DER Organdonation indhold CMYK - Det Etiske Råd

etiskraad.dk

DER Organdonation indhold CMYK - Det Etiske Råd

2.4.2 Fase 2 – det donerede organ / 50

2.4.3 Fase 3 – modtageren / 50

Kapitel 3

Dødskriterier – hjerne- og hjertedød / 53

3.1 Dødens indtræden / 59

3.2 Lovgivning om døden / 61

3.3 Dødens konstatering / 62

3.3.1 Sikkerhed / 62

3.3.2 Konstatering af hjernedød / 64

Kapitel 4

Behov for organer – hvad kan der gøres? / 67

4.1 Andre teknikker / 67

4.2 Regulering af organdonation / 68

4.2.1 Afdødes tilkendegivelse / 69

4.2.2 Når afdødes ønske ikke er kendt / 75

4.3 Organdonationens etik – et overblik / 78

4.3.1 Organdonation som et særligt etisk anliggende? / 78

4.3.2 Råderet over egen krop? / 78

4.3.3 Organdonation som en gensidig forpligtelse? / 80

4.3.4 De pårørende / 82

Kapitel 5

Etisk afvejning af formodet versus informeret samtykke / 89

5.1 Konsekvenser for individets og de pårørendes

beslutningsproces / 91

5.1.1 De pårørendes situation ved dødslejet / 91

5.1.2 Formodet samtykke understøtter ikke de sociale

samtaler og beslutningsprocesser / 92

5.1.3 To løsninger: mere stillingtagen eller mindre

stillingtagen / 94

5.2 Samtykkeformer og selvbestemmelse / 96

5.2.1 Formodet samtykke legitimeret ud fra

organdonorens holdning / 96

5.2.2 Formodet samtykke som en pragmatisk løsning / 97

5.2.3 Skal mennesker i udgangspunktet være

organdonorer? / 99

5.2.4 Når ”ja” eller ”nej” ikke er registreret / 101

More magazines by this user
Similar magazines