but no old bold pilots! - KZ & Veteranfly Klubben

veteranflyklubben.dk

but no old bold pilots! - KZ & Veteranfly Klubben

TAK

Under denne overskrift vil jeg gerne indlede mit virke som formand for denne fantastisk spændende

organisation!

Hvorfor lige den overskrift? - jo, det er ganske simpelt: Vi skylder såmænd alle hinanden tak for vort virke

i sagens tjeneste. Der er en fantastisk masse mennesker, som på hver sin måde alt efter lyst, evne og

behov yder sit for veteran-, hjemmebygger- og experimentalflyenes fremgang og bevarelse.

Min bedre halvdel, Bianca, og jeg drog for nylig til Sjælland for at holde ferie dér. Stor var glæden ved at

møde så mange mennesker, der med entusiasme kaster sig over flyvningen på den ene eller anden

måde! Rent faktisk var vi så overvældede af disse mange steder og mennesker, at vi ikke nåede at

besøge jer alle, men det må der jo så rådes bod på ved en senere lejlighed. TAK til alle, vi mødte, og som

så åbenlyst tilkendegav deres entusiasme og glæde ved flyvningens mangfoldighed.

Det siges jo ofte, at flyvningen er død! - Det passer ikke, det lugter bare sådan... Vi er nu nede at bunde,

men efter min bedste overbevisning er vi på vej op igen! Derfor er det vigtigt, at vi alle giver hinanden

støtte og hjælp og forsøger at løse misforståelser og strid gennem dialog og ikke ved at kaste med

mudder!

Ikke at forstå sådan, at kritik ikke er tilladt - tværtimod. Der har siden min tiltræden været nogle mennesker,

som har udtrykt, at dette og hint kunne gøres bedre på en eller anden måde. Det resulterer ofte i, at jeg

peger på vedkommende og spørger: Er du rar at tage hånd om det?

Hvad kan man så opnå ved det? - Ganske enkelt er det jo et menneske, der har udvist interesse for

sagen, der nu skal til at arbejde med emnet. Dermed er ansvaret for den endelige beslutning ikke taget

fra bestyrelsen, da det i det store hele jo er os, der er valgt af medlemerne til at køre denne klub på det

overordnede plan. Men det er af stor vigtighed, at DU i det daglige også føler, at du får noget igen for det

arbejde, du lægger i sagen.

Kom ud af busken - vi kan sagtens bruge dig til et eller andet!

Vort KZ-rally var ganske velbesøgt. Nu skal jeg så til, blandt meget andet, at få stablet det næste på

benene, og her kommer DU igen ind i billedet! Nogle har bedt om fornyelse, og derfor skal jeg bede DIG

om at komme med forslag og kritik m.h.t. form og indhold af rallyet, så vi kan blive ved med at bevare vort

’flagskib’ som det fyrskib, det er og bør være. En af de ting, jeg kunne tænke mig, er en mere typespecifik

invitation til ejere af en bestemt type - eller tre - og giver dem lejlighed til at møde talstærkt op;

alle er selvsagt fortsat velkomne, men en mere type-specifik opstilling giver os lejlighed til at præsentere

netop de maskiner mere grundigt på det givne tidspunkt. Andre tiltag skal selvfølgelig også følges op.

Her tænkes ikke mindst på tiltag som Chip-Chaps, der jo gennem træning forsøger at fremvise deres

kunnen udi formationsflyvning. Jeg forsøger stadig at overtale en anden gruppe i en ganske anden type

maskiner til også at danne et hold - om det lykkes, vil tiden vise.

Der har været afholdt et møde i Roskilde med det formål at danne et Nationalt Flyvehistorisk

Repræsentantskab. Jeg sendte en repræsentant udenfor bestyrelsen derover, da der ikke var nogen fra

bestyrelsen, der kunne deltage på dagen. En direkte følge af initiativet blev, at der nedsattes en

arbejdsgruppe, der skal udarbejde et sæt vedtægter, som kan vedtages af alle med relation til flyvehistorien

i Danmark! Et referat fra mødet kan findes på KDA’s hjemmeside for dem, der er tilsluttet det altfavnende

internet. I forbindelse med dette initiativ har bestyrelsen for KZ & Veteranfly Klubben givet mig bemyndigelse

til at lave en liste over flyvehistoriske emner i det ganske land, inclusive Grønland og Færøerne. Denne

liste er tænkt som kun det - en liste. Der vil således ikke blive lavet nogen form for prioritering på listen,

men ved at opsummere alt, der har relation til Dansk Flyvnings Historie, vil det måske være muligt at

henlede folks opmærksomhed på dette og hint. F.eks er der ikke mange, der ved, at en af Danmarks

ældste hangarer ligger i Viborg by! Igen har jeg brug for DIG - send mig de emner, du lige kan komme i

tanke om. Intet er for stort eller for småt.

Der er sikkert mange flere emner, jeg kunne og burde tage

med i denne min første officielle skrivelse til dig, men det

var nu, hvad jeg valgte at tage med i denne ombæring.

Husk nu at give lyd fra dig - vi kan bruge alt og alle i den

fortsatte udvikling indenfor vores spændende hobby.

Erik Gjørup Kristensen / GØP

formand, KZ & Veteranfly Klubben

More magazines by this user
Similar magazines