Plejeplan Gyngemosen og Høje Gladsaxe Park - Gladsaxe Kommune

planer.gladsaxe.dk

Plejeplan Gyngemosen og Høje Gladsaxe Park - Gladsaxe Kommune

PLEJEPLAN FOR GYNGEMOSEN OG HØJE GLADSAXE PARK INDHOLDSFORTEGNELSE

INDLEDNING ....................................................................................................................................... side 1

1. SAMMENFATNING....................................................................................................................... side 2

2. HIDTIDIG PLANLÆGNING........................................................................................................ side 6

• 2.1 Regionplan for Københavns Amt 2001.

• 2.2 Fredninger og generel beskyttelse.

• 2.3 Kommuneplan, Gladsaxe Kommune 2005.

3. OMRÅDEBESKRIVELSE........................................................................................................... side 10

• 3.1 Historie.

• 3.2 Afvandingsforhold.

• 3.3 Gyngemosen og Høje Gladsaxe Park i større landskabelig sammenhæng.

• 3.4 Delområde A: Gyngemosen, nord.

• 3.5 Delområde B: Høje Gladsaxe Park, fælleden mod vest.

• 3.6 Delområde C: Høje Gladsaxe Park, fælleden/overdrevet mod nord og øst.

• 3.7 Delområde D: Høje Gladsaxe Park, moseområdet mod sydøst.

• 3.8 Delområde E: Gyngemosen, syd.

4. PLEJEPLAN.................................................................................................................................. side 26

• 4.1 Delområde A: mellem Gyngemosestien og Høje Gladsaxe. Mål, plejebehov og – metode.

• 4.2 Delområde B: fælleden mod vest. Mål, plejebehov og – metode.

• 4.3 Delområde C: fælleden/overdrevet mod nord og øst. Mål, plejebehov og – metode.

• 4.4 Delområde D: moseområdet mod sydøst. Mål, plejebehov og – metode.

• 4.5 Delområde E: Gyngemosen syd. Mål, plejebehov og – metode.

• 4.6 Oversigt – éngangsindgreb.

• 4.7 oversigt – løbende pleje.

5. BAGGRUNDSMATERIALE ....................................................................................................... side 47

Bilag A: Kendelse om fredning af Høje Gladsaxe Park og Gyngemosen

Kortbilag 1: Eksisterende forhold

Kortbilag 2: Plejeplankort

Plejeplan for Gyngemosen og Høje Gladsaxe Park

Udarbejdet af Københavns Amt og Gladsaxe Kommune

Konsulent:

LANDSKABSARKITEKTERNE ROSKILDE, landskabsarkitekter MDL

Eventuelle spørgsmål vedrørende plejeplanen kan rettes til:

Gladsaxe Kommune,

By- og Miljøforvaltningen

Rosenkæret 39

2860 Søborg

Tlf: 3957 5852

Københavns Amt

Naturafdelingen

Stationsparken 27

2600 Glostrup

Tlf: 4322 2222

More magazines by this user
Similar magazines