Knud Erik Klint - ATV Jord og Grundvand

atv.jord.grundvand.dk

Knud Erik Klint - ATV Jord og Grundvand

KARAKTERISERING AF

MORÆNELER

Knud Erik Klint

Bertel Nilsson

Bjarni Pjetursson

Timo Kesseler

GEUS

Den Nationale Geologiske Undersøgelse

for Grønland og Danmark

ATV MØDE

SCHÆFERGÅRDEN

18 Januar 2012


Formål

• Udvikle en simpel systematiske metoder til at tolke

aflejringsmiljø og klassificere moræneler i forskellige

glaciale landskabsformer. Metoderne er baseret på

tilgængelige GIS data samt ved hjælp af strukturelle,

teksturelle, og geotekniske egenskaber observeret og

målt i felt-undersøgelser.

• Vurderer typisk geologisk heterogenitet (fordeling af

sprækker og sandlinser) i de forskellige

morænelerstyper.

• Opstille foreløbige konceptuelle modeller med

forskellige grader af heterogenitet baseret på

eksisterende data.


Baggrundsdata

Derudover

1. 8 udenlandske

lokaliteter


Till klassifikation


Geologisk heterogenitet


Karakterisering


Det

geomorfologiske

kort

Peter Roll

Jakobsen

2008


polymorfologi


Udbredelse af

moræneler


Andvendelse af det polymorfologiske

kort på karakterisering af punktkilde

forurening

• FORMÅL

• Vurdering af

sprækkeforkomst/sandlinser i

moræneler

• Generel geologisk variabilitet

• http://jupiter.geus.dk/m/evalhydro


”Siteeval”

et ”nyt” simpelt site karakteriserings værktøj

• Step 1: Till klassifikation (baseret på GIS-data, feltundersøgelser I

udgravninger, boredata, geofysiske data.

• Input data er: fabric, skurestriber på sten, strukture, kornstørrelses

fordeling, konsolidering, geomorfologisk ramme.

Resultat: till type

• Step 2: Bestemmelse af sprækkefordeling. (primært baseret på boredata)

• Input data er: Till type (fra step 1), tykkelse, dybde til redoxgrænse, lithologi

af første lag under till, Estimering af sandlinse fordeling (baseret på

boredata) Akkumuleret tykkelse af sandlinser.

• Resultat: potentiel sprækkefordeling

• Step 3: Hydraulisk karakterisering på baggrund af især sprækkefordeling.

• Step 4: Kalibrering af model baseret på hydrauliske test.

• Step 5: Evaluering af model.


Step 1 Multiple Choice Till klassifikation

Klast fabric

Skurestriber

Stærk

foretrukken

foretrukken

tilfældig

Ingen data

Matrix struktur

Massiv

Lamineret

lagdelt

Tektonisk

båndet

Foldet

forkastet

Ingen data

Kornstørrelse

(%l erindhold)

5-12%

12-24

>24%

styrke

Hård

medium

Blød

Geomorfologisk

ramme

moræneflade

dødislanskab

randmoræne

Issø/marin

flade

Tolket till

type

Basal till type B


Step 2 Multiple choice sprække/sandlinse

densitet

Till type

Basal till

type B

Basal till

type A

Flow till

Drop till

Melt-out till

Till

tykkelse

0-5 m

5-10 m

10-15 m

>15 m

Redoxgrænse

dybde

1-2 m

2-3 m

3-4 m

4-5 m

5-6 m

Underliggende

lag

ler

sand

kalk

moræneler

Synlige

sprækker

1-3 m

3-5 m

5-7 m

7-9 m

>9 m

Sand

linse

frekvens

20%

Mest

sandsynlig

Sprække

spacing

Inplacering B


Depth m b.g.s.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Cumulative fracture spacing m

0 1 2 3

D

C

A

B

Silstrup

Mammen

Laidlaw 1

Laidlaw 2

Avedøre

Havdrup

Fårdrup

Lillebæk

Ranzausgade

Slæggerup

Vasby

Flakkebjerg

Haslev 1

Estrup

Gedser

Grundfør

Højstrup 2

Højstrup

Gjorslev

haslev 2

Kamstrup

Ringe

Tune

Sigerslev 1

Sigerslev 2

Scarborough bluff 1

Scarborough bluff 2

Rouge river 1

Rouge River2

Duffins Creek 1

Duffins Creek 2


1,0E-11 1,0E-10 1,0E-09 1,0E-08 1,0E-07 1,0E-06 1,0E-05 1,0E-04 1,0E-03 1,0E-02

0

2

4

6

8

10

12

Step 3 hydrauliske værdier

Mammen M-S

Grundfør M-S

Ringe M-D

Slæggerup D-M

Silstrup M-R

Fårdrup M-R

Avedøre M-K

Højstrup M-K

Gjorslev M-K

Haslev M-K

(K, m/s)

Flakkebjerg MM-S

Lillebæk MM-S

Estrup MM-S


Slutprodukt:

En konceptuel

geologisk model


Konklusioner

• Generelt må det konkluderes at især tykkelsen og de geotekniske

egenskaber synes at være afgørende for fordelingen af sprækker

og sandlinser i moræneler. Ligeledes har forskellige typer

moræneler forskellige grader af heterogenitet. En klassifikation af

moræneleren er således et basalt skridt imod vurdering af potentiel

opsprækning og geologisk variabilitet, og samtidig en god indikator

for vurdering af yderligere vidensbehov.

• En simpel metode til opdeling af glaciale landskaber i mindre

områder med potentiel ensartet geologisk variabilitet er udviklet og

kombineret med webbaserede klassifikationsmetoder for

moræneler vil metoden kunne udgøre et vigtigt skridt i retning mod

en ny forbedret systematisk metode til geologisk karakterisering af

punktkildeforureninger såvel som fladekilde forureninger i områder

dækket af moræneler.


Tak for

opmærksomheden

For mere

information se:

www.remtec.dk

More magazines by this user
Similar magazines