NYHEDSBREVET - Skiveegnens Lærerforening

dlfskive.dk

NYHEDSBREVET - Skiveegnens Lærerforening

NYHEDSBREVET

Årsprogram 2011-12

Kære pensionistkollega!

Velkommen til

Pensionistklubbens årsprogram

Det er et travlt liv at være pensionist!

Vi ved, der er meget på din kalender, og der

er masser af gøremål, som trænger sig på nu,

hvor tiden tillader det.

Alligevel vover vi at melde os hos dig med

et godt tilbud.

Under Skiveegnens Lærerforening har

vi startet en pensionistklub, som nu har 85

medlemmer.

Vi planlægger ca. 6 arrangementer om

året og samles dels i Resen Sognehus og dels

i kredsens lokaler på Østerbro. Vi tager på

virksomhedsbesøg, korte og lange udflugter

eller samles til et foredrag eller god musik i

Resen Sognehus ved Skive.

Her tilbringer vi nogle hyggelige timer i

Nyhedsbrevet juni 2011 · PENSIONISTKLUB

selskab med ”gamle” kolleger og får en god

snak over kaffen.

Sidste år havde vi desuden en spændende

tur i 5 dage til Berlin, og i august måned i år

går rejsen til Sverige.

Vi håber, du har lyst at være med i klubben.

Medlemskab koster 50,00 kr. om året og

kan tegnes gennem formand Jens Overgaard

(se adresser og kontaktnumre på bagsiden af

folderen).

Dit medlemskab følger kalenderåret, og

generalforsamlingen afholdes i januar.

Oplysninger om klubben kan desuden

findes på hjemmesiden under Skiveegnens

Lærerforening – pensionistklub.

Mød op og tag din ægtefælle med – uanset

erhverv!

Venlig hilsen

bestyrelsen

P

E

N

S

I

O

N

I

S

T

K

L

U

B

Skiveegnens

Lærerforening

Kreds 143


Årsprogrammet – overblik, tid og sted

Fra verdens brændpunkter

Mandag, den 3. oktober 2011

Resen Sognehus kl. 14.30

Fhv. politiinspektør i Skive Thøger Berg

fortæller om ”Sit fantastiske liv i nogle af verdens

brændpunkter og giver os et indblik i sine mange

oplevelser.”

Sang og

musik

Mandag, den 7. november 2011

Resen Sognehus kl. 14.30

En eftermiddag med sang og musik fremført af

inspektor på Aars Gymnasium Mads Ilsøe, der

synger wienermelodier, operettetoner, smægtende

italienske arier og danske hit i samme genre.

Generalforsamling

Mandag, den 23. januar 2012

Kredskontoret på Østerbro i Skive

Kl. 11.00

Program iflg. Vedtægterne.

Dagsordenen vil rettidig blive vist i

Folkeskolen og på hjemmesiden.

Da vi vil byde på en let frokost efter mødet,

behøver vi en tilmelding inden 16. januar

2012.

Se bagsiden!

Hospice Limfjord

Mandag, den 6. februar 2012

Resen Sognehus kl. 14.30

Lederen af HospiceLimfjord Birte Markfoged

fortæller om baggrunden for oprettelse af hospice i

Danmark og om sit arbejde på HospiceLimfjord som

daglig arbejdsplads.

Skiveegnen fortalt med billeder

Mandag, den 5. marts 2012

Resen Sognehus kl. 14.30

Byarkivar Niels Mortensen fortæller.

Historien om Skiveegnen siden slutningen af Anden

Verdenskrig, fortalt gennem billeder. Historien

går fra de knappe 50`ere, boom`et i 1960`erne med

villa, sommerhus og fast arbejde, teenagerne m.m.,

Skiveegnens Lærerforening


krisen i 70`erne med bilfrie søndage, lavenergi og

demonstration ved Hotel Hilltop, 80`erne med

….osv.

Undervejs med udblik til centralskolerne og dengang,

Skive gik fra at være ”Havnebyen midt i Jylland ” til

at være ”Skolebyen midt i Jylland”.

Seniorhøjskolen

Bustur til SeniorHøjskolen i Nørre Nissum torsdag

d. 24. maj 2012

Afgang fra Kulturcenter Limfjord kl. 8.00

Kl. 9.30 skal vi sammen med kursisterne høre

foredrag ved forstander Flemming Nees.

Middag kl. 12

Guidet bustur til Klosterheden med kaffepause

undervejs. Start kl. 13.30

Vores dag på højskolen slutter ca. kl. 16.30

Pris 150,00 kr.

Husk! Tilmelding

Flyvestation Karup

Mandag, den 3. september 2012

Bustur fra parkeringspladsen ved KCL i Skive

Afgang kl. 8.30

Vi besøger Flyvestation Karup. Her kører vi med

bus rundt på det store område, hvor vi med rundviser

bl.a. besøger Forsvarets Hundetræningscenter,

Flyvevåbnets Redningseskadrille og

Brand- og Redningstjenesten. Efter rundvisning

spiser vi frokost i Propelmessen.

Hjemkørsel ca. 13.30.

Pris for turen med frokost: 75 kr. for medlemmer

eller 100 kr. for ikke-medlemmer kan betales under

turen eller over netbank.

Husk! Tilmelding inden 27. august.

Nyhedsbrevet juni 2011 · PENSIONISTKLUB

Fængsel, farve og kultur

Mandag, den 1. oktober 2012

Resen Sognehus kl. 14.30

Fængselspræst Annelise Brok, cand.theol., var

sognepræst i 15 år, hvorefter hun gik i ”fængsel” og

har været fængselspræst i Horsens, først det gamle,

derpå det nye Statsfængsel Østjylland.

De indsatte har mange farver, kulturer og

religioner, er kloge og mindre kloge. Nogle er helt

ødelagte, andre har måske en chance for et liv uden

kriminalitet senere. Men de har alle en drøm om et

liv uden for fængslet.

Bakkesangerinder

Mandag, den 5. november 2012

Resen Sognehus kl. 14.30

Musik og sang.

Syngepigerne Evelyn og Lissi kommer direkte fra

Bakkens Hvile og synger sammen med os.

Generalforsamling

Mandag, den 28. januar 2013

Kredskontoret Østerbro Skive

Kl.11.00

Program ifl. Vedtægterne

Dagsordenen vil rettidig blive vist i

Folkeskolen og på hjemmesiden.

Da vi vil byde på en let frokost efter mødet,

behøver vi tilmelding inden 21. januar 2013.

Se bagsiden.


Nyhedsbrevet

Nyhedsbrev for pensionerede medlemmer

af Danmarks Lærerforening,

kreds 143, Skiveegnens Lærerforening

Redaktion: Leif Primdal

Juni 2011

Oplag 250 stk.

Layout & sats:

Kalligraf v. Søren Kappel Schmidt

Tryk: Thorvig Tryk, Skive

Kredskontor

Østerbro 5, 7800 Skive

tlf. 9751 1490, fax 9751 1407

Email: 143@dlf.org

www.dlfskive.dk

Pensionistklubbens årsprogram


Dato Kl. Sted Program Pris Tilmelding

26.aug.

til 1.sept.

2011

Bustur til Sverige .

Man. 14.30 Resen

Foredrag ved Thøger Berg – Kaffe Nej!

den

3. okt.

2011

Sognehus Skive

35 - 40 kr.

Man. 14.30 Resen

Sang og musik ved inspektor på Kaffe Nej!

den

Sognehus Aars Gymnasium Mads Ilsøe 35 / 40 kr.

7. nov.

2011

.

Man. 11.00 Kredskontoret Generalforsamling

Inden 16.

den

på Østerbro i Program iflg. vedtægterne

jan.

23. jan.

2012

Skive

Der serveres en let frokost.

til Viola.

Man. 14.30 Resen

Foredrag ved leder af

Kaffe Nej!

den

Sognehus HospiceLimfjord,

35 / 40 kr.

6. feb.

2012

Birte Markfoged.

Man. 14.30 Resen

Byarkivar Niels Mortensen Kaffe Nej!

den

5. marts

2012

Sognehus fortæller.

35 / 40 kr.

Tors. 8.00 KCLs

Højskoledag og tur i

Pris Inden 17.

den

Parkeringsplads Klosterheden.

150 / 200 kr. maj

24. maj

2012

Bustur

til Viola.

Man. 8.30 KCLs

Rundtur og orientering på Karup Pris Inden 27.

den

Parkeringsplads Militære lufthavn.

75 / 100 kr. aug.

3. sept.

2012

Bustur

Til Viola.

Man. 14.30 Resen

”At være fængselspræst i Kaffe Nej!

den

Sognehus Horsens”

35 / 40 kr.

1. okt.

2012

Ved Annelise Brok

Man. 14.30 Resen

Musik og sang.

Kaffe Nej!

den

5. nov.

2012

Sognehus

35 / 40 kr.

Man. 11.00 Kredskontoret Generalforsamling

Inden 21.

den 28.

på Østerbro i Program iflg. Vedtægterne.

jan.

jan. 2013 Skive

Der serveres en let frokost.

til Viola.

Pensionistklubbens

bestyrelse

Formand:

Jens Overgaard

Frederiksdal Allé 30

7800 Skive

tlf.: 96 14 99 41

jens.overgaard@get2net.dk

Næstformand:

Viola Revsgaard

Vium Mølle, Saugstrupvej 8

7870 Roslev

tlf.: 97 57 91 02

viola@revsgaard.dk

Kasserer:

Eigil Andersen

Hedevænget 5, Dommerby

7800 Skive

tlf.: 97 53 52 90

kamma.eigil@mail.dk

kontonr. 8502 0000643114

Sekretær:

Else Ingemann Dalsgaard

Vestre Skivevej 126 A, Sjørup

8800 Viborg

tlf.: 97 54 86 20

else@fibermail.dk

Bestyrelsesmedlem:

Peter Kristian Fløj-Jensen

Skovvænget 22, Rødding

7860 Spøttrup

tlf.: 97 56 11 98

pkfj@dlgtele.dk

More magazines by this user
Similar magazines