire kaminur af forgyldt bronze,

ved urhus Demeter, prydvase og ornamentik,

urhus og base med ornamentik i let relief.

Skive sign. Fort à Paris. 19. årh.s begyndelse.

H. 57. Afbildet 30.000-35.000

€ 4.000-4.700

163

EMPIRE SEKRETÆR af mahogny, øverst med

skuffe, skriveplade, flankeret af helsøjler, bag

hvilken skuffer, rum, karyatider af alabast, herunder

skab med to døre, tilspidsede ben, på dyrepoter,

beslag og greb af forgyldt bronze efter

Franz Detler. Antagelig Østrig, ca. 1810.

H. 144. B. 86. D. 50.

Litteratur; Peter W. Meister og Hermann Jedding,

Das Schöne Möbel, s. 525.

Lignende udstillet; Museum für angewandte Kunst,

Wien, Østrig. Afbildet 125.000-150.000

€ 17.000-20.000

164

ET PAR EMPIRE ARMSTOLE af mahogny,

armlæn udskårne med svaner, let svejfede ben.

Frankrig, 19. årh.s begyndelse. (2).

Afbildet 40.000-50.000

€ 5.400-6.700

44 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 744 SYLT-SAMLINGEN


BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 744 SYLT-SAMLINGEN

45


165

165

Italiensk taburet af forgyldt og hvidmalet træ, udskåret

med gennembrudte blomster og bladværk.

18.-19. årh. Afbildet 8.000

€ 1.100

166

ITALIENSK LOUIS XVI BORD af gråmalet træ med

marmoreret plade, sarg udskåret med meanderbort,

blomster og bladværk, på runde drejede og kannelerede

ben. 18.-19. årh. H. 86. L. 139. B. 71.

Afbildet 40.000

€ 5.400

166

46 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 744 SYLT-SAMLINGEN


167

167

Gustaviansk maler, 18. årh.s sidste halvdel.

Dørstykke med allegorisk fremstilling af to engle omkring en lyre.

Grisaille. 32 x 130.

Litteratur: Lars og Ursula Sjöberg, “Das Swedische Interieur”, s. 111.

Afbildet 20.000

€ 2.700

168

ET PAR ITALIENSKE LOUIS XVI ARMSTOLE af grøn- og hvidmalet

træ, udskåret med bladværk og løve maskaroner, svejfede ben afsluttende

med løvefødder. 18. årh.s slutning. (2).

Afbildet 30.000-35.000

€ 4.000-4.700

168

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 744 SYLT-SAMLINGEN

47


170

169

169

FRANSK EMPIRE LYREBORD af mahogny,

plade med klapper indlagt med sort træ,

sarg med to skuffer, sidestykker i form af lyre,

hvorimellem drejet sprosse, beslag af forgyldt

bronze. 19. årh.s første halvdel.

H. 76. L. 95. Med klapper L. 150. B. 70.

Afbildet 80.000-100.000

€ 10.500-13.000

170

RUSSISK EMPIRE BORD af mahogny, plade

af sortbroget marmor, sekssidet konisk søjle,

firpas fodstykke, afsluttende med forgyldte

dyrepoter. 19. årh.s begyndelse. H. 74.

Diam. 82. Afbildet 40.000-50.000

€ 5.400-6.700

171

BORDPLATEAU, "RETOUR D' EGYPTE",

af forgyldt og patineret bronze, plade af

spejlglas, 12 ben, støbt med forskellige

maskaroner. Frankrig, 19. årh. H. 6. L. 69.

B. 42. Afbildet 40.000

€ 5.400

48 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 744 SYLT-SAMLINGEN


172

ET PAR FRANSKE STAGER, efter model af

Jean-Demosthène Dugourc, Paris 1749-1825, af

forgyldt bronze, lystyller støbt med løvemaskaroner,

stammer med kvindehermer, runde

hvælvede baser med perlestaf og bladværk. 18.

årh.s slutning. H. 33. (2).

Litteratur: Vergoldete Bronzen, Hans Ottomeyer und

Peter Pröschel, Klinkhardt & Biermann 1986, bind

I, s. 286-287. fig. 4.15.2.

Lignende stager efter model af Dugourc er udstillede

på Wallace Collection, London. Peter Hughes, bind

III, s. 246.

Afbildet 75.000-100.000

€ 10.000-13.000

171 - detalje

171

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 744 SYLT-SAMLINGEN

172

49


173

50 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 744 SYLT-SAMLINGEN


173

173

Karl Gsellhofer, f. Wien 1779, d. sst. 1858

Et par portrætter af friherre Georg von Pfister (1772-1846) og dennes

hustru Johanna Friderike von Pfister født Hummel (1784-1829). Han

siddende i en søjlegang holdende en bog, hun siddende i landskab med

barn ved sin side. Han sign. C: Gselhofer pinx: 1804. Hver 113 x 89. (2).

Proveniens: Pfisterfamilien.

Afbildet 50.000-60.000

€ 6.700-8.000

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 744 SYLT-SAMLINGEN

51


174

Clodion, kopi efter; Et par figurer

af sortpatineret bronze, Bacchus

og ung kvinde i klassiske gevandter.

Baser af rød marmor, prydet med

perlestaf og relieffer af forgyldt

bronze. 19. årh. H. 50. (2). Medfølgende

lamper med skærme. Denne

afbidet s. 53.

Claude Michel Clodion, billedhugger

1738- 1814.

Afbildet 35.000-40.000

€ 4.700-5.400

175

Italiensk empire bord af mahogny,

sortmalede svejfede ben udskåret

med ørne og dyrepoter, plade af

sort marmor. 19. årh.s begyndelse.

H. 71. Diam. 47.

Afbildet 20.000

€ 2.700

176

Semiantik Sarouk tæppe, Iran.

Klassisk "all-over" design på rød

bund med blomster og bladværk.

Ca. 1940. 366 x 260.

Afbildet 18.000

€ 2.400

174 175

177

SÆT PÅ FIRE FRANSKE EMPIRE ARMSTOLE af mahogny,

armlæn udskårne med svaner og ornamentik,

forben med dyrepoter, letsvejede bagben. Alle fire

stemplet N, Garde meuble. 19. årh.s begyndelse. (4).

Afbildet 260.000-300.000

€ 35.000-40.000

52 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 744 SYLT-SAMLINGEN

176


177

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 744 SYLT-SAMLINGEN

177 - detalje

53


178 179

180

178

Et par franske empire opsatse

af forgyldt bronze, støbt med

bladværk og ornamentik, baser

af grønbroget marmor. 19.

årh.s begyndelse. H. 25. (2).

Afbildet 15.000

€ 2.000

179

ET PAR EMPIRE BRÛLE PAR-

FUMS af forgyldt bronze, gennembrudte

låg, korpus støbt

med klassiske figurer i let relief,

baser af grøn marmor.

Frankrig, 19. årh. H. 35. (2).

Lignende par på Pavlovsk Paladset,

St. Petersborg, Rusland.

Afbildet 60.000-80.000

€ 8.000-10.500

54 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 744 SYLT-SAMLINGEN


181 182

180

Sæt på fire Sévres plaketter af porcelæn, dekorerede i farver med brogede

buketter, frugt og pilekogger i rokokokartoucher på bleu de roi

fond. Frankrig 18. årh. I Rammer. 9x11. (4).

Afbildet 20.000-25.000

€ 2.700-3.400

181

Louis XVI kaminur, af forgyldt bronze og hvid marmor. På urhus prydvaser,

båret af figurer. Base med guirlander og vvædderhoveder i Matthew

Boulton stil. Skiven sign. Guydamour à Paris. 18. årh.s slutning.

H. 48. Afbildet 35.000

€ 4.700

182

FRANSK SÈVRES KAMINUR af porcelæn i beau bleu, dekoreret i guld,

prydet med delfiner og springvand, montering af forgyldt bronze, støbt

med laurbærkrans og perlestaf. Mærket med årsbogstav X for 1775. Skive

og bagside sign. Roque á Paris, no. 894. H. 35.

Litteratur: Marcelle Brunet og Tamara Préaud: Sèvres, 1978, s. 202.

Lignende eksemplar udstillet på Victoria and Albert Museum, London og Metropolitan

Museum of Art, New York.

Afbildet 50.000

€ 6.700

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 744 SYLT-SAMLINGEN

55


183

183

ET PAR GUSTAVIANSKE PRISMELAMPET-

TER af forgyldt bronze, hver med to svungne lysarme,

forneden støbte med vædderhoveder, behængt

med prismer i kæder og kaskader. Sverige,

18. årh.s slutning. H. 65. (2).

Lignende afbildet; Kina Slott på Drottningholm, Allhems

förlag Malmö, s. 110.

Afbildet 40.000-50.000

€ 5.400-6.700

184

Paul Sormani; Et par figurer af forsølvet bronze,

Pallas Athene og Hermes, firsidede, hvælvede

baser af forgyldt bronze. Sign. Sormani Paris.

Frankrig, 19. årh.s slutning. H. 36. (2).

Paul Sormani, mester og bronzestøber i Paris 1890-

1900. Afbildet 30.000

€ 4.000

185

TYSK LOUIS XVI SPEJL i ramme af forgyldt,

forsølvet og hvidmalet træ, gennembrudt

top udskåret med prydvase, bladværk

og perlestaf. Holsten eller Schleswig

18. årh.s slutning. H. 154. B. 52.

Afbildet 30.000-35.000

€ 4.000-4.700

186

Konsol af hvidmalet og forgyldt træ, sarg

udskåret med ottetalsbort, konkav front,

runde kannelerede ben, plade af rød- og

hvidbroget marmor. Louis XVI form, 20.

årh. H. 90. B. 119. D. 46.

Afbildet 8.000

€ 1.100

56 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 744 SYLT-SAMLINGEN

184


186

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 744 SYLT-SAMLINGEN

185

57


187

187

Rosa Bonheur, f. Bordeaux 1822, d. Melun 1899

Hesteportræt. Sign. Rosa Bonheur 1865. 65 x 54.

Afbildet 60.000-80.000

€ 8.000-10.500

188

Jean Achille Benouville, f. Paris 1815, d. sst. 1891

Hyrdepige, der vogter køer og geder på en mark. Sign. J. A. Benouville. 54 x 60.

Samt bog om kunstneren af Marie-Madeleine Aubrun: "Achille Benouville

1815-1891". (2). Afbildet 50.000

€ 6.700

189

Albert Verhoesen, f. Utrecht 1806, d. sst. 1881

Køer og får ved et hegn. Sign. A. Verhoesen 1855. 18 x 22. Malt på træ.

Afbildet 15.000-20.000

€ 2.000-2.700

58 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 744 SYLT-SAMLINGEN


188

189

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 744 SYLT-SAMLINGEN

59


190

190

ET PAR SIGNEREDE GUSTAVI-

ANSKE KANDELABRE af forgyldt

og patineret bronze, hver

med svungne lysarme til to lys,

hvorimellem flamme, båret af

egyptiske kvinder, stående på søjler

af hvid marmor, med plakette

med kvinder med lyre. Sign. E.

Sverige, 18. årh.s slutning. H. 56.

(2). Afbildet 50.000-60.000

€ 6.700-8.000

191

Et par empire lampetter af forgyldt

bronze, hver med en svungen

lysarm, støbt med palmetter,

blomster og bladværk. Frankrig,

19. årh.s begyndelse. H. 27. (2).

Afbildet 8.000

€ 1.100

191 192 193

60 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 744 SYLT-SAMLINGEN


192

Et par lampetter af forgyldt bronze,

hver med to lysarme, støbt med prydvase

og maskaroner. Louis XVI form,

19. årh. H. 44. (2).

Afbildet 8.000

€ 1.100

193

Fransk senempire pejsesæt af forgyldt

bronze og støbejern. Bestående

af stativ, tang og skovl, håndtag støbt

med slanger og løvemaskaroner.

19. årh.s midte. H. 72. (3).

Afbildet 25.000

€ 3.400

194

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 744 SYLT-SAMLINGEN

195

194

Hollandsk miniature hjørneskab af mahogny, indlagt i

frugttræ med blomster, fugle og insekter, vitrineoverdel

med en glasdør. 19. årh. H. 112. B. 47. D. 33.

Afbildet 20.000

€ 2.700

195

FRANSK LOUIS XVI BONHEUR DU JOUR af rosentræ og

palisander, indlagt med ahorn, vitrine overdel med to glasdøre

og to døre med spejlglas, bag hvilke cartonnier af

grønt læder, skriveplade indlagt med rødt læder, runde tilspidsede

kannelerede ben. Paris, ca. 1785. H. 189. B. 88.

D. 46. Afbildet 150.000

€ 20.000

61


196

197

196

Lille gustaviansk spejl i ramme af guldstafferet

og bemalet træ, top udskåret med kornaks,

gennembrudt bladværk og profilportræt af

klassisk kvinde. Sverige, 18. årh.s slutning.

H. 83. B. 41.

Afbildet 6.000

€ 800

197

Gustaviansk konsol af guldstafferet og bemalet

træ i polykrome farver, plade af imiteret marmor,

sarg udskåret med perlestaf, bladværk og

profilportræt i relief, runde kannelerede ben,

hvorimellem sprosser og prydvase. 18. årh.s

slutning. H. 81. B. 81. D. 38.

Afbildet 20.000

€ 2.700

198

Et par Louis XVI casoletter af forgyldt bronze

og hvid marmor, støbt med vinløv, satyrmasker

og bukkeben, runde baser med perlestaf.

Frankrig, 18. årh.s slutning. H. 26. (2).

Afbildet 25.000

€ 3.400

199

Et par gustavianske brûle-parfumes af forgyldt

bronze og rød porfyr, støbt med vædderhoveder

og bukkeben, på tresidede baser. Sverige,

18. årh.s slutning. (2).

Afbildet 25.000-30.000

€ 3.400-4.000

200

Et par Louis XVI buster af forgyldt og patineret

bronze, Voltaire og Rousseau, hver på søjler af

marmor. Frankrig, 18. årh.s slutning. H. 20.

(2). Afbildet 20.000

€ 2.700

201

ET PAR LOUIS XVI KANDELABRE af forgyldt

og patineret bronze, stammer i form af amoriner,

hver med to svungne lysarme, støbt med

bladværk og ornamentik, baser af hvid marmor.

18. årh.s slutning. H. 44. (2).

Afbildet 45.000-50.000

€ 6.000-6.700

62 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 744 SYLT-SAMLINGEN


198 199

200 201

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 744 SYLT-SAMLINGEN

63


202

202

SVENSK SENGUSTAVIANSK

PRISMEKRONE med stel af

forgyldt bronze, behængt med

prismer i kæder og kaskader,

otte svungne lysarme, plade af

rubinrødt glas, sækformet

bund. 19. årh.s begyndelse.

H. 95. Diam. 63.

Afbildet 80.000-100.000

€ 10.500-13.000

203

Et par sengustavianske taburetter

af hvid- og grønmalet træ,

udskårne med rosetter og bladværk,

svungne krydsformede

ben med dyrepoter. Sverige,

19. årh. begyndelse. (2).

Afbildet 15.000

€ 2.000

204

Engelsk bakke af bemalet metal,

trykt dekoration med personscenerier.

19. årh. Senere

underdel. H. 51. Diam. 67.

Afbildet 4.000

€ 550

203 204 205

64 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 744 SYLT-SAMLINGEN


206

205

Louis XVI bergere af nøddetræ, udskåret

med bladværk og kanneleringer, runde kannelerede

ben. 18. årh.s slutning.

Afbildet 8.000-10.000

€ 1.100-1.350

206

Fransk Louis XVI guéridon af mahogny, plade

af rødbroget marmor, gennembrudt gallerikant

af messing, kanneleret stamme, trepas

fodstykke. 18. årh.s slutning.

H. 78. Diam. 65.

Afbildet 20.000-25.000

€ 2.700-3.400

207

TYSK LOUIS XVI KOMMODE af oliventræ,

indlagt med lister af messing, afskårne hjørner,

front med to skuffer, firsidede kannelerede

ben. Neuwied, 18. årh.s slutning.

H. 81. B. 75. D. 40. Afbildet 50.000

€ 6.700

208

FRANSK LOUIS XVI SEKRETÆR af mahogny

indlagt med lister af messing, øverst

gennembrudt gallerikant, plade af gråbroget

marmor, skriveplade bag hvilken små

skuffer og rum, herunder tre store skuffer,

runde tilspidsede ben. 18. årh.s slutning.

H. 135. B. 62. D. 34.

Afbildet 40.000

€ 5.400

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 744 SYLT-SAMLINGEN

207

208

65


209

210 211

209

Et par buster Paris og Helena efter antikken

af patineret bronze, efter Jean

Baptiste Clésinger, 1814-1883. Stemplet

A. Collas samt Barbédienne. Paris,

ca. 1866. Busterne er stående på et par

vægkonsoller af forgyldt træ. England,

19. årh. Figurer H. 29. Vægkonsoller

H. 37. B. 19. D. 14.

Afbildet 20.000-25.000

€ 2.700-3.400

210

Et par senempire opsatse af forgyldt og

patineret bronze, støbt med monopodier,

tresidede baser, senere skåle af

glas. Wien, 19. årh.s første halvdel.

H. 29. Diam. 20. (2).

Afbildet 25.000

€ 3.400

211

Russisk senempire opsats af krystal

med diamant slibning, montering af

forgyldt bronze. 19. årh.s første halvdel.

H. 21. Diam. 19.

Afbildet 25.000-30.000

€ 3.400-4.000

212

Fransk Louis XVI spejl i ramme af forgyldt

træ og gezzo, gennembrudt top

udskåret med neg, guirlander, vinløv

og ornamentik. 18. årh.s slutning.

H. 130. B. 80.

Afbildet 20.000-25.000

€ 2.700-3.400

213

Fransk Louis XVI console desserte af

mahogny, plade af gråbroget marmor,

sarg med skuffe, konkave sider, beslag

og greb af forgyldt bronze. Frankrig,

18. årh.s slutning. H. 85. B. 84. D. 42.

Afbildet 25.000

€ 3.400

214

Et par gustavianske taburetter af forgyldt

træ, udskårne med blomster og

bladværk, rosetter, runde kannelerede

ben. Utydeligt stemplet med Stockholm

hall stempel. Sverige, 18. årh.s

slutning. (2).

Afbildet 12.000-15.000

€ 1.600-2.000

66 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 744 SYLT-SAMLINGEN


213

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 744 SYLT-SAMLINGEN

212

214

67


215 216

215

EMPIRE BOUILOTTE LAMPE af forgyldt bronze, støbt med

ornamentik, arme til to lys med regulerbar skærm. 19. årh.s begyndelse.

Monteret til el. H. 53. Afbildet 20.000

€ 2.700

216

Fransk skrivetøj af forgyldt bronze, to blækhuse og orientaler

med parasol, plade af lak dekoreret i farver med blomster og

fugl. 19. årh. H. 20. L. 40. B. 25. Afbildet 15.000-20.000

€ 2.000-2.700

217 218

217

Fransk empire bordkalender med

bogstaver for ugedage, forgyldt

og patineret bronze, base af rød

marmor. 19. årh.s første halvdel.

H. 22. Afbildet 8.000

€ 1.100

218

Empire skrivetøj af forgyldt bronze

og mahogny, stage, fire penneholdere

og blækhus. Frankrig, 19.

årh.s begyndelse.

H. 13. L. 21. B. 13.

Afbildet 15.000-20.000

€ 2.000-2.700

219

Fransk Louis XVI kaminur af hvid

marmor og forgyldt bronze, på

urhus prydvase, urhus omkranset

af laurbærkrans, stående på kollonade

af fire søjler. Skive sign. Jolly

à Paris. 18. årh.s slutning. H. 49.

Afbildet 25.000-30.000

€ 3.400-4.000

220

Et par empire søjler af alabast, baser

og kapitæler af forgyldt bronze.

ca. 1800. H. 33. (2).

Afbildet 8.000

€ 1.100

221

Fransk empire figur af forgyldt

bronze, ung pige i klassiske gevandter

med mandolin. 19. årh.s

begyndelse. Firsidet base af alabast.

H. 33.

Afbildet 10.000

€ 1.350

222

Et par franske empire stager af

forgyldt bronze, støbt og ciseleret

med palmetter og bladværk. 19.

årh.s begyndelse. H. 24. (2).

Afbildet 15.000-20.000

€ 2.000-2.700

68 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 744 SYLT-SAMLINGEN


219 220 221

223

ET PAR SENEMPIRE KANDELABRE af forgyldt bronze, stammer støbt

med nymfer, hver holdende tre lysarme. 19. årh.s første halvdel. H. 49.

(2). Medfølgende to lamper med skærme.

Afbildet 35.000-40.000

€ 4.700-5.400

222

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 744 SYLT-SAMLINGEN

223

69


224

224

FRANSK EMPIRE PRISMEKRONE med stel af forgyldt

bronze, støbt med palmetter, klassiske figurer og ornamentik.

Seks svungne lysarme, behængt med prismer i

kæder og kaskader, sækformet bund afsluttende med

kogle. Ca. 1810. H. 85. Diam. 73.

Afbildet 60.000-80.000

€ 8.000-10.500

225

Italiensk barok armstol af nøddetræ, udskåret med bladværk

og maskaroner. Ryg og sæde betrukket med senere

brokade. 18. årh.s begyndelse.

Afbildet 25.000

€ 3.400

226

ET PAR ITALIENSKE LOUIS XVI NATSKABE af nøddetræ,

front og sider indlagt med arkitektur af frugttræ, tilspidsede

ben indlagt med lister af lyst træ. Rolo, 18.

årh.s slutning. H. 87. B. 33. D. 27.

Litteratur; L'arte della tarsia a Rolo, s. 138-139. Mobili Tecniche

Materiali. Afbildet 75.000-100.000

€ 10.000-13.000

227

Empire "Vide poche" af mahogny,

ottekantet plade med høj kant, lyreformede

ben. Frankrig, 19.

årh.s begyndelse. H. 70. L. 47. B.

28. Afbildet 15.000-20.000

€ 2.000-2.700

228

Directoire toiletbord af mahogny,

plade af grå marmor, gennembrudt

gallerikant af messing,

lille skuffe i siden, tilspidsede runde

ben. Frankrig, ca. 1800. H. 73.

B. 45. D. 35.

Afbildet 8.000-10.000

€ 1.100-1.350

229

Fransk Louis XVI guéridon af mahogny,

plade af sort marmor, gennembrudt

gallerikant af messing,

lige søjle, på trepas fodstykke. 18.

årh.s slutning. H. 75. Diam. 33.

Afbildet 12.000

€ 1.600

70 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 744 SYLT-SAMLINGEN

225


226

230

Engelsk Sheraton sybord af satinwood, dekoreret med blomster og

bladværk i farver, sarg med skuffe, lige tilspidsede ben hvorimellem

sprosser. Sheraton. Ca. 1800. H. 76. L. 56. B. 44.

Afbildet 20.000-25.000

€ 2.700-3.400

228 229 230

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 744 SYLT-SAMLINGEN

227

71


72 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 744 SYLT-SAMLINGEN


kommende auktion

BREDGADE

I N T E R N AT I O N A L A U K T I O N 7 4 3

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 744

EFTERSYN: 25. - 30. MAJ

AUKTION: 31. MAJ KL. 13

auktionskatalog kan rekvireres på tel. 3343 6912 fra 20. maj

James Purdey 12 bore

self-opening sidelock ejector guns

113


kommende auktion

BREDGADE

Italiensk konsol,

ca. 1730-40

I N T E R N AT I O N A L A U K T I O N 7 4 3

EFTERSYN: 25. - 30. MAJ

AUKTION: 1. JUNI KL. 13

auktionskatalog kan rekvireres på tel. 3343 6912 fra 20. maj

114 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 744


kommende auaktion

BREDGADE

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 744

Qianlong fiskebassin, Kina 1736-1795

I N T E R N AT I O N A L A U K T I O N 7 4 3

EFTERSYN: 25. - 30. MAJ

AUKTION: 3. JUNI KL. 13

auktionskatalog kan rekvireres på tel. 3343 6912 fra 20. maj

115


kommende auktion

BREDGADE

Alexander Roslin atelier, 18. årh.: Portræt af Katarina den Store

I N T E R N AT I O N A L A U K T I O N 7 4 3

EFTERSYN: 25. - 30. MAJ

AUKTION: 7. JUNI KL. 13

auktionskatalog kan rekvireres på tel. 3343 6912 fra 13. maj

116 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 744


kommende auktion

BREDGADE

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 744

Albrecht Dürer: “The Coat of Arms with a Skull”

I N T E R N AT I O N A L A U K T I O N 7 4 3

EFTERSYN: 25. - 30. MAJ

AUKTION: 9. JUNI KL. 13

auktionskatalog kan rekvireres på tel. 3343 6912 fra 13. maj

117


kommende auktion

BREDGADE

Et par fransk empire kandelabre

I N T E R N AT I O N A L A U K T I O N 7 4 3

EFTERSYN: 25. - 30. MAJ

AUKTION: 9. JUNI KL. 14

auktionskatalog kan rekvireres på tel. 3343 6912 fra 20. maj

118 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 744


kommende auktion

BREDGADE

I N T E R N AT I O N A L A U K T I O N 7 4 3

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 744

EFTERSYN: 25. - 30. MAJ

AUKTION: 13. JUNI KL. 13

auktionskatalog kan rekvireres på tel. 3343 6912 fra 20. maj

119


kommende auktion

BREDGADE

V I N A U K T I O N 7 4 5

EFTERSYN: 10. OG 13. JUNI KL. 13 - 17

AUKTION: 13. JUNI KL. 17

auktionskatalog kan rekvireres på tel. 3343 6911 fra 30. maj

120 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 744


kommende auktion

BREDGADE

Danmark,

"Eben-Ezerkrone" 1659

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 744

Grækeland,

Larissa stater ca. 350 f.Kr.

M Ø N T A U K T I O N 7 4 6

AUKTION: MIDT JUNI

Auktionskatalog kan rekvireres på tel. 3343 6911 fra 1. juni

Skandinavisk guldbrakteat, ca. 500 e.Kr.

121


omregningstabel

EXCHANGE TABLE

dkk euro

1.000 135

2.000 275

3.000 400

4.000 550

5.000 675

6.000 800

7.000 950

8.000 1.100

9.000 1.200

10.000 1.350

15.000 2.000

20.000 2.700

25.000 3.400

30.000 4.000

35.000 4.700

40.000 5.400

45.000 6.000

50.000 6.700

55.000 7.400

60.000 8.000

65.000 8.700

70.000 9.400

75.000 10.000

80.000 10.500

85.000 11.500

90.000 12.000

95.000 13.000

dkk euro

100.000 13.000

110.000 15.000

120.000 16.000

130.000 17.000

140.000 19.000

150.000 20.000

160.000 21.000

170.000 23.000

180.000 24.000

190.000 26.000

200.000 27.000

225.000 30.000

250.000 34.000

275.000 37.000

300.000 40.000

325.000 44.000

350.000 47.000

375.000 50.000

400.000 54.000

425.000 57.000

450.000 60.000

475.000 64.000

500.000 67.000

525.000 70.000

550.000 74.000

575.000 77.000

600.000 80.000

dkk euro

650.000 87.000

700.000 94.000

750.000 100.000

800.000 107.000

850.000 114.000

900.000 120.000

950.000 128.000

1.000.000 135.000

1.100.000 150.000

1.200.000 160.000

1.300.000 175.000

1.400.000 190.000

1.500.000 200.000

1.600.000 215.000

1.700.000 230.000

1.800.000 240.000

1.900.000 255.000

2.000.000 270.000

2.100.000 280.000

2.200.000 300.000

2.300.000 310.000

2.400.000 325.000

2.500.000 335.000

3.000.000 400.000

3.500.000 470.000

4.000.000 540.000

5.000.000 675.000

Ved omregning fra dkk til euro er anvendt nationalbankens officielle valutakurs på tidspunktet

for udarbejdelse af kataloget.

Beløbet i euro er afrundet til et tal, der efter Bruun Rasmussens skøn fremtræder på en

præsentabel måde i forhold til beløbet i dkk.

Der bydes altid i dkk. Bruun Rasmussen gør opmærksom på at valutakursen ved betaling

med euro kan være forskellig fra den ovennævnte.

For the conversion from DKK into Euro, Bruun Rasmussen has used the official rate of exchange

from Denmarks Nationalbank (the Danish national bank) at the time of preparation of the catalogue.

The amount in Euro is, in Bruun Rasmussen's judgment, roughly adjusted to presentable figures.

The bidding always takes place in DKK. Please note that the rate of exchange, when paying in

Euro, may deviate from the above-mentioned rate.

122 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 744


24 timers hammerslagsoplysning

24 HOURS HAMMER PRICE INFORMATION

De kan døgnet rundt ringe til vores automatiske

telefonsvarer og få oplyst salgsresultater.

33 43 69 08

Ring til Bruun Rasmussen på 33 43 69 08

De bliver budt velkommen af vores automatiske

telefonsvarer, hvorefter De taster 1

(Tast 2 for oplysninger på engelsk)

(Tast 3 for oplysninger på tysk)

Vælg afdeling:

Tast 1 for Bruun Rasmussen Bredgade

Tast 2 for Bruun Rasmussen Havnen

Tast 3 for Bruun Rasmussen Vejle

Indtast auktions-nummer

(denne auktion har nr. 744)

og afslut med “firkant”

Indtast katalog-nummer og afslut

med “firkant”

Hammerslagsprisen oplyses herefter

Ønsker De flere priser fra samme auktion

tast 1

Ønsker De oplysning om en anden auktion

tast 2

Ønsker De oplysning om en anden afdeling tast 3

Ønsker De personlig betjening tast 9

De kan indtaste imens der tales.

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 744

Recorded auction results are

available 24 hours by calling.

+45 33 43 69 08

Call Bruun Rasmussen + 45 33 43 69 08

You are welcomed by our answering

machine after which you press 2

(press 1 for information in Danish)

(press 3 for information in German)

Choose department:

Press 1 for Bruun Rasmussen Bredgade

Press 2 for Bruun Rasmussen Havnen

Press 3 for Bruun Rasmussen Vejle

Dial auction number

(present auction is No. 744)

and press “pound sign”

Dial lot number and press “pound sign”

The hammer price is informed.

Should you require hammer prices of further lots

from same auction press 1

Should you require information of any other auction

press 2

Should you require information of any other department

press 3

For personal assistance press 9

You are able to press the keys during

the recorded instructions.

123


katalogiseringsprincipper

EXPLANATION OF CATALOGUING PRINCIPLES

Forklaring vedr. kunstnernavne i katalogerne

Jens Juel: I henhold til vor opfattelse: Et originalt arbejde

af kunstneren, for hvis ægthed Bruun Rasmussen indestår i

henhold til købskonditioner § 9.

Nedennævnte forbehold ved katalogiseringer er foretaget

efter vor bedste overbevisning og tjener som vejledning for

køber, men kan ikke gøres til genstand for reklamationer.

Jens Juel tilskrevet: I henhold til vor opfattelse: Værket er

sandsynligvis fra kunstnerens tid og muligvis udført af denne.

Jens Juel's atelier/skole: I henhold til vor opfattelse: Udført

under kunstnerens indflydelse og antagelig fra dennes tid.

Jens Juel, (?): I henhold til vor opfattelse: Kan være udført af

kunstneren eller en senere kopi efter kunstneren.

Jens Juel, kopi efter/Jens Juel's stil/Jens Juel efterfølger:

I henhold til vor opfattelse: En senere gentagelse eller i stil

med kunstneren.

?: Yderligere forbehold for den i kataloget angivne beskrivelse.

Sign.: Efter vor overbevisning original signatur af kunstneren.

Bet.: I henhold til vor opfattelse: Kunstnersignatur er gengivet,

men ikke nødvendigvis udført af kunstneren.

Hvis ingen signatur nævnes i kataloget, drejer det sig om et

antagelig usigneret arbejde.

Hvis ingen aldersangivelse nævnes i kataloget, drejer det sig

om et antageligt nyere eller helt moderne arbejde.

For beskadigelse af ramme ydes ingen kompensation.

Ovenstående beskrivelse er Bruun Rasmussens opfattelse og

tjener som vejledning for køber. Det er ikke nogen garanti.

Køber skal selv overbevise sig om de forskellige katalognumres

autencitet og kondition.

Forkortelser:

* = Fuld moms

CD = Copy-Dan

L = Længde

B = Bredde

H = Højde

D = Dybde

AFHENTNING

124

Diam. = Diameter

sst. = Samme sted

U.r. = Uden ramme

kt. = Karat guld

ct. = Carat ædelstene

af møbler og større malerier og tæpper skal ske senest andendagen

efter auktionens afslutning af hensyn til eftersynet på

den kommende auktion, med mindre andet er aftalt. I modsat

fald kan vi se os nødsaget til uden yderligere varsel at sende

de købte effekter til opbevaring for købers regning og risiko.

Explanation of names of artists used in the catalogues

Jens Juel: In our opinion, an original work by the artist the

genuiness and authenticity of which is guaranteed by Bruun

Rasmussen according to the Conditions of Purchase § 9.

Below cataloguing reservations are made according to the

best of Bruun Rasmussen's knowledge. They are for guidance

only and cannot be subject to claims.

Jens Juel tilskrevet (ascribed to): In our opinion, probably a

work of the period of the artist, and possibly made by the artist.

Jens Juel's atelier (studio)/skole (school): In our opinion, a

work made under the influence of the artist, and probably of

his period.

Jens Juel, (?): In our opinion, possibly a work by the artist, or

a (later) copy of the artist’s work.

Jens Juel, kopi efter (copy after)/Jens Juel's stil (style of)/

Jens Juel efterfølger (follower of): In our opinion, a later

copy of a work by the artist or in the artist's style.

?: The catalogue description is subject to further reservations.

Sign.: In our opinion, the work has been signed by the artist.

Bet. (inscribed): In our opinion, the inscription may be by a

hand other than that of the artist.

If no signature is mentioned in the catalogue the work is

apparently unsigned.

If no date is mentioned in the catalogue the work is apparently

from the last century or of comparratively resent date.

No compensation is given should the frame be damaged.

Above description is a statement of opinion by Bruun Rasmussen

and is to be considered only as guidance to the buyer

and not as a statement of fact. The buyer is to satisfy himself

of the authenticity and the condition of the works of art.

Abb.:

* = Full VAT

CD = Droit de Suite

L = Length

B = Width

H = Height

D = Depth

DISPATCH

Diam. = Diameter

sst. = Same place

U.r. = Unframed

kt. = Gold karat

ct. = Precious stone carat

Unless otherwise agreed, furniture, large paintings and carpets

must be collected no later than two days after the last

day of auction in order to facilitate the next viewing. We may

be compelled to send uncollected goods into storage at the

expense and risk of the buyer without further notice.

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 744


moms og kunstnerafgift

VAT AND COPY-DAN INFORMATION

STANDARD

AUKTIONSOMKOSTNINGER

25 % - BRUGT MOMS

1. januar 1995 trådte nye love i kraft i EU vedrørende

moms ved handel på auktion med brugte varer, kunstgenstande,

samlerobjekter og antikviteter, der nu kan

handles til brugt moms.

Efter de nye regler er det kun auktionsomkostninger,

der skal tillægges moms, og ikke som tidligere varens

fulde pris. I auktionsomkostninger er indregnet ikke

fradragsberettiget moms.

FULDMOMS *

anvendes for visse varer som ikke kan handles i brugt

moms. Disse er mærket med en stjerne *. Købere skal

betale 20% i auktionsomkostninger, hvortil lægges 25%

moms af hammerslaget og auktionsomkostningerne.

REDUCEREDE AUKTIONS-

OMKOSTNINGER 20 %

betales af købere der opfylder følgende betingelser:

1. Danske momsregistrerede købere kan vælge at betale

20% i auktionsomkostninger + 25% moms af hele beløbet

(fuldmoms). Momsbeløbet kan køber modregne,

og betaler derved 20% i auktionsomkostninger.

2. Momsregistrerede købere i andre EU-lande kan, ved

at anvende deres EU-momsnr., undgå den danske

moms og derved betale 20% i auktionsomkostninger.

3. Alle købere med bopæl i et land uden for EU, der

opfylder de danske toldmyndigheders krav i forbindelse

med eksport, betaler derved 20% i auktionsomkostninger

(se købskonditioner, §3, Afgiftsfritagelse).

KUNSTNERAFGIFT

TIL COPY-DAN CD

Ifølge gældende dansk lovgivning om ophavsret, skal

der opkræves 5% i kunstnerafgift af hammerslagsprisen

med tillæg af auktionsomkostninger på 20%

excl. afgift på værker af alle nyere danske og de fleste

udenlandske kunstnere. Disse værker er mærket CD for

Copy-Dan ud for katalognummeret.

For nærmere information henvises til købskonditionerne.

BANKFORBINDELSE

BUYER’S STANDARD PREMIUM

25% AUCTIONEERS’ MARGIN

SCHEME

As of 1 January 1995 new EC regulations came into

effect regarding the sale of secondhand goods, works

of art, collector’s items and antiques; these items may

now be traded under the Auctioneers’ Margin Scheme.

Under the Auctioneers’ Margin Scheme the premium

only is subject to VAT, i.e. the hammer price is exempted

from VAT. The buyer’s premium of 25% will thus

henceforth include non-refundable VAT.

FULL VAT *

will be charged on goods that cannot be traded under

the Auctioneers’ Margin Scheme. These lots are

marked with an asterix *. The buyer pays the auction

premium of 20% plus 25% VAT on the hammer price

as well as the buyer’s premium.

BUYER’S REDUCED PREMIUM

20 %

is paid by buyers fulfilling the following terms/conditions:

1. Danish VAT registered buyers may choose to pay the

20% buyer’s premium +25% VAT on the total amount

(Full VAT). The buyer may have the total VAT

refunded and thus pays 20% in buyer’s premium only.

2. VAT registered buyers in other EU countries may avoid

Danish VAT by using their VAT registration number

and thereby pay a buyer’s premium of 20% only.

3. Residents of countries outside the EU meeting the

Danish customs authorities’ requirements regarding the

export of goods pay the buyer’s premium of 20% only

(see Conditions of Purchase §3, Exemption from VAT).

ARTISTS’ ROYALTIES

PAYABLE TO COPY - DAN CD

Pursuant to current Danish legislation on Copyright

an artists’ royalty of 5% of the total price exclusive

of VAT (i.e. hammer price plus buyer’s premium

20%) shall be collected on works of modern art by

all Danish and most foreign artists. These works are

marked CD for Copy-Dan next to the lot number.

For further information please refer to the Conditions of Purchase.

Danske Bank · Account 30014310970638 · IBAN DK4130004310970638 · Swift-BIC DABADKKK · Giro 9641 2055392 · CVR-nr. DK25472020

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 744 125


købskonditioner

§ 1. BUDGIVNING

Køber er den byder, der får hammerslag. Den, der byder for

andre, hæfter som selvskyldnerkautionist for berigtigelsen af

købet.

På opfordring fra Bruun Rasmussen Kunstauktioner (herefter

benævnt Bruun Rasmussen), skal alle bydere, hvadenten

de ønsker at afgive et bud ved personligt fremmøde på auktionsstedet

eller afgive en kommission pr. brev eller fax eller

byde direkte pr. telefon, kunne dokumentere deres betalingsdygtighed

samt til enhver tid identificere sig. Bruun Rasmussen

er altid berettiget til at nægte at acceptere et bud, hvis på

forlangende ikke tilstrækkelig sikkerhed er stillet eller en passende

à conto betaling har fundet sted.

Bud afgives af byderen ved personligt fremmøde på auktionsstedet

eller ved skriftlig kommission. Afgivelse af bud pr. telefon

er muligt under visse forudsætninger, der afgøres af Bruun

Rasmussen. Bruun Rasmussen påtager sig intet ansvar for eventuelle

fejl eller fejltagelser, der måtte opstå ved brug af denne

service. Auktionarius bestemmer overbuddets størrelse og

træffer ligeledes afgørelse i alle tvivlstilfælde om budgivningen.

§ 2. BETALING

For katalognumre, der handles til brugtmoms, opgøres

købesummen som hammerslagsprisen med tillæg af 25% i

auktionsomkostninger inklusive afgift.

Visse katalognumre handles efter særlige regler til fuldmoms,

så udover auktionsomkostninger på 20%, beregnes moms på

25% af hammerslag og auktionsomkostninger. Hvilke katalognumre

der sælges til fuldmoms fremgår af kataloget med

stjerne *.

Danske momsregistrerede købere skal overfor os oplyse deres

SE-/CVR-nr. (moms-nr.), da dette skal anføres på de fakturaer,

hvor varen købes i fuld moms.

For visse udenlandske købere gælder der særlige regler for

afgiftsfritagelse jvf. § 3. Afgiftsfritagelse omfatter ikke EU private

købere, som ligestilles med danske købere jvf. gældende

dansk lovgivning om handel med brugte varer, kunstgenstande,

samlerobjekter og antikviteter.

Købesummen forfalder til betaling ved tilslaget. Der kan

betales kontant eller med Dankort, banknoteret check, rejsechecks,

Visa-, Master-, Diners Club- eller Eurocard. Personlige

udenlandske checks kan kun anvendes efter forudgående

aftale.

Betaling kan finde sted under eller umiddelbart efter auktionen

og under alle omstændigheder skal betaling finde sted

senest 8 dage efter fakturadatoen.

Betales købesummen ikke rettidigt, skal der svares rente heraf

med 1,5% pr. påbegyndt måned.

Betales købesum og renter ikke inden 8 dage efter at Bruun

Rasmussen har afsendt påkrav herom til køber, er Bruun

Rasmussen berettiget til at annullere købet og bortsælge det

købte på ny auktion hos Bruun Rasmussen eller underhånden

og afkræve køber ethvert herved opstået tab. Et eventuelt overskud

tilfalder den, der har indleveret det købte til auktion.

Har den misligholdende køber tilgodehavender fra salg af effekter

hos Bruun Rasmussen, er Bruun Rasmussen berettiget til at

berigtige ethvert tilgodehavende hos køber ved modregning.

Har den misligholdende køber indleveret andre effekter til

salg, er Bruun Rasmussen berettiget til at bortsælge sådanne

effekter på auktion hos Bruun Rasmussen uden at være bun-

126

det af en af den misligholdende køber fastsat mindstepris. Den

misligholdende køber er ikke berettiget til at kræve udlevering

af effekter indleveret til salg, så længe forfalden gæld til Bruun

Rasmussen ikke er betalt, uanset om værdien af sådanne effekter

må anses at overstige forfalden gæld.

Bruun Rasmussen er berettiget til at afvise bud afgivet af en

køber, der er i misligholdelse med sine betalingsforpligtelser

over for Bruun Rasmussen eller et bud afgivet af en anden

på den pågældendes vegne, ligesom Bruun Rasmussen er berettiget

til at kræve et depositum som betingelse for accept af

fremtidige bud.

§ 3. AFGIFTSFRITAGELSE

Udenlandske købere, der opfylder nedennævnte betingelser,

betaler 20% i auktionsomkostninger af hammerslaget, og bliver

ikke belastet af danske afgifter.

A. KØBERE MED BOPÆL I ET ANDET EU-LAND:

Købere, som er momsregistreret i et andet EU-land, fritages

for at betale dansk moms, når momsregistreringen dokumenteres

over for Bruun Rasmussen, som skal påføre momsnummeret

på fakturaen.

B. KØBERE MED BOPÆL UDEN FOR EU:

1 Forsendelse gennem speditør:

Effekter, der eksporteres gennem en af Bruun Rasmussen

godkendt speditør, fritages for afgift.

2 Udførsel som rejsegods:

Der kan ske fritagelse for dansk afgift, når køberen selv

medtager det købte under forudsætning af, at følgende

betingelser er opfyldt: Fakturaen skal være betalt, og den

danske afgift på 25% af fakturabeløbet skal være deponeret

hos Bruun Rasmussen.

a Købere med fast bopæl i Norge vil få den danske moms

refunderet, så snart Bruun Rasmussen har modtaget købsfakturaen

retur med påtegning om officiel indførsel fra det

endelige lands toldmyndighed eller anden på omsætnings

afgiftsområdet kompetent myndighed, hvis købet overstiger

DKK 1.200.

b Købere med fast bopæl andre steder uden for EU vil få

den danske moms refunderet, efter at effekterne har været

forevist til toldbehandling i forbindelse med køberens

udrejse fra EU. Eksportørblanketten returneres til Bruun

Rasmussen efter at være forsynet med et toldvæsens attest

for udførslen, hvis købet overstiger DKK 300. Dette gælder

også for Færøerne og Grønland.

§ 4. AFGIFTSBETALING

A. Momsregistrerede i andre EU-lande, der ikke ønsker

at gøre brug af § 3, kan i stedet vælge at handle til brugtmoms/fuldmoms

på lige fod med private købere. Dette

skal meddeles os inden kl. 10 den følgende auktionsdag.

B. Momsregistrerede i Danmark kan vælge at købe til fuldmoms

med 25% af både hammerslag og auktionsomkostninger.

Dette skal meddeles os inden kl. 10 den følgende

auktionsdag.

§ 5. UDLEVERING

Købesummen skal være betalt, inden det købte kan udleveres

til køberen. Det købte henligger fra hammerslaget for købers

regning og risiko. For varer, der ikke er afhentet 14 dage efter

hammerslaget, vil der blive opkrævet opbevaringsgebyr. Købte

varer, der er betalt, men ikke afhentet, vil efter 1 år blive videresolgt

for købers regning ved auktion eller underhånden.

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 744


§ 6. FORSENDELSE

Såfremt Bruun Rasmussen påtager sig at emballere og fremsende

købte varer, sker dette på købers regning og risiko.

Bruun Rasmussen kan således ikke drages til ansvar for skader

forvoldt på købte varer under forsendelse eller for forsvundne

forsendelser.

§ 7. KUNSTNERAFGIFT

TIL COPY-DAN CD

Ifølge gældende dansk lovgivning om ophavsret skal der

opkræves 5% i følgeretsvederlag/kunstnerafgift af hammerslagsprisen

med tillæg af auktionsomkostninger på 20% excl.

afgift, på værker af alle nyere danske og visse udenlandske

kunstnere. Disse værker er mærket CD for Copy-Dan ud for

katalognummeret. Følgeretsvederlaget opkræves hos køber

af Bruun Rasmussen på vegne af kunstnernes organisation

Copy-Dan, for de kunstværker, der er omfattet af loven. Der

skal ikke svares Copy-Dan afgift, såfremt det enkelte kunstværk

koster under DKK 1.670 i hammerslagspris.

§ 8. EKSPORTTILLADELSE

Kulturværdiudvalget er blevet ansøgt om eksporttilladelse,

hvor dette kræves iflg. gældende dansk lovgivning om sikring

af kulturværdier i Danmark. Foreligger en sådan ikke, vil dette

blive meddelt den udenlandske køber umiddelbart efter hammerslaget.

Derefter vil Bruun Rasmussen igen ansøge Kulturværdiudvalget

på købers vegne, nu hvor prisen kendes. Gives

eksporttilladelse ikke, er Kulturværdiudvalget forpligtet til

at overtage det købte til den opnåede pris, hvilket betyder at

købet bliver hævet for køber.

§ 9. KATALOGISERING

Alt sælges i den stand, hvori det ved hammerslaget er at forefinde

og som beskrevet i kataloget med senere offentliggjorte

ændringer og modifikationer.

Katalogiseringen er foretaget efter bedste overbevisning og

under anvendelse af de anførte katalogiseringsprincipper.

De solgte effekter er ofte af en alder eller af en art, der bevirker,

at de kan være behæftet med fejl, mangler, restaurering

eller beskadigelser, der ikke nødvendigvis angives i kataloget.

Afbildninger i kataloget er blot til identifikation og kan ikke

anvendes til vurdering af effekternes stand.

Enhver der ønsker at byde på auktion, bør derfor ved selvsyn

på de før auktionen afholdte eftersyn forvisse sig om de

ønskede effekters stand.

Katalogbeskrivelsen er udtryk for den på tidspunktet for katalogets

trykning blandt lærde og eksperter herskende opfattelse.

Skulle der efter købet opstå tvivl om det købtes ægthed eller

dettes overensstemmelse med katalogbeskrivelsen, skal dette

straks meddeles til Bruun Rasmussen.

Såfremt det må erkendes, at det købte er en forfalskning, eller

såfremt katalogbeskrivelsen har været behæftet med væsentlige

fejl, der har medført en væsentlig højere hammerslagspris, end

en korrekt katalogbeskrivelse må antages at ville have resulteret

i, er køber berettiget til at annullere købet, hvorefter den

samlede erlagte købesum, dog højst den i kataloget angivne

højeste vurderingspris tillagt auktionsomkostninger og evt.

moms, vil blive refunderet køber.

Væsentlige fejl i katalogbeskrivelsen relateret til mål eller vægt

erstattes kun procentuelt i forhold til differencen.

Retten til under de her anførte betingelser at annullere et køb

kan kun udøves af den, der købte den pågældende effekt hos

Bruun Rasmussen og er betinget af, at krav om annullering

fremsættes skriftligt over for Bruun Rasmussen inden 2 år efter

købsdagen, og af at det købte inden samme frist returneres

til Bruun Rasmussen i den samme stand i enhver henseende,

som det købte var i på hammerslagstidspunktet.

Køber kan i tilfælde af annullering ikke gøre krav på betaling

af renter af købesummen og er ej heller berettiget til at kræve

anden udgift eller tab, herunder eventuel mistet videresalgsfortjeneste,

dækket.

Et køb kan ikke kræves annulleret efter ovenstående bestemmelser,

såfremt:

a beskrivelsen i kataloget på hammerslagsdagen var i overensstemmelse

med den på dette tidspunkt gældende opfattelse

blandt lærde og eksperter.

b den eneste måde til på katalogets udgivelsestidspunkt at

få fastslået et falskneri var iværksættelsen af videnskabelige

processer, hvis gyldighed først blev anerkendt efter

katalogets udgivelsestidspunkt eller som ville have været

uforholdsmæssigt omkostningskrævende eller uigennemførlige

uden beskadigelse af den pågældende effekt.

Bruun Rasmussen Kunstauktioner

KOMMISSIONER

Bruun Rasmussen påtager sig at byde i kommission for

bydere, der ikke kan være til stede ved auktionen. Det er en

forudsætning, at kommissionen er Bruun Rasmussen i hænde

24 timer før auktionens start, så om nødvendigt bydernes

kreditværdighed kan undersøges. Bruun Rasmussen påtager

sig intet ansvar for eventuelle fejltagelser, der måtte opstå ved

brug af denne service.

KONDITIONSRAPPORTER

Bruun Rasmussen påtager sig, hvis det er muligt, at orientere

nærmere om katalognumrenes kondition og tilstand. Dette er

ment som en service for kunder, der ikke selv har mulighed

for ved selvsyn at undersøge numrene på eftersynet. Det

understreges, at de givne oplysninger ikke kan gøres til genstand

for reklamationer; her henvises til katalogteksten.

FRITAGELSE FOR

DANSK FULDMOMS

Købere skal ifølge § 2 betale fuldmoms af de varer der i kataloget

er markeret med stjerne *.

Når virksomheder, der er momsregistrerede i andre EU-lande,

køber hos Bruun Rasmussen og videresælger til private, skal

der ikke betales dansk moms, men moms i henhold til de

regler der gælder, hvor den udenlandske virksomhed er

momsregistreret. Det tilrådes at søge oplysning hos de lokale

myndigheder.

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 744 127


conditions of purchase

§ 1. BIDDING

The buyer shall be the highest bidder at the “hammer price”.

Any person bidding on behalf of a third party shall be liable in

surety for completion of the sale.

At the request of Bruun Rasmussen Kunstauktioner (hereinafter

called Bruun Rasmussen), all bidders, whether they wish

to make bids in person at the place of auction or commission

bids by letter or fax or direct telephone bids, should be able to

document their ability to pay and be able to provide proof of

identity at any time. Bruun Rasmussen is entitled to refuse to

accept a bid if, when requested, adequate security or adequate

payment on account has not been rendered.

Bids should be made by the bidder in person at the place of

auction or by written commission. Telephone bidding is possible

within certain conditions made out by Bruun Rasmussen.

Bruun Rasmussen is not to be held responsible for any errors

that may occur using this service. The auctioneer shall have

absolute discretion as to the increment of the bids. The auctioneer

will also make decisions in all cases of doubt regarding

the bidding.

§ 2. PAYMENT

The purchase price is the hammer price plus 25% in buyer’s

premium, including VAT, for lots sold subject to the special

VAT scheme for sales of Works of Art, Collectors’ items and

Antiques, and second-hand goods by Public Auction (hereinafter

called Special VAT).

Certain lots are sold in accordance with specific rules on normal

VAT arrangement (hereinafter called normal VAT), so that

the purchase price is the hammer price plus an additional 20%

in buyer’s premium and VAT of 25% levied on both the hammer

price and the buyer’s premium. The lots subject to Full

VAT are indicated as such in the catalogue with an asterix *.

Danish VAT registered buyers shall provide us with documentation

of their SE-/CVR-number (VAT No.) as this has to be

quoted on the invoice for goods bought at full VAT.

For some foreign buyers, specific VAT-exemption rules apply

(cf. Article 3). VAT-exemption does not apply to private buyers

from the EU who are considered as Danish buyers (cf. current

Danish legislation on Special VAT Scheme for Sales of Works

of Art, Collectors’ items and Antiques by Public Auction).

The purchase price falls due for payment when the goods have

been knocked down. Payment may be made in cash, by Dankort,

banker’s cheque, traveller’s cheque, Visa-, Master-, Diners

Club- or Eurocard. Personal foreign cheques may only be used

for payment by prior arrangement.

Payment may be made during or immediately after the auction.

Under all circumstances payment must be made no later

than eight days from the date of the invoice.

Should the purchase price not be paid by the due date, interest

at 1.5 % per new month will be charged.

If the purchase price and interest are not paid within eight

days after Bruun Rasmussen has sent its demand to the buyer,

Bruun Rasmussen shall be entitled to rescind the sale and

resell the goods at a Bruun Rasmussen auction or privately,

and to demand reimbursement of any related losses from the

defaulting buyer. Any further profit on the sale shall be payable

to the person who had deposited the goods for sale by

auction.

If the defaulting buyer is entitled to proceeds from a sale of

goods by Bruun Rasmussen, Bruun Rasmussen shall be entitled to

set off its receivables against its payables to the defaulting buyer.

128

If the defaulting buyer has deposited other goods for sale,

Bruun Rasmussen shall be entitled to sell such goods at a

Bruun Rasmussen auction without being bound by the reserve

stipulated by the defaulting buyer. The defautling buyer shall

not be entitled to demand the surrender of goods deposited

for sale as long as the debt payable to Bruun Rasmussen has

not been discharged, regardless of whether the value of such

goods may be deemed to exceed the debt payable.

Bruun Rasmussen shall be entitled to refuse a bid made by a

buyer who is in default in respect to his payment obligations

to Bruun Rasmussen, as well as a bid made by a third party on

behalf of such a defaulting buyer. Bruun Rasmussen shall further

be entitled to demand a deposit as a condition of accepting

any future bids from such a purchaser.

§ 3. EXEMPTION FROM VAT

Foreign buyers who fulfil the conditions stated below shall pay

20% of the hammer price in buyer’s premium and shall not be

subject to Danish taxes and duties:

A. BUYERS RESIDING IN ANOTHER EU MEMBER STATE:

Buyers are exempt from paying Danish VAT as long as

they have provided Bruun Rasmussen with documentation

of their VAT registration. The VAT number will then be

quoted on Bruun Rasmussen’s invoice.

B. BUYERS RESIDING OUTSIDE THE EU:

1 Dispatch through forwarding agent:

Lots exported through a forwarding agent approved by

Bruun Rasmussen are exempt from VAT.

2 Export as personal luggage:

Goods may be exempt from Danish VAT when the buyer

personally takes the goods out of the country as luggage,

provided the following conditions have been met:

The invoice must have been paid and the Danish duty of

25% of the invoice amount must have been deposited with

Bruun Rasmussen.

a Buyers residing in Norway will be refunded the Danish

VAT as soon as the invoice of sale has been returned to

Bruun Rasmussen endorsed by the customs authorities of

the country in question or by any other authority with jurisdiction

over matters of purchase tax with respect to official

imports of goods into the country in question if the purchase

price exceeds DKK 1,200.

b Buyers residing in other countries outside the EU will be

refunded the Danish VAT after the goods have been presented

for customs clearance in connection with the departure

of the buyer from the EU. The exporter’s form should

be returned to Bruun Rasmussen after being endorsed with

the customs authorities’ export certificate if the purchase

price exceeds DKK 300. This also applies to the Faroe

Islands and Greenland.

§ 4. PAYMENT OF

TAXES AND DUTIES

A. Buyers with VAT-registration in other EU member states

who do not wish to make use of Article 3 may instead

choose to purchase items subject to Special VAT/Normal

VAT in the same manner as private buyers. Bruun Rasmussen

must be notified of this before 10 a.m. on the following

auction day.

B. Buyers with VAT-registration in Denmark may choose to

purchase subject to Normal VAT at 25% of the hammer

price plus premium. Bruun Rasmussen must be notified of

this before 10 a.m. on the following auction day.

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 744


§ 5. COLLECTION OF

PURCHASES

The purchase price must be paid in full before the purchased

lot can be passed over to the buyer. From the time of the lot

being knocked down to the buyer, until its collection, the purchased

lot will be held at the buyer’s own expense and risk.

A storage fee will be charged for lots which have not been

collected within 14 days after the time of the lot being

knocked down. Goods which have been paid for but not collected

within 1 year will be resold at auction or privately at the

buyer's expense.

§ 6. DISPATCH

Should Bruun Rasmussen undertake the packaging and forwarding

of purchased goods, this shall be done at the buyer’s

own expense and risk. Bruun Rasmussen shall thus not be

held liable neither for any damage caused to purchased goods

during dispatch nor for any missing consignments.

§ 7. DROIT DE SUITE

Pursuant to current Danish legislation on Copyright, an artistic

royalty of 5% of the total hammer price plus the buyer's premium

(20% excl. royalty) shall be collected on works of modern

art by all Danish and some foreign artists. These works

are identified in the catalogue by CD for Copy-Dan, marked

beside each relevant lot number. Bruun Rasmussen will from

the buyer collect the royalties required on behalf of the artists'

organisation Copy-Dan for any art work subject to this law.

There are no artistic royalties on art works sold for less than a

hammer price of DKK 1,670.

§ 8. EXPORT LICENCE

Applications for an export licence must be made to the Danish

Cultural Assets Committee when required in accordance with

current Danish legislation on the protection and preservation

of cultural assets in Denmark. Where such a licence has not

been obtained, the foreign buyer will be informed thereof

immediately after the lot has been knocked down to the buyer.

Another application will subsequently be sent to the Danish

Cultural Assets Committee by Bruun Rasmussen on behalf

of the buyer, now that the price is known. Should an export

licence not be granted, the Danish Cultural Assets Committee

would be obliged to acquire the purchased lot at the purchase

price, and the buyer would thus not be bound to the purchase.

§ 9. CATALOGUING

All lots are sold in the condition in which they are found when

knocked down and as described in the catalogue with subsequently

published changes and modifications. Cataloguing is

done according to the best of Bruun Rasmussen’s knowledge

and on the cataloguing principles stated.

The lots auctioned are often of some age or of a kind which

makes it possible that they may contain defects, deficiencies,

or may have been subject to restoration or damage not necessarily

stated in the catalogue. Catalogue pictures are for identification

only and cannot be used for an evaluation of the condition

of the goods.

Any person who wishes to bid at an auction should therefore

satisfy himself of the condition of the lots for which he intends

to bid by personal inspection at the preview held prior to the

auction. The catalogue description is an indication of the

prevailing oppinion of scholars and expert at the time of the

printing of the catalogue. If any doubts should arise after the

purchase regarding the genuineness of the purchased lot or

its conformance with the catalogue description, Bruun Rasmussen

should immediately be informed thereof.

Should the purchased lot be proved to be a forgery, or if the

catalogue description contains material errors which lead to a

considerably higher hammer price than that which a correct

catalogue description would presumably result in, the buyer

shall be entitled to cancel the purchase, after which the buyer

shall be reimbursed for the total purchase price paid, up till a

maximum amount of the highest estimated price stated in the

catalogue plus buyer's premium and VAT, when applicable.

For material errors in the catalogue description in respect to

measurements or weight, compensation shall only be paid on

a percentage basis in proportion to the difference.

The right of cancellation of a purchase in pursuance of the

present conditions can only be exercised by the party who has

bought the lot in question at Bruun Rasmussen and shall be

subject to the presentation of a claim for cancellation in writing

to Bruun Rasmussen within 2 years of the purchase date and to

the purchased lot being returned to Bruun Rasmussen in the

same condition in any and all respects which the purchased lot

was in at the time of the lot being knocked down to the buyer.

In the event of cancellation the buyer shall not be entitled to

claim payment of interest on the purchase price nor shall the

buyer be entitled to claim compensation for any other expenses

or loss incurred, including any possible loss of profit in

connection with reselling.

It shall not be possible to state cancellation of a purchase in

pursuance of the above provisions if:

a the catalogue description on the day the lot was knocked

down to the buyer was in accordance with the then generally

accepted opinion of scholars and experts;

b the only way of establishing whether the lot was a forgery at

the time of the publication of the catalogue was the implementation

of scientific processes, the validity of which was

only acknowledged after the time of publication of the catalogue,

or which would have required a disproportionate

amount of cost, or which would have been impossible to

carry out without damaging the lot in question.

Bruun Rasmussen Auctioneers of Fine Art

COMMISSION

Bruun Rasmussen undertakes to execute commission bids

for bidders who are unable to be present at the auction. It is

a prerequisite that Bruun Rasmussen receives the commission

24 hours before the start of the auction for the bidders’ credit

to be checked, if necessary. Bruun Rasmussen is not to be held

responsible for any errors that may occur using this service.

CONDITION REPORTS

Bruun Rasmussen undertakes to provide further information

about the state and condition of the lots if possible. This is

regarded as a service for customers who are unable to make a

personal inspection of the lots at the preview. Bruun Rasmussen

stresses that the information given cannot be used as the basis for

complaints; complaints can only be based on the catalogue text.

EXEMPTION FROM VAT

Buyers shall, according to § 2, pay full VAT on lots marked

with an asterix *.

No Danish VAT is to be paid when VAT registered companies

from other EU countries buy at Bruun Rasmussen and resell

to private buyers. The private buyer then only has to pay VAT

according to the rules in force in the country where the foreign

company is VAT registered. For further information

please consult your local authorities.

The above is an English translation of the Danish version of the Conditions of Purchase. In case of dispute, only the Danish version of the present Conditions of Purchase of Bruun Rasmussen is valid.

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 744 129


ing direkte

BREDGADE

ADMINISTRATION

Claus Poulsen 3343 6917

c.poulsen@bruun-rasmussen.dk

KUNDESERVICE

Suzanne Huwendick 3343 6901

s.huwendick@bruun-rasmussen.dk

Annette Langbak 3343 6902

a.langbak@bruun-rasmussen.dk

Heidi Beck Andersen 3343 6904

h.b.andersen@bruun-rasmussen.dk

KOMMISSIONER

OG BESTILLING AF KATALOGER

Vibeke Nielsen 3343 6912

v.nielsen@bruun-rasmussen.dk

LAGER OG TRANSPORT

Frank Høgh 3634 1381

f.hoegh@bruun-rasmussen.dk

AUKTIONSRÅDGIVNING

Franziska Kampmann 3343 6905

f.kampmann@bruun-rasmussen.dk

VURDERING OG INFORMATION

INDBOVURDERINGER

Hans Ruben 3343 6974

h.ruben@bruun-rasmussen.dk

ÆLDRE MALERIER, TEGNINGER

OG GRAFIK

Birte Stokholm 3343 6976

b.stokholm@bruun-rasmussen.dk

Jeannette Trefzer 3343 6975

j.trefzer@bruun-rasmussen.dk

Bettina Sinnet 3343 6977

b.sinnet@bruun-rasmussen.dk

Signe Rosenvinge Thürmer 3343 6983

s.r.thurmer@bruun-rasmussen.dk

130

GLAS, PORCELÆN, FAJANCE

OG ORIENTALSK KUNSTINDUSTRI

Charlotte Hviid 3343 6982

c.hviid@bruun-rasmussen.dk

Anne-Marie Lei Ipsen 3343 6979

l.ipsen@bruun-rasmussen.dk

MØBLER, BRONZER OG URE

Thomas Lembourn 3343 6973

t.lembourn@bruun-rasmussen.dk

Anders Fredsted 3343 6964

a.fredsted@bruun-rasmussen.dk

SMYKKER

Kirstine Lind 3343 6971

k.lind@bruun-rasmussen.dk

SØLV

Malene Dybbøl 3343 6997

m.dybbol@bruun-rasmussen.dk

TÆPPER

Henrik Schleppegrell 3343 6980

h.schleppegrell@bruun-rasmussen.dk

MODERNE KUNST OG DESIGN

Peter Christmas-Møller 3343 6951

pcm@bruun-rasmussen.dk

Niels Raben 3343 6957

n.raben@bruun-rasmussen.dk

Ole Ravn 3343 6950

o.ravn@bruun-rasmussen.dk

BØGER OG MANUSKRIPTER

Sebastian Hauge Lerche 3343 6939

s.h.lerche@bruun-rasmussen.dk

MØNTER

Michael Fornitz 3343 6833

m.fornitz@bruun-rasmussen.dk

Henrik Jensen 3343 6836

h.jensen@bruun-rasmussen.dk

VIN

Henrik Christensen 3343 6948

h.christensen@bruun-rasmussen.dk

VÅBEN

David Utzon-Frank 3343 6996

d.utzon-frank@bruun-rasmussen.dk

Henrik Vensild 3343 6834

h.vensild@bruun-rasmussen.dk

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 744


adresser

BRUUN RASMUSSEN KUNSTAUKTIONER

BREDGADE - KØBENHAVN

Bredgade 33 . DK-1260 København K

Tel +45 33 43 69 11 . Fax +45 33 43 69 66 . E-mail: bredgade@bruun-rasmussen.dk

HAVNEN - KØBENHAVN

Amerika Plads 11 . DK-2100 København Ø

Tel +45 70 27 60 80 . Fax +45 70 27 60 90 . E-mail: havnen@bruun-rasmussen.dk

PEDERSHOLM - VEJLE

Pedersholms Allé 42 . DK-7100 Vejle

Tel +45 79 43 69 11 . Fax +45 79 43 69 10 . E-mail: vejle@bruun-rasmussen.dk

AARHUS

Frederiks Allé 116 . DK-8000 Aarhus C

Tel +45 70 20 69 11 . Fax +45 70 20 69 12 . E-mail: aarhus@bruun-rasmussen.dk

BRUUN RASMUSSEN ESTATES

Bredgade 33 . DK-1260 København K

Tel +45 70 11 71 72 . Fax +45 70 11 71 77 · E-mail: estates@bruun-rasmussen.dk

FJERNLAGER - KØBENHAVN

Søvangsvej 1-5 . DK-2650 Hvidovre

Tel +45 36 34 13 81 . Fax +45 36 34 13 32

REPRÉSENTANTE EN FRANCE

Anne Kristine Rathnov

Tel + 33 6 14 08 19 80 . E-mail: rathnov@wanadoo.fr

AMERICAN REPRESENTATIVE

Alexa Bruun Rasmussen · San Francisco

Tel +1 415 640 8007 · E-mail: usa@bruun-rasmussen.dk

Benedicte Hallowell · Two Gay Farm Way · Westwood · Massachusetts 02090 · (Boston)

Tel and Fax +1 781 326 3699 · E-mail: benedicteh@aol.com

REPRESENTANTE EN ESPAÑA

Karin K.J.V. Frijs . Casa Jackie . Balcon del Golf . Rio Real . Los Monteros . 29 600 Marbella . España

Tel +34 952 82 48 98 . Mobil tel +34 630 29 21 02 · Fax +34 952 77 74 64 . E-mail: k.frijs@terra.es

ONLINE-AUKTIONER

www.bruun-rasmussen.dk · Teknisk support tel 70 23 69 11 · E-mail: support@bruun-rasmussen.dk

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 744 131


kommissionsbud

COMMISSION BIDS

Det er muligt at afgive kommissionsbud, hvis De ikke selv kan

være til stede på auktionsdagen. Denne service er gratis.

Når De afgiver en kommission, beder De vores kundeservice

på Deres vegne byde op til et af Dem bestemt beløb i hammerslag.

Der kan opstå den situation, at en anden køber allerede har

budt det beløb, som De ønsker at afgive. Er De da villig til at

gå et bud højere eller er De indforstået med at nummeret

sælges til anden side?

Ønsker De ikke at byde højere så skriv “Max” ud for beløbet.

Er De i tvivl om hvor højt De vil byde, kan De hæve budet

med op til ca. 15% eller ca. 25%.

Salgsprisen kan blive højere eller lavere end vurderingen, så

der er også mulighed for at købe til under den angivne vurdering.

Vor kundeservice køber altid så billigt som muligt til

Dem, som havde De selv været tilstede på auktionen.

Alle kommissioner behandles strengt fortroligt.

Kommisionsbud skal være Bruun Rasmussen i hænde senest

24 timer før auktionens start.

SÅDAN BYDER DE:

Udfyld blanketten KOMMISSIONSBUD med alle oplysninger.

Angiv katalognummer.

Angiv beløbet De ønsker at byde.

Er dette Deres absolutte maximum bedes De anføre “Max” i

kolonnen.

De kan også forhøje Deres bud med henholdsvis ca. 15%

eller ca. 25%, ved at indikere dette i kolonnen.

De bedes underskrive kommissionsblanketten og sikre Dem,

at Bruun Rasmussen modtager den senest 24 timer før auktionens

start.

Hvis Deres oplysninger ikke er tilstrækkelige, kan Bruun Rasmussen

undlade at byde for Dem, ligesom Bruun Rasmussen

ikke kan gøres ansvarlig for fejl ved budgivningen.

Efter auktionen vil De kunne få oplysninger om priser på vor

automatiske 24 timers “Hammerslagsoplysning” på telefon

33 43 69 08.

INTERNET:

Kommisionsbud kan afgives på hjemmesiden 'www.bruunrasmussen.dk'

direkte fra siden med den effekt, De ønsker at

byde på.

Seneste afgivelse af bud via hjemmesiden er 3 timer før auktionens

start.

Afgivne bud kan ses på hjemmesiden under 'Deres bud', når

de er logget ind. Kontakt teknisk support på 7023 6911 for

spørgsmål om registrering og budgivning via internettet.

For yderligere information,

se “Købskonditioner”, §1.

132

It is possible to leave commission bids if you can not be present

at the auction yourself. This service is free of charge.

When leaving a commission bid, you are instructing our

customer service to bid up to a specified amount on your

behalf.

The situation can occur that another buyer has already bid

the same as you were prepared to. Are you then willing to

bid further? If not the lot will be sold to another buyer.

If you do not wish to exceed your bid then write “Max”, for

maximum, next to the amount. You can also allow us to raise

your bid by approx. 15% or approx. 25%.

The hammer price may be higher or lower than the estimated

price, so it is possible to buy below the estimate. Bruun

Rasmussen will always buy at the lowest price possible, as if

you yourself had been present at the auction.

All commission bids are strictly confidential.

Commission bids must be submitted no later than 24 hours

prior to the start of the auction.

HOW TO MAKE

A COMMISSION BID:

Complete the COMMISSION FORM with all pertinent information.

Indicate the lot number.

Indicate the amount you are prepared to bid.

Should this amount be the absolute maximum, please write

“Max” in the appropriate column.

You can also allow us to bid by up to approx. 15% or approx.

25% more by indicating so.

Sign the commission form and make sure that Bruun Rasmussen

receives it 24 hours prior to the start of the auction.

If the information should be insufficient, Bruun Rasmussen

can abstain from bidding. Bruun Rasmussen can not be held

responsible for error in bidding or failure to execute bids.

After the auction Bruun Rasmussen’s 24-hour “hammerpriceinformation”

is available for sale results at +45 33 43 69 08.

INTERNET:

Commision bids can be submitted via the website

'www.bruun-rasmussen.dk' directly from the page with the

item you want to submit a bid for.

Deadline for submissions of bids via the website is 3 hours

prior to the start og the auction.

Submitted bids are shown under 'Your bids' when you are

logged in. Please contact technical support on +45 7023 6911

for questions about the registration and submission of bids

on the website

For additional information, please consult

"Conditions of Purchase" §1.

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 744kommissionsbud

COMMISSION BIDS BREDGADE

Skal være Bruun Rasmussen i hænde senest 24 timer før auktionens start.

Must be submitted no later than 24 hours prior to the start of the auction.

Navn N ame: * .....................................................................................................................................................................

Adresse Address: * ...............................................................................................................................................................

Postnr./by City: * ................................................................................................................................................................

Land Country: * ................................................................. Fax: ....................................................................................

Tel: * ....................................................................................................................................................................................

e-mail: ................................................................................. CVR-nr. VAT No: ...............................................................

Bank: ................................................................................... Konto nr. Acct. No.: ..........................................................

Adresse Address: ..................................................................................................................................................................

Postnr./By City: .................................................................. Land Country: ...................................................................

Tel: ...................................................................................... Kontaktperson Contact: ....................................................

Obligatoriske felter er mærket med en stjerne * Mandatory fields are marked with an asterix *

Undertegnede giver hermed fuldmagt til Bruun Rasmussen Kunstauktioner A/S om på mine vegne at købe

nedennævnte katalognumre så fordelagtigt som muligt, inden for det af mig anførte beløb, i hammerslag.

I hereby request that Bruun Rasmussen bid on my behalf on the following lots up to the prices indicated below.

Undertegnede har udfyldt ovennævnte med de ønskede oplysninger, samt har accepteret købskonditionerne.

The undersigned has supplied the required information and agrees to be bound by the conditions of purchase.

Signatur Signed: * ............................................................. B.R. kunde-nr. Client No.: ...............................................

Jeg ønsker at modtage salgsresultater på de emner jeg har budt på via e-mail dagligt efter auktion

I wish to receive sales results on the items I have been bidding on via e-mail every day after the auction

på e-mail adressen on this e-mail address: ............................................................

Katalog nr. Beskrivelse Bud kr.

Lot. No. Description Bid DKK

BRUUN RASMUSSEN KUNSTAUKTIONER A/S

AUKTION NR AUCTION NO: 744

Max +15% +25%

Bredgade 33 · DK-1260 København K · Tel +45 3343 6911 · Fax +45 3343 6966 · bredgade@bruun-rasmussen.dk · www.bruun-rasmussen.dk

Fortsættes næste side Please turn over

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 744 133


kommissionsbud

COMMISSION BIDS BREDGADE

Katalog nr. Beskrivelse Bud kr.

Lot. No. Description Bid DKK

AUKTION NR AUCTION NO: 744

134

Max +15% +25%

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 744


kommende auktioner

COMING AUCTIONS

INTERNATIONALE Eftersyn 24. - 29. august

MALERIER OG ANTIKVITETER 747 Auktion 30. aug. - 9. sep.

UDSØGTE VINE 748 Eftersyn: 30. - 31. august

Auktion 31. august

MODERNE Eftersyn 28. sep. - 3. okt.

KUNST OG DESIGN 749 Auktion 4. - 7. oktober

HAVNEN AFHOLDER UDELUKKENDE ONLINE AUKTIONER.

Disse afvikles hver mandag til torsdag på www.bruun-rasmussen.dk.

Auktionerne starter kl. 20 - tirsdage dog kl. 18.

Effekterne kan ses ”live” på vores eftersyn i Havnen,

Amerika Plads 11, København og på Pedersholms Allé 42, Vejle.

På internettet kan du se, hvor varen befinder sig.

Eftersynet åbnes én uge før hammeren falder.

KUNST OG DESIGN 103 Eftersyn 10. - 14. august

Auktion 15. - 18. august

KUNST OG DESIGN 104 Eftersyn 26. - 30. oktober

Auktion 31. okt. - 3. november

VEJLE AFHOLDER OGSÅ ONLINE AUKTIONER.

Disse afvikles hver mandag til torsdag på www.bruun-rasmussen.dk.

Auktionerne starter kl. 20 - tirsdage dog kl. 18.

Effekterne kan ses ”live” på vores eftersyn i Havnen,

Amerika Plads 11, København og på Pedersholms Allé 42, Vejle.

På internettet kan du se, hvor varen befinder sig.

Eftersynet åbnes én uge før hammeren falder.

RET TIL ÆNDRINGER FORBEHOLDES © 2005 BRUUN RASMUSSEN KATALOGPRIS KR. 200

FOTO: BENT LANGE & HENRIK WICHMANN

GRAFIK & DTP: LENE KLIBO, BETTINA LØGSTRUP & JORGE FIGUEIREDO TRYK: FROM & CO.

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 744 135

More magazines by this user
Similar magazines